poniedziałek, 30 września 2013

(88) Junkpen

On przekazał dziedzictwo Rasankowi Junkpenowi.1 Zamysłem tego duchownego było zrozumienie w wielkim rozmyślaniu. Stąd przygodne doskonałości: zwijanie potęgą morza i zdolność rzucania górą jako pociskiem; najwyższa doskonałość: uświęcenie naraz bez przechodzenia miejsc i dróg.


1  Rasang Jungpen (ra sangs g.yung 'phan). Sędziwy (?) Uzdrowiciel. 

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 16; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།དེས་ར་སངས་གཡུང་འཕན་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་སྒོམ་ཆེན་པོར་རྟོགས་ནས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཐུ་བས་འདྲིལ་བ་དང་། རི་བོ་ཟོར་དུ་འཕེན་པར་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ས་ལམ་མ་བསྒྲོད་པར་གཅིག་ཆར་དུ་སངས་རྒྱས་སོ།

niedziela, 29 września 2013

(87) Jundrunkse

On przekazał dziedzictwo Rasankowi Jundrunksemu.1 Zamysłem tego duchownego była obecność. Stąd przygodna doskonałość: dosiadanie dzikiego jaka i...;2 najwyższa doskonałość: trwanie w nieruchomym stanie słowności.


1  Ra sangs g.Yung drung gsas. Sędziwy (?) Zdrowy Bóg.
2  Zdaje się, że dalej brak jest części zdania. Nie można jej znaleźć w żadnym z dostępnych mi wydań tego pisma.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 15-16; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།དེས་ར་སངས་གཡུང་དྲུང་གསས་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གཡག་རྒོད་དངོས་སུ་འགེལ་ཞིང་། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བོན་ཉིད་གཡོ་བ་མེད་པའི་ངང་ལ་གནས་སོ།

sobota, 28 września 2013

Niepodległość – Akaniszta – Ogmin འོག་མིན།

synowie! i córki! jesteście potomstwem Najwyższego! wywodzicie się z Niepodległości i Świetności,1 o przyjdźcie! należycie do Nas! należycie do Nieba...

(Vassula Ryden, Prawdziwe Życie w Bogu 22 lipca 1994, Vox Domini, Katowice)

Wyraz Niepodległość odpowiada tybetańskiemu słowu Ogmin ('Og min). Og w języku tybetańskim oznacza dół, spód, pod, a min jest zaprzeczeniem nie. Dosłowne odczytanie tej nazwy brzmi więc Niedół, Niespód. Posiada ona swój odpowiednik w sanskryckim Akaniszta (akaniSTha).

W wierze tybetańskiej Bóg ma swoje miejsce i czas. Tym miejscem jest Niepodległość ('og min), a czasem Życie Wieczne (rtag tu bzhugs pa).2 Ta Niepodległość jest zwana najwyższym stanem Boga (lha yi gnas mchog),3 polem słownej postaci (bon sku'i zhing),4 pałacem Boga albo Boskim pałacem (lha yi pho brang),5 pałacem przestrzeni (dbyings kyi pho brang) itp. Z tej Niepodległości zstąpił na ziemię Tonpa Sienrab (ston pa gshen rab) i do niej odszedł po dokonaniu żywota.

Duchowny Objawiciel z Pa, Tendzial Zankpo (sPa sTon bsTan rgyal bZang po), żyjący w XV w., napisał tak:


Niepodległość
 
Jest niepodległością, bo
nie jest pod niczym.


Podział
 
Ze Słońca łaski macierzyństwa (Ma rgyud thugs rje nyi ma):

„Są też trzy niepodległości: niepodległość światowego krążenia, niepodległość możliwego stanu i niepodległość najczystszego znaczenia”.

Do tego
niepodległość krążenia 

Najwyższy z siedemnastu obszarów widoku to Bóg niepodległego nieba.

Do niepodległości możliwego stanu
porządek zaklęcia
6
 
Z Wielkiego wyjaśnienia streszczenia znaczeń (Don 'dus 'grel chen):

„Trzynaście stanów niepodległości – miejsce wielkiego spełnienia koła zgłosek, zagęszczony raj, pałac nieprzepartych ozdób – kryje pod zasłoną dziesięć miejsc”.
7

Porządek opowieści
8  
 
Z Nadzwyczajnego stopnia (bLa med go 'phang):

„W najwyższym z siedemnastu obszarów widoku –
w niepodległym pałacu Boga –
żyje spełniona postać, Wierny Bóg Białe Światło”.9

Z opowieści:10

Spełniona postać uciechy żyje otoczona towarzystwem pięciu uświęconych rodzin” i tym podobne.
 
W odłamie innych11 także jest zagęszczona niepodległość, gdy Bóg niepodległego stanu jest wzniosły na podobieństwo klasztoru poza miastem. 
 
Z Odejścia do Sri Lanki (Lang kar gshegs pa):12

Pocieszny, niepodległy stan
to życie w uświęconym stanie.
Najczystszy święty tam staje się uświęcony.
Jeden wcielony tutaj staje się uświęcony”.

Niepodległość najczystszego znaczenia
 
Czystość w stanie tego obecnego obrazu jest właśnie niepodległością. Nie jest więc ona stwierdzana inaczej.

Ze
Świątyni niepotrzebującej ożywienia (gSas mkhar bskyed mi dgos):

„Gdy tylko nieobecna własność duszy
żyje w nieprzekształconej słownej postaci,
ta obecność jest najczystszą niepodległością”.

Ze
Słońca wyjaśnienia ('Grel nyi):

„Ten niepodległy stan przestrzeni jest stanem życia wszystkich świętych. Niestwierdzany w rzeczy, w złożoności,
jest stanem duchowości bez kresu i ośrodka. Stąd jest to wspaniała cnota”.

Tak oto spośród trzech niepodległości niepodległość możliwego stanu jest stanem spełnionej postaci Dobra. Jest Ona objawicielem kopalni łask i cnót. To mówią słowa pewnego znaczenia zaklęcia i duszy.
13 Jednakże nie były one wyrażone choćby prochem w zdaniu,14 ale zostały opowiedziane za pośrednictwem uszczęśliwienia i zachwytu.


Z
Przechowalni (Gab pa):

„Jest to opowieść opowiedziana przez uszczęśliwienie,
15 przyswojona za pomocą świadomości”.

[Zaczerpnięto z Wypowiedzi o objawieniu: Jasnej lampy rozkwitu (bsTan pa'i rnam bshad Dar rgyas gsal ba'i sgron ma), zamieszczonej w deb dang po/ ston pa'i mdzad rnam dang lo rgyus kyi skor, wyd. Kang Tise Pon Ziung Rigdzo (Gangs Ti se Bon gZhung Rig mdzod) 2009, s. 240-241.]

Przekład z tybetańskiego i opracowanie: Jakub Szukalski
 
1  Ang. Sovereignty and Splendour.
2  Takie określenia można znaleźć w Wypowiedzi o objawieniu: Jasnej lampie rozkwitu (bsTan pa'i rnam bshad Dar rgyas gsal ba'i sgron ma).
3  Określenie występujące często w wielu pismach bonu.
To określenie znaleziono w Dziedzictwie cennego zbioru opowieści: Wzorze przykazania Wszechwiedzącego (mDo 'dus pa rin po che'i rgyud Thams cad mkhyen pa'i bka' tshad ma). Słowna postać zwana też z języka sanskryckiego dharmakają może być przyrównana do Boga Ojca. 
5  Określenie występujące często w wielu pismach bonu.
6  Tzw. tantra albo mantra.
7  Nazywanych też dziesięcioma poziomami (bodhisattwy).
8  Tzw. sutra.
9  Sienla Okar (gShen lha 'Od dkar). Obraz Ducha Świętego.
10  mDo.
11  Tzn. w obrządkach buddyjskich wywodzących się z Indii, od Buddy Siakjamuniego. W bonie obrządki te bywają nazywane odłamem innych, sien de (gzhan sde).
12  Sanskr. Lankavatara-sutra (Laṅkā-vatāra-sūtra).
13  sNgags sems. Tzn. tantry i dzokczen (rdzogs chen).
14  Te prawdy nie zostały wyrażone przez słowa, ale przez ducha. Dlatego mówi się, że nawet odrobina prochu nic nie powiedziała.
15  Inaczej błogosławieństwo, zbawienny wpływ.

 
འོག་མིན་ནི།

གང་གི་ཡང་འོག་ཏུ་མ་གྱུར་པས་འོག་མིན་ནོ། 

དབྱེ་ན། 

མ་རྒྱུད་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མ་ལས། འོག་མིན་ལ་ཡང་གསུམ། འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་འོག་མིན། ལྷུན་གྲུབ་གནས་ཀྱི་འོག་མིན། ཡང་དག་དོན་གྱི་འོག་མིན་དང་གསུམ། ཞེས་སོ། 

དེ་ལ་འཁོར་བའི་འོག་མིན་ནི། 

གཟུགས་ཁམས་བཅུ་བདུན་གྱི་ཐོག་མ་འོག་མིན་གནམ་གྱི་ལྷའོ། 

ལྷུན་གྲུབ་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་ལ། སྔགས་ལུགས་ནི། 

དོན་འདུས་འགྲེལ་ཆེན་ལས། འོག་མིན་གནས་བཅུ་གསུམ་ཡི་གེ་འཁོར་ལོ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ས། སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་མི་འདའ་རྒྱན་གྱི་ཕོ་བྲང༌། ས་བཅུ་ཁོབ་འོག་ཏུ་ཆུད་པའོ། ཞེས་སོ། 

མདོ་ལུགས་ནི། 

བླ་མེད་གོ་འཕང་ལས། གཟུགས་ཁམས་བཅུ་བདུན་ཡ་ཐ་ན། འོག་མིན་ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་ན། རྫོགས་སྐུ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་བཞུགས། ཞེས་དང༌། མདོ་ལས། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ནི། འཁོར་གཙང་མ་རིགས་ལྔས་བསྐོར་ནས་བཞུགས། ཞེས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། གཞན་སྡེ་ཡང་འོག་མིན་གནས་ཀྱི་ལྷ་ནི། གྲོང་ལས་དགོན་པའི་ཚུལ་དུ་འཕགས་པས་ན། འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། མདོ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། འོག་མིན་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བ། །གཙང་མའི་གནས་ཀྱི་སྟེང་ན་བཞུགས། །ཡང་དག་སངས་ རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་སངས་རྒྱས། །ཞེས་སོ། 

།ཡང་དག་དོན་གྱི་འོག་མིན་ནི། 

ད་ལྟའི་སྣང་བ་འདི་གནས་སུ་དག་པ་དེ་ག་འོག་མིན་ཡིན་གྱི། དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། གསས་མཁར་བསྐྱེད་མི་དགོས་ན། མི་གནས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། །མ་བཅོས་བོན་སྐུར་བཞུགས་ཙམ་ན། །གནས་ནི་ཡང་དག་ འོག་མིན་ཏེ། །ཞེས་དང༌། འགྲེལ་ཉི་ལས། འོག་མིན་དབྱིངས་ཀྱི་གནས་དེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ཡིན་པས། དངོས་སུ་འདུས་བྱས་སུ་མ་གྲུབ་པ༑ མཐའ་དབུས་མེད་པ་སེམས་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཡིན་པས། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་འོག་མིན་གསུམ་ལས། ལྷུན་གྲུབ་གནས་ཀྱི་འོག་མིན་ནི། རྫོགས་སྐུ་ཀུན་བཟང་གི་གནས་སོ། །ཐུགས་རྗེ་ཡོན་ཏན་ཁུངས་ཀྱི་སྟོན་པའོ། །དེས་སྔགས་སེམས་ངེས་དོན་གྱི་བོན་རྣམས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཚིག་ཏུ་རྡུལ་ཙམ་མ་གསུངས་ལ། བྱིན་རླབས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་དེ། གབ་པ་ལས། བྱིན་རླབས་ཀྱིས་བཤད་ནས། རིག་པ་ཐབས་ཀྱིས་བརྒྱུད་པའི་མདོ། ཞེས་སོ།

འདི་སྤ་སྟོན་བསྟན་རྒྱལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བསྟན་པའི་རྣམ་བཤད་དར་རྒྱས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

piątek, 27 września 2013

(86) Tagla

3. Przekaz przewodu słuchowego osób

Masien Lekzank przekazał dziedzictwo Ciersienowi Tagli.1 Zamysłem tego duchownego było zrozumienie niedwoiście stworzenia i ustania. Stąd przygodne doskonałości: wcielanie się w wiele ciał i zdolność podróżowania po czterech wyspach jazdą na promieniach słonecznych; najwyższa doskonałość: zajęcie własnego miejsca poza życiem i śmiercią.


1  Gyer gshen sTag lha. Śpiewny Wierny, Tygrysi Bóg.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 15; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski 


།གསུམ་པ་གང་ཟག་སྙན་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྨ་གཤེན་ལེགས་བཟང་གིས་གྱེར་གཤེན་སྟག་ལྷ་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་སྐྱེ་འགག་གཉིས་མེད་དུ་རྟོགས་པས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྐུ་ལུས་དུ་མར་སྤྲུལ་བ་དང་། ཉི་ཟེར་ལ་ཞོན་ནས་གླིང་བཞིར་བསྒྲོད་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་རང་ས་ཟིན་ནོ།

czwartek, 26 września 2013

(85) Mowa końcowa do dziedziczenia świadomości zwiastunów

Dotąd dziedzice dopomagali przechodniom, a w czasie przejścia męki stawali się uświęceni we własności światła bez opuszczania ciała na ziemi.

།དེ་ཡན་གྱི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་རྫོགས་ནས་མྱ་ངན་འདས་དུས་སུ། སྐུ་ལུས་ས་ལ་མ་བོར་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་སོ།

środa, 25 września 2013

(84) Lekzank

On przekazał dziedzictwo Masienowi Lekzankowi.1 Zamysłem tego duchownego była nieskazitelna czystość. Stąd przygodne doskonałości: wieszanie ubrania na promieniach słonecznych i zdolność wydobywania wody z suchych gór; najwyższa doskonałość: niepodzielność ze sprzymierzonym bogiem.

 
1  rMa gshen Legs bzang. Ranny Wierny, Odpowiedni. Wyraz Ranny/Rana, czyli Ma (rma), może się odnosić do nazwy rodu.

།དེས་རྨ་གཤེན་ལེགས་བཟང་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་སྐྱོན་མེད་དག་པས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཉི་ཟེར་ལ་ན་བཟའ་འགེལ་བ་དང་། རི་སྐམས་ལ་ཆུ་འདོན་པར་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དོ།

wtorek, 24 września 2013

(83) Muje Hladziunk

On przekazał dziedzictwo Mujemu Hladziunkowi.1 Zamysłem tego duchownego było trwanie w bezzasadnym stanie. Stąd przygodne doskonałości: zatrudnianie do służby żarłocznych bogów i zdolność wybawiania od młocarzy.2 Najwyższa doskonałość: odejście w rozkosz niebiańską bez zostawiania ciała na ziemi.

 
1  Mu ye Lha rgyung. Niebiański Bożyc.
2  Tełrang (the'u rang). Oznacza chyba natręta. Wielki słownik tybetańsko-chiński (Bod rgya tshig mdzod chen mo) wyjaśnia, że jest to potwór poruszający się po niebie albo rodzaj duszy czyśćcowej (głodnego ducha) (mkha' la rgyu ba'i 'byung po'am/ yi dwags kyi rigs shig). Słownik bonu napisany przez drogiego Ciungtrula Dzikme Namkej Dordzie (Khyung sprul 'Jigs med Nam mkha'i rDo rje, nazwany Gangs can bod kyi brda skad ming gzhi gsal bar ston pa'i bstan bcos dgos 'byung nor bu'i gter chen) tłumaczy, że tełrang to zaraza albo mór (gdon). Obecny przekład jako młocarz odwołuje się do młota, który zdaje się pojawiać w zdrobnieniu teł (the'u), młotek. Siangsiuński odpowiednik dla tełranga to kutra (ku tra) albo kutrik (ku trig). Pierwszy z tych wyrazów, kutra, przypomina sanskyckie słowo kuTa oznaczające między innymi młot, młotek i pobijak. Według słownika Rangdziunga Jesiego (Rangjung Yeshe) tełrang jest demonem opętującym dzieci. Możliwe więc, że młócenie należy tutaj skojarzyć z trzepaniem właściwym opętaniu przez złe duchy. Pojawia się jeszcze podobieństwo tełrang (the'u rang) do wyrazu torang (tho rangs/tho rang) oznaczającego świt, brzask. W takim przypadku tełrang przypomina jakiegoś świtka, mały świt, mały brzask, a może jutrzenkę, co mogłoby go wiązać z Lucyferem. Ponieważ nauczyciel Muje Hladziunk trwał w bezzasadnym stanie, posiadał doskonałą broń na pokonanie tego ducha wysługującego się rozumem i uzasadnianiem.

།དེས་མུ་ཡེ་ལྷ་རྒྱུང་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་རྩ་བྲལ་གྱི་ངང་ལ་གནས་པས། ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ལྷ་སྲིན་བྲན་དུ་འཁོལ་བ་དང་། ཐེལ༼ཐེའུ༽རང་དངོས་སུ་སྒྲོལ་བར་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྐུ་ལུས་ས་ལ་མ་བཞག་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་སོ།

poniedziałek, 23 września 2013

(82) Trypen

On przekazał dziedzictwo Trypenowi z Siangsiungu.1 Zamysłem tego duchownego było nietracone zauroczenie. Stąd przygodne doskonałości: zdolność leczenia wejrzeniem wrzodów i trądu oraz żywienie się zachwytem; najwyższa doskonałość: uświęcenie cielesności jako tęczy znikającej na niebie.

 
1  Zhang zhung Khri 'phan.

།དེས་ཞང་ཞུང་ཁྲི་འཕན་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་འཆོར་མེད་གཟུངས་དང་ལྡན་པས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མུར་མཛེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པས་སོས་ནུས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟས་ཀྱིས་འཚོ། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྐུ་ལུས་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་སངས་རྒྱས་སོ།

piątek, 20 września 2013

Doświadczenia Darmy Sieraba i Darmy Bodego

   Syn Darma Sierab1 zrozumiał, że ta własna duchowość jest jak morze czystości, przejrzysta jak woda, rozległa jak morze, lśniąca jak planety, gwiazdy, wschód słońca i księżyca – tak właśnie zrozumiał zwyczajność wielkiego spełnienia.2 
   Jego syn, Darma Bode3 zrozumiał, że ta własna duchowość jest można jak król. Zrozumiał, że można jest zwyczajność, możne znaczenie, można świętość.4
 
Zaczerpnięte z Lus kyi gso dang 'dra ba'i gdams pa (Pouczenia podobne do wskrzeszenia ciała). Przekład z języka tybetańskiego: Jakub Szukalski.
 
Dar ma Shes rab. Rozum Słowa.
2  Inne tłumaczenie wraz z wyjaśnieniem podał drogi Jongzin Tenzin Namdak podczas wykładów w Wildze (24-29 września 2003 r.). Odpis tych wskazówek znalazł się w kwartalniku Garuda („Przekaz doświadczenia 24 mistrzów z Przekazu Ustnego z Szangszung”): „Nasz własny stan naturalny jest czysty jak ocean. Jeśli rozumiesz tę naturę, która jest czysta, nieporuszona, niezmienna, niesfabrykowana, wtedy mogą się w niej pojawić wszelkiego rodzaju wizje”.
Dar ma Bho de. Zrozumienie Słowa.
4  Tłumaczenie Tenzina Namdaka: „Nasz własny stan naturalny jest doskonałym. Zewnętrznie tym co jest doskonałe jest wszechświat, wewnętrznie są to istoty czujące. Kiedy to sobie uświadomisz, staniesz się niczym książę zasiadający na tronie, czekający na to aby zostać królem. Książę ten nie potrzebuje żadnych wątpliwości, ponieważ jest już w posiadaniu pełnej mocy króla”.

Drogi Jongzin Tenzin Namdak
 
སྲས་དར་མ་ཤེས་རབ་ཀྱིས། རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་ཡང་དག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་དོན་དུ་གོ ཆུ་ལྟར་དང་སངེ་བེ། རྒྱ་མཚོ་ལྟར་མེར་རེ་བེ། གཟའ་སྐར་དང་ཉི་ཟླའི་འོད་ཤར་བ་ལྟར་ཁྲ་ཆབ་བེ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་དེ་ལྟར་དུ་སོ་སོར་གོ་བའོ། དེའི་སྲས་དར་མ་བྷོ་དེས། རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་གོ་སྟེ། གནས་ལུགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ། རྟགས་ཚད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ། སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དོན་དུ་གོ་བའོ།

ཞེས་ལུས་ཀྱི་གསོ་དང་འདྲ་བའི་གདམས་པ་ལས་བྱུང་ངོ་།

(81) Darma Bode (Bodhidharma?)

On przekazał dziedzictwo Darmie Bodemu.1 Zamysłem tego duchownego było zajęcie własnego miejsca w możności trzech postaci. Stąd zwyczajne doskonałości: strzelanie złotymi pociskami i zdolność przemiany trucizny w lekarstwo; najwyższa doskonałość: uświęcenie po zniknięciu ciała w świetle.

 
1  Dar ma 'Bod de. Zrozumienie Słowa. Prawdopodobnie jest to ta sama postać, co Bodhidharma z Chin (zob. przypis do żywota jego nauczyciela, Darmy Sieraba). Zdaje się on być także tożsamy z Dharmabodhi, który był chińskim nauczycielem Wajrociany, słynnego duchownego z Tybetu.

Bodhidharma
 
།དེས་དར་མ་འབོད་དེ་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རང་ས་ཟིན་པས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གསེར་བཙོ་འཕེན་པ་དང་དུག་སྨན་དུ་བསྒྱུར་བར་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྐུ་ལུས་འོད་དུ་ཡལ་ནས་སངས་རྒྱས་སོ།

(80) Darma Sierap (Dharmapradźnia?)

On przekazał dziedzictwo Darmie Sierapowi.1 Zamysłem tego duchownego było nieporuszenie jak otchłań. Stąd zwyczajne doskonałości: zatrudnianie do służby włodarzy, węży i okrutników oraz zdolność wcielania się w wiele ciał; najwyższa doskonałość: uświęcenie w przestrzeni bez opuszczania ciała.2
 

1  Dar ma shes rab. Mądrość Słowa. Wyraz tarma (dar ma) w języku tybetańskim oznacza osobę dorosłą, dorosłego, ale tutaj raczej jest on odpisem sanskryckiego wyrazu dharma, tłumaczonego jako słowo albo prawda, byt, rzecz. W sanskryckiej postaci pełne imię tego duchownego brzmieć mogło Dharmapradźnia (dharma-prajñā) albo Pradźniadharma (prajñā-dharma). W dziejach buddyzmu indyjskiego wspomina się mnicha o imieniu Gautama Dharmapradźnia, urodzonego w Waranasi (stan Uttar Pradeś) w Indiach w V w. n.e. Mnich ten udał się głosić słowo do Chin i tam został wyznaczony na zarządcę okręgu Jansen (Yan-sen). Był on przedstawicielem obrządku słuchaczy, tzw. śrawaków (śrāvakayāna). Ponieważ według obecnych Żywotów duchownych posłuszeństwa jest on wymieniony jako nauczyciel postaci o imieniu Darma Bode (dar ma 'bod de), można przypuścić, że ten Dharmapradźnia był nauczycielem buddyjskiego mnicha z Chin znanego jako Bodhidharma (bodhi-dharma). Bodhidharma zasłynął jako założyciel buddyzmu czan (ch'an) przeobrażonego później w zen. Żył na przełomie V/VI w. n.e. i w tym właśnie czasie mógł spotkać mnicha Dharmapradźnię. Zdaje się to również potwierdzać imię nauczyciela Bodhidharmy, które według chińskich podań brzmiało Pradźniadhara (lub w innych zapisach: Paniatara albo Pradźniatara). Na tej podstawie warto sprawdzić i zbadać, czy siangsiuńskie dziedzictwo wielkiego spełnienia nie posiada więcej znamienitych postaci buddyzmu indyjskiego, czy chińskiego.

2  To znaczy, że nie pozostawił po sobie zwłok.

།དེས་དར་མ་ཤེས་རབ་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་ཀློང་ལྟར་གཡོ་བ་མེད་པས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་བྲན་དུ་འཁོལ་བ་དང་། སྐུ་ལུས་དུ་མར་སྤྲུལ་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྐུ་ལུས་མ་བོར་བར་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་སོ།

czwartek, 19 września 2013

(79) Samdrup

Drugie: Dziedziczenie świadomości zwiastunów. Trysio Zwycięzca przekazał dziedzictwo Rasankowi Samdrupowi.1 Zamysłem tego duchownego była czystość jak niebo. Stąd przygodne doskonałości: odwracanie w górę rzeki i zdolność jeżdżenia na koniu po otoczakach; najwyższa doskonałość: uświęcenie w postaci światła.


1  Ra sangs bSam grub. Sędziwy (?), Spełnione Życzenie. Żywot tego duchownego i jego słowa były spisane już wcześniej (57 i 58).
 
།གཉིས་པ་རིག་འཛིན་རིག་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཁྲི་ཤོ་རྒྱལ་བས་ར་སངས་བསམ་གྲུབ་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་མཁའ་ལྟར་དག་པས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གྱེན་ལ་ཟློག་ཅིང་། ཕ་ཝོང་རྟ་རུ་ཞོན་པར་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འོད་ཀྱི་སྐུ་རུ་སངས་རྒྱས་སོ།

(78) Mowa końcowa do dziedziczenia znaku wybawców

Dotąd wiek postaci był niepewny. Byli niezależni od życia i śmierci. Zajaśnieli jako ucieleśnienia Zwycięzcy.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud pa'i bla ma'i rnam thar
Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski 

།འདི་ཡན་ཆད་སྐུ་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་དེ། སྐྱེ་ཤི་རང་དབང་ཅན་ཡིན། རྒྱལ་བའི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གསལ་ལོ།

środa, 18 września 2013

Przestrzeń (różne zdania) དབྱིངས།

Przestrzeń to źródło szczęśliwego.1
བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ།
 
Widok nieba (nazwa przestrzeni).2
ནམ་མཁའི་མཐོངས་༼དབྱིངས་ཀྱི་མིང༌།༽
 
Tak zwane „słowo” to otchłań przenikająca przestrzenność.3
བོན་ཞེས་བྱ་བ་དབྱིངས་ཉིད་བདལ་བའི་ཀློང༌།
 
Oom to Rodzicielka Przestrzeni i Bóg Umysłu.4
ཨཱོཾ་དབྱིངས་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ལྷ།
Na innym miejscu:
དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷ།
 
Z przestrzeni wiecznego niebytu jest umysł wiecznego bytu.5
ཡེ་མེད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་སྲིད་ཡེ་ཤེས་སོ།
 
Przestrzeń6 i umysł to postać roztropności.7
དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཐབས་ཀྱི་སྐུ།
 
Trzy postacie przestrzeni to istota, własność i łaska.8
དབྱིངས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ།
 
Przestrzeń słowa to jasność umysłu.9
བོན་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའོ།
 
Przestrzeń słowa objawia znamienność nieba.10
བོན་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་མཚན་ཉིད་སྟོན།
 
Przestrzenność słowa11 to kształt i obraz rzeczy.12
བོན་ཆོས་དབྱིངས་ཉིད་དངོས་པོའི་དབྱིབས་གཟུགས། 13
Podobnie w innym piśmie:
བོན་གྱི་དབྱིངས་ཉིད་༼ཆོས་དབྱིངས་༽དངོས་པོའི་དབྱིབས། 14
 
Sumienie to nieporuszona przestrzeń słowności.15
ཀུན་གཞི་མ་གཡོས་བོན་ཉིད་དབྱིངས།
 
[Objawiciel Namaszczony] Jest wiernym (gshen) przez rozprzestrzenianie duchowości z przestrzeni słowności.16
བོན་ཉིད་དབྱིངས་ནས་སེམས་ཉིད་བདལ་བས་གཤེན།
 
A – niezrodzona przestrzeń słowa – stała się źródłem wszystkich zgłosek. Najwyższa przyczyna wszystkich wypowiedzi. Jakże zadziwiająca zgłoska A! Przepowiadające A, ziarno wymowy.17
ཨ་ནི་མ་སྐྱེས་བོན་གྱི་དབྱིངས། །ཡི་གེ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་བྱུང༌། །བརྗོད་པ་ཀུན་ གྱི་རྒྱུ་ཡི་མཆོག །ངོ་མཚར་ཡི་གེ་ཨ་རུ་ཆེ། །ཨ་ལུང་སྟོན་པ་མན་ངག་འབྲུ།
 
We wspaniałym miejscu
       w przestrzeni słowa,
       niepowstrzymanej przestrzeni niezłożoności,
wspaniały objawiciel,
       przestrzenność nieoddzielona od podstawności, Dobrotliwość,
dla wspaniałego towarzystwa,
       towarzystwa postaci spełnionej uciechy,
       czyli dziesiątków milionów świętych dziesięciu stron
       i niepojętych szczęśliwych,
wspaniałego czasu,
       niezmiennego czasu przestrzenności,
mówił o wspaniałym objawieniu, 
       królu wydzielającym światło oświecające rzeczywistość.18
གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི།
།བོན་དབྱིངས་མ་བཀག་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས་སུ།
།སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།
།གཞི་ཉིད་ལས་མ་ཕྱེ་བའི་དབྱིངས་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱིས།
།འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་འཁོར།
།ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁྲིག་ཁྲིག་བདེར་གཤེགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ།
།དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།
།དབྱིངས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དུས་སུ།
།བསྟན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།
།སྣང་སྲིད་ཀུན་གསལ་འོད་འབྱེད་པའི་རྒྱལ་པོས་གསུངས་སོ།

Źródła podane w przypisach.
Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski
 
1  Słownik Dasa.
2  Gangs can bod kyi brda yang dag par sbyor ba ming gi bstan bcos legs par bshad pa blo gsal 'jug ngogs rin po che'i gter khyim. Słownik wyrazów z obrządku bon.
2  Mdo 'dus pa rin po che'i rgyud thams cad mkhyen pa'i bka' tshad ma. Żywot Tonpy Sienraba.
3  Jw.
4  Jw.
5  Tutaj wydaje się bliskoznaczna z wolą.
6  Jw.
7  Słownik Dasa.
8  Mdo 'dus pa rin po che'i rgyud thams cad mkhyen pa'i bka' tshad ma. Żywot Tonpy Sienraba.
9  B'a ga yangs ma kun 'byung dbyings dag rgyud. Opowieść Tonpy Sienraba. Pismo o skromności ('dul ba), czyli o powściągliwości i zasadach życia zakonnego.
10  Bonu/dharmy.
11  Sprawy, materii.
12  Gangs can bod kyi brda skad ming gzhi gsal ba bston pa'i bstan bcos dgos 'byung nor bu'i gter chen. Słownik wyrazów z obrządku bon.
13  Gangs can bod kyi brda yang dag par sbyor ba ming gi bstan bcos legs par bshad pa blo gsal 'jug ngogs rin po che'i gter khyim. Słownik wyrazów z obrządku bon.
14  Sgra yi don bsdebs snang gsal sgron me. Pismo o języku.
15  Dus gsum gshen rab kyi 'byung khungs dang mdzad pa'i rgyud 'dus pa rin po che gzer mig gi mdo. Żywot Tonpy Sienraba.
16  Mdo phran. Opowieść Tonpy Sienraba.
17  Spyi rgyud ye khri mtha' sel gyi lo rgyus chen mo skos kyi mchong. Dzieje indyjskiego dziedzictwa wielkiego spełnienia (dzokczen) z obrządku bon, spisane przez Trenpę Namkę.

(77) Trysio Dzialła

On przekazał dziedzictwo synowi, Trysiowi Dzialle.1 Zamysłem tego duchownego było objawienie rozkoszy jako siły. Stąd zwyczajne doskonałości: karmienie się zachwytem i niewymaganie jedzenia dla utrzymania zdrowia; najwyższa doskonałość: uświęcenie w niedwoistości widoku i próżni.


1  Khri sho rGyal ba. Trysio Zwycięzca.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud pa'i bla ma'i rnam thar
Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski  

།དེ་ཡིས་སྲས་ཁྲི་ཤོ་རྒྱལ་བ་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་རོལ་བ་རྩལ་དུ་ཤར་བས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཏིང་འཛིན་ཟས་སུ་གསོལ་ཞིང་། ཁམས་ཀྱི་ཟས་མི་དགོས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་སོ།

wtorek, 17 września 2013

(13) Siedem wspólnych celów

Potem objawiono wszystkie postępowania przez siedem wspólnych celów: 
rozumiane spojrzenie, przestrzegane zobowiązanie, 
stopnie rozmyślania, sposoby działania, 
stosowane zadanie, spełniony skutek
i wyróżniony podział w postępowaniu wyższym i niższym. 
Jest to część druga.
 
།དེ་ནས་ཐེག་པ་ཀུན་ལ་སྤྱི་དོན་བདུན་གྱིས་བསྟན། 
།རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་ནི་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་དང༌། 
།སྒོམ་པའི་རིམ་པ་དང་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དག་དང༌། 
།སྤྱོད་པའི་ཕྲིན་ལས་དང་ནི་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་དང༌། 
།གོང་འོག་ཐེག་པའི་ལ་བསྒྲལ་ཤན་དབྱེའོ། 
།སྐབས་གཉིས་པའོ།།

(76) Panam Ciolpo

On przekazał dziedzictwo Panamowi Ciolpo.1 Zamysłem tego duchownego było trwanie w otchłani niesądzenia. Stąd zwyczajne doskonałości: sprowadzanie pokarmu przez Boga i zdolność panowania nad jadowitym; najwyższa doskonałość: niedwoistość z Bogiem Poznania.
   
 
1  Ba nam sKyol po. Wanam Wyznawca. Tłumaczenie Wyznawca jest jednym z możliwych.

།དེས་བ་ནམ་སྐྱོལ་པོ་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་མི་རྟོག་ཀློང་ན་གནས་པས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ལྷས་གསོལ་ཟས་འདྲེན་ཞིང་། གདུག་པ་ཅན་དབང་དུ་སྡུད་པར་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་དོ།

Słuchanie przykazania, rozumienie i stosowanie słowa

Słuchajcie, zgromadzeni towarzysze. Myślę o przechodzących duszach jak matka o jedynym dziecku. Przybyłem dla dusz przez głębokie stosowanie zamysłu wiedzy i życzliwości. Słuchajcie więc, oto moje przykazanie. Rozumiejcie i stosujcie zdrowe słowo. Gdy nie słucha się przykazania i nie stosuje zdrowego słowa, dusze błądzą, dusze się mylą, dusze upadają, dusze powracają do krążenia.
 
Powiedziane przez Tonpę Sienraba (ston pa gshen rab) w opowieści o Jego życiu, nazwanej Rozpaleniem nieskalanego blasku (dri med gzi brjid rab tu 'bar ba).
 
ཉོན་ཅིག་འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས། བདག་ནི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་བུ་གཅིག་མ་ལྟར་དགོངས་ནས། མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་དགོངས་སྤྱོད་ཟབ་མོས། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་འོང་བ་ཡིན་པས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་བཀའ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་ཉོན་ཅིག གཡུང་དྲུང་གི་བོན་ལ་རྟོགས་ཤིང་སྤྱོད་ཅིག གང་ཞིག་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ཞིང༌། གཡུང་དྲུང་གི་བོན་ལ་མི་སྤྱོད་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འཁྲུལ་ལོ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་གོལ་ལོ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ལྷུང་ངོ༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འཁོར་བ་ལ་ཕྱིར་ལྡོག་གོ

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་དྲི་མེད་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 16 września 2013

(12) Celowe postępowanie wewnętrzne

Wewnętrzne postępowania ukrytego zeklęcia1 są trzy: 
postępowanie łaskawej rozkoszy rzeczywistego ożywienia,2 
postępowanie bardzo znaczącego wypełnienia3 
i nadprzyrodzoność szczytności wiecznego przepełnienia.4

1  gSang sngags nang gi theg pa.
2  dNgos bskyed thugs rje rol pa'i theg pa.
3  Shin tu don ldan kun rdzogs theg pa.
4  Ye nas rdzogs chen yang rtse bla na med pa.

།གསང་སྔགས་ནང་གི་ཐེག་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ།
།དངོས་བསྐྱེད་ཐུགས་རྗེ་རོལ་པའི་ཐེག་པ་དང༌།
།ཤིན་ཏུ་དོན་ལྡན་ཀུན་རྫོགས་ཐེག་པ་དང༌།
།ཡེ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་རྩེ་བླ་ན་མེད་པའོ།

(75) Tryde Sambu

On przekazał dziedzictwo synowi króla Trydeo,1 Słowu Ludzkiemu, Trydemu Sambu.2 Zamysłem tego duchownego była stanowczość wolna od wymysłów. Stąd zwyczajne doskonałości: spuszczanie deszczu kwiatów i zdolność spalania przewrotnego spojrzenia ogniem zachwytu; najwyższa doskonałość: uświęcenie cielesności w nieskażonej przestrzeni.

 
1  Khri lde 'od. Światło Duszy? Przekład Tryde (khri lde) jako Dusza (sems) jest niepewny. Wzoruje się on na wyjaśnieniach ze słowników siangsiuńsko-tybetańskich.
2  Mibon Tryde Sambu (Mi bon Khri lde Zam bu). Trudno znaleźć zadowalające albo rozsądne tłumaczenie dla imienia Sambu (zam bu). Wydaje się ono być w języku tybetańskim.

།དེས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་འོད་ཀྱི་སྲས་མི་བོན་ཁྲི་ལྡེ་ཟམ་བུ་ལ་བརྒྱུད་དེ། བླ་མ་དེ་ཡང་དགོངས་པ་ངང་ཉིད་སྤྲོས་པ་བྲལ་བས། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་། ཏིང་འཛིན་མེ་ཡིས་ལོག་ལྟ་བསྲེག་པར་ནུས། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྐུ་ལུས་ཟག་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་སོ།