piątek, 30 stycznia 2015

(149) Cnoty Pomciena Cenpo

Czwarte: Dowody wykształcenia przygodnych i trwałych cnót. Wyczerpał skazy1 źródła zmysłowości, więc nie potrzebował zmysłowego jedzenia. Wyruszył do Persji,2 wcielając się w turkusowego ptaka, kukułkę, i zamknął paszcze żarłokom na południowym-zachodzie. Posiadał dużo tym podobnych dowodów wykształcenia.
 
1  Wygasił, zniweczył skazy.
2  W języku tybetańskim: Tagzyk (rTag gzigs).
 
།བཞི་བ་ཐུན་མོང་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྲུབ་རྟགས་ནི། ལུས་ཁམས་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་ཟག་པ་ཟད་པས། ཁམས་ཀྱི་ཟས་མི་དགོས་པ་དང་། སྐུ་ལུས་གཡུ་བྱ་ཁུ་བྱུག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་རྟག་གཟིགས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད་པའོ། །དེ་ལས་སོགས་པའི་གྲུབ་རྟགས་དུ་མ་མངའ་བ་ལགས་སོ།

poniedziałek, 26 stycznia 2015

(21) Postępowanie skutków ukrytego zaklęcia

Pomocny bóg i wynikająca równość działania i spojrzenia
oraz skutek powstający dla siebie i innych – te cztery rodzaje
są szczególnie wyłożone jako zewnętrzne i wewnętrzne.

གསང་སྔགས་འབྲས་བུ་དག་པའི་ཐེག་པ་ནི།
།རྟེན་ལྷ་ཕྱིས་འབྱུང་སྤྱོད་པ་ལྟ་བ་མཉམ་ཉིད་དང༌།
།འབྲས་བུ་རང་གཞན་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་བཞི།
།ཕྱི་དང་ནང་ཞེས་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་བཞག

niedziela, 25 stycznia 2015

(148) Miejsca Pomciena Cenpo

Trzecie: W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia. Po śmierci ojca i matki trawił życie na włóczędze po szczytach gór w Jeru Siank.1 Był skupiony jak dziki król ptaków. Co do wieku, to będąc zwiastunem panującym nad życiem, skończył tysiąc sześćset, a będąc opanowanym w narodzinach dla innych, sam nie był nikim innym, jak tym, który wyraża narodziny i śmierć, gdy nastaje albo nie nastaje czas na ćwiczenie ćwiczących.

1  g.Yas ru Shangs.

།གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་དུ་བརྟེན་པའི་ཚེ་དུ་བཞུགས་པ་ནི། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་གྲོང་ནས། གཡས་རུ་ཤངས་ཀྱི་རི་རྩེ་འགྲིམས་ཀྱིན་བཞུགས། བྱ་རྒྱལ་རྒོད་པོ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིན་ནོ། །བརྟེན་པའི་ཚེ་ནི་ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་ཡིན་པས། སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱ་རྫོགས་པ་དང་། གཞན་དོན་སྐྱེ་བ་རང་དབང་ཅན་ཡིན་པས། གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་མ་བབ་ཀྱིས། སྐྱེ་དང་འཆི་བར་སྣང་བ་ལས། འདི་ཙམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རང་མེད་དོ།

wtorek, 20 stycznia 2015

(20) Postępowanie drobiazgowego przeczucia

Sprawdza dokładnie znaczące rzeczy.
Patrzy jak na Boga na znaki błogosławionej rozkoszy
rozumienia nieznamienitej słowności.
Przestrzega ogólnych i szczególnych zobowiązań.
Rozmyśla o pięciu rodzajach przyrodzonego zdrowia
rzeczywistej, rozprzestrzenionej nieskazitelności.
Zbierając zarówno użyteczne rzeczy, jak i zachwyt,
zdobywa tym działaniem doskonałość czterech gestów.
Cieszy się też spełnianiem dwóch celów przez cztery zadania.
Taneczną łaską pomaga nieżywym i innym.
Zdobywa dwanaście zdrowych ziem szczęśliwców.
Szczególnie wzniosłe jest spojrzenie, rozmyślanie, działanie,
       skutek i osiągnięcie.
Tak podzielone jest na pięć rodzajów.
Jest to część ósma.

Szczegółowe wyjaśnienia tych zdań zawarte są w osobnych pismach, które możliwe, że przytoczone zostaną później.

རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་ཤེས་ཐེག་པ་ནི།
།མཚན་མའི་དངོས་པོ་དག་ལ་ཚད་མས་བརྟག
།མཚན་མ་མེད་པའི་བོན་ཉིད་རྟོགས་པ་ཡི།
།བྱིན་རླབས་རོལ་པའི་མཚན་མ་ལྷ་རུ་བལྟ།
།སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང༌།
།མངོན་པར་དྲི་མེད་བདལ་པ་ཆེན་པོ་ཡི།
།གཡུང་དྲུང་སྐྱེ་མཆེད་ཆེན་པོ་རྣམ་ལྔ་བསྒོམ།
།ཡོ་བྱད་རྫས་དང་ཏིང་འཛིན་གཉིས་འཚོགས་ལས།
།དེ་བསྒྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ།
འཕྲིན་ལས་བཞིས་ཀྱང་གཉིས་དོན་རྫོགས་པར་སྤྱོད།
།ཐུགས་རྗེ་གར་ཆེན་ཚེ་འདས་གཞན་དོན་སྤྱོད།
གཡུང་དྲུང་བདེར་གཤེགས་ས་བཅུ་གཉིས་པ་འཐོབ།
།ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་འཐོབ་བྱའི་ཁྱད་པར་འཕགས།
།དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་ལ་བཅད་ཤན་དབྱེའོ།
།སྐབས་བརྒྱད་པའོ།།

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Oceny

Łatwo widzieć wady innych,
ale ujrzeć własne trudno.

Budda Siakjamuni. Przekład własny z wydania tybetańskiego Dhammapady sporządzonego przez Genduna Ciopela w XX w. (Dhammapada, Sikkim Durbar Press, Gangtok 1946; przedruk: T. G. Dhongthog, New Delhi 1976, s. 94); z rozdziału Nieczystość (właściwie: Brud, Skaza).

།གཞན་གྱི་ཉེས་པ་མཐོང་སླ་སྟེ།
།ཕྱི་ནས་རང་ལ་མཐོང་བར་དཀའ།

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་སོ།

niedziela, 18 stycznia 2015

Nieszkodliwość niepopełnionego

Kiedy nie masz rany na dłoni,
możesz chwycić nawet truciznę.
Niezraniony się nie zakazi.
Nie ma grzechu, kto go nie czyni.

Budda Siakjamuni. Przekład własny z wydania tybetańskiego Dhammapady sporządzonego przez Genduna Ciopela w XX w. (Dhammapada, Sikkim Durbar Press, Gangtok 1946; przedruk: T. G. Dhongthog, New Delhi 1976, s. 47); z rozdziału Zło. Dokładne tłumaczenie tych zdań i związaną z nimi opowieść można przeczytać w języku angielskim na stronie poświęconej nauce języka palijskiego.

།ལག་པ་རྨ་དང་མི་ལྡན་ན།
།དུག་ནི་ལག་པས་འཛིན་དུ་རུང༌།
།རྨ་མེད་པ་ལ་དུག་མི་འཇུག
།མ་བྱས་པ་ལ་སྡིག་པ་མེད།

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་སོ།

wtorek, 13 stycznia 2015

Zawieszony w przestrzeni

Wielki cel jest niepojęty.
Tylko dlatego jest wielki.
Siła do działania
wynika z niepojmowania.

Cel – siła do działania

Bezcelowe działanie
to zamęczanie siebie.
Nawet gdy cel jest mały,
starasz się o sposoby.
Gdy zaś spełniasz cel wielki,
wzrasta twoja odwaga.

Napisane przez Zukculdziena (gzugs tshul rgyan), „Sposób zastosowania dwóch obyczajów. Lustro rozpatrywania wyborów” (lugs gnyis kyi spyod pa la 'jug thabs blang dor dpyad kyi me long) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 38. Ze starych pism obrządku bon. Przekład własny.

།དོན་མེད་བྱ་བ་རང་ངལ་ཡིན།
།དོན་ཆུང་ཡིན་ཀྱང་ཐབས་ལམ་གཟབས།
།དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་ན་བློ་སྤོབས་བསྐྱེད།

ཞེས་བླང་དོར་དཔྱད་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡི་འཇུག་སྤྱོད་བསྟན་པས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་དང་པོ་ལས་བྱུང་ངོ་།