wtorek, 5 maja 2015

Powtórzenia czterech prawd

Oto smutek – wzniosła prawda.
Oto źródło – wzniosła prawda.
Oto postój – wzniosła prawda.
Oto droga – wzniosła prawda.

Poznaj smutek,
opuść źródło,
zrób postój,
rozmyślaj o drodze.

Poznaj smutek – jest nie do poznania.
Opuść źródło – jest nie do opuszczenia.
Zrób postój – jest nie do zrobienia.
Rozmyślaj o drodze – jest nie do rozmyślania.

O istocie, działaniu i oddziaływaniu czterech prawd (bden pa bzhi'i ngo bo dang/ bya ba/ bya ba 'bras bu) głoszonych przez Buddę Siakjamuniego; z Trzech powtórzeń ogłoszenia czterech prawd (bDen bzhi'i chos 'khor la bzlas pa gsum). Jest to też nazwane „dwunastoma ogłoszeniami czterech prawd” (bden bzhi'i chos kyi 'khor lo bcu gnyis) w Obszernym wyjaśnieniu podstawy ćwiczenia ('Dul ba gzhi rgya cher 'grel pa), Tendziur (bsTan 'gyur) tsu pa: sha 214 na 3, gdzie pierwsze powtórzenie określone jest jako droga widzenia (mthong ba'i lam), drugie jako droga rozmyślania (bsgom pa'i lam), a trzecie jako droga oduczania (mi slob pa'i lam), przy czym to ostatnie powtórzenie wyliczone jest następująco: (1) zupełne poznanie tego smutku (sdug bsngal de yongs su shes so), (2) opuszczenie źródła (kun 'byung ba spangs so), (3) zrobienie postoju ('gog pa mngon sum du byas so) i (4) rozmyślenie drogi (lam bsgoms so).

།འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ།
།འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ།
།འདི་ནི་འགོག་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ།
།འདི་ནི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ།

སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ།
ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ།
འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ།
ལམ་བསྒོམ་པར་བྱ།

སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ་ཤེས་པར་བྱར་མེད།
ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ་སྟེ་སྤང་བར་བྱར་མེད།
འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་སྟེ་མངོན་དུ་བྱར་མེད།
ལམ་བསྒོམ་པར་བྱ་སྟེ་བསྒོམ་པར་བྱར་མེད།

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ལ་བཟླས་པ་གསུམ་ལས་གསུངས་སོ།