niedziela, 15 lutego 2015

Pokazy

Paw dla pokazu stroszy pióra,
papuga wypowiada słowa,
małpa zaś wystawia tyłek.
 
Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 167. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.
 
Uroczystość św. Izydora,
obraz namalowany przez Francisco Goyę w latach 1819-1823
(zaczerpnięto ze strony Wikimedia Commons za zgodą PD-Art)
 
།རྨ་བྱར་ངོམ་རྒྱུ་སྒྲོ་གདོངས།
།ནེ་ཙོར་ངོམ་རྒྱུ་ཡིག་དྲུག
།སྤྲེའུར་ངོམ་རྒྱུ་རྐུབ།
 
ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

piątek, 13 lutego 2015

(153) Rodzice Hlundrupa Mutura

1. Otrzymanie zdrowego, ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce

Szczep nazywał się Ciunkpo,1 wioska – Rarynk;2 ojciec zaś nazywał się Ciungdźi Truppej Dzialpo,3 a matka – Cierloza Nanksydzien.4

1  Khyung po. Orle albo Orlice.
2  Ra ring. Długi Płot albo Długie Ogrodzenie.
3  Khyung byid Grub pa'i rGyal po. Król Wykonujący Orli Ślizg (?).
4  Gyer lo za sNang srid rgyan. Trudno powiedzieć, co może znaczyć Cierloza (czy może Pieśniarka?). Nanksydzien oznacza Ozdobę Świata albo Ozdobę Rzeczywistości.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 24; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། གདུང་རུས་ཁྱུང་པོ། ཡུལ་ར་རིང་བྱ་བ་ན། ཡབ་ཁྱུང་བྱིད་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་། ཡུམ་གྱེར་ལོ་ཟ་སྣང་སྲིད་རྒྱན་བྱ་བ་ཡིན།

(152) Hlundrup Mutur

Uczeń duchownego Cenpo

W opowieści o przewodniku Hlundrupie Muturze1 pięć.


1  Pomcien Hlundrup Mutur (dPon chen Lhun grub Mu thur). Hlundrup oznacza możliwość, możność, moc. Nie wiadomo, co mogłoby oznaczać Mutur.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
 
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 24; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski

།བླ་མ་བཙན་པོའི་སློབ་མ།

དཔོན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་མུ་ཐུར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

poniedziałek, 9 lutego 2015

Odpoczynek w duchowości

Postawa odpoczynku w duchowości
Patrzącego z Przymrużeniem,
tyb. Cienrezyk, sanskr. Awalokiteśwara
(z książki Sha bo Tshe ring, „Bod brgyud nang bstan lha sku'i bzo rtsal”,
mTsho sngon Mi rigs dPe skrun Khang, Xiling 2007, s. 61)

(151) Początki dziedziczenia doświadczenia

Było to przedstawienie opowieści o cnotach sześciu doskonałych z Siangsiungu. Od ostatniego z sześciu doskonałych z Siangsiungu, Pondziala Cenpo,1 przekazywano dziedzictwo jako dwa: dziedzictwo niższe i dziedzictwo wyższe. Pierwsze było przekazywane z niższych ziem. Na niższych ziemiach Pon Cenpo przekazał dziedzictwo Hlundrupowi Muturowi2 i Siendzialowi Jundrunkowi Hlacemu.3 To niższe dziedziczenie zapoczątkowało właśnie dziedziczenie doświadczenia.4

1  dPon rgyal bTsan po.
2  Lhun grub Mu thur.
3  gShen rgyal g.Yung drung Lha rtse.
4  Od tego czasu dzedzictwo słuchu albo posłuszeństwo było przekazywane w tak zwanym dziedziczeniu przykazania, ka dziu (bka' brgyud), i dziedziczeniu doświadczenia, niam dziu (nyams brgyud).

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se Bon gZhung Rig mdzod dPe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 1-86; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།དེ་ཞང་ཞུང་གི་གྲུབ་ཐོབ་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་ལོ་རྒྱུས་བསྟན་པའོ། །ཞང་ཞུང་གི་གྲུབ་ཐོབ་དྲུག་གི་མཇུག་དཔོན་རྒྱལ་བཙན་པོ་ནས་གཉིས་སུ་བརྒྱུད་དེ། སྨད་རྒྱུད་དང་སྟོད་རྒྱུད་དོ། །དང་པོ་ས་སྨད་ནས་བརྒྱུད་དེ། དཔོན་བཙན་པོས་ས་སྨད་དུ། ལྷུན་གྲུབ་མུ་ཐུར་དང་། གཤེན་རྒྱལ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩེ་གཉིས་ལ་བརྒྱུད་པ་ནི། སྨད་རྒྱུད་དེ་ཉམས་བརྒྱུད་ཁོ་ན་བྱུང་བའོ།

środa, 4 lutego 2015

(150) Mądrość Pomciena Cenpo

Piąte: nieprzygodne okazanie zrozumienia. Po siedmiu dniach otrzymywania rad powstało objawienie zrozumienia, zaufanie i duma z wykształcenia. Zatem był niedwoisty z postacią wcielenia.

།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། གདམས་པ་བཏབ་ནས་ཞག་བདུན་ནས། རྟོགས་པ་ཤར་བ། ཡིད་ཆེས་པ། གྲུབ་པ་བསྙེམས་པ་གསུམ་བྱུང་ནས། སྤྲུལ་བའི་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལགས་སོ།