czwartek, 30 stycznia 2014

(120) Mądrość Dzialzyka Seciunka

Piąte: Nieprzygodne okazanie rozumienia. Gdy duchowny podał mu wymowę doświadczenia, po jednym roku zrozumiał, że niewielce oczekuje świętego w górze i niezbytnio obawia się dusz na dole.

།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། བླ་མས་ཉམས་ཀྱི་མན་ངག་བཏབ་ནས། ལོ་གཅིག་ནས་ཡར་སངས་རྒྱས་ལ་རེ་མི་ཆེ་བ། མར་སེམས་ཅན་ལ་དོགས་མི་ཚ་བར་རྟོགས་སོ།

środa, 29 stycznia 2014

Świetlistość duszy

Własna dusza zawiera się w kropce światła.

Powiedziane przez Tonpę Sienraba (sTon pa gShen rab) w Zbiorze opowieści (mDo 'dus). Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski. Pismo tybetańskie podane za wydaniem Gangs Ti se Bon gZhung Rig mdzod, t. I, Amdo 2009, s. 83. Z kanonu świętych pism bonu (Kandziur).

།རང་སེམས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་བསྡུ།


ཞེས་མདོ་འདུས་ལས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་གསུངས་སོ།

wtorek, 28 stycznia 2014

(119) Cnoty Dzialzyka Seciunka

4. Dowody wykształcenia przygodnych i trwałych cnót

   Wyjątkowy wygląd miał znaki blasku i był lubiany przez innych. Wyjątkowy głos miał taką zdolność mowy, że inni słuchali przykazania. Duch ujawnił dowody wykształcenia ukrytego zaklęcia, uroczego zaklęcia i świadomego zaklęcia w wypracowanym postępowaniu zaklęcia. Posiadał więc ileś najwyższych i przygodnych doskonałości.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 21; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski

།བཞི་བ་ཐུན་མོང་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྲུབ་རྟགས་ནི། སྐུ་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་གཟི་བྱིན་མཚན་དང་ལྡན་ཞིང་། གཞན་གྱིས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། གསུང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་གཞན་བཀའ་ཉན་པའི་ངག་གི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཐུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ། གསང་སྔགས་ཐིས་སྔགས་རིག་སྔགས་གསུམ་ཤིན་ཏུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མངོན་དུ་གྲུབ་པས། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མངའ་བ་ལགས་སོ།

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Nadrzędne i podrzędne

Królestwo należy się królowi,
a obywatelstwo urzędnikom.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 49. Przekład własny z tybetańskiego.
 
།རྒྱལ་ཉིད་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལ་ཡོད།
བངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བློན་པོའི་ལག

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

sobota, 25 stycznia 2014

(118) Miejsca Dzialzyka Seciunka

Trzecie: W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia. Żył w miejscu zwanym Medziunk Karnak1w tym uszczęśliwiającym miejscu. Przeżył trzysta siedemdziesiąt.2

1 Me rgyung dkar nag. Czarno-Białe Ogniki.
2 Nie jest powiedziane, czy lat, czy miesięcy.
 
།གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་དུ་བཞུགས་པ་ནི། གནས་མེ་རྒྱུང་དཀར་ནག་བྱ་བ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དེར་བཞུགས་ཏེ། རྟེན་པའི་ཚེ་ནི་སུམ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་བཞུགས་སོ།

czwartek, 23 stycznia 2014

Osada udręk i radości

Ból zewnętrznego ciała osadzony jest w wewnętrznej duszy.

Zaczerpnięte z rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan brgyud las Phyi lta ba spyi gcod kyi man ngag le'u bcu gnyis pa (Dwanaście rozdziałów wymowy wyodrębnienia zewnętrznego spojrzenia z Dziedzictwa słuchu wielkiego spełnienia z Siangsiungu). Są to wskazania dane Nanksierowi Lopo (sNang bzher Lod po) przez Tapiego Hrycę (ta pi hri tsa). Pismo tybetańskie podane za wydaniem Gangs Ti se Bon gZhung Rig mdzod), Amdo 2009, s. 123.

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

 
Osada w ogniu
(obraz Rafaela Santi,
zaczerpnięty z włoskiej Wikipedii)

ཕྱིའི་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ནང་གི་སེམས་ལ་བཀོད་དེ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་ཕྱི་ལྟ་བ་སྤྱི་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་སོ།

(117) Nauczyciel Dzialzyka Seciunka

2. Jak pracowity i wybrany spotkał życzliwego duchownego

Gdy przez pięć lat był odcięty,1 Wielki Piewca Nanksier Lopo2 podawał dziedzictwo zamysłem z ust do słuchu przez rurkę z kory.3 Wtedy pozostawiwszy żonę Roksiuzę Gemę,4 synów i córki, działał bez zwłoki i żądzy.

1 Tzn. odgrodzony, zamknięty, odosobniony.
2 Cierpunk Cienpo Nanksier Lopo (Gyer spungs Chen po sNang bzher Lod po).
3 Stosowanie takiego zabiegu miało na celu uchronienie świętych słów przed uszami niegodziwych osób.
4 Roksiuza Gema (Rog shud za dGe ma). Roksiuza Prawa (Poczciwa).

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 21; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།གཉིས་པ་ལས་འཕྲོ་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ན། 

གྱེར་སྤུངས་ཆེན་པོ་སྣང་བཞེར་ལོད་པོས། ལོ་ལྔ་རུ་ཕྱི་མཚམས་བཅད་ནས། གྲོ་གའི་སྦུ་གུ་ལ་ཞལ་གཟགས་ནས་སྙན་དུ་དགོངས་པས་བརྒྱུད་དོ། །དེར་ཆུང་མ་རོག་ཤུད་ཟ་དགེ་མ་དང་། བུ་ཚ་མི་སྲིང་གསུམ་བོར་ནས་འཕྲིང་ཆགས་མེད་པར་བྱས་སོ།

wtorek, 21 stycznia 2014

(116) Opowieść o Dzialzyku Seciunku

1. Opowieść

Osobistymi stróżami króla Try Ralpaciena1 był Jangal Sedzial2 i Tokar Menći.3 Nadwornym duchownym był Dzialtyk Seciunk.4 W tym czasie Wielki Piewca, Nanksier Lopo5 sprawdzając naczynia6 u ludzi z Tryde7 w Siangsiungu, znalazł tylko jedno małe, trzyletnie dziecko, Mu Cogiego,8 i siedemdziesięcio-trzyletniego Ojca, Dzialtyka Seciunka.9 Ten Dzialzyk Seciunk znał bez zamętu wszystkie znamienności,10 więc będąc uczonym we wszystkich odgałęzieniach, takich jak zebrania, żył jak dziecko Rozumnego Obłudnika11 albo mięsożerny gwałtownik albo lita skała.12 Moc – ani nie mógł być zmieniony przez króla włodarzy, ani nie był ugięty uwodzeniem przez boską dziewczynę. Szczodrobliwość rozdawania rzeczy – żył niby wymarzony skarb.

1  Khri Ral pa can (806-838 lub 815-841 r. po n. Chr.). Kędzierzawy Tron.
2  Ya ngal gSas rgyal. Boski Pan z Jangal.
3  Thod dkar sMan skyid. Lecznicze Białe Czoło.
rGyal tig gSas chung. Królewski Widz, Mały Bóg. Tutaj jego imię podane jest w innym zapisie niż powyżej (rGyal gzigs gSas chung). Daje to też inny przekład pierwszego członu imienia aniżeli Królewski Widz. Prawdopodobnie wyraz tik (tig) występujący tutaj zamiast zyk (gzigs), czyli widz, jest oddany w języku siangsiuńskim. Może on oznaczać jeden (gcig), ale wówczas wydaje się nie mieć znaczenia, albo jest to skrócony zapis wyrazu tiga (ti ga), oznaczającego prawdę (bden pa), rzetelność (don dam), liczbę (grangs), szczęśliwość (bde chen), pierwszy (dang po). Możliwe, że wskazuje to na pierwszego dostojnika królewskiego, zaznaczając pierwszorzędną wagę duchowieństwa.
5  Cierpunk Cienpo Nanksier Lopo (Gyer spungs Chen po sNang bzher Lod po). Nanksier Lopo może znaczyć Jawny Zbawca.
6  Naczyniami (snod) nazywa się osoby nadające się na otrzymanie słowa.
7  Khri sde. Działka Tronu
8  dMu Tsog ge. Pionowy z Nieba.
9  Pha wa rGyal tig gSas chung. Tutaj również powtórzona jest pisownia Dzialtyk (rGyal tig).
10  Znamienność (mtshan nyid) to pojęcie równoznaczne z semiotyką, nauką o znakach.
11  Zapewne jakaś dzika osobistość. Jego imię jest podane w języku siangsiuńskim. Brzmi ono Ge Masang (Ge Ma sang). Ge tłumaczone jest na tybetański jako du (bdud), czyli obłudnik, albo gek (bgegs), czyli prześladowca, a masang jako ton tok (don rtogs), czyli rozumiejący znaczenie, albo lo sal (blo gsal), czyli jasny umysł.
12  Wszystkie te określenia mówią o sile jego osobowości.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 20-21; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

དང་པོ་ལོ་རྒྱུས་ནི།

རྒྱལ་པོ་ཁྲི་རལ་བ་ཅན་གྱི་སྐུ་སྲུང་ནི། ཡ་ངལ་གསས་རྒྱལ་དང་ཐོད་དཀར་སྨན་སྐྱིད་གཉིས་ཡིན། བླ་མཆོད་རྒྱལ་ཏིག་གསས་ཆུང་ཡིན། དུས་དེར་གྱེར་སྤུངས་ཆེན་པོ་སྣང་བཞེར་ལོད་པོས། ཞང་ཞུང་ཁྲི་སྡེའི་མི་ལ་སྣོད་བརྟགས་པས། དམུ་ཙོག་གེ་བུ་ཆུང་ལོ་གསུམ་པ་གཅིག་དང་། ཕ་ཝ་རྒྱལ་ཏིག་གསས་ཆུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་པ་ལས་མ་རྙེད། རྒྱལ་གཟིགས་གསས་ཆུང་དེ་ནི། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་མ་རྨོངས་པར་མཁྱེན་པས། ཚོགས་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ། གེ་མ་སང་གི་བུའམ། ཤ་ཟན་སྲིན་པོའི་བུའམ། ཁྲོ་ཆུའི་བྲག་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞུགས། དབང་ནི་ས་བདག་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བསྒྱུར་མི་བཏུབ་པ། བསླུ་རུ་ལྷའི་བུ་མོས་ཀྱང་མི་ཁུགས་པ། རྫས་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་བཞུགས་སོ།

(115) Ojciec Dzialzyk Seciunk

Uczeń tego duchownego

W opowieści o Ojcu Dzialzyku Seciunku1 pięć.


1  Pała Dzialzyk Seciung (Pha ba rGyal gzigs gSas chung). Ojciec Królewski Widz, Mały Bóg.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 20; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski
 
།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི།

ཕ་བ་རྒྱལ་གཟིགས་གསས་ཆུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

sobota, 18 stycznia 2014

Kajlaś

Wielki Kajlaś stoi przede mną
święta góra, oś wszechświata
tylko pustka, martwy kamień
nie mówi, nie dycha
nie uśmiecha się, nie śpiewa
wiruję wokół, ponad nim latam
na nim spoczywam, siadam
to podnóżek stóp moich
legowisko spracowanego grzbietu
kolebka beztroskiego dziecięcia
kamień tak podobny do serca
tak podobny do łoża
te śniegi któż stopi?
posady kto skruszy?
rzeki kto zbudzi z otchłani?
serce tętniące
oczy cieszące
przechodzące kamienie
uświęcające wszystko

Zdjęcie Ani

czwartek, 16 stycznia 2014

Godne lepsze

Słuchaj ust starszego człowieka,
patrz na smak wybornej herbaty.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 150. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།མི་རྒན་པའི་ཁ་ལ་ཉོན།
།ཇ་ཞིམ་པའི་བྲོ་ལ་ལྟོས།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ་།

środa, 15 stycznia 2014

Bezwarunkowe dobro

Dobre czyny, bezwarunkowe,
stają się przyczynami dobra.
Nie szukaj warunków,
by je wykonać.
W tej pustej przestrzeni
wola jest jedynym warunkiem.

Muzyk potrzebuje instrumentu,
malarz potrzebuje farby,
rzeźbiarz dłuta i kamienia,
by ujawnić wieczne dobro.
Człowiekowi starcza serce,
a z sercem słowo i pomocna dłoń.


W Dwunastu dzieciątkach zwyczaju (rgyud bu chung bcu gnyis) powiedziano:
Dusza rozumna nie zna powodu, ani okoliczności.
Duszy rozumnej nie da się przekształcić, ani zniekształcić.
Duszy rozumnej nie da się nic przydać.
Dusza rozumna nie zna stworzenia, ani śmierci.

niedziela, 12 stycznia 2014

Skryty krąg, wielkie spełnienie i miano świętego

Własna dusza jest wiecznym kręgiem łagodnych i gniewnych.

།རང་སེམས་ཡེ་ནས་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན།
 
(...)

Gdy brak stronniczości i podmiotu, jest spojrzenie.
Gdy nie ma skupienia i odniesienia, jest rozmyślanie.
Gdy nie ma przeczenia i stwierdzenia, jest działanie.
Gdy nie ma oczekiwania i obawy, jest skutek.
Gdy nie ma wątpliwości, jest rozstrzygnięcie.
Gdy nie ma przerażenia, spełniają się trzy siły.1
Gdy nie ma przeszkody, wykonuje się dwa cele.2

།ཕྱོགས་འཛིན་བྲལ་ན་ལྟ་བ་ཡིན།
།དམིགས་གཏད་མེད་ན་སྒོམ་པ་ཡིན།
།བཀག་སྒྲུབ་མེད་ན་སྤྱོད་པ་ཡིན།
།རེ་དོགས་མེད་ན་འབྲས་བུ་ཡིན།
།ཐེ་ཚོམ་མེད་ན་ཐག་ཆོད་ཡིན།
།ཉམ་ང་མེད་ན་རྩལ་གསུམ་རྫོགས།
།ཐོག་པ་མེད་ན་དོན་གཉིས་གྲུབ།

(...)

Rozpuszczając wyrzuty, rozwija umysł.
Jemu nadaje się miano świętego.1

།བག་ཆགས་སངས་ནས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས།
།དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་སུ་བཏགས།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་ཕྱི་ལྟ་བ་སྤྱི་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་སོ། དེ་ཏ་པི་ཧྲི་ཙས་སྣང་བཞེར་ལོད་པོར་གནང་བའི་བཀའ་རྒྱུད་དོ།

Zaczerpnięte z Dwunastu rozdziałów wymowy wyodrębnienia zewnętrznego spojrzenia z siangsiuńskiego posłuszeństwa wielkiego spełnienia (rdzogs pa chen po zhang zhung snyan brgyud las phyi lta ba spyi gcod kyi man ngag le'u bcu gnyis pa). Są to nauki dane Nangzierowi Lopo przez Tapiego Hrycę. Przekład własny. Pismo tybetańskie podane za wydaniem Kang Tise Pon Ziung Rigdzo (gangs ti se bon gzhung rig mdzod), Amdo 2009, s. 117-118.

1  Dźwięki, światła i promienie. 
2  Cel własny i innych.
3  To wyjaśnienie jest nie tylko znaczeniowe, ale i brzmieniowe. Tybetański wyraz określający świętego to sangdzie (sangs rgyas). Składa się on z dwóch członów – sang (sangs), tutaj oznaczający rozpuszczanie, oczyszczanie i odniesiony do wyrzutów (bag chags); oraz dzie (rgyas), oznaczający rozwijanie i odniesiony do umysłu (ye shes). Święty w tym ujęciu jest więc kimś, kto wyzbył się ciemności i przeszedł do światłości. Jest to osoba światła. Dlatego bywa też nazywany oświeconym albo przebudzonym – buddą.

(114) Mądrość Nanksiera Lopo

5. Nieprzygodne okazanie zrozumienia

Wyzbył się przesady przy wielu wykształconych uczonych, takich jak Cepunk Dała Dzialcen.1 Zachował w duchu dziewięć postępowań, ćwiczył umysł z uczonymi, przestrzegał porządku ze szlachetnymi.2 Przez działanie takie jak zaklęcie Góry Ognia3 był obdarzony mocą i cudem. Dużo pościł. Żył jako nadworny duchowny króla Ligmići.4 W owym czasie nie zdobył najwyższej doskonałości; miał za to pychę wywyższania się myślą „jestem sobą”. Wtedy postać wcielenia Pana,5 Tapi Raca,6 przybył wcielając się w Hrycę7 i pokonał zuchwałą pychę zarówno wybranego darczyńcy, jak i dworzanina.8 Objawił zwyczajność świadomości. Wybawiając z zaciśniętych kajdan, wywiódł na równinę i świadomość zajęła swoje miejsce. Potem udzielił stopniowo świadectwa z dziedzictwa przykazania, tak jak jest w przepisie. [Nanksier Lopo] Równocześnie zdobywając zrozumienie, pomagał przechodniom wspólnie z postacią wcielenia.9 Stał się świętym wiedzy.

1  Tshe spungs zLa ba rGyal mtshan. Uzdrowiciel Godło Księżyca.
2  Tzn. z zakonnikami. Słowo szlachetny, cunpa (btsun pa), jest często używane na określenie osób wyświęconych, mnichów, pustelników i poczciwych duchownych.
3  Meri (Me ri). Postać Boga.
4  Lig mi rkya.
5  Dzie (rJe).
6  Ta pi Ra tsa. Światły Król.
7  Hri tsa. Tzn. Chłopczyk.
8  Tzn. króla Ligmici oraz Nanksiera Lopo (sNang bzher Lod po).
9  Dzięki rozumieniu Nanksier Lopo działał wspólnie z postacią wcielenia, Tapim Hrycą.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 20; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski

།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི།

ཚེ་སྤུངས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལས་སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་པོ་ལ་སྒྲོས་འདོགས་བཅད། ཐེག་དགུ་ཐུགས་སུ་ཆུད། མཁས་པར་བློ་སྦྱངས། བཙུན་པོར་ཁྲིམས་བསྲུངས། མེ་རི་ཐིས་ལས་སོགས་པ་སྒྲུབས་པས། མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན། དཀའ་བ་མང་པོ་སྤྱད། རྒྱལ་པོ་ལིག་མི་རྐྱའི་བླའི་མཆོད་གནས་སུ་བཞུགས། དེ་དུས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་པས། ང་རང་ཡིན་བསམ་ང་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་ཡོད་པ་ལ། རྗེ་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་ཏ་པི་ར་ཙ་དེ། ཧྲི་ཙར་སྤྲུལ་ཏེ་བྱོན་ནས། སྐལ་ལྡན་གྱི་ཡོན་མཆོད་གཉིས་པོའི། དྲེགས་པའི་ང་རྒྱལ་བཅོམ། རིག་པའི་གནས་ལུགས་བསྟན། བཅིངས་ཚད་ཀྱི་སྒྲོག་ལས་བཀྲོལ་ནས། མཉམ་པའི་ཐང་ལ་ཕྱུང་ཏེ། རིག་པ་རང་ས་ཟིན་པར་བྱས་སོ། །དེ་ནས་བཀའ་རྒྱུད་ལུང་རིམ་བཞིན་གཞུང་ན་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་ངོ་། །རྟོགས་ཐོབ་དུས་མཉམ་སྐྱེས་ནས། སྤྲུལ་བའི་སྐུ་དང་མཚུངས་པར་འགྲོ་དོན་མཛད་དོ། །རྣམ་མཁྱེན་གྱི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་བ་ལགས་སོ།

piątek, 3 stycznia 2014

Niby-wiara

Pies przy świątyni stoi nie przez wielką wiarę,
ale przez łaknienie potraw.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 27. Przekład własny z tybetańskiego.

།ཁྱི་ལྷ་ཁང་ལ་དད་པ་ཆེ་ནས་མ་རེད།
།ཞལ་ཟས་ཀྱི་ལྟོགས་ལ་རེད།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།