piątek, 27 czerwca 2014

Nieukryte

Choć czosnek zjesz w ukryciu,
woń jego czuć wokoło.


Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 52. Przekład własny z tybetańskiego. 

།སྒོག་པ་ལྐོག་ལ་བཟས་ཀྱང༌། 
།སྒོག་དྲི་ངོས་ལ་ཁ་བ།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

czwartek, 19 czerwca 2014

(144) Mądrość Dzialły Lodra

Piąte: Nieprzygodne okazanie zrozumienia. Gdy duchowny podał rady o doświadczeniu, [uczeń] przez rok nie był zbawiony, podążając za oznajmującymi zdaniami; przez rok nie był zbawiony, podążając za świadectwami przykładów i znaczeń. Potem przez jeden miesiąc rozmyślał, próbując zrozumieć rady duchownego, i wtedy dorównał zamysłowi świętego, nie tykając ciałem i duszą żadnej ziemi krążenia i przejścia. 
 
།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། བླ་མས་ཉམས་ཀྱི་གདམས་ངག་བཏབ་ནས། ལོ་གཅིག་མཚོན་པའི་ཚིག་ཕྱིར་འབྲེང་ནས་མ་གྲོལ། ལོ་གཅིག་དཔེ་དོན་ལུང་ཕྱིར་འབྲེང་ནས་མ་གྲོལ། དེ་ནས་ཟ་བ་གཅིག་ལ་བླ་མའི་གདམས་ངག་ལ་རྟོགས་པ་བཅུག་ནས་བསྒོམ་པས། ལུས་སེམས་འཁོར་འདས་ཀྱི་ས་གང་ལ་ཡང་མ་རེག་པར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་མཉམ་པ་ལགས་སོ།

niedziela, 15 czerwca 2014

Przestroga

Nie będziesz poczciwy za młodu,
będziesz żałował na starość.


Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 66. Przekład własny z tybetańskiego.

།ཆོས་གཞོན་དུས་མ་བྱས་རྒས་ནས་འགྱོད།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

środa, 11 czerwca 2014

(143) Cnoty Dzialły Lodra

4. Dowody wykształcenia przygodnych i trwałych cnót

Posiadał bardzo dużo.


Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 23; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།བཞི་བ་ཐུན་མོང་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྲུབ་རྟགས་ནི།

ཤིན་ཏུ་མང་བར་མངའ་བ་ལགས་སོ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ་།

sobota, 7 czerwca 2014

(142) Miejsca Dzialły Lodra

Trzecie: W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia. Wcześniej żył w poświęconym miejscu zwanym Rokciakpuk,1 później w poświęconym miejscu zwanym Sangsang Hladrak,2 pobudzającym uszczęśliwienie i doskonałość, będącym miejscem bliskim udoskonaleniu – miejscem gromadzącym ludzi i nieludzi.

1  Rog lcag phug. Żelazna Grota. Część nazwy pozostaje niejasna (rog).
2  Zang zang lha brag. Boska Skała Dobroci. Zachodni Tybet; obecnie nieopodal Pengqiu i Ngamring w Chinach.

Sangsang Hladrak
www.himalayabon.com
ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག
 
།གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་དུ་བརྟེན་པའི་ཚེ་དུ་བཞུགས་པ་ནི། ཚེ་སྟོད་ལ་རོག་ལྕག་ཕུག་བྱ་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དེར་བཞུགས་སོ། །ཚེ་སྨད་ལ་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་བྱ་བ། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས། བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བ། ཤིན་ཏུ་གྲུབ་ཐག་ཉེ་བའི་གནས་ཡོད་པ། མི་དང་མི་མིན་འདུ་བའི་གནས་དེར་བཞུགས་སོ།

czwartek, 5 czerwca 2014

(18) [Określenie celowego postępowania]

Cztery rodzaje powodów zakładających cel
to szybkie osiąganie, wyprzedzanie rodzaju,
rozmyślanie po stwierdzeniu braku i stosowanie tego na sobie.
Dlatego jest to nazywane celowym postępowaniem. 


།འབྲས་བུར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་བཞི། 
།མྱུར་དུ་ཐོབ་བྱེད་རྣམ་པ་གཡར་ལམ་བྱེད། 
།མ་ཡིན་བཏགས་ནས་བསྒོམ་དང་དེ་ཉིད་རང་ལ་སྤྱོད། 
།དེ་ཕྱིར་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ཞེས་བྱའོ།