środa, 30 listopada 2016

Zachwyt słoneczny

Dziecko narodu, tak oto słoneczny zachwyt mędrców jest siedmioraki. Jaki? Pierwszy taki: Jak słońce sprawia, że dojrzewa kiełek, tak zachwyt rozumnego obywatela, tak jak słońce sprawia, że dojrzewa kiełek zrozumienia w duszach. Drugi: Jak słońce nie maleje, tak łaska zachwytu rozumnego obywatela działa na równi dla wszystkich dusz. Trzeci: Jak słońce spala brud, tak czujny rozum rozumnego obywatela spala brudy namiętności. Czwarty: Jak słońce topi lód, tak zachwyt rozumnego obywatela posiadając poznanie zaradczego środka, topi jak lód namiętność. Piąty: Jak słońce usuwa mrok, tak rozsądne poznanie rozumnego obywatela usuwa mrok spostrzeżenia i postrzegającego. Szósty: Jak słońce okrąża cztery kontynenty, tak wspaniała działalność rozumnego obywatela wybawia od czterech rzek smutku. Siódmy: Jak słońce ogrzewa wszystko na równi, tak wspaniałe działanie rozumnego obywatela jest sposobem sprawiającym pocieszenie wszystkim duszom, jak czynność ogrzewania.

Powiedziane przez Buddę w 'Phags pa Shes rab kyi pha rol tu phyin pa Nyi ma'i snying po Theg pa chen po'i mdo (Wzniosła opowieść wielkiego postępowania. Przejście rozumu. Jądro słońca), sanskr. Ārya Prajñā pāramitā Sūrya garbha Mahā yāna sūtra, wyd. Krung go'i Bod Rig pa'i dPe skrun khang (tzw. dPe bsdur ma), t. 34, Pekin 2006-2009, s. 498-499. Z tybetańskiego kanonu świętych pism buddyjskich (Kandziur).
 
Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski


རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟར་ཐབས་མཁས་པའི་ཉི་མའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་རྣམ་པ་བདུན་ཡོད་དེ། གང་ཞེ་ན་དང་པོ་ནི་འདི་ལྟར་ཉི་མས་མྱུ་གུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉི་མ་ལྟ་བུས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྨིན་པར་མཛད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་ཉི་མ་དབྲི་བཀོལ་མེད་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ང་འཛིན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙོམས་པར་མཛད་དོ། །གསུམ་པ་ནི་ཉི་མས་ཉལ་ཉིལ་སྲེག་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་མཐོང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པའི་ཉལ་ཉིལ་རྣམས་སྲེག་པར་བྱེད་དོ། །བཞི་པ་ནི་ཉི་མས་འཁྱགས་པ་འཇུ་བ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པས་ཉོན་མོངས་པ་འཁྱགས་པ་ལྟ་བུ་འཇུ་བར་བྱེད་དོ། །ལྔ་པ་ནི་ཉི་མས་མུན་པ་སེལ་བ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །དྲུག་པ་ནི་ཉི་མས་གླིང་བཞི་འཁོར་བ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕྲིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆུ་བོ་བཞི་ལས་ཐར་བར་མཛད་དོ། །བདུན་པ་ནི་ཉི་མས་ཀུན་ལ་སྙོམས་པར་དྲོ་བ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་མཛད་པའི་ཐབས་ནི་དྲོ་བའི་ལས་ལྟ་བུའོ།

ཞེས་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ མདོ་ལས་བྱུང་ངོ་།

wtorek, 29 listopada 2016

(170) Ngodrup Dzialcen Ryngmo

Uczeń tego duchownego

W opowieści o Ngodrupie Dzialcenie Ryngmo1 pięć.

 
1  dNgos grub rGyal mtshan Ring mo. Tzn. Długie Godło Doskonałości.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 31; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski

།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི། དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་རིང་མོའི་ ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ༌།

(49) Szkółka: Określone jako przyczyna przedmiotowa

Ogień jest przyczyną przedmiotową dymu itp.

To należy do przyczyny przedmiotowej.

poniedziałek, 28 listopada 2016

(169) Mądrość Lomtynka Hlagoma Karpo

5. Nieprzygodne okazanie zrozumienia

   Osiągnął zbawienie w grocie Takcank Sengie1 po tym, jak duchowny udzielił pouczeń o doświadczeniu. Zrozumiał wtedy, że zamysł Świętego jest niezmienny.

1  sTag tshang Seng ge (w jęz. ang. zapisywane Taktsang Senge). Tzn. Lew w Legowisku Tygrysa. Miejsce w Bhutanie.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 31; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski
 
Klasztor Takcank w Bhutanie
(zdjęcie: Soham Banerjee)

།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། བླ་མས་ཉམས་ཀྱི་གདམས་ངག་བཏབ་ནས། སྟག་ཚང་སེང་གེའི་ཕུག་ཏུ་གྲོལ་བ་ཐོབ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་རྟོགས་པ་ལགས་སོ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ༌།

(48) Szkółka: Określenie przyczyny przedmiotowej དངོས་རྒྱུ།

Przedmiotowo pomagająca słowu.
(bon de'i dngos su phan 'dogs byed)

Inne możliwości tłumaczenia: Rzeczywiście pomagająca słowu, pomagająca przedmiotowi słowa, korzystna dla substancji słowa.

To należy do podziału przyczyny według istoty.

sobota, 26 listopada 2016

Smutny Budda

Król zapytał: „Dlaczego się smucisz i jesteś przygnębiony tułaczką?”
Przemożny powiedział: „Bo ta tułaczka jest niestała i męcząca”.

Słowa Buddy Siakjamuniego w 'Phags pa rgyal po la gdams pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (Wzniosła opowieść wielkiego postępowania zwana Pouczeniem króla), sanskr. Rāja deśa nāma mahā yāna sūtra, wyd. Krung go'i Bod Rig pa'i dPe skrun khang (tzw. dPe bsdur ma), t. 63, Pekin 2006-2009, s. 551.

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།རྒྱལ་པོས་གསོལ་པ། ཅིའི་ཕྱིར་འཁོར་བ་ལས་སྐྱོ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བར་བགྱི།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཁོར་བ་འདི་མི་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བའི་ཕྱིར་རོ།

ཞེས་འཕགས་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ མདོ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

piątek, 25 listopada 2016

Szczęśliwy świat

Co jest światem szczęśliwych wędrowców?
To taki, którym są ludzcy wędrowcy.

Odpowiedź Buddy dla Nandy w 'Phags pa dGa' bo la mngal na gnas pa bstan pa zhes bya ba Theg pa chen po'i mdo (Wzniosła opowieść wielkiego postępowania zwana Objawieniem Nandzie pobytu w łonie), sanskr. Ārya Nanda garbhā vakrānti nirdeśa, wyd. Krung go'i Bod Rig pa'i dPe skrun khang (tzw. dPe bsdur ma), Pekin 2006-2009, s. 691. Z tybetańskiego kanonu świętych pism buddyjskich (Kandziur).

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།བདེ་འགྲོའི འཇིག་རྟེན་གང་ཞེ་ན།
འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་ནི་མིའི་འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པའོ།

ཞེས་དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་བསྟན་པའི་མདོ༌ལས་བྱུང་ངོ༌།

środa, 23 listopada 2016

Niewymowne

W źródle obecności
nie ma nic do określenia.
Jakkolwiek głębokie będą zdania,
nie będą zgodne ze znaczeniem.
Nikt nie zobaczy
określenia nieba zrozumienia.

Ze Zbioru Dziedzictw Starszyzny (rNying ma rGyud 'Bum), nr 132, rGyud kyi rgyal po gser gyi rus sbal rdo rje theg pa rtsa ba'i rgyud (Król dziedzictw: Złoty żółw. Zasadnicze dziedzictwo zdrowego postępowania), sanskr. Tantra rāja swanaha sada vajra dari havi tantra, wyd. Mi rigs dPe skrun khang (tzw. dPal brtsegs), Pekin 2009, s. 521-522.

Przekład z języka tybetańskiego: Jakub Szukalski

།དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ།
།ཅིས་ཀྱང་མཚོན་དུ་མེད་པ་སྟེ།
།ཇི་ཙམ་ཟབ་པའི་ཚིག་བརྗོད་ཀྱང༌།
།དོན་དང་མཐུན་པར་ཡོང་མི་འགྱུར།
།བྱང་ཆུབ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ནི།
།སུས་ཀྱག་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།

ཞེས་རྒྱུད་གྱི་རྒྱལ་པོ་གསེར་གྱི་རུས་སྦལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད༌ལས་བྱུང་ངོ༌།

(47) Szkółka: Podział przyczyny według istoty

Przyczyna przedmiotowa mogłaby też być nazwana przyczyną rzeczywistą albo materialną. Natomiast przyczyna pośrednia – przyczyną dziedziczną albo sukcesywną.

Proste przykłady, jakie można odnieść do tych przyczyn: przyczyna przedmiotowa to jakby rodzice dla dziecka, a przyczyna pośrednia jakby dziadkowie dla dziecka.

To należy do podziału przyczyny.

wtorek, 22 listopada 2016

(168) Cnoty Lomtynka Hlagoma Karpo

4. Dowody wykształcenia przygodnych i trwałych cnót

   Oto zewnętrzne oznaki zapanowania nad żywiołami i wewnętrzne oznaki zapanowania nad ludźmi i nieludźmi.

   W tym zewnętrzne oznaki zapanowania nad żywiołami:
ciskanie czerwonymi pociskami jak strzałami na sprzeciwiających mu się wrogów i kłamliwych oszczerców;
spuszczanie dzikiego pioruna z niebiańskiego żelaza na żarłoków objadających dobrodziejów i na wrogów przeciwstawiających się jego osobie.
To były oznaki zapanowania nad żywiołem ognia.

Usypanie jakby góry gradu, gdy zadźgał kołkiem żabę z ciasta, a ona wydała odgłos „cyr cyr”;
stłuczenie gradu besztaniem;
przejście rzeki Dok1 po samym rozwinięciu jedwabnej płachty;
nielękanie się po wylaniu rzeki.
To były oznaki zapanowania nad żywiołem wody.

Powodowanie, że dzidy nie przekłuwając, odwracały ostrza, chociaż padał grad dzid;
ocalenie, gdy z odgłosem „tynk tynk” został trafiony w głowę kupą żelaza.2
To były oznaki zapanowania nad żywiołem ziemi.

Na północy, w miejscu zwanym Bebechami Zarżniętego Konia,3 gdzie mocz zamarza w swoim łuku, pozostawał nagi, okryty rosą w miesiącu lisiego konia.4
To była oznaka zapanowania nad żywiołem powietrza.

Wykonywał rozmaite, niepewne działania.
To była oznaka zapanowania nad żywiołem nieba.

Wewnętrzne oznaki zapanowania nad ludźmi i nieludźmi:
zaciąganie do służby Tagryronk5 i innych męskich i żeńskich demonów świata;
słuchanie słowa jak syn człowieczy przez demony świata nocy;
sprowadzanie pożywienia i usługiwanie przez demony świata widzialnego;
patrzeniem na drodze wzroku rzeczywiste odcinanie siły życiowej oddziału gwałtownych, strasznych ludzi i silnych mnichów nastających na osobę6 i ponadto druzgotanie nastających na osobę.

Posiadał te i ileś innych cnót i dowodów wykształcenia.

1  'Dog.
2  Zdanie niezupełnie jasne i trudne do przełożenia. Tłumaczenie obecne jest przypuszczalne. Tak brzmi ono po tybetańsku: dBu la lcags sbrag brgyab kyang ding ding zer nas 'phar ba. Możliwe też rozumienie takie: Nawet gdy został uderzony kupą żelaza, rozpadło się ono (owa broń żelazna?) z odgłosem „tynk tynk” albo „dynk dynk”.
3  Tasieki Kokpa (rTa bshas kyi Khog pa).
4  Wa rta'i zla ba.
5  sTag ri rong. Tzn. Wąwóz Góry Tygrysa.

6  Oznacza to, że samym spojrzeniem potrafił pokonać osoby zagrażające jego życiu przez pozbawianie ich siły żywotnej.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 30-31; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski
 
བཞི་བ་ཐུན་མོང་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་གྲུབ་རྟགས་ནི། ཕྱི་ཡི་འབྱུང་བ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་དང་། ནང་མི་དང་མི་མིན་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་སོ། །དེ་ལ་ཕྱི་འབྱུང་བ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་ནི། རང་དང་འགྲས་པའི་དགྲ་བོ་དང་སྙོན་འགོང་ལ། བཙོ་དམར་མདའ་ལྟར་དུ་འཕེན་པ་དང་། ཡོན་བདག་ལ་ཟ་བའི་སྲི་དང་། བདག་དང་འགྲན་པའི་དགྲ་བོ་ལ༑ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་རྒོད་འབེབས་པ་ནི། འབྱུང་བ་མེ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་སོ། །བག་ཟན་གྱི་སྦལ་པ་ཕུར་བུས་བརྡིགས་པས། ཙིར་ཙིར་ཟེར་ཅིང་སེར་བ་རི་ལྟར་སྤུངས་པ་དང་། སེར་བ་ལ་བཀའ་བཀྱོན་ཞིང་གཏུན་བུས་འདེད་པ་དང་། འདོག་ཆུ་ལ་དར་སྣམ་བུ་ཙམ་བཏིང་ནས་འབྱོན་པ་དང་། གཙང་པོ་ལ་བསྐྱུར་བར་བྱས་ནས་ཡ་མི་ང་བ་རྣམས་ནི། འབྱུང་བ་ཆུ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་ཡིན། མཚོན་གྱིས་ཆར་ཕབས་ཀྱང་། མཚོན་གྱིས་མི་ཕིག་པར་རྩེ་མོ་ལྡོག་ཅིང་ཆགས་པ་དང་། དབུ་ལ་ལྕགས་སྦྲག་བརྒྱབ་ཀྱང་དིང་དིང་ཟེར་ནས་འཕར་བ་ནི། འབྱུང་བ་ས་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་ཡིན་ནོ། །བྱང་རྟ་བཤས་ཀྱི་ཁོག་པ་བྱ་བ། དྲི་ཆུ་རང་ཁུག་ཏུ་འཁྱགས་པའི་ས་རུ། ཝ་རྟའི་ཟླ་བ་ལ་གཅེར་བུར་ཟིལ་པ་ཕྲོམ་མེ་བཞུགས་པ་ནི། འབྱུང་བ་རླུང་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་ཡིན་ནོ། །སྤྱོད་པ་མ་ངེས་སྣ་ཚོགས་སུ་མཛད་པ་ནི། འབྱུང་བ་ནམ་མཁའ་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་སོ། །ནང་མི་དང་མི་མིན་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟགས་ནི༑ སྟག་རི་རོང་ལས་སོགས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་འདྲེ་ཕོ་མོ་བྲན་དུ་འཁོལ་བ་དང་། མཚན་མོ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱིས། མིའི་བུ་བཞིན་བོན་ཉན་པ་དང་། སྣང་སྲིད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེས་འཚོ་བ་འདྲེན་ཞིང་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་དང་། སྤྱན་ལམ་དུ་གཟིགས་པས། དྲག་པོ་སྐྲག་པའི་མི་སྡེ་དང་། སྐུ་ལ་བསྡོ་བའི་ཤུགས་བཙུན་པའི་བླ་ཤུག་མངོན་དུ་གཅོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་རྣམས་བརླག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལས་སོགས་ཏེ་ཡོན་ཏན་དང་གྲུབ་རྟགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་མངའ་བ་ལགས་སོ།
ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ༌།

Głos z nieba

Kiedy Przemożny udał się do miasta, wszyscy zgromadzeni towarzysze słyszeli wyjątkowo wzniosły głos na niebie – głos objawiający się niepojęcie wyraźnie, ale nie wiedzieli skąd pochodził. Wtedy też przez wiele setek tysięcy wierszy zostały wyraźnie objawione słowa.

Z opowieści o Buddzie, 'Phags pa 'od zer kun du bkye ba bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (Wzniosła opowieść wielkiego postępowania zwana Objawieniem wydzielania wszędzie promieni), sanskr. Ārya raśmi samanta mukto nirdeśa nāma mahā yāna sūtra, wyd. Krung go'i Bod Rig pa'i dPe skrun khang (tzw. dPe bsdur ma), Pekin 2006-2009, s. 649. Z tybetańskiego kanonu świętych pism buddyjskich (Kandziur).

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་འཁོར་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྒྲ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡང་དག་པར་སྟོན་པའི་སྒྲ་ཐོས་པར་གྱུར་ཀྱང་དེ་གང་ནས་བྱུང་བ་ཤེས་པར་ཡང་མ་གྱུར་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཀྱང་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་གྱུར་ཏོ།

ཞེས་འཕགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་དུ་བཀྱེ་བ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ མདོ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

(46) Szkółka: Podział przyczyny

   (ngo bo'i sgo nas dbye ba)
   (sgras brjod rigs kyi sgo nas dbye ba)
   (phan 'dogs byed tshul gyi sgo nas dbye ba)

Podobieństwo pomagania” oznacza sposób, w jaki dana przyczyna okazuje się skuteczna. Inaczej można więc powiedzieć „podział według sposobu uskuteczniania”.

To należy do przyczyny w podziale przedmiotu przez dwojaki zestaw.

niedziela, 20 listopada 2016

Osamotnienie

Pozostawaj sam bez towarzysza, zaniechawszy zewnętrznych działań ciała, takich jak tymczasowe zwalczanie wrogów, dbanie o przyjaciół, wszystkie żniwa; i wewnętrznych działań, takich jak pozdrowienia oraz otaczania; i ukrytych, takich jak boskie tańce oraz gesty.

Dźikme Linkpa ('Jigs med gLing pa, 1729-1798), rDzogs chen zab chos phyogs bsgrigs man ngag nor bu'i gter mdzod (Zbiór głębokich słów wielkiego spełnienia. Skarbiec klejnotów wymowy), Si khron dPe skrun Tshogs pa (Si khron Mi rigs dPe skrun khang), Chengdu 2010, s. 566.

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ཡི་བྱ་བ་ཚེ་འདི་ཡི། །དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་སོ་ནམ་ཐམས་ཅད་དང་། །ནང་གི་བྱ་བ་ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་དང་། །གསང་བ་ལྷ་ཡི་གར་དང་ཕྱག་རྒྱ་སོགས། །སྤངས་ནས་གྲོགས་མེད་གཅིག་པུར་གནས་པར་བྱ།

འཇིགས་མེད་གླིང་པས་མཛས་པའི། རྫོགས་ཆེན་ཟབ་ཆོས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་མན་ངག་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ལས་བྱུང་ངོ༌།

czwartek, 17 listopada 2016

Nieporuszenie

Synowie narodu albo córki narodu, pragnąc postępować według słowa obecnych, nie będziecie poruszeni chciwością, nie będziecie poruszeni nienawiścią, nie będziecie poruszeni gnuśnością, nie będziecie poruszeni wszystkimi namiętnościami, nie będziecie poruszeni okiem, widokiem i doznaniem oka. Tak samo nie będziecie poruszeni uchem, dźwiękiem i doznaniem ucha, nosem, wonią i doznaniem nosa, językiem, smakiem i doznaniem języka, ciałem, dotykiem i doznaniem ciała, umysłem, słowem i doznaniem umysłu.

Słowa Buddy Siakjamuniego w 'Phags pa lhag pa'i bsam pa brtan pa'i le'u zhes bya ba theg pa chen po'i mdo (Wzniosła opowieść wielkiego postępowania zwana rozdziałem o stałości lepszych zamiarów), sanskr. Ārya sthīra adhyāśaya parivarta nāma mahā yāna sūtra, wyd. Krung go'i Bod Rig pa'i dPe skrun khang (tzw. dPe bsdur ma), Pekin 2006-2009, s. 474. Z kanonu świętych pism buddyjskich.

Przekład z języka tybetańskiego: Jakub Szukalski.

རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པས་འདོད་ཆགས་ལས་གཡོ་བར་མི་བྱའོ། །ཞེ་སྡང་ལས་གཡོ་བར་མི་བྱའོ། །གཏི་མུག་ལས་གཡོ་བར་མི་བྱའོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གཡོ་བར་མི་བྱའོ། །མིག་དང་། གཟུགས་དང་། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཡོ་བར་མི་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་དང་། སྒྲ་དང་། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། སྣ་དང་། དྲི་དང་། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་༑ ལྕེ་དང་། རོ་དང་། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ལུས་དང་། རེག་བྱ་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་དང་། ཆོས་དང་། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཡོ་བར་མི་བྱའོ།

ཞེས་འཕགས་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བརྟན་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ མདོ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

(45) Szkółka: Podział (pojmowalnej treści) przez dwojaki zestaw

1. Przyczyna (rgyu)
2. Skutek ('bras)

To należy do podziału przedmiotu.

środa, 16 listopada 2016

(44) Szkółka: Podział przedmiotu

1. Podział przez dwojaki zestaw (gnyis tshan gyi sgo nas dbye ba)
2. Podział przez trojaki zestaw (gsum tshan gyi sgo nas dbye ba)
3. Podział przez czworaki zestaw (bzhi tshan gyi sgo nas dbye ba)
4. Podział przez pięcioraki zestaw (lnga tshan gyi sgo nas dbye ba)

To należy do przedmiotu.

piątek, 11 listopada 2016

(43) Szkółka: Określenie skupiska ཕུང་པོ།

Skupienie wielości.
(du ma spungs pa)

Inne możliwości tłumaczenia: Złożenie wielości, zespolenie wielu.

Inne wyrazy mogące tłumaczyć phung po (skupisko): Składność, zespół, złożenie, struktura.

Wyraz phung po w języku tybetańskim oznacza także zwłoki i w ten sposób może być także rozumiany jako powłoka. W języku sanskryckim jego odpowiednikiem jest skandha. Niektórzy tłumacze używają tutaj dziwnego wyrazu agregat, co może kojarzyć się mechanicznie czy fizycznie.

To należy do bliskoznaczności przedmiotu.

(42) Szkółka: Określenie stosunku złożoności འདུས་བྱས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ།

Nieobecne wcześniej samo, stworzone na nowo uwzględnienie innego słowa.
(rang sngar med gsar du skyes pa bon gzhan la ltos na grub pa)

To należy do bliskoznaczności przedmiotu.

środa, 9 listopada 2016

Pascha i Wesak

   פָּ֫סַח pesach, wym. pehsakh, wyraz oznaczający w języku hebrajskim przejście, mający szczególne znaczenie w nazwie uroczystości upamietniającej wyzwolenie narodu żydowskiego z niewoli egipskiej, która to uroczystość powszechnie znana jest jako Pascha. Kojarz się może ten wyraz z nazwą święta narodzin i „przejścia” Buddy Siakjamuniego, która to nazwa brzmi Wesak, z palijskiego वेसाख vesākha (sanskr. vaiśākha). Nazwa ta zachowana jest jako nazwa miesiąca w kalendarzu hinduskim (hindi vaisākha).
   Niedawno czytałem urywek z Opowieści o spoczynku (sanskr. nirvāṇa sūtra, tyb. mya ngan las 'das pa'i mdo) z nauczaniem Buddy Siakjamuniego i tam Budda omawiając, czym jest spoczynek (sanskr. nirvāṇa, tyb. mya ngan las 'das pa), używa porównania do człowieka, który wychodzi z więzienia i znowu widzi w domu rodzinę, braci, dzieci, żonę i przyjaciół. To porównanie z kolei może przywodzić na myśl wyjście narodu żydowskiego z niewoli egipskiej i powrócenie do ziemi ojców. Warto się zastanowić, czy nazwa żydowskiej Paschy może mieć coś wspólnego z buddyjskim Wesakiem. Zapewne wspólne jest to, że obydwa święta upamiętniają wyzwolenie. Ale czy jest wspólna płaszczyzna językowa i dziejowa, to już zadanie dla językoznawców i historyków.

poniedziałek, 7 listopada 2016

Groźba piekła

Teraźniejszy skutek wcześniejszych złych czynów dojrzewa. Później zejdziecie do brzegu nizin piekła. Urodzeni tam będziecie doświadczać niezmierzonego cierpienia. Dusze nie osiągające zbawienia, biada!

Tonpa Sienrab (sTon pa gShen rab) w Dri med gzi brjid rab tu 'bar ba'i mdo (Opowieść o rozpaleniu nieskalanego blasku), Tenzin Namdak, Delhi 1964-1967, t. 2, s. 109

སྔོན་གྱི་ལས་ངན་ད་ལྟའི་འབྲས་བུ་སྨིན། ཕྱི་མ་ངན་སོང་དམྱལ་བའི་འགྲམ་དུ་འགྲོ། དེར་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྱོང༌། ཐར་པ་མི་ཐོབ་སེམས་ཅན་སྙིང་རེ་རྗེ།

སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་གསུང་པ། དྲི་མ་མེད་པ་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

piątek, 4 listopada 2016

(40) Szkółka: Określenie różnych rzeczy རྫས་ཐ་དད།

Stworzone w różnych istotach ze słowem.
(bon de dang ngo bo tha dad du skyes pa)

Inne możliwości tłumaczenia, jeśli weźmiemy wyrażenie „rdzas tha dad” jako liczbę pojedynczą „różna rzecz” („odmienna rzecz”): Stworzona w różnej istocie od słowa, w odmiennej istocie od słowa.

W wyrazie rdzas widać wyraźne podobieństwo do pojęcia rodzaj (łc. genus, gr. γένος). Czy w takim razie pojęciu gatunku (łc. species, gr. εἰδός) odpowiada rang mtshan, czyli nazwa własna (pojęcie własne)? Wydaje się to możliwe. Sprawa do rozważenia.

To należy do różnych rzeczy.

czwartek, 3 listopada 2016

Koleje losu

Skoro jest czyn biały, jest i czarny.
Skoro jest prawość, jest i grzech.
Skoro jest słońce, jest i mrok.
Skoro jest objawiciel, jest i mąciciel.

Tonpa Sienrab (sTon pa gShen rab) w Dri med gzi brjid rab tu 'bar ba'i mdo (Opowieść o rozpaleniu nieskalanego blasku), Tenzin Namdak, Delhi 1964-1967, t. 2, s. 101.

ལས་དཀར་པོ་ཡོད་ན་ནག་པོ་ཡོད།
དགེ་བ་ཡོད་ན་སྡིག་པ་ཡོད།
ཉི་མ་ཡོད་ན་མུན་པ་ཡོད།
སྟོན་པ་ཡོད་ན་དོ་འཛུགས་ཡོད།

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་གསུང་པ་དྲི་མེད་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ་ལས་བྱུང་ངོ་།