poniedziałek, 28 maja 2018

(223) Szkółka: Ośmiu zimnych piekielników

1. Z pęcherzami (chu bur can)
2. Z cieknącymi pęcherzami (chu bur brdol ba can)
3. Mówiący „brr!” (a chu zer ba)
4. Mówiący „uhu!” (kyi hud zer ba)
5. Zgrzytający zębami (so 'tham pa)
6. Pękający jak mekonops (utpal ltar gas pa)
   [mekonops to kwiat o płatkach kruchych jak płatki maku polnego]
7. Pękający jak lilia (padma ltar gas pa)
   [lilia lub lotos;
   tzn. z większą boleścią niż ci, którzy pękają jak mekonops?]
8. Pękający bardziej jak lilia (padma ltar cher gas pa)
   [tzn. z większą boleścią niż ci, którzy pękają jak lilia?]

Można zauważyć, że piekielnicy gorący od pierwszego do ósmego są stopniowani pod względem przeżywanej męki od mniejszych mąk do większych.

To należy do piekielników.

czwartek, 24 maja 2018

(222) Szkółka: Ośmiu gorących piekielników

1. Odżywania (yang sos)
2. Czarne pasy (thig nag)
3. Miazgi (bsdus 'joms)
4. Wycia (ngu 'bod)
5. Wielkie wycia (ngu 'bod chen po)
6. Gorączki (tsha ba)
7. Rozgorączkowania (rab tu tsha ba)
8. Niefalowania (mnar med pa)

To należy do piekielników.

czwartek, 17 maja 2018

(221) Szkółka: Piekielnicy

1. Gorący piekielnicy (tsha dmyal)
2. Zimni piekielnicy (grang dmyal) 
3. Dzienni (nyi tshe) 
4. Codzienni (nyis 'khor – raczej błąd zamiast nyi 'khor) 
czyli cztery działy ogólne (spyi sde bzhi) 
i osiemnaście rodzajów szczególnych (sgos rigs bco brgyad) 

To należy do trzech nizin.

środa, 16 maja 2018

(220) Szkółka: Dwie [dusze czyśćcowe] krążące z sześciu przyczyn

Dwie krążące z sześciu przyczyn (rgyu drug 'khor ba gnyis)

Dusze czyśćcowe:
1. Poruszające się powoli jak obwód koła wodnego
   (zo chu'i khyud mo ltar khad kyis rgyu ba['i yi dwags])
2. Krążące prędko jak koło u wozu
   (shing rta'i 'khor lo ltar cig char 'khor ba'i yi dwags)

Sześć przyczyn (rgyu drug) tutaj zdaje się odnosić do przyczyn powodujących powstanie jako dusze sześciu rodzajów, czyli bogowie, niebogowie, ludzie, zwierzęta, dusze czyśćcowe i piekielnicy.

To należy do dusz czyśćcowych.

niedziela, 13 maja 2018

(219) Szkółka: Dziesięć [dusz czyśćcowych] poruszających się po niebie

Dziesięć poruszających się po niebie (mkha' la rgyu ba bcu)

1. Dusze czyśćcowe z góry,
   pochodzące od potężnych bogów
   (steng phyogs lha mthu dbang can las byung ba'i yi dwags)
2. Dusze czyśćcowe z dołu,
   spośród jadowitych, pełzających na brzuchu
   ('og phyogs lto 'phye gdug pa can gyi yi dwags)
3. Dusze czyśćcowe ze wschodu,
   spośród węszycieli
   (shar dri za'i yi dwags)
4. Dusze czyśćcowe z północy,
   spośród ruchów sprowadzających ogień
   (byang me drang shugs kyi yi dwags)
5. Dusze czyśćcowe z zachodu,
   spośród wodników węży
   (nub chu bdag klu yi yi dwags)
6. Dusze czyśćcowe z południa,
   spośród jadowitych gnilców
   (lho srul po gdug pa'i yi dwags)
7. Dusze czyśćcowe z północnego wschodu,
   spośród upiorów
   (byang shar grum bum gyi yi dwags)
8. Dusze czyśćcowe z północnego zachodu,
   spośród podniebnych
   (byang nub nam mkha' lding gi yi dwags)
9. Dusze czyśćcowe z południowego zachodu,
   spośród wchodzących gwałtowników
   (lho nub 'jug byed gtum po'i yi dwags)
10. Dusze czyśćcowe z południowego wschodu,
   spośród długodziobych przyrodzeń (lub środowisk)
   (lho shar skye mched mchu ring gi yi dwags)

To należy do dusz czyśćcowych.

sobota, 12 maja 2018

(218) Trzy [dusze czyśćcowe] pozostające w miejscu

Trzy pozostające w miejscu (gnas na 'dug pa gsum)

1. Ociemniałe z zewnątrz (phyi'i sgrib pa can)
2. Ociemniałe z wewnątrz (nang gi sgrib pa can)
3. Ociemniałe z ociemniałych (sgrib pa can gyi sgrib pa can)

Inne możliwości przekładu: zewnętrznie/wewnętrznie ociemniałe, ociemniałe ociemniałych, ociemniałe nad ociemniałymi.

Uwaga. Zewnętrzność i wewnętrzność odnosi się tutaj do obecności ciemności w ociemniałych, a nie do środowiska przebywania tych ociemniałych. Określenie „ociemniałe z ociemniałych” oznacza prawdopodobnie ociemniałych całościowo – i zewnętrznie, i wewnętrznie.

To należy do dusz czyśćcowych.

wtorek, 8 maja 2018

(217) Szkółka: Dusze czyśćcowe

   (gnas na 'dug pa'i yi dwags)
   (mkha' la rgyu ba'i yi dwags)
   (rgyu drug 'khor ba'i yi dwags)
czyli trzy działy ogólne (spyi sde gsum)
i piętnaście działów szczegółowych (sgos sde bco lnga)

Uwaga. Przekład jidak (yi dwags) jako dusze czyśćcowe ma swoje uzasadnienie nie tylko w znaczeniu, ale także w wyrażeniu językowym. Słowo jidak składa się z dwóch członów, z których pierwszy ji (yi, zapisywany w tym przypadku również jako yid) oznacza umysł, myśl lub duszę; natomiast drugi to dak (dwags), które wydaje się pokrewne z wyrazem dak (dag) oznaczającym czyścić i czysty. W większości tłumaczeń istoty te nazywane są głodnymi duchami (np. ang. hungry ghost, niem. Hungergeist).

To należy do trzech nizin.