sobota, 16 czerwca 2018

(231) Szkółka: Podział obszaru niewidocznego

Cztery brzegi środowiska (skye mched mu bzhi)

1. Bogowie środowiska bezkresnego nieba
   (nam mkha' mtha' yas skye mched kyi lha)
2. Bogowie środowiska bezkresnego doznania
   (rnam shes mtha' yas skye mched kyi lha)
3. Bogowie środowiska nicości
   (ci yang med pa'i skye mched kyi lha)
4. Bogowie środowiska ani bytu, ani niebytu
   (yod min med min skye mched kyi lha)

To należy do niewidoczności.

poniedziałek, 11 czerwca 2018

(230) Szkółka: Określenie obszaru niewidocznego གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས།

Taka składowa trzech obszarów, która będąc pozbawiona chciwości do widoku i niepozbawiona chciwości do niewidoczności, jest stopniowaniem niewidoczności.
(khams gsum gyi nang tshan gang zhig/ gzugs la 'dod chags dang bral zhing gzugs med la 'dod chags dang ma bral ba'i gzugs med kyi sas bsdus pa)

To należy do niewidoczności.

(229) Szkółka: Niewidoczność

1. Określenie (mtshan nyid)
2. Podział (dbye ba)

To należy do trzech obszarów.

wtorek, 5 czerwca 2018

(228) Szkółka: Podział obszaru widocznego

Jest to bycie w czterech namysłach (bsam gtan) lub siedemnastu rodzajach trwania (gnas rigs).

Trzej bogowie pierwszego namysłu (bsam gtan dang po'i lha gsum)

1. Mały Cały (tshangs chung)
2. Wielki Cały (tshangs chen)
3. Przełożony Cały (tshangs pa 'dun na 'don) [właściwie: ...mdun na 'don]

Uwaga. Słowo Cang (tshangs) można też tłumaczyć jako Czysty, Święty. Jest to też odpowiednik indyjskiego Brahmy (brahmā).

Trzej bogowie drugiego namysłu:

1. (4) Małe Światło ('od chung)
2. (5) Wielkie Światło ('od chen)
3. (6) Niezmierne Światło (tshad med 'od)

Uwaga. W obrządku bon Mający Niezmierne Światło albo Niezmiernie Światły, Ceme Oden (tshad med 'od ldan), to Boska postać, której odpowiednikiem jest Amitabha (amitābha), w pozostałych obrządkach tybetańskich (poza bonem) nazywany Opagme ('od dpag med), co oznacza w ogóle Niezmierne Światło. Wyraz pagme (dpag med) jest równoznacznikiem ceme (tshad med) – niezmierny.

Trzej bogowie trzeciego namysłu:

1. (7) Mała Prawość (dge chung)
2. (8) Rozwinięta Prawość (dge rgyas)
3. (9) Niezmierna Prawość (tshad med dge)

Uwaga. Prawość, tyb. ge (dge), oznacza uczciwe postępowanie: nie zabijać, nie kraść, nie cudzołożyć, nie kłamać itp.

Ośmiu będących w czwartym namyśle (bsam gtan bzhi ba la brgyad yod pa'i):

[w tym] Trzej szczególni żywi (so skye gsum):

1. (10) Bezchmurne Światło (sprin med 'od)
2. (11) Zasłużony Żywy (bsod nams skye)
3. (12) Większy Owoc ('bras bu che ba)

[w tym też] Pięć rodzajów zdrowych (gtsang ma rigs lnga):

1. (13) Niewiększy (mi che ba)
2. (14) Nietęskny (mi gdung ba)
3. (15) Mile Widziany (shin tu mthong ba) lub Bardzo Widoczny
4. (16) Zjawiskowy (gya nom snang ba)
5. (17) Bóg Niepodległego Nieba ('og min gnam gyi lha)

Uwaga. Niepodległe niebo nazywane częściej Niepodległością, tyb. Ogmin ('og min), jest odpowiednikiem sanskryckiego Akaniszta (akaniṣṭha). Te pięć rodzajów zdrowych jest nazywane w innych obrządkach tybetańskich (poza bonem) pięcioma rodzajami wzniosłych ('phags pa rigs lnga) lub szlachetnych.

Użyte tutaj słowo namysł odnosi się do wyrazu tyb. samten (bsam gtan, odpowiednik sanskr. dhyāna), który często bywa tłumaczony jako skupienie, medytacja.
 
To należy do obszaru widocznego.

poniedziałek, 4 czerwca 2018

(227) Szkółka: Określenie obszaru widocznego གཟུགས་ཁམས།

Taka składowa trzech obszarów, która będąc pozbawiona chciwości do pragnienia i niepozbawiona chciwości do widoku, jest stopniowaniem widoku.
(khams gsum gyi nang tshan gang zhig/ 'dod pa la 'dod chags dang bral zhing gzugs la 'dod chags dang ma bral bar/ gzugs kyi sas bsdus pa/)

Uwaga. Ten obszar często nazywany jest sferą formy albo sferą foremną.
 
To należy do obszaru widocznego.

(226) Szkółka: Obszar widoczny

1. Określenie (mtshan nyid) 
2. Podział (dbye ba)
 
To należy do trzech obszarów.

sobota, 2 czerwca 2018

(225) Szkółka: Codzienni

Codzienni są karani zamiennie gorącem i zimnem.
(nyis 'khor ba ni tsha grang res mos sbyong ba yin no)

Uwaga. Określenie codzienni jest złożone ze słów słońce lub dzień (nyi), a w obecnym zapisie (nyis) przez słońce, przez dzień, za sprawą słońca, za sprawą dnia, oraz krążący lub tułający się ('khor ba). Słownikarze podają, że oznacza to „obrót słońca” (tak tłumaczą Ives Waldo i Rangjung Yeshe) lub „krążący tu i tam w ciągu dnia” (tak Ives Waldo).

To należy do piekielników.