piątek, 17 listopada 2017

czwartek, 16 listopada 2017

sobota, 11 listopada 2017

(155) Szkółka: Widoczny zmysł oka temu podobny

Jak zapadnięcie w twardy sen i jak zmysł oka w czasie zamknięcia oka.

Ten rodzaj widocznego zmysłu wydaje się oznaczać widzenie w czasie, kiedy cielesne oko nie pracuje. Np. w czasie snu pojawiają się obrazy senne, a przy zamykaniu oczu można ujrzeć różne barwne światła i obrazy.

piątek, 10 listopada 2017

czwartek, 9 listopada 2017

Olśniewające ruchy

Na czystym błękitnym niebie
cienie gasną
na czystym błękitnym niebie
jezioro jasne
świecące błyszczące milion oczów
wzywające mnie „podejdź i tańcz”
więc skaczę i modlę się
by od światła nie wychylić się
i jak cień albo promień się nie zdławić
w jakiś dzień święty świecący
wyrabiam postawę
pływam bez obawy
skaczę się śmieję
i na chwilę zostaję
święci ludzie podejdźcie a igrajcie
święci aniołowie drogę swą rozjaśniajcie
świećcie świećcie patrzcie w niebo
płyńcie płyńcie piosenka właśnie płynie
z serca
Niezmierzonego Światła
jest właśnie na wietrze
więc zamknijcie się
i świećcie


Zapis wcześniejszy w języku angielskim:

Shining Movements

On clear blue sky
shadows fade
on clear blue sky
a clear lake
shining glittering million eyes
calling me "come up and dance"
so i jump and pray
not to fall in lights astray
and fade as a shadow or a ray
on some shining holy day
i make up my pose
i drift with no cause
i jump smile
and stay awhile
holy people come up and play
holy angels light up your way
shine shine look at the sky
flow flow song just flows
from heart
of Immeasurable Light
it's right now on air
so shut up
and play

W Tobie

Zasada radości i smutku
      leży w twojej własnej duszy.
Gdy więc wiesz, jak szukać i czuwać,
      będzie to podstawą szczęścia.
Kiedy zaś w dal siebie odrzucasz,
      będzie to przyczyną męki.
Gdy zatem wiesz, co i jak wybrać,
      toś najlepszym synem ludzkim.
 
Czcigodny Jongzin Tenzin Namdak
  
Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski


།བདེ་སྡུག་རྩ་བ་རང་གི་སེམས་ལགས་པས།
།བཙའ་སྐྱོང་ཤེས་ན་ཕན་བདེའི་ཞི་མ་དང༌།
།རང་ཁར་བཏང་ན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོའི་ གཞི།
།ཇི་ལྟར་འདེམ་ཁ་ཤེས་ན་སྐྱེས་བུ་རབ།
 
ཡོངས་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ་ནས།