wtorek, 6 grudnia 2011

Poświęcenie

Hordo zdrajcy, spokojnie!
Trzy niziny, zniknijcie!
Szczęsne słowo, rozkwitaj!
Także dusze wszechświata,
winy, cienie opuśćcie!
Sprawiedliwość niech rośnie!
Dobrodzieje, cieszcie się!
Nakaz święty usłyszcie!
Kres modlitwy opatrzcie!
Wszyscy zewsząd szczęśliwi,
ja i dusze bezkresne,
bądźmy równi w postawie!
Niechaj wzrasta łaskawość!
Niech modlitwa opatrzy!
Niechaj słowo się krzewi!
Niechaj duszom się szczęści!
Niech zaniknie nieprawość!
Niech osłabną przekleństwa!
Niechaj dusze też wszystkie
przerywając udrękę,
znajdą święty spoczynek!

Tak wołał król Konkce (Kong tse), uczeń Objawiciela Namaszczonego, Tonpy Sienraba (sTon pa gShen rab).

Witajcie! Przewodnicy, szczęśliwi, mężczyźni i kobiety, opiekunowie słowa, stróże nakazu, żyjący w dziesięciu stronach i trzech czasach, pomyślcie o przechodniach, takich jak ja. Polegając na tym nieskalanym korzeniu prawości wziętej z mojego ciała, mowy i myśli, poświęcam znaną i nieznaną prawość, jaka była dokonana we wszystkich czasach przeze mnie i wszystkie dusze trzech obszarów, przez zebrania świętych i wybawców trzech czasów, w imieniu wszystkich dusz ogarniających niebo jak ja.
Ciemności namiętności i wyrazów, osiem światowych pragnień, czyny, cele, powody i okoliczności krążenia – własne i wszystkich dusz – zniknijcie w bezkształtnej przestrzeni słownej duszy, jak proch zmieciony na niebie, jak lód stopiony na morzu. Obyśmy później we wszystkich postojach pozostawali nieprzerwanie w szczęśliwości nieskalanej światłości Najwyższego. Obym ja – postać Najwyższego Szczęśliwego – przez mądre i życzliwe zadanie bycia, wyobrażenia i przejawienia poprowadził różnymi czynami wszystkich bez wyjątku przechodniów do wielkiej wolności świętego.

Takie są modlitwy kończące „Trojakie stosowanie zamysłu dziedzictwa matek” (Ma rgyud dgongs spyod rnam gsum). Przekład własny z tybetańskiego.

  


ཞི་བར་གྱུར་ཅིག་བདུད་ཀྱི་སྡེ།
སྟོངས་པར་གྱུར་ཅིག་ངན་སོང་གསུམ།
དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་གཡུང་དྲུང་བོན།
དེ་བཞིན་ཡོངས་ཁྱབ་སེམས་ཅན་རྣམས།
བྱང་བར་གྱུར་ཅིག་སྡིག་དང་སྒྲིབ།
འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག་དགེ་བའི་ཚོགས།
བཀྲ་ཤིས་ཐོབ་ཅིག་ཡོན་གྱི་བདག
ཐོས་པར་གྱུར་ཅིག་སྟོན་པའི་བཀའ།
བཙན་པར་གྱུར་ཅིག་སྨོན་ལམ་མཐའ།
ཕྱོགས་བཅུའི་དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས།
བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས།
གཉིས་མེད་ངང་ལ་མཉམ་གྱུར་ཅིག
སྟོན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བར་ཤོག
ལྷ་ཡི་སྨོན་ལམ་བཙན་པར་ཤོག
བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་བར་ཤོག
སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་འཛོམས་པར་ཤོག
མི་དགེའི་སྡིག་ཚོགས་ནུབ་པར་ཤོག
སྲིན་གྱི་དམོད་པ་རྒུད་པར་ཤོག
འཁོར་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་།
སྡུག་བསྔལ་མྱ་ངན་རྒྱུན་ཆད་ནས།
བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག

ཞེས་རྒྱལ་པོ་ཀོང་ཙེ་གསོལ་བ་བཏབ་བོ།

ན་མོ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་བཞུགས་པ་ཡི། དཔོན་གསས་བདེར་གཤེགས་སེམས་དཔའ་དང་། མཁའ་འགྲོ་བོན་སྐྱོང་བཀའ་སྲུང་རྣམས། བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི། དགེ་རྩ་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ལ་བདག་དང་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སེམས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། དུས་ཀུན་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་དགེ་བ་ཅི་བགྱིས་པ། བདག་སོགས་ནམ་མཁའི་ཁྱབ་ཚད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བསྔོའོ།
བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་འདོད་བྱ་བརྒྱད་པོ་དང་། འཁོར་བའི་ལས་འབྲས་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམས། མཁའ་ལ་རྡུལ་སངས་མཚོ་ལ་འཁྱགས་ཞུ་ལྟར། བོན་སེམས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཅིག འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཐམས་ཅད་དུ། མཆོག་དྲི་མེད་འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་ལ། དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནས་པ་ཤོག བདག་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་མཆོག་གི་སྐུ། ཡིན་སྣང་ཤར་གསུམ་མཁྱེན་བརྩེའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། སྣ་ཚོགས་མཛད་ཅིང་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། སངས་རྒྱས་ཐར་པ་ཆེན་པོ་འདྲོངས་པར་ཤོག

ཞེས་མ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་སྤྱོད་རྣམས་གསུམ་ལས་སྨོན་ལམ་མོ།

poniedziałek, 5 grudnia 2011

Wzywanie łaski

Ćwiczenie ciała woła o łaskę.
To nie jest konieczne,
ale dzieci nie znają innych sposobów.

Jedni używają słów w modlitwie,

a inni umartwiają ciało.
To wszystko jest wzywaniem Boga.


On przychodzi z łaską do każdego,
bez względu na to jak jest wzywany.
Bóg nie rozgranicza tak jak ludzie.

Narzędzia wiary tybetańskiej

ćwiczenia ciała i oddechu to pomoce
narzędzia dla słabych
są przydatne
zwłaszcza w czasie choroby
i nękania złych duchów
 

zliczanie modlitw
to ćwiczenie dla nieumiejętnych
też przydatne

gdy jest się głodnym
bierze się chleb

(ziemski, zlepiony z mąki)
to też przydatne

Bóg przez wszystko daje się kochać

i daje też do kochania różne pomoce

im ktoś mocniejszy

tym mniej polega na pomocach świata
a tym bardziej na łasce Boga


poleganie na łasce jest sprawą dojrzałości
w tym chorym świecie
nie każdy jest od razu mocny

Przekaz doświadczenia Kuby

Zachwyt małą kroplą miłości
rozwija się do nieskończoności.
W małej kropli miłości zobacz wszystko

niedziela, 4 grudnia 2011

Połączenie cielesne

w połączeniu każdy na chwile staje się Bogiem
do Boskości prowadzą różne drogi
a wśród nich takie, które wiodą przez ciało

najgroźniejsze drogi ducha przechodzą przez ciało
na nich gubią się tłumy zwierzęce i tłumy demoniczne
bezczeszczące Boskość i zabrudzające ciało

Ciało i świat

Widok jest jak bąbelek piany,
odczucie jak bańka,
współczucie jak przywidzenie,
współdziałanie jak spróchniałe drewno,
zmysł jak złudzenie.

(...)

Jakże radosnym będziesz przez poskromienie ciała!
Z tej radości uspokoi się twa dusza.

(...)

Dwie rzeczy są opiekunami świata: gorycz i wstyd.

(...)

Kto ustrzeże sprawiedliwego Gautamę?
Kto ustrzeże Tego Przemożnego?
Ten Przemożny sam czyni bogów świata swymi stróżami.
 
Zdania Buddy. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

Przejaw nędzy

Ogółem, wszystkie radości i smutki są niestałe.
(...)
Aby okazać wdzięczność wszystkim wędrowcom,
troskliwym rodzicom, spoglądam na miejsca
prawdziwych działań, tak jakbym kruszył góry.
Kiedy widzą mnie inni, budzi się w nich zawiść.
Kiedy spoglądam na strawę, przypominam psa i świnię.
Kiedy widzą mnie inni, budzą się w nich mdłości.
Kiedy spoglądam na ciało, zdaje mi się kościotrupem.
Nawet gdy widzą mnie zawistni wrogowie, ciekną im łzy.
Gdy spojrzę na sposób mego działania, przypominam szaleńca.
(...)
Gdy spojrzę na duszę, jestem prawdziwym świętym.

 
Słowa Milarepy w Jego żywocie (Mi la ras pa'i rnam thar), napisanym przez szaleńca Herukę z Cangu (gTsang smyon He ru ka; 1452-1507). Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།སྤྱིར་སྐྱིད་སྡུག་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་སྟེ། (...)
།ང་འགྲོ་ཀུན་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ཡི།
།དྲིན་ལན་གསབ་ཕྱིར་ཆོས་བྱེད་པའི།
།གནས་ལ་བལྟས་ན་རི་དགས་འདྲ།
།གཞན་གྱིས་མཐོང་ན་སྙིང་རླུང་ལྡང་།
།ཟས་ལ་བལྟས་ན་ཁྱི་ཕག་འདྲ།
།གཞན་གྱིས་མཐོང་ན་སྐྱུག་བྲོ་ལྡང་།
།ལུས་ལ་བལྟས་ན་ཀེང་རུས་འདྲ།
།སྡང་དགྲས་མཐོང་ཡང་མཆི་མ་འཆོར།
།སྤྱོད་ལམ་བལྟས་ན་སྨྱོན་པ་འདྲ།
།སྲིང་མོ་ཡི་མུག་ཁ་སྐྱེངས་སྐྱེ། (...)
།སེམས་ལ་བལྟས་ན་སངས་རྒྱས་དངོས།

ཞེས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ་།

Wieczne zadowolenie

Własne wyobrażenie samo się wyzwala.
Przejrzystość rozumu jest wieczna,
a zadowolona postać niewstrzymana.

Urywek Obyczaju światłego okresu (bskal pa 'od ldan gyi rgyud) z działu Ati Joga w Zbiorze Obyczajów Wajrociany (bai ro'i rgyud 'bum).

Lew Mowy z otoczeniem

Postać Króla Śmierci

Rozmyślam, że sam jestem w postaci podobnej do Króla Śmierci – czarny wygląd płonie ogniem, ubrany w ubranie czarnej skały, obraca w ręku żelaznym kołem.

Urywek Zasadniczego dziedzictwa Czarnego Skrytego Księżyca Chwały (dpal zla gsang nag po'i rtsa ba'i rgyud) z działu Mahajoga w Zbiorze dawnych dziedzictw (rnying ma rgyud 'bum).

sobota, 3 grudnia 2011

Różnica między świętymi a duszami

Wiedz, że święci działają dla innych,
a dusze pracują dla siebie.

Z Man ngag rin po che a khrid kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar padma dkar po'i phreng ba (Wieniec białych lilii: Dokonania dziedzicznych duchownych cennej wymowy wskazówek A) z obrządku bon. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

Samorodna siła

Ze stanu próżności
jest siła litości.

Zdanie z modlitwy w obrządku bon.

 Wspaniały Rozum (Sierab Puncok)
w Tronie Osadzonym Na Szczycie Klejnotu
(Triten Norbuce),
Katmandu, Nepal, 2004 rok

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྙིང་རྗེ་རྩལ།

Pustka

Pustki nie ma.

W pustości nie ma przyczynowości.
Nie doszukasz się czegoś w niczym.

Pustka nic nie musi. Jest wszechobecna.

Pustka nie jest warunkiem niczego.

Pustka nie jest Bogiem.

Pustka nie jest jakimkolwiek źródłem.
Nie mając nic w sobie, nie może rodzić.

Pustka jest niedoskonała. Pustka jest pusta.

Polecenie niedziałania

nie ruszać się

nauczyciele dobrzy
nie musisz do nich wychodzić
masz ich wszystkich w sercu

czwartek, 1 grudnia 2011

Przeszkoda w nauce

Niesprawdzanie nauczyciela to obłudnik ucznia.

(...)

Niesprawdzanie ucznia to wróg nauczyciela.

Z „Nauki pojawienia się świadomości” (Rig pa rang shar man ngag) z obyczaju bon. Przekład własny.

Duchowni nauczyciele
z kart Lwa Mowy (Małej Senge; smra ba'i seng ge),
skan własny, ze zbioru kart należących do drogiego Jongzina Tenzina Namdaka

Słowa promyka

Oto ja, promyk,
tęcza, promieniejące słońce,
tryskam różnymi barwami
i przez łajno prześwituję,
ja jak fala,
chowam się w sobie
i tonę w głębokiej otchłani,
tryskam różnymi barwami,
ja jak słońce.

Poświęcenie

Kiedy tylko spocząć nam przyjdzie
w własnym miejscu bez wysilenia,
niechaj wszystkie dusze żyjące
pojawią się w naszym myśleniu
i zostaną przez to zbawione
od ciągłego w świecie krążenia!

Kamienie na których przesiadywał
Siardza Trasi Dzialcen (1859-1935).

środa, 30 listopada 2011

Zbawcze promienie

Uczynny i godny człowiek
przerywa błądzenie słonecznym promieniem.

Słowa Wielkiego Duchownego (Lacien – bLa chen), Trenpy Namki (Dran pa Nam mkha'). Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.


།ལས་དང་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཡིས།
།ཉི་མའི་ཟེར་ལ་འཁྲུལ་པ་བཅད།

།ཅེས་བླ་ཆེན་གསུངས་སོ།

Śpiew Jaskrawego Pogromcy

Ja Jaskrawy Pogromca
robię sobie strój z czarnego demona.
Matka robi z niego czapeczkę i szalik.
Wszystkie czarne zjawy uciśnione
oddają chwałę dla naszego blasku.
Światło widać przy ciemności.
Ciemność oddaje cześć światłości.
Hum hum hum!

Oświadczenie dla zmór

Zmory! Teraz do was przemawiam.
Wyście mymi towarzyszkami najbliższymi.
A ponieważ chodzicie ze mną już tak długo
i tak bardzo się ze mną męczycie,
nie będę was więcej odrzucał.
Od dzisiaj jesteście mymi przyjaciółkami
i jako przyjaciółki was widzę, moje słodkie.
O, jakże porzucone jesteście na tym świecie!
U góry walczycie z bogami, na dole walczycie z wiernymi.
I nie ma w waszym bycie wytchnienia,
i wszyscy gardzą wami najmocniej,
i w nikim nie znajdujecie współczucia.
Wiedzcie, że ze mną jest inaczej
i nie jesteście mi obojętne.
Poprowadzę was do zbawienia,
razem ze mną pójdziecie.
Nie opuszczajcie mnie!
Ze mną wytchnienie znajdziecie.
Cóż wam szkodzi spróbować
i udać się razem ze mną do życia wiecznego?
Niewiele musicie zapłacić.
Wystarczy, abyście zostały przy mnie
i były mi towarzyszkami.
Wiem, że jest w was strach
i obawa przed nieznanym,
ale nie lękajcie się,
ja też się obawiałem,
i też strach był we mnie.
Ale od kiedy życie wieczne poznałem,
zaufałem mu bezgranicznie.
I teraz widzę, 
w nim jest prawdziwe szczęście.
Jestem tym,
który zna życie wieczne.
A będę tym,
który zasiądzie na szczycie wieży
z wszystkimi świętymi trzech obszarów,
i tam biesiadował z nimi będę i będę rozprawiał.
Więc jeśli uwierzycie we mnie i me słowa, które teraz mówię,
to i was tam zaprowadzę razem ze sobą.
(bez opłat)

Światło wiedzy

Nie trzeba światła lampy, żeby swoje myśli widzieć.
Siedź w ciemności.

Znak rozpoznawczy

Czym wyróżnia się uduchowiony? Zwykły człowiek gdy szuka miejsca dla swych duchowych ćwiczeń, rozgląda się, czy wokół jest wystarczająco dużo jałowca na ofiary dymne. Uduchowiony zaś szuka miejsca, z którego dobrze mógłby widzieć niebo, albo też jaskini, do której nie zagląda światło.

 
Triten Norbutse, Katmandu, Nepal
(2004, zdjęcie własne)

wtorek, 29 listopada 2011

Ja Jestem – Stwórca w tybetańskiej księdze

Dobro, Słowność, Ja Sam,
jestem źródłem wszystkich słów krążenia i przejścia.
 
ཀུན་བཟང་བོན་ཉིད་ང་ཉིད་ནི།
འཁོར་འདས་བོན་ཀུན་སྙིང་པོ་ཡིན།
 
(...)

Jestem Sprawcą Wszystkiego.
Poza mną nie ma źródła pochodzenia słów.
Poza mną nie ma sprawcy słów.
 
ང་ནི་ཀུན་གྱི་བྱེད་མཁན་ཏེ།
ང་མེད་བོན་བྱུང་སྙིང་པོ་མེད།
ང་མེད་བོན་རྣམས་བྱེད་མཁན་མེད།
 
(...)

Ty Wybawco, Zdrowy Wojowniku,
objawię Ci Moją własność.
Nieustawanie bez wyjątku to Dobro.
Obraz i próżnia bez wyjątku to Dobro.
Wierzch i wnętrze bez wyjątku to Dobro.
Bycie i brak bez wyjątku to Dobro.
 
སེམས་དཔའ་གཡུང་དྲུང་དཔའ་བོ་ཁྱེད།
ང་ཡི་རང་བཞིན་ཁྱོད་ལ་བསྟན།
མི་འགག་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།
སྣང་སྟོང་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།
ཕྱི་ནང་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།
ཡོད་མེད་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།
 
(...)

Nie ma słów niepochodzących ode Mnie,
bo wszystko poczęte Ja począłem.
 
བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ངས་བྱས་པས།
ང་ལས་མ་བྱུང་བོན་རྣམས་མེད།
 
(...)

Czystość w Dobroci,
owo źródło bez przyczyny i okoliczności,
panuje nad wszystkim, wszystko poczyna.
Gdy zrozumiesz tę Moją własność,
zrozumiesz też wszystkie słowa.
Gdy będziesz świadomy tej Mojej własności,
będziesz też świadom wszystkich obrazowych bytów.
 
ཀུན་བཟང་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་དག
རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པའི་སྙིང་པོ་དེས།
ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐམས་ཅད་བྱེད།
ང་ཡི་རང་བཞིན་འདི་རྟོགས་ན།
བོན་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་རྟོགས་པར་འགྱུར།
ང་ཡི་རང་བཞིན་འདི་རིག་ན།
སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རིག་པར་འགྱུར།
 
(...)

Własność istoty Ja – Bycie –
nie jest obecne poza jedynym Dobrem.
 
ང་ཉིད་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་ནི།
ཡོད་ནི་ཀུན་བཟང་གཅིག་ལས་མེད།
 
(...)

Jeśli nie zrozumiesz ukrytego znaczenia Ja,
nie spotkasz się ze Mną,
choćby objawiono jakiś dźwięk i znamienność. 
Nie osiągniesz źródła słowności,
oddalając się ode Mnie i Mnie zaciemniając.
 
གསང་ཆེན་ང་དོན་མ་རྟོགས་ན།
སྒྲ་དང་མཚན་ཉིད་ཅི་བསྟན་ཀྱང་།
ང་དང་འཕྲད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།
ང་ལས་གོལ་ཞིང་ང་བསྒྲིབས་པས།
བོན་ཉིད་སྙིང་པོ་ཐོབ་མི་འགྱུར།
 
(...)

W Mej istocie wszystko jest wspaniałe.
Wszystkich świętych trzech czasów Ja począłem.
Wszystkie dusze trzech obszarów Ja począłem.
Wszystkie naczynia i żywioły obrazowego bytu Ja począłem.
Przyczyny i skutki, przykłady, znaczenia i wnioski Ja począłem.
Pięć żywiołów w czasie przyczyny Ja począłem.
Trzy obszary w czasie skutku Ja począłem.
 
ང་ཡི་ངོ་བོར་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས།
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཀྱང་ང་ཡིས་བྱས།
ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་ང་ཡིས་བྱས།
སྣང་སྲིད་སྣོད་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བྱས།
རྒྱུ་འབྲས་དཔེ་དོན་འབྲས་བུ་ང་ཡིས་བྱས།
རྒྱུའི་དུས་ན་འབྱུང་ལྔ་ང་ཡིས་བྱས།
འབྲས་བུའི་དུས་ན་ཁམས་གསུམ་ང་ཡིས་བྱས།
 
(...)

Moja własność to niezmienność.
 
ང་ཡི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད།
 
(...)

Głębokie znaczenie wielkiej przestrzeni słowności
przekracza określenia wysiłku i niewysiłku.
Owa wiecznie święta duchowość
przekracza określenia równości i nierówności.
 
བོན་ཉིད་དབྱིངས་ཆེན་ཟབ་མོའི་དོན།
རྩོལ་དང་མི་རྩོལ་མཐའ་ལས་འདས།
སེམས་ཉིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ་འདི།
མཉམ་དང་མི་མཉམ་མཐའ་ལས་འདས།
 
(...)

Wszystkie obrazowe byty Ja począłem.
Wszystkie drogi i cele Ja objawiłem.
Wszystkie wady i zalety Ja rozjaśniłem.
Wszystkie przyczyny i skutki ja stworzyłem.
Raj Trzech Postaci Ja objawiłem.
 
སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བྱས།
ལམ་འབྲས་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བསྟན།
སྐྱོན་ཡོན་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བསལ།
རྒྱུ་འབྲས་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བསྒྲུབས།
སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ང་ཡིས་བསྟན།
 
(...)

Ja, Szczytny, Nadzwyczajny,
sprawcą wszystkiego Ja Jestem.
Zatem obrazowy byt, krążenie i przejście, to moje pole.
Wszystkie wyobrażenia to moja ozdoba.
Sądy o byciu i braku Ja wypowiadam.
Wszyscy mądrzy i głupi są zbawiani patrząc na Mnie.
We Mnie nie ma zaprzeczenia, ani stwierdzenia, zaniechania, ani osiągnięcia.
We Mnie nie ma wyboru dobra i zła.
Nie gardzę jasnością, ani ciemnością, poprawionym, ani poprawianym.
Wszystko ode Mnie pochodzi.
Pięć Postaci to Moja rozkosz.
 
ཡང་རྩེ་བླ་མེད་ང་ཉིད་ནི།
ཀུན་གྱི་བྱེད་མཁན་ང་ཡིན་པས།
སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ང་ཡི་ཞིང་།
ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་ང་ཡི་རྒྱན།
ཡོད་མེད་རྟོག་མཐའ་ང་ཡིས་བཅད།
ཤེས་བླུན་ཐམས་ཅད་ང་ལྟར་གྲོལ།
ང་ལ་དགག་བསྒྲུབ་སྤང་ཐོབ་མེད།
ང་ལ་བཟང་ངན་སྤང་ལེན་མེད།
གསལ་འགྲིབ་བཅས་བཅོས་ང་མི་སྤང་།
ཐམས་ཅད་ང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།
སྐུ་ལྔ་ང་ཡི་རོལ་པ་ཡིན།
 
(...)

Zrozum tę Moją własność.
Jestem własnością duszy rozumnej.
 
ང་ཡི་རང་བཞིན་འདི་རྟོགས་ཤིག
ང་ནི་བྱང་སེམས་རང་བཞིན་ཏེ།
 
(...)

Przez odwieczną równość niesądzenia
powstaje Słowna Postać, niestworzona, wolna od wysiłku.
Z tej właśnie Samoświadomej Istoty
powstaje Spełniona Postać potrzebnej i chcianej uciechy.
Z wielkiego zrównania łaskawości
powstała Wcielona Postać pomagająca przechodniom.
Dawni święci przeszłości
także pozostają we Mnie samoistnie niesądzący.
Żyjący święci teraźniejszości
także pomagają przechodniom samoistnie niesądzący.
Nadchodzący święci przyszłości 
zapewne także powstaną dla przechodniów
samoistnie niesądzący, wedle przepowiedni.
Zwiastuni i wybawcy
spotkają się w samym źródle własnych dusz.
 
མི་རྟོག་གདོད་ནས་མཉམ་ཉིད་ཀྱི།
བོན་སྐུ་སྐྱེ་མེད་རྩོལ་བྲལ་འབྱུང་།
རང་རིག་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ལས།
དགོས་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་འབྱུང་།
ཐུགས་རྗེ་ཀུན་སྙོམས་ཆེན་པོ་ལས།
སྤྲུལ་སྐུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་བྱུང་།
སྔར་འདས་པ་ཡི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།
རང་བྱུང་མི་རྟོག་ང་ལ་གནས།
ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།
རང་བྱུང་མི་རྟོག་འགྲོ་དོན་མཛད།
སླད་ནས་འབྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས།
རང་བྱུང་མི་རྟོག་ལུང་བསྟན་ནས།
འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འབྱུང་བར་ངེས།
རིག་འཛིན་དང་ནི་སེམས་དཔའ་རྣམས།
རང་སེམས་སྙིང་པོའི་ངང་དུ་འཕྲད།
 
(...)

Sprawcą Ja Jestem, Pan nad Wszystkim.

བྱེད་མཁན་ང་ཡིན་ཀུན་ལས་རྒྱལ།
 
(...)

Nie ma choćby jednego niepochodzącego ode Mnie.
To Ja objawiam własność wszystkiego.
Poznaj, że wszystko jest Mną.
To wielkie spełnienie duchowości
jest źródłem poczynającym wszystko.
 
ང་ལས་མ་བྱུང་གཅིག་ཀྱང་མེད།
ང་ནི་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྟོན།
ཐམས་ཅད་ང་ཡིན་ཤེས་པར་བྱ།
སེམས་ཉིད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འདི།
ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ་སྟེ།
 
ཞེས་དྲན་པ་ནམ་མཁས་བྲིས་པའི་ཀུན་བཟང་གི་བཀའ་ནི་སྤྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དཀར་པོ་ཡེ་ཁྲི་མཐའ་སེལ་གྱི་རྒྱུད་ལས་ལ་ཟློ་བའི་བམ་པོ་ལས་བྱུང་ངོ་།
 
Te zdania wybrano z Księgi o rozwiązaniu z wielkiego wspólnego dziedzictwa: Dziedzictwa usunięcia określenia wiecznego tronu białego nieba (sPyi rgyud chen po nam mkha' dkar po ye khri mtha' sel gyi rgyud las La zlo ba'i bam po). Jest to przykazanie Dobra (Kun bzang) spisane przez Trenpę Namkę (dran pa nam mkha'). Przekład własny z języka tybetańskiego.

Spalanie obrazu

Obraz spala się w przestrzeni bez obrazu,
ale przestrzeń bez obrazu nie jest wroga obrazowi.

Gdy poświęcasz się duchowi,

ciało spala się w ogniu miłości
i pozostaje doświadczenie pustki,
w której niczego już nie czuć.
Płomień trawi tworzywo,

a między tworzywem a płomieniem
pozostaje niewidzialna przepaść.

O klejnocie spełniającym życzenia

Kiedy już znajdziesz klejnot spełniający życzenia,
myślisz, że możesz mieć go na własność,
a wówczas on znika.

Możesz znaleźć ten klejnot,

może spełnić on twoje życzenia,
ale nie możesz go zatrzymać dla siebie.

poniedziałek, 28 listopada 2011

Wskazówki Zwycięzcy

Pomyśl w zadumie: „Wszystko złożone w wyobraźni jest niestałe, wszystkie rzeczy się zmieniają, wszystko uczynione niszczeje, wszystko złączone zostaje oddzielone, wszystko zebrane zostaje wyczerpane, wszystko zrodzone umiera. O czymkolwiek i jakkolwiek nie myśleć i badać, nie ma źródła. Żal mi więc ciebie, który masz to za pewniejsze, prawdziwsze, stalsze, istotniejsze!”

Pomyśl: „Wciąż krąży to, do czego nie doszło wcześniej. Więc teraz, na cokolwiek byś nie liczył, to nadal się błąkasz. Nie żal ci czynów, nie masz dość udręki. Ona nikogo nie obchodzi, jeśli tylko na pewno nie przychodzi, jeśli tylko do niej nie dochodzi. Żal mi więc ciebie, który masz to za stałe”.


ཡིད་ལ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འགྱུར། བྱས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག འདུས་པ་ཐམས་ཅད་འབྲལ། བསགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛད། སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི། གང་དང་གང་ལ་བསམ་ཞིང་དཔྱད་ན་སྙིང་པོ་མི་འདུག་པ་ལ། ངེས་ངེས་བདེན་བདེན་རྟག་རྟག་ཡིན་ཡིན་པར་འཛིན་པ་ཁྱོད་སྙིང་རེ་རྗེ་སྙམ་དུ་བསམ། སྔར་ཐུག་མེད་ཅིག་འཁོར། ད་རུང་ཡང་ཇི་སྙེད་ཅིག་འཁྱམས། ལས་ལ་འགྱོད་པ་མེད། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཚིམ་པ་མེད། ཐོག་ཏུ་ཡོང་ངེས་གཏུག་ན་གང་གིས་ཀྱང་མི་སྡོངས་པ་ལ། རྟག་པར་འཛིན་པ་ཁྱོད་སྙིང་རེ་རྗེ་བསམ་ལ།

(...)

Wielki Duchowny (Lacien – Bla chen) powiedział: „Tak jak przyzwyczaisz się do tego wyobrażenia świata, tak też będzie ci się jawił. Jak stałym dla ciebie będzie, takim go będziesz widział”. A także: „Jeśli będziecie pamiętać o śmierci, rodząc w dziedzictwie niestałość, to słusznie, wszyscy wyznawcy następnych pokoleń”.


འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་བ་འདི་ལ་ཇི་ལྟར་གོམས་པ་བཞིན་དུ་འཆར་བ་སྟེ། གང་ལྟར་རྟག་པ་དེ་ལྟར་སྣང་ཞེས་དང། མི་རྟག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་འཆི་བ་དྲན་འགྱུར་ན། རན་ནོ་ཕྱི་རབས་རྗེས་འཇུག་གཤེན་པོ་ཀུན་ཅེས་དངཞེས་བླ་ཆེན་གྱིས་གསུངས་སོ།

(...)

Korzeń sprawiedliwości jest drobny i od drobnego go uprawiaj.


།དགེ་བའི་རྩ་བ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ནས་སྤྱད་པར་བྱའོ།

(...)

Dziedzictwo zewnętrzne mówi: „Naśladuj wszelką prawość”. Wiedz zatem, że nadasz się na naczynie wielkiego postępowania tylko jeśli usuniesz wszystkie ciemności krzywd uczynionych dawniej, a jeśli tak nie zrobisz, to nie nadasz się na naczynie wielkiego postępowania, tak samo jak nie położy się liter na oleistym papierze.


།དགེ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲེང་བར་བགྱི །ཞེས་ཕྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས། དེས་ནི་སྔར་བྱས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱེད་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཤོག་གུ་སྣུམ་ཅན་ལ་ཡི་གེ་མི་ཐེབས་པ་བཞིན་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས་ཤེས་པར་བྱའོ།

(...)

Wśród wszystkich dusz nie ma żadnej, co nie byłaby ojcem, matką, dzieckiem, krewnym mnie samego. Żal mi tych, którzy tułają się po otoczeniu i działają w udręczeniu.


སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ཕ་མ་བུ་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པས། འདི་དག་འཁོར་བར་འཁྱམས། སྡུག་བསྔལ་ལ་སྤྱོད་པ་སྙིང་རེ་རྗེ

(...)

Teraz sam nie mam zdolności, abym coś dla nich uczynił. Dlatego też kiedy dopiero ponad tą pułapką ciała sam zdobędę zamysł świętego w imieniu dusz równych niebiosom, będę ich wytrwale prowadził póki otoczenie nie zostanie opróżnione. Oto jest pora dla dusz. Niech więc sam w obecnym czasie zdobędę w imieniu dusz owoc świętego.


ད་ལྟ་བདག་ལ་ནུས་པ་མེད་པས། དེའི་ཕྱིར་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བདག་གིས་ལུས་རྒྱ་འདིའི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐོབ་པར་བྱས་ལ། གཟོད་འཁོར་བ་སྟོང་པ་ཙམ་དྲང་བར་བྱའོ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པས། དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ་བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག

(...)

Odgrodź ciało, nie mieszaj się mową z innymi, ani nie odrywaj wyobraźni od zatopienia. Trzeba jeszcze, abyś samemu się nie zrażał, abyś sam sobie głowy nie bałamucił, tak jak opowieść mówi: „Bierz ten nakaz Objawiciela, abyś nie odstąpił. Nie zapomnij tego prawdziwego zdania, trzymaj je jakby urok”.

Proste znaczenie (Drang don) mówi: „Oszukiwanie samego siebie przynosi zawód sercu, czyni krzywdę przeciw sobie samemu”.


དེ་དག་གི་དུས་སུ་ལུས་མཚམས་བསྡམ། ངག་གཞན་དང་མི་བསྲེ། ཡིད་ཏིང་འཛིན་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱ། ལར་རང་ལ་རང་གིས་མ་ཁྲེལ་བ་རང་མགོ་རང་གིས་མ་བསྐོར་བ་ཞིག་བྱ་དགོས་ཏེ། སྟོན་པའི་བཀའ་འདི་མ་ཡེངས་དོན་དུ་ལོངས། བདེན་པའི་ཚིག་འདི་མ་བརྗེད་ཟུངས་སུ་བཟུང། །ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །རང་གིས་རང་བསླུས་སྙིང་ཚིམ་རང་ལ་སྡིག །ཅེས་དྲང་དོན་ལས་གསུངས་སོ།

(...)

„Wielki dziedzictwo słuchu” głosi: „W śnie i postoju łączysz się z wyrzutami. Oto rada, która jest jak nurt rzeki”.


སྙན་རྒྱུད་ཆེན་མོ་ལས། རྨི་ལམ་བར་དོ་ལ་བག་ཆགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར་བ། ཆུ་བོའི་གཞུང་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་ཅེས་གསུངས་པས།

(...)

U najlepszego wszystkie obłudne wyobrażenia snu pojawiają się w światłości. Kiedy więc idzie spać, jest zajęty sokiem pamięci, nie oderwany od pobożności, nie powstrzymujący wyobrażenia światłości. Gdy sen jego jest głęboki, to też pojawia się w głębokiej światłości. Jeśli jest lekki, to w lekkiej światłości.


རབ་ལ་རྨི་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་དུ་འཆར་ཏེ། དེ་ཡང་གཉིད་དུ་སོང་བ་ལ། དྲན་པའི་རྩིས་ནི་ཟིན་པ།་དགེ་སྦྱོར་དང་མ་བྲལ་བ། འོད་གསལ་གྱི་མཐོང་སྣང་མ་འགག་པ། དེ་ལ་གཉིད་འཐུག་ན་འཐུག་པའི་འོད་གསལ། སྲབ་ན་སྲབ་པའི་འོད་གསལ་དུ་འཆར་ལ།

(...)

Wyłoni się kołek nawyku, i wszystko, co będzie się czynić, nie będzie przechodziło poza stan wolny od wysiłku. Wszystko co będzie się pojawiać, będzie się pojawiać w rozumie. Nie będzie różnicy czy się nawyka, czy się nie nawyka. Nie będzie różnicy czy będzie się spało, czy nie będzie się spało. Jeśli będziesz miał zostać, to zostaniesz. Jeśli będziesz miał odejść, to odejdziesz. Kiedy będziesz czegoś chciał, wtedy to zaraz przyjdzie. Ze swobodą będziesz zmieniał samego siebie. Wróg i dziecko będą dla ciebie równymi. Złoto i brud będą równe. Nie będziesz żywił nadziei ku górze. Nie będziesz czuł lęku przed dołem. Tak właśnie uobecni się rozmyślanie otchłani rozumienia. Będziesz przypominał księżyc piętnastego. Dojdziesz do oswojenia. Zajmiesz własną ziemię Dobrotliwego.

བསྒོམ་པའི་རྟོད་ཕུར་ཐོན་ནས། ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་རྩལ་བྲལ་གྱི་ངང་ལས་མི་འདའ་ཅི་འཆར་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར། སྒོམ་མ་བསྒོམས་ལ་ཁྱད་མེད། གཉིད་མ་གཉིད་ཁྱད་མེད། བཞག་ན་སྡོད། གཏོང་ན་འགྲོ། དགོས་དུས་སླེབ། རང་དབང་རང་གིས་བསྒྱུར། དགྲ་དང་བུ་མཉམ། གསེར་དང་བོང་བ་མཉམ། ཡར་ལ་མི་རེ། མར་ལ་མི་དྭོགས་པ་དེ་ནི། རྟོགས་པའི་ཀློང་སྒོམ་མངོན་དུ་གྱུར། བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་ལྟར། གོམས་པ་མཐར་སྐྱོལ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་ས་ཟིན་ནོ།

ཞེས་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང་གིས་བྲིས་པའི་ཉམས་རྒྱུད་རྒྱལ་བའི་ཕྱག་ཁྲིད་ལས་བྱུང་ངོ

Te zdania pochodzą ze „Zwycięskiego podręcznika dziedzictwa zastosowania, napisanego przez Zwycięski Krzyż, Dzialłę Jungdrunga (rGyal ba g.Yung drung). Przekład własny, w niektórych miejscach luźny i niedokładny.

 Dzialła Jungdrung
i Jego następcy poniżej
རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང༌།