poniedziałek, 29 sierpnia 2016

(29) Szkółka: Określenie dzieła བྱས་པ།

Stworzenie.
(skyes pa)

Inne możliwości tłumaczenia: Stworzone, zrodzone.

Inne wyrazy mogące tłumaczyć byas pa (dzieło): uczynione, sprawione, zrobione.

To należy do bliskoznaczności przedmiotu.

wtorek, 23 sierpnia 2016

(28) Szkółka: Bliskoznaczność przedmiotu

Równoznacznikami są:
(1) dzieło (byas pa),
(2) niestałość (mi rtag pa),
(3) złożoność ('dus byas),
(4) przyczyna (rgyu),
(5) skutek ('bras bu),
(6) okoliczność (rkyen),
(7) nazwa własna (rang mtshan),
(8) rzeczywistość (rdzas grub),
(9) stosunek złożoności ('dus byas kyi rten 'brel),
(10) skupisko (phung po).

To należy do przedmiotu.

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

(27) Szkółka: Określenie przedmiotu དངོས་པོ།

Mogący służyć.
(don byed nus pa)

Inne możliwości tłumaczenia: Mogący pomagać, mogący czynić cel, przeznaczony do spełniania zadania.

Inne wyrazy mogące tłumaczyć dngos po (przedmiot): rzecz, substancja.

To należy do przedmiotu.

wtorek, 16 sierpnia 2016

(167) Miejsca Lomtynka Hlagoma Karpo

3. W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia

   Powiedział: „Pomyślałem, że znaczenie próżności nie jest stronnicze i wędrowałem bezstronnie po państwie”. Wiele przebywał na górze Hakciu Jaći.1 Poszedł do groty Takcang Senge2 w Padro3 i jaskini Namkecien4 w Tangra5 na mocy zobowiązania wobec duchownego. 

Wiek

   Przepowiedziano, że odejdzie w wieku dziewięćdziesięciu siedmiu lat na ścieżce rudej suki.6

1  Hag cu (khyu) g.ya skyi. Nazwa niezrozumiała.
2  sTag tshang Seng ge. Lew w Legowisku Tygrysa.
3  sPa gro. Nazwa niezrozumiała. To samo, co Paro w Bhutanie.
4  gNam skas can. Ze Schodami na Niebie, Z Niebiańskimi Schodami.
5  Dang ra. W języku siagsiuńskim dang ra oznacza morze, jezioro, a w języku tybetańskim stajnia.
6  Prawdopodobnie nazwa miejsca – Khyi mo dMar mo, wym. śr.-tyb. Ćimo Marmo. Jeśli tak, to nazwa już zamierzchła, dla której nie ma poświadczenia (także dla samego Khyi mo).

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 30; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski

Takcang w Bhutanie
(zdjęcie z Wikimedia Commons)

།གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་དུ་བརྟེན་པའི་ཚེ་དུ་བཞུགས་པ་ནི།

སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་ཕྱོགས་རིས་མི་འདུག་སྙམ་ནས། རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་དུ་འཁྱམས་སོ་གསུངས། ཧག་ཅུ་[ཁྱུ་]གཡའ་སྐྱིའི་རི་ལ་མང་དུ་བཞུགས། བླ་མའི་དྲུང་དུ་དམ་བཅས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་སེང་གེའི་ཕུག་དང་། དང་རའི་བྲག་ཕུག་གནམ་སྐས་ཅན་དུ་བྱོན།

བརྟེན་པའི་ཚེ་ནི།

ཁྱི་མོ་དམར་མོའི་འཕྲང་དུ་དགུ་བཅུ་རྩ་བདུན་པ་ལ་འདའ་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལགས་སོ།

(25) Określone jako pojęcie niemożliwego bycia

Kielich i słup itp.

Dana rzecz nie może być zarazem kielichem i słupem. Jak jest kielichem, to nie słupem, a jak słupem, to nie kielichem. Chyba że stworzylibyśmy jakiś kielicho-słup albo słupo-kielich, ale wówczas nie będzie to już ani kielich, ani słup w czystym znaczeniu. Będzie to kielicho-słup albo słupo-kielich.

To należy do niemożliwego bycia.

czwartek, 11 sierpnia 2016

(23) Postępowanie szczytnej nadzwyczajności wiecznego przepełnienia

Kiedy przez postanowienie z twórczym stanem
w wielkiej czystości podstawy,
nie jest sporne nadawanie określenia
zwykłości, rozkoszy, istotności,
czystości, twórczości, nierzeczywistości,
patrzy się na przyrodę jakości.
Zobowiązuje się zawsze przestrzegać nietwórczej jedyności
i zwyczajnych stanów.
To, co nieprzekształcone staje się twórcze,
nie jest poszukiwane gdzieś indziej.
Niestronnicze i niewydzielone działanie
łaski nie ma wyboru.
Jest w tym spełniony cel wielkiego miejsca
niepodzielnej kropki zdrowia.
Spojrzenie, działanie i cel są szczególnie wzniosłe.
Przez siłę zachwytu jest też wzniosła całość.
Przez wielkie postanowienie jest też wzniosła tożsamość.
W ten sposób, gdy owo postępowanie
jest rozumiane w stanie jakości,
      to spojrzenie, rozmyślanie i cel są jednem.
Nie ma gdzie teraz szukać, bo jest wiecznie spełnione w całości.
Jest wieczną przenikliwością, bo nie ma kresu, ani środka.
Jest przejrzystym poznaniem,
      bo nie ma nic zewnętrznego, ani wewnętrznego.
Jest twórczością, bo nie ma wad, ani zalet.
Jest wolne od wyobrażeń,
      bo nie ma postrzeganego, ani postrzegającego.
Jest wolne od usilności, bo nie zaprzecza, ani nie stwierdza.
O tak istniejącej nadzwyczajnej szczytności
poniższe postępowania mówią tymi słowy:
Poza duszą nie ma żadnych
światłych słów. Cóż wznioślejsze od tego?
Szczególnie wzniosłe, że przez wyrazistość nie jest doskonalona.
Rzetelność i pozorność pozostają w stanie prawdy i błędu.
Treść i dusza nie pochodzą i nie są rodzone ze słowności,
która nie doskonali. Cóż wznioślejsze od tego?
Powstają doskonałości pana i sługi z obyczajem
przez poznawczego wybawcę i zobowiązanie.
Jakież spojrzenie i działanie jest wznioślejsze od tego?
Wzniosłe, że nie ma nieznajomości niedwoistości,
      ani też roztargnienia.
Spojrzenie działa przez samoświadomość, nie wybiera.
Spojrzenie działa ze współrozumieniem, całkowicie zstępuje.
Jakże wznioślejsze jest od mnóstwa gestów, które się rodzą.
Przebaczając, nie odrywa się od współczucia.
Wzniosłe, że nie ma tych różnych rozumień znamion.
Krąg poznania objawił się z przestrzeni przyczyny i skutku.
Nie jest poruszony sądami o posłannictwie i usiłowaniu.
Zawsze wykonuje cnoty, jakże wzniosłe.
Aby ułożyć krąg, nie odłączył się od silącej się duszy.
Aby przyjąć przyczynę i skutek, przejął się sześcioma wysiłkami.
Szczególnie wzniosłe, że nie wszedł w przestrzeń niewysilenia.
Dlatego nie poznał spoczęcia bycia w byciu.
Przejął się bólem wysilenia dolnego postępowania.
O tym celu mówi się, że jest bezwysiłkową szczytnością postępowań.

Król objawicieli, Wierny Bóg Białe Światło,
streścił niepojęte postępowanie do dziewięciu rodzajów.
Choć niepewne1 było jedno2 albo dwa,3 to podzielił na dziewięć.
Omówił i rozwinął opowieść o słowie wyróżnionych postępowań
przechodzonych przez przodków, odróżnionych dla potomków.
Dla postaci wcielenia ogłosił zamysł przez znaki:
Postaw niezawisłe godło, szerząc i rozwijając
w świecie, powszechnym kole wyspy jabłkowej,
moje wielkie postępowanie, najwyższe objawienie zdrowego słowa.
Tę opowieść mówiącą o porządku postępowania
ogłosiłem Ja, Objawiciel, Wierny Bóg Białe Światło.4
Koniec jedenastej części
      Opowieści omawiającej porządek postępowania.

Niby ja, Wajrociana,5 przełożyłem z trudem wielkie zdrowe słowo, poświęcając życie. Powierzyłem zwierzchnikowi panu,6 który kiedyś ukrył to jako skarb i schował w najbardziej opuszczonym w Samie7 zamku Jerła w Środku.8 Krank je syk u de khral khiung je lbank cial kri sa te ja ak tham.9 Zdrowia!

Tłumacz tych słów na język polski przeprasza za wszelkie pomyłki, jakie niechybnie się pojawiły. Tego rodzaju zagadkowe pisma służące zachowaniu pamięci o podstawowych sprawach posiadają właściwe sobie wyjaśnienia, bez których same pisma pozostają mrokiem. Także ta księga posiada właściwe sobie wyjaśnienie, które jeśli mi czas i siły pozwolą, przełożę na język polski. Ale i to wyjaśnienie jest mrokiem, jeśli nie ma osoby wyjaśniającej. Dlatego czytelniku, jeśli chcesz coś z tego zrozumieć, szukaj przede wszystkim tej osoby.

Jakub Szukalski

1  Ogólnie liczba postępowań jest niepewna – tak mówi wyjaśnienie.
2  Mowa o najwyższym szczycie wielkiego spełnienia.
3  Postępowania przyczyny i skutku.
4  Sienla Okar (gShen lha 'Od dkar).
5  Be ro tsa na.
6  Możliwe, że mowa o Guru Rinpocze (Padmasambhawa), którego Wajrociana stał się uczniem.
7  bSam yas.
8  W Środkowym Tybecie, U (dBus).
9  Zapis próbujący przybliżyć wymowę nierozpoznanego przez nas języka. W zapisie Wylie'ego tak: krang ye sig u de khral khyung ye lbang cal kri sa te ya ag thaM.

Źródło:
Theg pa'i rim pa mngon du bshad pa'i mdo rgyud, wyd. Gangs Ti se Bon gZhung Rig mDzod/ deb brgyad pa/ Theg rim dang dbu ma'i skor, Amdo 2009, s. 6-7.

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski

ཡེ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་རྩེ་བླ་མེད་ཐེག་པ་ནི།
།གཞི་ཉིད་ཀ་དག་ཆེན་པོ་ལ།
།ལྷུན་གྲུབ་ངང་ལྡན་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས།
།རང་བཞིན་རོལ་པ་ངོ་བོ་ཉིད།
།ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དངོས་མི་བདེན།
།ཐ་སྙད་དེར་བཏགས་མི་འགལ་ཙམ།
།ཇི་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་བལྟ།
།གཅིག་པུ་ལྷུན་གྲུབ་མེད་པ་དང༌།
།རང་བཞིན་གནས་དག་ཡེ་བསྲུང་དམ།
།མ་བཅོས་ཇི་བཞིན་དེ་བཞིན་པ།
།གཞན་ནས་བཙལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།
།ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་དང་རིས་མེད་པའི།
།སྤྱོད་པ་བླང་དོར་མེད་པའོ།
།དབྱེར་མེད་གཡུང་དྲུང་ཐེག་ལེ་ཡི།
།ས་ཆེན་འབྲས་བུ་དེར་རྫོགས་ཡིན།
།ལྟ་སྤྱོད་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་འཕགས།
།ཏིང་འཛིན་རྩལ་གྱིས་ཡོངས་ཀྱང་འཕགས།
།གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོས་དེ་བཞིན་འཕགས།
།དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཐེག་པ་དེ།
།ཇི་བཞིན་ངང་དུ་རྟོགས་ན་ལྟ་སྒོམ་འབྲས་བུ་གཅིག
།ཡེ་ནས་ཡོངས་རྫོགས་ད་གཟོད་བཙལ་དུ་མེད།
།མཐའ་དབུས་མེད་པས་ཡེ་བདལ་ཆེན་པོ་ཡིན།
།ཕྱིན་ནང་མེད་པས་ཡེ་ཤེས་ཟངས་ཐལ་ཡིན།
།སྐྱོན་ཡོན་མེད་པས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན།
།གཟུང་འཛིན་མེད་པས་དམིགས་དང་བྲལ་བ་ཡིན།
།དགག་སྒྲུབ་མེད་པས་རྩོལ་སེམས་བྲལ་བ་ཡིན།
།དེ་ལྟར་གནས་པའི་ཡང་རྩེ་བླ་མེད་ལ།
།ཐེག་པ་འོག་མ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་སྨྲས།
།སྣང་བའི་བོན་རྣམས་སེམས་ལས་མ་གཏོགས་པ།
།གཅིག་ཀྱང་མ་མཆིས་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་འཕགས།
།ཡང་དག་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་ཁྱད་པར་འཕགས།
།དོན་དམ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་འཁྲུལ་ངང་ལ་གནས།
།ཡུལ་སེམས་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་བོན་ཉིད་ལས།
།མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་འཕགས།
།ཀུན་རྫོབ་ཡུལ་སེམས་གཉིས་འདོད་དེ་མ་ཡིན་པར་འཕགས།
།ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དམ་ཚིག་རྣམ་གཉིས་ལས།
།དཔོན་གཡོག་ཚུལ་བཅོས་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་བའི།
།དེ་ལས་འཕགས་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་ལགས།
།གཉིས་མེད་མ་ཤེས་རེས་འཇོག་དེ་མེད་འཕགས།
ལྟ་བ་རང་རིག་སྒོ་ནས་སྤྱོད་པ་བླང་དོར་མེད།
།ལྟ་བ་མཉམ་རྟོགས་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་གཞོལ།
།ཅི་སྐྱེས་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་ལས་ཇི་ལྟར་འཕགས།
།དམིགས་མེད་བཞིན་དུ་འདུ་ཤེས་དེ་མ་བྲལ།
།མཚན་མའི་རྟོགས་པ་སྣ་ཚོགས་དེ་མེད་འཕགས།
།རྒྱུ་འབྲས་དབྱངས་ལས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར།
།འཕྲོ་འདུ་རྩོལ་སྒྲུབ་རྟོག་པས་མི་གཡོ་སྟེ།
།ཡོན་ཏན་ཡེ་ནས་དེ་གྲུབ་ཇི་ལྟར་འཕགས།
།དཀྱིལ་འཁོར་འཇོག་ཕྱིར་རྩོལ་བའི་སེམས་མ་བྲལ།
།རྒྱུ་འབྲས་ཁས་བླང་ཕྱིར་ན་རྩོལ་བ་དྲུག་གིས་ཟིན།
།བརྩལ་མེད་དབྱིངས་སུ་མ་ཆུད་ཁྱད་པར་འཕགས།
།དེ་ཕྱིར་ཡིན་ལ་ཡིན་པར་འཇོག་མ་ཤེས།
།ཐེག་པ་འོག་མ་རྩོལ་བའི་ནད་ཀྱིས་ཟིན།
།འདི་དོན་རྩོལ་བྲལ་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་ཡིན་པར་བཤད། 

སྟོན་པའི་རྒྱལ་པོ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་གྱིས།
།ཐེག་པ་བསམ་ཡས་རྣམ་པ་དགུ་རུ་བསྡུས།
།མ་ངེས་གཅིག་གཉིས་གནས་ཀྱང་དགུ་རུ་ཕྱེས།
།གོང་མ་ལ་བཅད་འོག་མ་ཤན་དབྱེ་བའི།
།ལ་ཤན་ཐེག་པའི་བོན་མདོ་བཤད་དེ་བཀྲོལ།
།དགོངས་པ་བརྡ་ཡིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་བསྒྲགས།
།འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡི་འཁོར་ལོ་འཇིག་རྟེན་དུ།
།ང་ཡི་ཐེག་ཆེན་གཡུང་དྲུང་བོན་བསྟན་མཆོག
།རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་ཏེ་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས།
།ཐེག་པའི་རིམ་པ་བཤད་པའི་མདོ་རྒྱུད་འདི།
།གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་སྟོན་པ་ང་ཡིས་བསྒྲགས།
།ཐེག་པའི་རིམ་པ་མངོན་དུ་བསྟན་པའི་མདོ་རྒྱུད་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའོ། །རྫོགས་སོ།། །།

བདག་འདྲ་བཻ་རོ་ཙ་ན་ཡིས། །དཀའ་བ་སྲོག་དང་བསྡོས་པའི་གཡུང་དྲུང་བོན་ཆེན་བསྒྱུར། །མངའ་བདག་རྗེ་ལ་གཏད་དེ་ནམ་ཞིག་གཏེར་དུ་བཞག །དབུས་ཀྱི་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཡང་དབཻན་ཡེར་བའི་རྫོངས་ལ་སྦས་སོ། ཀྲང་ཡེ་སིག་ཨུ་དེ་ཁྲལ་ཁྱུང་ཡེ་ལྦང་ཅལ་ཀྲི་ས་ཏེ་ཡ་ཨག་ཐཾ། བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག

(24) Bliskoznaczność pojęcia niemożliwego bycia

Równoznacznikiem jest słowo nie mające bycia (yin pa med pa'i bon).
[lub tłumacząc inaczej: słowo niebywałego bycia]

To należy do niemożliwego bycia.

środa, 10 sierpnia 2016

(23) Określenie pojęcia niemożliwego bycia ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཤེས་བྱ།

Takie pojęcie, które jest niezauważoną wymiernie zgodnością ciebie i pojęcia.
(shes bya gang zhig/ khyod dang shes bya'i gzhi mthun tshad mas dmigs pa)

Inne możliwości tłumaczenia: Takie pojęcie, które jest niespostrzeżoną (niepojętą) przez kryterium (wzór, miarę) wspólnością ciebie i pojęcia.

To określenie jest przeciwieństwem określenia pojęcia możliwego bycia.

Należy to do podziału przez dwojakie zestawy.

czwartek, 4 sierpnia 2016