niedziela, 12 października 2014

Sługa jak pan

Kiedy dobry pan robi jedno,
dobry sługa ma robić jedno.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 105. Przekład własny z tybetańskiego.

།དཔོན་རབ་གཅིག་བྱེད་ན།
།གཡོག་རབ་གཅིག་བྱེད་དགོས།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

czwartek, 2 października 2014

Ogólna przyczyna wszystkich chorób

Przyczyna wszystkich chorób jest jedna.
Nazywa się „nieświadomością”
       przez niepoznanie znaczenia bezosobowości.
Jak na przykład ptak przemierza niebiosa,
ale nie rozstaje się ze swoim cieniem,
tak wszyscy wędrowcy cieszą się dobrobytem,
ale ponieważ są nieświadomi,
       nie jest możliwe, aby rozstali się z chorobą.

Tonpa Sienrab (ston pa gshen rab), Wielobarwny zbiór o łagodzącym udrękę badaniu lekarskim (sdug bsngal zhi byed gso byed dpyad 'bum khra bo), wyd. Gangs ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb lnga ba/ gso rig 'bum bzhi, Amdo 2009, s. 132. Z podstawowego zbioru świętych pism obrządku bon zwanego kandziurem (bka' 'gyur). Przekład własny z języka tybetańskiego.
 
།ནད་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ནི་གཅིག་པོ་སྟེ། 
།བདག་མེད་དོན་མ་ཤེས་པས་མ་རིག་ཞེས།
།དཔེར་ན་བྱ་ནི་མཁའ་ལ་ལྡིང་གྱུར་ཀྱང༌།
།རང་གི་གྲིབ་མ་དེ་དང་མི་འབྲལ་བཞིན།
།འགྲོ་ཀུན་བདེ་བར་གནས་ཤིང་སྤྱོད་ན་ཡང༌།
།མ་རིག་ལྡན་པས་ནད་དང་འབྲལ་མི་སྲིད།

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་གསོ་བྱེད་དཔྱད་འབུམ་ཁྲ་བོ་ལས་གསུངས་སོ།

środa, 1 października 2014

Nieuwaga

Nieuwaga jest jak śmierć.

Budda Siakjamuni. Przekład własny z wydania tybetańskiego Dhammapady sporządzonego przez Genduna Ciopela w XX w. (Dhammapada, Sikkim Durbar Press, Gangtok 1946; przedruk: T. G. Dhongthog, New Delhi 1976, s. 9); z rozdziału Uważność.

།བག་མེད་པ་ནི་འཆི་དང་འདྲ།

ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་སོ།