wtorek, 30 grudnia 2014

Obejścia

Bóg, jak dziecka chroni każdego.
Diabeł wszelką godność wyniszcza.

Pustelnik z Sienów, Śila Dardza (gshen gyi drang srong shi la da-rdz'a), „Przypowieści wiernego: Wyciąg z uszu” cz. 4 (gshen gyi legs bshad rna ba'i bcud len) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 9.

ལྷ་ཡི་རྟག་ཏུ་བུ་བཞིན་སྐྱོང་།
འདྲེ་ནི་མཆོད་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་གནོད།

གཤེན་གྱི་དྲང་སྲོང་ཤི་ལ་དརྫཱྷ་ཡིས་མཛད་པའི་གཤེན་གྱི་ལེགས་བཤད་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་སྐབས་བཞི་པལས་བྱུང་ངོ་།

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Mądre panowanie

Hydraulicy wodą kierują,
strzelcy strzały wyprostowują,
drwale drewno rozprowadzają,
mędrcy opanowują siebie.

Budda Siakjamuni. Przekład własny z wydania tybetańskiego Dhammapady sporządzonego przez Genduna Ciopela w XX w. (Dhammapada, Sikkim Durbar Press, Gangtok 1946; przedruk: T. G. Dhongthog, New Delhi 1976, s. 30); z rozdziału Mędrzec.

།ཡུར་བ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་འདྲེན་ཅིང༌།
།མདའ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྨྱུག་མ་བསྲང་བར་བྱེད།
།ཤིང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་ནི་འདྲོངས་པ་སྟེ།
།མཁས་པ་རྣམས་ནི་བདག་ཉིད་འདུལ་བར་མཛད།

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་སོ།

piątek, 19 grudnia 2014

(147) Nauczyciel Pomciena Cenpo

Drugie: Jak dzielny i wybrany spotkał życzliwego duchownego. Już gdy skończył siedem, osiem lat, wykonywał jedynie prawość. Powyżej dwunastu lat napotkał Mu Dzialłę Lodro, żyjącego w Sangsang Hladrak.1 Poprosiwszy o radę, zachował ją w duchu, a w podzięce oddał wiele darów z majątku.
 
1 Zang zang lha brag. Boska Skała Dobroci. Zob. Miejsca Dzialły Lodra (172).

།གཉིས་པ་ལས་འཕྲོ་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ན། ལོ་བདུན་བརྒྱད་ལོན་ནས་ཀྱང་དགེ་བ་གཅིག་པུ་བྱེད་པ་བྱུང་ངོ་། །ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་ཏུ། དམུ་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་མཇལ། གདམས་པ་ཞུས་པས་ཐུགས་ལ་བཏགས་ནས། ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་མང་པོ་དྲིན་ལན་དུ་ཕུལ་ལོ།

czwartek, 18 grudnia 2014

Przelotne zachwyty

Ach, jak liczne są światy!
Ale cieszą przez chwilę.
Obieżyświat raz w drodze
staje tylko na chwilę.

Pustelnik z Sienów, Śila Dardza (gshen gyi drang srong shi la da-rdz'a), „Przypowieści wiernego: Wyciąg z uszu” 61 (gshen gyi legs bshad rna ba'i bcud len) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 18-19. Ze starych pism obrządku bon. Przekład własny z tybetańskiego.
 

།ཀྱེ་ཧུད་འཇིག་རྟེན་གྲངས་མང་ཡང་།
།བདེ་སྤྱོད་ལྡན་པ་ད་རེས་ཙམ།
།ཐག་རིང་འགྲོན་པོ་ཁུར་ཁུར་ནི།
།ལན་གཅིག་ལམ་ཁར་མལ་བསྲོ་ཙམ།

གཤེན་གྱི་དྲང་སྲོང་ཤི་ལ་དརྫཱྷ་ཡིས་མཛད་པའི་གཤེན་གྱི་ལེགས་བཤད་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་༦༡ལས་བྱུང་ངོ་།

czwartek, 11 grudnia 2014

Ja

Nie mam ciała, nie mam barwy. Nie ma ode mnie silniejszego, ale umiem przenikać przez szczeliny. Nikt nie jest ode mnie szybszy. Nawet szybki ptak nie może mnie prześcignąć. Nikt nie jest ode mnie silniejszy. Umiem wyrwać wiele drzew. Kim jestem? Powiedz, proszę. Wyjaw, proszę, jak się nazywam. Jeśli nie wiesz, odpowiem. Nazywam się wiatr. Jest nas czterech braci. My, czterej bracia nazywamy się czterema żywiołami. Pozostali bracia to ziemia, woda oraz ogień. Ja jestem bratem najstarszym.

Z podręcznika do języka tybetańskiego dla klas trzecich ('Dzin grwa gsum pa'i slob deb rig pa'i nyin byed, wyd. Bod gzhung shes rig dpar khang, Delhi bez roku). Przekład własny.


Obecny w nieobecności

Źródło bytu w postaci niebytu, jakby dziecko poczęte z matki, jest oznaką, że książę pocznie owoc czystości w roztropności i mądrości.

Mowa o oznakach nowonarodzonego Tonpy Sienraba w Opowieści o narodzinach Namaszczonego, z Opowieści o rozpaleniu nieskalanego blasku (dri med gzi brjid rab tu 'bar ba'i mdo las gshen rab skye ba bzhes pa'i mdo), wyd. Tenzin Namdak, Delhi 1964-1967, t. 1, s. 634. Z głównego zbioru świętych pism obrządku bon zwanego kandziurem (bka' 'gyur). Przekład własny z tybetańskiego.

Obraz przedstawiający narodziny Tonpy Sienraba
(zaczerpnięte z bloga Nine Ways

མེད་པའི་སྐུ་ལ་ཡོད་པའི་སྙིང་པོ་མ་ལས་བུ་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བ་ནི། རྒྱལ་བུས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལ་ཡང་དག་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་དཔེ་བྱད་ལགས་སོ།

ཞེས་གསར་སྐྱེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐོར་དྲི་མེད་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ།

środa, 10 grudnia 2014

བོན་ལུགས་ཀྱི་ཚིག་མཛོད། (Słownik wyrazów obrządku bon; Dictionary of Bon rite words)

Słownik tybetański zawierający stare, rzadko stosowane słowa tybetańskie, a także wyrazy z języka siangsiuńskiego (zhang zhung) i sanskryckiego z krótkimi wyjaśnieniami w języku tybetańskim, sporządzony przez Ciungtrula Rinpocze (khyung sprul rin po che), czyli Dźikme Namkej Dordzie ('jigs med nam mkha'i rdo rje), żyjącego w latach 1897-1956. Zamieszczono w nim opowieść o pochodzeniu języka, krótką gramatykę oraz słownik wyrazów właściwych pismom bonu, niespotykanych w pozostałych obrządkach buddyjskich Tybetu. Pełna nazwa tego dzieła to Gangs can bod kyi brda skad ming gzhi gsal bar ston pa'i bstan bcos dgos 'byung nor bu'i gter chen zhes bya ba (Rozprawa objaśniająca nazewnictwo języka śnieżystego Tybetu: Skarbiec przydatnych klejnotów). Skany zrobiłem podczas pobytu w Triten Norbutse w Katmandu (Nepal) w 2004 roku.

Ilość stron: 223 (679 MB + 80 MB)
Pobierz (PDF): część 1 i część 2

 

Tibetan dictionary including old, rarely used Tibetan words, and those of Shangshung (zhang zhung) and Sanskrit language together with short explanations in Tibetan language, composed by Chungtrul Rinpoche (khyung sprul rin po che), or Jikme Namkey Dorje ('jigs med nam mkha'i rdo rje) who lived in years 1897-1956. There is a story of language origin, short grammar and dictionary of words typical of Bon scriptures, not met in other Buddhist rites of Tibet. Full name of this work is Gangs can bod kyi brda skad ming gzhi gsal bar ston pa'i bstan bcos dgos 'byung nor bu'i gter chen zhes bya ba (Treatise explaining the terminology of language of the snowy Tibet: Treasury of useful jewels). I have made the scans during my stay at Triten Norbutse in Kathmandu (Nepal) in year 2004.

Number of pages: 223 (679 MB + 80 MB)
Download (PDF): part 1 and part 2

བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ནི་བོད་ཞང་ཞུང་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་གསུམ་གྱི་ཚིག་རྣམས་ལྡན་པ་བོད་ཡིག་ཐོག་གསལ་བཤད་ཐུང་ངུ་དང་བཅས་པ་ཁྱུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེས་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༧ ནས་ ༡༩༥༦ བར་ལ་བཞུགས་འདུགསྦྱར་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་སྐད་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བརྡ་སྤྲོད་དང་དམིགས་བསལ་བོན་གྱི་དཔེ་ཆའི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་ལ་མེད་པ་དེ་ཚོ་ཡོད་རེད། དེའི་མིང་ནི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྐད་མིང་གཞི་གསལ་བར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དགོས་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་ཆེན་ཞེས་བྱ་བའོ། པར་དེ་རྣམས་ངས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་དགོན་པར་བཞུགས་སྐབས་མཛད་བྱུང༌།

ཤོག་གྲངས། 223 (679 MB + 80 MB)
ཕབ་ལེན། (PDF) དུམ་བུ་ 1 དང༌དུམ་བུ་ 2

poniedziałek, 24 listopada 2014

Gdzie jednego brak

Gdzie nie ma koguta, osioł obwieszcza czas.
Gdzie nie ma psa, koty obgryzają kości.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 130. Przekład własny z tybetańskiego.
 
།བྱ་དེ་མེ་སར་བོང་བུས་ནམ་ཚོད་ཟིན།
།ཁྱི་མེད་སར་ཞུམ་བུས་རུས་པ་མུར།1

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

1 W książce podany zapis błędny: མྱུར་ szybki, zamiast མུར་ ssać.

środa, 19 listopada 2014

(146) Rodzice Pomciena Cenpo

1. Otrzymanie zdrowego, ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce

   Na górach skalistych w krainie Tarok1 jest pewien szczep, Tokla.2 Kiedy ojciec Kusien Tokla Cemo3 i matka Mangłerza Dzienciungma4 przez dwanaście lat byli bezdzietni, ona pewnego dnia powierzając dogadzanie trzem kobietom,5 zasnęła sama na trumach6 i wówczas przyśniło jej się w widzeniu, jak z wioski Tragrong Karpo7 na zachodzie, z cennych, lśniących trumów przychodzi znakomity, wcielony chłopak i z nią obcuje. W następnym roku poczęła syna. Był nim Pon Cenpo.8

Da rog. Było to miejsce, w którym wcześniej żył Nangzier Lopo (snang bzher lod po). Zob. zwłaszcza „Miejsca Nangziera Lopo” (112).
Thog lha. Gromibóg albo Bóg Gromów.
Sku gshen Thog lha rTse mo. Osobisty Wierny, Wierzchołek Gromibogów.
Mang wer za rGyan chung ma. Królowa Wielu, Ozdóbka.
5  Wydaje się, że żona oddała męża innym kobietom, aby rozbudzić w nim pożądanie i siły rozrodcze. W zdaniu tybetańskim napisane jest „bud med gsum la chags bcol”, co można rozumieć „powierzyła podniecanie trzem kobietom” albo „powierzyła kochanie się trzem kobietom” (chags może być skrótem od chags spyod, oznaczającego stosunek płciowy)
Brums/brum. Zdaje się, że jest to rodzaj kamyków (z tego, co powiedział mi Samten Karmay). Żaden ze słowników nie podaje tłumaczenia dla tego wyrazu.
Brag rong dkar po. Biały Jar.
8  Pon Cenpo (dPon btsan po). Wódz Władca albo Wódz Bezpieczny.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 23-24; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski

དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི།

ཡུལ་ད་རོག་གི་བྲག་རི་ན། གདུང་རུས་ཐོག་ལྷ་ཞིག་ཡིན། ཡབ་སྐུ་གཤེན་ཐོག་ལྷ་རྩེ་མོ་དང་། ཡུམ་ནི་མང་ཝེར་ཟ་རྒྱན་ཆུང་མ་གཉིས་ལ། ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྲས་མེད་ཅིང་ཡོད་དུས་ན། ཉིན་ཞིག་བུད་མེད་གསུམ་ལ་ཆགས་བཅོལ་ནས། མོ་རང་གིས་བྲུམས་ལ་བསྙས་ནས་ཡོད་ཙམ་ན། ཉམས་སྣང་ལ་ནུབ་ཀྱི་བྲག་རོང་དཀར་པོའི་གསེབ་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་བྲུམ་ཁྲོལ་ལེ་བའི་ནང་ནས། སྤྲུལ་བའི་ཁྱེའུ་མཚན་ལྡན་ཞིག་ཡོང་ནས། དེས་མོ་ལ་སྤྱོད་པ་རྨིས་ཙམ་ན། ཕྱི་ལོ་དུས་སུ་སྲས་གཅིག་བལྟམས་པ་ནི། དཔོན་བཙན་པོ་ཡིན་ནོ།

(145) Pomcien Cenpo

Uczeń tego duchownego

W opowieści o Pomcienie Cenpo1 pięć.


1  dPon chen bTsan po. Wielki Przewodnik Władca.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 23; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski
 
།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི།

དཔོན་ཆེན་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ་།

środa, 12 listopada 2014

སྐུ་གསུམ་རང་ཤར། (Samoobjawienie trzech postaci; Self-Revelation of Three Figures)

Plik pdf ze skanami słynnego dzieła Siardzy Trasiego Dzialcena (shar rdza bkra shis rgyal mtshan) zwanego Rdzogs pa chen po sku gsum rang shar gyi khrid gdams skor. Wydanie: Tibetan Bonpo Monastic Centre, Dolanji 1974. Skany wykonałem podczas pobytu w klasztorze Triten Norbutse w 2004 roku w Nepalu.


Pdf file with scans of famous work by Shardza Trashi Gyaltsen (shar rdza bkra shis rgyal mtshan), called Rdzogs pa chen po sku gsum rang shar gyi khrid gdams skor. Edition: Tibetan Bonpo Monastic Centre, Dolanji 1974. I made the scans during my stay in Triten Norbutse monastery in year 2004 in Nepal.ཤར་རྫ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་རང་ཤར་གྱི་ཁྲིད་གདམས་སྐོར། PDF ཡིག་ཆ། པར་དེ་རྣམས་ནི་ངས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་དགོན་པར་བཞུགས་སྐབས་མཛད་བྱུང༌།


Spis treści do pierwszego z pism zamieszczonych w zbiorze (Contents of first of the scriptures contained in the collection):

man ngag rin po che a khrid kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar padma dkar po'i phreng ba ces bya ba

 1. rmi'u ri khrod chen po (str. 3.4.5; pdf: 6)
 2. rtogs ldan sgom chen 'bar albo 'bar ba (str. 10.2.5; pdf: 9)
 3. grub chen khyung sgom jo g.yung albo jo g.yung (str. 15.4.5; pdf: 8)
 4. zhang 'bri lung pa chen po albo rtogs ldan dam pa tshul shes albo 'bri lung ba (str. 18.2.5; pdf: 11)
 5. 'gro mgon g.yor po me dpal (str. 20.5.1; pdf: 11)
 6. 'gro mgon bdud rtsi rgyal mtshan (str. 24.6.3; pdf: 11)
 7. mnyam med blo gros rgyal mtshan albo 'a zha blo gros rgyal mtshan (str. 27.6.5; pdf: 12)
 8. mnyam med 'dul ba rgyal mtshan albo bru ston 'dul ba rgyal mtshan (str. 32.4.2; pdf: 13)
 9. mnyam med rgyal ba g.yung drung (str. 37.4.3; pdf: 14)
 10. bru sha nam mkha' 'od zer (str. 41.6.4; pdf: 16)
 11. mtha' bral bsod nam(s) rgyal mtshan albo bru ston bsod nams rgyal mtshan (str. 44.3.5; pdf: 17)
 12. mtshungs med bsod nams blo gros (str. 46.5.5; pdf: 17)
 13. mtshan ldan rnam rgyal ka ra (str. 48.6.4; pdf: 17)
 14. spyan gcig shes rab rgyal mtshan albo mnyam med shes rab rgyal mtshan (str. 53.4.2; pdf: 18)
 15. rgyal tshab rin chen rgyal mtshan albo thugs sras rin chen rgyal mtshan (str. 60.4.5; pdf: 21)
 16. rnam sprul nam mkha' ye shes (str. 62.5.4; pdf: 21)
 17. mkhas grub kun bzang rgyal mtshan (str. 65.1.2; pdf: 22)
 18. sgo dzung blo gros rgyal mtshan (str. 67.4.2; pdf: 22)
 19. bon grong bstan pa 'od zer (str. 68.0.6 (tj. górny margines); pdf: 23)
 20. stag gu nyi ma rgyal mtshan albo stagu nyi rgyal (str.71.6.4; pdf: 22)
 21. rnal 'byor blo gros rgyal mtshan albo dam pa blo gros rgyal mtshan (str. 76.3.5; pdf: 25)
 22. rong sgom g.yung drung ye shes albo rgya rong g.yung drung ye shes (str. 79.1.2; pdf: 24)
 23. rtogs ldan g.yung drung rgyal mtshan (str. 81.6.5; pdf: 26)
 24. dge shes g.yung drung bstan 'dzin (str. 84.6.3; pdf: 27)
 25. sman rgyal kun grol grags pa albo rig 'dzin kun grol grags pa (str. 88.3.5; pdf: 27)
 26. rtogs ldan ye shes bstan 'dzin albo khrom rdzongs ye shes bstan 'dzin (str. 93.6.3; pdf: 28)
 27. rje btsun grub dbang dam pa albo grub dbang g.yung drung phun tshogs (str. 96.6.1; pdf: 29)
 28. mi 'gyur tshe dbang grags pa albo rig 'dzin kun grol gsang rtsal (str. 100.1.4; pdf: 31)
 29. rgyal sras tshe dbang 'gyur med (jego żywot nie został zamieszczony w tej księdze)
 30. kun mkhyen shar rdza pa (jego żywot nie został zamieszczony w tej księdze; to jest autor sku gsum rang shar)
 31. rig 'dzin gsang sngags gling pa (str. 105.3.2; pdf: 32)
bdun pa dgos ched bstan pa (str. 111.3.2; pdf: 32)

niedziela, 12 października 2014

Sługa jak pan

Kiedy dobry pan robi jedno,
dobry sługa ma robić jedno.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 105. Przekład własny z tybetańskiego.

།དཔོན་རབ་གཅིག་བྱེད་ན།
།གཡོག་རབ་གཅིག་བྱེད་དགོས།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

czwartek, 2 października 2014

Ogólna przyczyna wszystkich chorób

Przyczyna wszystkich chorób jest jedna.
Nazywa się „nieświadomością”
       przez niepoznanie znaczenia bezosobowości.
Jak na przykład ptak przemierza niebiosa,
ale nie rozstaje się ze swoim cieniem,
tak wszyscy wędrowcy cieszą się dobrobytem,
ale ponieważ są nieświadomi,
       nie jest możliwe, aby rozstali się z chorobą.

Tonpa Sienrab (ston pa gshen rab), Wielobarwny zbiór o łagodzącym udrękę badaniu lekarskim (sdug bsngal zhi byed gso byed dpyad 'bum khra bo), wyd. Gangs ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb lnga ba/ gso rig 'bum bzhi, Amdo 2009, s. 132. Z podstawowego zbioru świętych pism obrządku bon zwanego kandziurem (bka' 'gyur). Przekład własny z języka tybetańskiego.
 
།ནད་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ནི་གཅིག་པོ་སྟེ། 
།བདག་མེད་དོན་མ་ཤེས་པས་མ་རིག་ཞེས།
།དཔེར་ན་བྱ་ནི་མཁའ་ལ་ལྡིང་གྱུར་ཀྱང༌།
།རང་གི་གྲིབ་མ་དེ་དང་མི་འབྲལ་བཞིན།
།འགྲོ་ཀུན་བདེ་བར་གནས་ཤིང་སྤྱོད་ན་ཡང༌།
།མ་རིག་ལྡན་པས་ནད་དང་འབྲལ་མི་སྲིད།

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་གསོ་བྱེད་དཔྱད་འབུམ་ཁྲ་བོ་ལས་གསུངས་སོ།

środa, 1 października 2014

Nieuwaga

Nieuwaga jest jak śmierć.

Budda Siakjamuni. Przekład własny z wydania tybetańskiego Dhammapady sporządzonego przez Genduna Ciopela w XX w. (Dhammapada, Sikkim Durbar Press, Gangtok 1946; przedruk: T. G. Dhongthog, New Delhi 1976, s. 9); z rozdziału Uważność.

།བག་མེད་པ་ནི་འཆི་དང་འདྲ།

ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་སོ།

piątek, 26 września 2014

Istota postępowania

Objawienie istoty postępowania.
To rozum i litość.
Gdy dwa cele wielkie – postępowanie wielkie.
Gdy dwa cele małe – postępowanie małe. 

Trenpa Namka (Dran pa Nam mkha'), La zlo ba (
Przekroczenie) z sPyi rgyud chen po nam mkha' dkar po ye khri mtha' sel gyi rgyud (Wielkiego, Powszechnego Dziedzictwa: Dziedzictwo usunięcia określenia wiecznego tronu białego nieba), wyd. Gangs ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer lnga ba/ rdzogs chen ye khri mtha' sel, Amdo 2009, s. 158. Obrządek bon. Przekład z języka tybetańskiego: Jakub Szukalski.

Dwa cele to cel własny i cel innych – zbawienie siebie i zbawienie innych. Postępowanie jest wielkie, gdy bierze się pod uwagę spełnienie zarówno celu własnego, jak i celu innych. Postępowanie jest małe, gdy bierze się pod uwagę spełnienie tylko jednego z celów (zwłaszcza własnego).

Na innym miejscu napisano o przekładzie wyrazu postępowanie (theg pa).


།ཐེག་པའི་ངོ་བོ་བསྟན་པ་ནི།
།ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཡིན།
།དོན་གཉིས་ཆེ་ན་ཐེག་པ་ཆེ།
།དོན་གཉིས་ཆུང་ན་ཐེག་པ་ཆུང་།

ཞེས་དྲན་པ་ནམ་མཁས་མཛད་པའི་སྤྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དཀར་པོ་ཡེ་ཁྲི་མཐའ་སེལ་གྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།

czwartek, 18 września 2014

Wrodzone

Nie ma człowieka bez wady,
ani drewna bez sęków.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 159. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།མི་ལ་སྐྱོན་མེད་པ་དང༌།
།ཤིང་ལ་འཛེར་པ་མེད་པ་མེད།
 
ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

poniedziałek, 15 września 2014

Zatajenie

Chociaż moc przeczucia posiadasz,
nie mów zawsze, w porę przemawiaj.
Choć moc pełna nie zna oporu,
skryj ją, dopełni się miara.

Zukculdzien (gZugs tshul rgyan), Lugs gnyis kyi spyod pa la 'jug thabs blang dor dpyad kyi me long (Sposób zastosowania dwóch obyczajów. Lustro do rozpatrywania wyborów) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 49. Ze starych pism obrządku bon. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

Szept płatka
(Petal Whisper, Akiane Kramarik; 
zamieszczono za zgodą http://akiane.com/)

།མངོན་ཤེས་རྩལ་དང་ལྡན་ན་ཡང༌།
།རྟག་ཏུ་མི་སྨྲ་དུས་སུ་བརྗོད།
།གྲུབ་རྩལ་ཐོགས་པ་མེད་ན་ཡང༌།
།ཚད་ལ་མ་ཕྱིན་བར་དུ་སྦ།

ཞེས་གཟུགས་ཚུལ་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་ཐབས་བླང་དོར་དཔྱད་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 1 września 2014

Wcześniejsze i późniejsze

Wcześniejsze polega na wcześniejszym,
a późniejsze tworzy późniejsze.

Zaczerpnięte z Tshig bzhi'i 'grel chen (Wielkie wyjaśnienie czterech zdań). Podane za Kun mkhyen shar rdza pa bkra shis rgyal mtshan gyi gsung 'bum/ 14: sdom gsum rnam par 'byed pa'i bka' brten, Si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, Syczuan 2011, s. 256. Obrządek bon. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.
 
སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས།
ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བར་འགྱུར།

ཞེས་ཚིག་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་སོ། བོན་ལུགས།

sobota, 30 sierpnia 2014

Rozmyślanie

Dusza nie może rozmyślać o czymś takim, jak niebo, ale umysł ma zwyczaj osądzać, więc to on rozmyśla, a nie rozumiejąc niczego, pragnie zbawienia.

Siardza Traśi Dzialcen (Shar rdza bKra shis rGyal mtshan, 1859-1935), Wskazania o drodze i celu ze „Skarbca świadomości przestrzeni” (dbyings rig rin po che'i mdzod las lam dang 'bras bu'i khrid), Si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, Syczuan 2011, s. 72-73. Obrządek bon. Przekład własny z języka tybetańskiego.

Duchowny bonu,
Namka Dzialcen

 
སེམས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་བསྒོམ་དུ་མི་བཏུབ་ཀྱང༌། ཡིད་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་བསྒོམས་པས་ཅི་ཡང་མི་རྟོག་སྟེ་གྲོལ་བར་འདོད་དོ།

ཞེས་ཤར་རྫ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་དབྱིངས་རིག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཁྲིད་ལས་གསུངས་སོ།

piątek, 29 sierpnia 2014

Wyżyny མཐོ་རིས། i niziny ངན་སོང༌།

W nauce duchowej wyżynami albo wysokimi kresami (mtho ris) są stany bogów, niebogów i ludzi, a nizinami albo złymi zejściami (ngan song) stany zwierząt, duchów (czyśćcowych, tzw. głodnych duchów) i piekielników (potępieńców).

środa, 27 sierpnia 2014

Osoba Najwyższego

Dobro – Osoba z postacią, głosem i duchem
jest upiększony wszystkimi wartościami.
Jest Postacią postaci – najwyższą z postaci,
jest Głosem głosu – najwyższym z głosów,
jest Duchem ducha – najwyższym z duchów.

Zaczerpnięte z Dziedzictwa zwanego Wstąpieniem w morze kropek duszy zrozumienia słowności wielkiego spełnienia (rDzogs pa chen po chos nyid byang chub kyi sems thig le rgya mtsho gnas la 'jug pa zhes bya ba'i rGyud, sanskr. Mahā sandhi dharmatā bodhicitta bindu samudrastha avatara Tantra nama). Jest to zapis objawienia Najwyższego Boga nad Bogami (Lha yi Lha mchog), nazwanego też Zdrowym Wybawcą (rDo rje Sems dpa'), jakie zostało dane drogim szczęśliwym (rigs kyi bde gshegs rnams). Wybrane ze zbioru zwyczajów starszyzny (rnying ma rgyud 'bum), czyli ze starożytnych pism obrządku ningma (rnying ma), wydanie Camdrak (mtshams brag), Tb. 124, Vol. 5 (ca: text 3, Ng. 1113), str. 124. Przekład własny z tybetańskiego. Warto zauważyć, że Bóg Najwyższy (Dobro) jest tutaj określony jako Osoba (bDag), wbrew temu, co twierdzą niektórzy, jakoby wiara buddyjska była wyznawaniem bezosobowej pustki.

།ཀུན་བཟང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག
།རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས།
།སྐུ་ཡི་སྐུ་སྟེ་སྐུ་ཡི་མཆོག
།གསུང་གི་གསུང་སྟེ་གསུང་གི་མཆོག
།ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་མཆོག

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐིག་ལེ་རྒྱ་མཚོ་གནས་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། རྙིང་མའི་རྒྱུད་འབུམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌།

sobota, 23 sierpnia 2014

Wieczna sposobność

Choć nie ma siły działania, działalność jest możliwa.

Z Piątego działu uroków (gzung sde lnga pa), z głównego zbioru świętych pism obrządku bon (tzw. kandziur). Przekład własny.

 བྱ་རྩལ་མེད་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།

ཞེས་གཟུང་སྡེ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་སོ།

Niezwykła postać

Objawiciel Boga i człowieka, pochodnia,
łódź, statek, droga i drabina na nizinach,
postać torująca drogę zbawienia, usuwająca wady.


Z Opowiastki (mdo phran), z głównego zbioru świętych pism obrządku bon (tzw. kandziur). Przekład własny.

ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་ངན་སོང་སྒྲོན།
གྲུ་དང་གཟིངས་དང་ལམ་དང་སྐས
ཐར་ལམ་བདེ་འབྱེད་སྐྱོན་སེལ་སྐུ།

ཞེས་མདོ་ཕྲན་ལས་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Wola i dola

Piękność chcąca kochanka
gotuje się wziąć mękę.
Słoń pragnący ochłody
patrzy w topiel niewoli. 

Napisane przez Zukculdziena (gzugs tshul rgyan), „Sposób zastosowania dwóch obyczajów. Lustro rozpatrywania wyborów” (lugs gnyis kyi spyod pa la 'jug thabs blang dor dpyad kyi me long) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 32. Ze starych pism obrządku bon. Przekład własny.

།མཛའ་བོ་ལ་ཆགས་མཛེས་མ་དེ།
།སྡུག་བསྔལ་ལེན་པའི་སྟ་གོན་ཡིན།
།རེག་བྱ་བསིལ་འདོད་གླང་པོ་ཆེ།
།ཐར་མེད་འདམ་དུ་བྱིངས་ལ་ལྟོས།

ཞེས་གཟུགས་ཚུལ་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་ཐབས་བླང་དོར་དཔྱད་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Jednakowość świętych

Dobry, gdy czcisz Jednego Pana,
wtedy czcisz też świętych dziesięciu stron.
Nie ma więc czegoś takiego
jak przestrzeń ich i mojego słowa, ani jakaś różnica.
Każdy z nich się poświęca.
Nawet jeśli złożyłbyś dar każdemu,
skutek będzie większy.
Wszyscy oni okazują się równi w czystej słowności.
Nie ma więc czegoś takiego, jak różnice między świętymi.


Powiedziane przez Buddę Siakjamuniego w Opowieści wielkiego postępowania nazwanej Przepowiednią dla wzniosłego Dobrego Marzyciela (Bhadry Majakary) (sanskr. Ārya Bhadra Māyākāra vyakaraņa nāma mahāyāna sūtra, tyb. 'Phags pa sgyu ma mkhan bzang po lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). Przekład własny z tybetańskiego.

བཟང་པོ་རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་བྱེད་ན།
།ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ་ནི་མཆོད་གྱུར་ཏེ།
།འདི་ལྟར་དེ་དག་ང་ཡི་ཆོས་དབྱིངས་དང༌།
།ཐ་དད་བྱ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།
།དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཞེས་སྦྱོང་བར་མཛད།
།ཀུན་ལ་ཕུལ་བའང་འབྲས་བུ་ཆེ་བར་འགྱུར།
།དེ་ཀུན་ཆོས་ཉིད་དག་ལ་མཉམ་པ་བརྙེས།
སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཐ་དད་བྱ་བའང་མེད།

ཞེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་མཁན་བཟང་པོ་ལུང་བསྟན་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ།

sobota, 19 lipca 2014

Napotkane zjawisko

Spotkałem zjawisko
odbicie dobroci
śpiew słowika
i wiatry się zerwały
dobroć zakryły
śpiew zadusiły
zjawisko zapomniało
że jest widziane
i podziwiane

nie wyciągaj dziecko
miecza umysłu
by badać miłość
nie wyciągaj lunety
by iść drogą prosto
nie stawiaj tamy
na wartkim strumyku
to jest co jest
bycie i trwanie
jakiekolwiek
czegokolwiek
kogokolwiek

środa, 16 lipca 2014

Sedno

Nie czyń grzechu żadnego,
prawość wszelką wykonaj.
Poskrom całkiem swą duszę.
Oto święta nauka. 

Budda Siakjamuni. Przekład własny na podstawie tybetańskiego przekładu
Dhammapady sporządzonego przez Genduna Ciopela w XX w. (Dhammapada, Sikkim Durbar Press, Gangtok 1946; przedruk: T. G. Dhongthog, New Delhi 1976, s. 70); z rozdziału Budda.

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌།
།དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ།
།རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ།
།འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།

ཞེས་སངས་རྒྱས་གསུངས་སོ། ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

wtorek, 15 lipca 2014

Papuga

Gadkę duchowny gada
a pojęcia nie pojmuje

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 197. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།ཤོད་པ་བླ་མས་བཤད།
།གོ་བ་བླ་མས་མ་གོ

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

piątek, 11 lipca 2014

Siedem zobowiązań czynów

Oto siedem szczególnych zobowiązań czynów trzech otworów (sgo gsum las kyi dam tshig rnam bdun), o jakich mowa w omówieniu postępowania wiecznego słowa uświęcającego dzieła (bya ba gtsang spyod ye bon theg pa):

Duszą (sems)
(1) nieosądzanie (rnam par mi rtog pa)
i (2) przebywanie w postaci Boga (lha'i sku la gnas pa), tzn. w obecności Boga;

mową (ngag) stosowanie ('jug pa)
(3) szeptu ('dzab)
i (4) pochwały (bstod pa);

ciałem (lus) wystrzeganie się (bsrung ba) 
(5) nieczystości (mi tshangs pa),
(6) zarzynania (srog gcod pa), tzn. zabijania,
i (7) brania niedanego (ma byin pa len pa), tzn. kradzieży.

Podane za wyjaśnieniem (Theg rim rnam par bshad pa'i mdo rgyud kyi 'grel ba rnam 'byed 'phrul gyi lde mig ces bya ba, gangs ti se bon gzhung rig mdzod, Dome 2009, s. 202).

wtorek, 8 lipca 2014

(19) Postępowanie wiecznego słowa uświęcającego dzieła

Patrzy na czystą słowność z postanowieniem.
Przestrzega siedmiu szczególnych zobowiązań

       czynów trzech otworów.
Rozmyśla nad wielkim, złudnym obrazem

       oznaczającym pozorność.
Polega na porach planet i gwiazd,

       na sprzątaniu, przedmiotach i narzędziach.
Zliczając szepty, sam i swymi mocami
spełnia cel roztropnego dzieła.
Śpiewając z odpowiednim zastawem, spełnia cel innych.
Zdobywa wielką ziemię zachowania zdrowia,

       najczystszą myśl duszy.
Posiada zwłaszcza pięć szczegółów:
podporę,
1 czyn, wykonanie, skutek i spojrzenie.
Jest to część siódma.
 
1 Wsparcie, pomoc (rten).

།བྱ་བ་གཙང་སྤྱོད་ཡེ་བོན་ཐེག་པ་ནི།
གཏན་ཚིགས་དང་བཅས་དག་པའི་བོན་ཉིད་ལྟ།
།སྒོ་གསུམ་ལས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྣམ་བདུན་སྲུང༌།
།ཀུན་རྫོབ་བཏགས་པའི་སྒྱུ་གཟུགས་ཆེན་པོ་བསྒོམ།
།གཟའ་སྐར་དུས་ཚིགས་གཙང་སྦྲ་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་བརྟེན།
།འཛབ་གྲངས་ཚང་བས་ཐབས་ལྡན་བསྒྲུབ་པའི་དོན།
།རང་དང་དེ་སྟོབས་དག་གིས་དེ་སྤྱོད་ཅིང༌།
།ཡས་སྟགས་མཐུན་བཅས་གྱེར་གྱིན་གཞན་དོན་སྤྱོད།
།གཡུང་དྲུང་འཛིན་པའི་ས་ཆེན་ཡང་དག་སེམས་ཤེས་ཐོབ།
།རྟེན་དང་ལས་དང་བསྒྲུབ་པ་འབྲས་བུ་ལྟ།
།ཁྱད་པར་རྣམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན།
།སྐབས་བདུན་པའོ།།

piątek, 27 czerwca 2014

Nieukryte

Choć czosnek zjesz w ukryciu,
woń jego czuć wokoło.


Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 52. Przekład własny z tybetańskiego. 

།སྒོག་པ་ལྐོག་ལ་བཟས་ཀྱང༌། 
།སྒོག་དྲི་ངོས་ལ་ཁ་བ།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།