wtorek, 30 grudnia 2014

Obejścia

Bóg, jak dziecka chroni każdego.
Diabeł wszelką godność wyniszcza.

Pustelnik z Sienów, Śila Dardza (gshen gyi drang srong shi la da-rdz'a), „Przypowieści wiernego: Wyciąg z uszu” cz. 4 (gshen gyi legs bshad rna ba'i bcud len) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 9.

ལྷ་ཡི་རྟག་ཏུ་བུ་བཞིན་སྐྱོང་།
འདྲེ་ནི་མཆོད་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་གནོད།

གཤེན་གྱི་དྲང་སྲོང་ཤི་ལ་དརྫཱྷ་ཡིས་མཛད་པའི་གཤེན་གྱི་ལེགས་བཤད་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་སྐབས་བཞི་པལས་བྱུང་ངོ་།

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Mądre panowanie

Hydraulicy wodą kierują,
strzelcy strzały wyprostowują,
drwale drewno rozprowadzają,
mędrcy opanowują siebie.

Budda Siakjamuni. Przekład własny z wydania tybetańskiego Dhammapady sporządzonego przez Genduna Ciopela w XX w. (Dhammapada, Sikkim Durbar Press, Gangtok 1946; przedruk: T. G. Dhongthog, New Delhi 1976, s. 30); z rozdziału Mędrzec.

།ཡུར་བ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་འདྲེན་ཅིང༌།
།མདའ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྨྱུག་མ་བསྲང་བར་བྱེད།
།ཤིང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་ནི་འདྲོངས་པ་སྟེ།
།མཁས་པ་རྣམས་ནི་བདག་ཉིད་འདུལ་བར་མཛད།

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་སོ།

piątek, 19 grudnia 2014

(147) Nauczyciel Pomciena Cenpo

Drugie: Jak dzielny i wybrany spotkał życzliwego duchownego. Już gdy skończył siedem, osiem lat, wykonywał jedynie prawość. Powyżej dwunastu lat napotkał Mu Dzialłę Lodro, żyjącego w Sangsang Hladrak.1 Poprosiwszy o radę, zachował ją w duchu, a w podzięce oddał wiele darów z majątku.
 
1 Zang zang lha brag. Boska Skała Dobroci. Zob. Miejsca Dzialły Lodra (172).

།གཉིས་པ་ལས་འཕྲོ་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ན། ལོ་བདུན་བརྒྱད་ལོན་ནས་ཀྱང་དགེ་བ་གཅིག་པུ་བྱེད་པ་བྱུང་ངོ་། །ལོ་བཅུ་གཉིས་ནས་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་ཏུ། དམུ་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་མཇལ། གདམས་པ་ཞུས་པས་ཐུགས་ལ་བཏགས་ནས། ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་མང་པོ་དྲིན་ལན་དུ་ཕུལ་ལོ།

czwartek, 18 grudnia 2014

Przelotne zachwyty

Ach, jak liczne są światy!
Ale cieszą przez chwilę.
Obieżyświat raz w drodze
staje tylko na chwilę.

Pustelnik z Sienów, Śila Dardza (gshen gyi drang srong shi la da-rdz'a), „Przypowieści wiernego: Wyciąg z uszu” 61 (gshen gyi legs bshad rna ba'i bcud len) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 18-19. Ze starych pism obrządku bon. Przekład własny z tybetańskiego.
 

།ཀྱེ་ཧུད་འཇིག་རྟེན་གྲངས་མང་ཡང་།
།བདེ་སྤྱོད་ལྡན་པ་ད་རེས་ཙམ།
།ཐག་རིང་འགྲོན་པོ་ཁུར་ཁུར་ནི།
།ལན་གཅིག་ལམ་ཁར་མལ་བསྲོ་ཙམ།

གཤེན་གྱི་དྲང་སྲོང་ཤི་ལ་དརྫཱྷ་ཡིས་མཛད་པའི་གཤེན་གྱི་ལེགས་བཤད་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་༦༡ལས་བྱུང་ངོ་།

czwartek, 11 grudnia 2014

Ja

Nie mam ciała, nie mam barwy. Nie ma ode mnie silniejszego, ale umiem przenikać przez szczeliny. Nikt nie jest ode mnie szybszy. Nawet szybki ptak nie może mnie prześcignąć. Nikt nie jest ode mnie silniejszy. Umiem wyrwać wiele drzew. Kim jestem? Powiedz, proszę. Wyjaw, proszę, jak się nazywam. Jeśli nie wiesz, odpowiem. Nazywam się wiatr. Jest nas czterech braci. My, czterej bracia nazywamy się czterema żywiołami. Pozostali bracia to ziemia, woda oraz ogień. Ja jestem bratem najstarszym.

Z podręcznika do języka tybetańskiego dla klas trzecich ('Dzin grwa gsum pa'i slob deb rig pa'i nyin byed, wyd. Bod gzhung shes rig dpar khang, Delhi bez roku). Przekład własny.


Obecny w nieobecności

Źródło bytu w postaci niebytu, jakby dziecko poczęte z matki, jest oznaką, że książę pocznie owoc czystości w roztropności i mądrości.

Mowa o oznakach nowonarodzonego Tonpy Sienraba w Opowieści o narodzinach Namaszczonego, z Opowieści o rozpaleniu nieskalanego blasku (dri med gzi brjid rab tu 'bar ba'i mdo las gshen rab skye ba bzhes pa'i mdo), wyd. Tenzin Namdak, Delhi 1964-1967, t. 1, s. 634. Z głównego zbioru świętych pism obrządku bon zwanego kandziurem (bka' 'gyur). Przekład własny z tybetańskiego.

Obraz przedstawiający narodziny Tonpy Sienraba
(zaczerpnięte z bloga Nine Ways

མེད་པའི་སྐུ་ལ་ཡོད་པའི་སྙིང་པོ་མ་ལས་བུ་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བ་ནི། རྒྱལ་བུས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལ་ཡང་དག་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་དཔེ་བྱད་ལགས་སོ།

ཞེས་གསར་སྐྱེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱི་སྐོར་དྲི་མེད་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ།

środa, 10 grudnia 2014

བོན་ལུགས་ཀྱི་ཚིག་མཛོད། (Słownik wyrazów obrządku bon; Dictionary of Bon rite words)

Słownik tybetański zawierający stare, rzadko stosowane słowa tybetańskie, a także wyrazy z języka siangsiuńskiego (zhang zhung) i sanskryckiego z krótkimi wyjaśnieniami w języku tybetańskim, sporządzony przez Ciungtrula Rinpocze (khyung sprul rin po che), czyli Dźikme Namkej Dordzie ('jigs med nam mkha'i rdo rje), żyjącego w latach 1897-1956. Zamieszczono w nim opowieść o pochodzeniu języka, krótką gramatykę oraz słownik wyrazów właściwych pismom bonu, niespotykanych w pozostałych obrządkach buddyjskich Tybetu. Pełna nazwa tego dzieła to Gangs can bod kyi brda skad ming gzhi gsal bar ston pa'i bstan bcos dgos 'byung nor bu'i gter chen zhes bya ba (Rozprawa objaśniająca nazewnictwo języka śnieżystego Tybetu: Skarbiec przydatnych klejnotów). Skany zrobiłem podczas pobytu w Triten Norbutse w Katmandu (Nepal) w 2004 roku.

Ilość stron: 223 (679 MB + 80 MB)
Pobierz (PDF): część 1 i część 2

 

Tibetan dictionary including old, rarely used Tibetan words, and those of Shangshung (zhang zhung) and Sanskrit language together with short explanations in Tibetan language, composed by Chungtrul Rinpoche (khyung sprul rin po che), or Jikme Namkey Dorje ('jigs med nam mkha'i rdo rje) who lived in years 1897-1956. There is a story of language origin, short grammar and dictionary of words typical of Bon scriptures, not met in other Buddhist rites of Tibet. Full name of this work is Gangs can bod kyi brda skad ming gzhi gsal bar ston pa'i bstan bcos dgos 'byung nor bu'i gter chen zhes bya ba (Treatise explaining the terminology of language of the snowy Tibet: Treasury of useful jewels). I have made the scans during my stay at Triten Norbutse in Kathmandu (Nepal) in year 2004.

Number of pages: 223 (679 MB + 80 MB)
Download (PDF): part 1 and part 2

བོད་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ནི་བོད་ཞང་ཞུང་སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་གསུམ་གྱི་ཚིག་རྣམས་ལྡན་པ་བོད་ཡིག་ཐོག་གསལ་བཤད་ཐུང་ངུ་དང་བཅས་པ་ཁྱུང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེས་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༩༧ ནས་ ༡༩༥༦ བར་ལ་བཞུགས་འདུགསྦྱར་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་སྐད་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བརྡ་སྤྲོད་དང་དམིགས་བསལ་བོན་གྱི་དཔེ་ཆའི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་ལ་མེད་པ་དེ་ཚོ་ཡོད་རེད། དེའི་མིང་ནི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྐད་མིང་གཞི་གསལ་བར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དགོས་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་ཆེན་ཞེས་བྱ་བའོ། པར་དེ་རྣམས་ངས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་དགོན་པར་བཞུགས་སྐབས་མཛད་བྱུང༌།

ཤོག་གྲངས། 223 (679 MB + 80 MB)
ཕབ་ལེན། (PDF) དུམ་བུ་ 1 དང༌དུམ་བུ་ 2