poniedziałek, 30 marca 2015

Postanowienie dawania

Będę ćwiczył darowanie mego ciała łagodzące cierpienie, abym wraz z zebraniem matek – wszystkimi duszami równymi kresowi nieba – szybko osiągnął pełną świętość. Fat!!

Sierap Dzialcen (Shes rab rGyal mtshan; 1356-1415), Streszczone łagodne cięcie, darowanie ciała (Zhi gcod lus sbyin bsdus pa), Sog sde sPrul sku bsTan pa'i Nyi ma, Chengdu 1999?, s. 326. Obrządek bon. Przekład własny z tybetańskiego.

།།བདག་དང་མ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆད་དུ་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ལུས་སྦྱིན་འདི་ཉམས་སུ་བླང་པར་བྱ་ཕཊ༔༔

ཞེས་ཞི་གཅོད་ལུས་སྦྱིན་བསྡུས་པ་ལས་བྱུང་ངོ་།

środa, 18 marca 2015

(159) Rodzice Siendziala Hlacego

Pierwsze: Otrzymanie zdrowego, ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce. Ojcem był wierny Barła Langnak,1 a matka odeszła wcześnie – wówczas był jeszcze mały.

1  Sien Barła Langnak (gShen 'Bar ba gLang nag). Płonący, Czarny Byk.

དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། ཡབ་ནི་གཤེན་འབར་བ་གླང་ནག་དང་། ཡུམ་ནི་སྔ་མོར་འདས། ད་ཚེ་ཆུང་ངུན་ལ་བྱུང་ངོ་།

(158) Siendzial Hlace

Uczeń tego duchownego albo duchowy brat

W opowieści o Siendzialu Hlace1 pięć.


1  gShen rgyal Lha rtse. Wierny Zwycięzca, Boski Szczyt.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
 
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 26; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski


།བླ་མ་དེའི་སློབ་མའམ་མཆེད་གྲོགས་ཡིན་ཏེ།

གཤེན་རྒྱལ་ལྷ་རྩེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ༌།

wtorek, 17 marca 2015

(22) Postępowanie celowego wypełnienia

Przyczyna ukazuje się z czystej przestrzeni
jako skutek – krąg poznania.
Wieczna możliwość, niezłożoność
i osobowość rozumiane są jako Ojciec, Matka i Syn.
Kojarzenie zobowiązania z treścią
i pojawiająca się w tym litość są niedwoiste.
Słowności przestrzega się nieodmiennie.
Rozmyśla się w sposób pełny, bez przyczyn i okoliczności,
o wszystkich bez wyjątku kręgach i gestach.
Nie potrzeba usilnego działania.
Działa się na podobieństwo statku płynącego po morzu,
rozpoznając bycie jako bycie.
Niczego się nie powstrzymuje, ale umożliwia się
wszelkie działania i działalności.
Własność osiągająca skutek
zajmuje nadprzyrodzone miejsce poznania.
Poniżej, wznioślejsze od tego podobieństwo
jest wznioślejsze przez siłę spojrzenia, działania i rozmyślania.
Nie polega się na usilnym zbieraniu przyczyn i okoliczności,
płynie się odruchowo jak łódź po wielkim morzu.
Jest się obdarzonym nieusilną możliwością i przestrzenią poznania.
Była to część dziesiąta.


།།ཤིན་ཏུ་དོན་ལྡན་ཀུན་རྫོགས་ཐེག་ནི།
།རྒྱུ་ནི་དག་པའི་དབྱིངས་ཆེན་ནས།
འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར།
།ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་འདུས་མ་བྱས།
།བདག་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་སྲས་བཅས་རྟོགས།
།དམ་ཚིག་ཡུལ་ལ་སྦྱོར་བ་དང༌།
།དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་འབྱུང་གཉིས་མེད།
།བོན་ཉིད་ཐ་མི་དད་པར་བསྲུང༌།
།དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱག་རྒྱ་མ་ལུས་ཀུན།
།རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཡིན་རྫོགས་ཚུལ་བསྒོམ།
།འབད་རྩོལ་དག་གིས་སྒྲུབ་མི་དགོས།
།ཡིན་པ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན།
།མཚོ་ལ་གཟེངས་འགྲོའི་ ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ།
།སྤྱོད་པ་བྱེད་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་ཀུན།
གང་ཡང་མ་འགག་ལྷུན་ལ་རྫོགས།
།འབྲས་བུ་འཐོབ་པའི་རང་བཞིན་ནི།
།ཡེ་ཤེས་བླ་ན་མེད་པའི་ས་ཆེན་ནོན།
།འོག་མ་དེ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཚུལ།
།ལྟ་སྤྱོད་བསྒྲུབ་པའི་རྩལ་གྱིས་ཁྱད་པར་འཕགས།
།འབད་རྩོལ་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་ལ་རག་མ་ལུས།
།རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གྲུ་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ།
།རྩོལ་མེད་ལྷན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དང་ལྡན།
།སྐབས་བཅུ་པའོ།།

niedziela, 15 marca 2015

Na wyrost

Trudno zrozumieć, gdy wiele jest mowy.
Trudno się ruszyć, gdy ciężka jest szata.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 76. Przekład własny z tybetańskiego.

།གཏམ་མང་པོ་བཤད་ན་གོ་དཀའ།
།གོས་ལྗིད་པོ་གྱོན་ན་འགྲོ་དཀའ།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

piątek, 13 marca 2015

(157) Mądrość Hlundrupa Mutura

Piąte: Nieprzygodne okazanie zrozumienia. Po otrzymaniu pouczeń z dziedzictwa doświadczenia duchownego, przez moc sztuki zaklęcia i silnego zdobywania doświadczenia był niedwoisty własnym ciałem z postacią spełnioną w sprzymierzonym bogu.1

1  Rodzaj osobistego anioła.

།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། བླ་མའི་ཉམས་རྒྱུད་གདམས་ངག་བཏབ་ནས། སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་ཉམས་ལེན་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས། རང་ལུས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་རྫོགས་པའི་སྐུ་དང་གཉིས་སུ་མེད་དོ།

wtorek, 10 marca 2015

(156) Cnoty Hlundrupa Mutura

Czwarte: Dowody wykształcenia przygodnych i trwałych cnót. Gdy wystawił białą kozę dla Boga Łona Słonecznego,1 nie musiał wypasać kóz i owiec, a gdy wystawił białą samicę jaka dla Lekarki Jezioranki,2 nie potrzebował pasterza dla jaków. Posiadał wiele dowodów wykształcenia, takie jak strzelanie czerwonym pociskiem niczym strzałą w niebo.

1  Nipankse (Nyi pang sad). Stróż posłuszeństwa wielkiego spełnienia z Siangsiungu.
2  Men Kuma (sMan Ku ma). Opiekunka posłuszeństwa wielkiego spełnienia z Siangsiungu.

sobota, 7 marca 2015

Pouczanie

Tak jak innym radzisz,
tak też sam postępuj.
Gdy siebie pouczysz,
pouczysz też innych.
Wszak pouczyć siebie
to zaprawdę trudne.

Budda Siakjamuni. Przekład własny z wydania tybetańskiego Dhammapady sporządzonego przez Genduna Ciopela w XX w. (Dhammapada, Sikkim Durbar Press, Gangtok 1946; przedruk: T. G. Dhongthog, New Delhi 1976, s. 61); z rozdziału Jaźń.

།ཇི་ལྟར་གཞན་ལ་གདམས་བྱས་པ།
།དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བྱ།
།བདག་ཉིད་དུལ་ན་གཞན་རྣམས་འདུལ།
།བདག་ཉིད་ཁོ་ན་གདུལ་བར་དཀའ།

ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་སོ།

wtorek, 3 marca 2015

(155) Miejsca Hlundrupa Mutura

Trzecie: W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia. Przebywał w Sianku w Jeru1 i w miejscu zwanym Jonpo.2 Nie jest powiedziane, jaki był jego wiek.

1  Jeru Siank (g.Yas ru Shangs). Jeru znaczy Prawy Róg, a Siank to Nos.
2  Yon po. Ukos albo Krzywizna.

།གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་གང་དུ་བརྟེན་ནས་བཞུགས་པ་ནི། གཡས་རུ་ཤངས་དང་ཡོན་པོ་བྱ་བའི་གནས་སུ་བཞུགས་སོ། །ཚེ་ནི་འདི་ཡིན་མི་གསུང་ངོ་།

niedziela, 1 marca 2015

(154) Nauczyciel Hlundrupa Mutura

   Drugie: Jak dzielny i wybrany spotkał życzliwego duchownego. Duchowny Cenpo1 żył w górach Siank.2 Kiedy więc przewodnik Mutur3 chodził wypasać jaki przy grotach w Jalunk Ringmo,4 spotkał tego duchownego Cenpo o małej budowie ciała, z małą czapką do rozmyślania na głowie, owiniętego niebieskim płaszczem, z bosymi stopami, księgą włożoną za pas i trzymającego w ręku małą, żelazną miskę napełnioną ciastem.
Rzekł wtedy:
Skąd przychodzisz?”
Powiedział: „Dziecko, nie ma skąd przychodzić”.
Rzekł: „Dokąd zmierzasz?”
Powiedział: „Dziecko, nie ma gdzie iść”.
Rzekł: „Gdzie teraz mieszkasz?”
Powiedział: „Dziecko, nie ma gdzie pozostać”.
Rzekł: „Święty, czy jesteś wykształcony?”
Powiedział: „Nie ma w czym się kształcić”.
Wskazując na niebieskie [ubranie], zapytał: „Święty, czy jesteś wyznawcą bonu?”
Powiedział: „Nie ma czego wyróżniać”.
Ponieważ święty nie miał na nogach butów, rzekł: „Proszę, ubierz moje buty”.
Powiedział: „Buty dziecka niech dziecko samo nosi. Jak je straci, to co będzie nosić?”
Zbudziła się w nim tak wielka nadzieja, że przeszły go ciarki.
Rzekł: „Poproszę o błogosławieństwo”.5
Duchowny powiedział: „Masz przecież błogosławioną czapkę i błogosławione kołtuny.6 Czy nie jesteś wyznawcą bonu?”
Rzekł: „Jestem wyznawcą bonu”.
Powiedział: „Jak wielu wyznawców bonu jest w Tybecie?”
Rzekł: „Tylu jest wyznawców bonu. Tacy są moi rodzice. Tyle umiem”.7
Powiedział: „Mógłbym poznać twoich rodziców”.
Zapytał: „Czy rzeczywiście poszedłbyś spotkać rodziców?”
Powiedział: „To, że mógłbym poznać twoich rodziców nie wiąże się ze spotkaniem. Zamiast tego udzielę tobie skrycie błogosławieństwa.8 Weź przybory i chodź”.
Zapytał: „Jakich przyborów potrzeba?”
Powiedział: „Weź wyborne wino, wyborne jedzenie, złote i srebrne kwiaty oraz kilka jedwabnych wstążek, i chodź”.
   Hlundrub Mutur wziął to i przybył. Wtedy duchowny nadając mu pełne błogosławieństwa, udzielił pouczeń o zaklęciu. Pouczenia były zadziwiające. Wtedy odprawili zebranie9 w miesiącu konnego, aż w końcu odszedł.
   Później Hlundrup Mutur trojako żałował tego, co wcześniej. Powiedział, iż najbardziej żałował, że zadowolił się pouczeniami, nie zgłębiając duchownego. Czasem żałował, że miał wczesne zaufanie, nie przekonując się do pouczeń o doświadczeniu. W późniejszym miejscu żałował, że poszedł za chwytliwymi zaklęciami,10 nie rozumiejąc znaczenia wielkiego spełnienia i zaklęcia.

1  bTsan po. Władca.
2  Shangs. Nos. Obszar w Jeru (g.Yas ru; Prawy Róg), Środkowy Tybet.
3  Mu thur.
4  g.Ya lung Ring mo. Długa Dolina Rdzy.
5  Błogosławieństwo (dbang) może być tutaj rozumiane także jako prawo, moc.
6  Noszenie długich zbitych włosów wiąże się z podjęciem szczególnych, wewnętrznych zobowiązań.
7  Zdanie „tyle umiem” brzmi dosłownie: „tyle mam cnót” (yon tan 'di tsam shes). Cnota w rozumieniu tybetańskim oznacza także umiejętność, sprawność. Podobnie cnotę rozumiano również w innych społecznościach.
8  Możliwe, że udzielenie błogosławieństwa potajemnie było konieczne ze względu na prześladowania wyznawców bonu.
9  Tshogs. Nabożeństwo. Rodzaj mszy albo liturgii.
10  Tyb. this sngags.

གཉིས་པ་ལས་འཕྲོ་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ན། བླ་མ་བཙན་པོ་དེ་ཤངས་ཀྱི་རི་ལ་བཞུགས་པས། དཔོན་ཆེན་མུ་ཐུར་གྱིས་གཡའ་ལུང་རིང་མོའི་ཕུག་ཏུ། གཡག་འདོན་དུ་ཕྱིན་ཙམ་ན། བླ་མ་བཙན་པོ་དེ། སྐུ་ལུས་ཆུང་བ་དབུ་ལ་སྒོམ་ཞུ་ཆུང་ངུན་ཞིག་མནབས་པ། སྐུ་ལ་སྔོ་བེམ་ཞིག་མནབས་པ། ཞབས་རྗེན་པ་རུ་འདུག་པ། དཔེ་བུམ་ཆུང་ངུན་ཞིག་སེ་རལ་ཁ་ལ་བཅུག་པ། ཕྱག་ན་ལྕགས་སྐྱོག་གཏོར་ཐེབ་ཆུང་ངུན་ཞིག་བསྣམས་པ་གཅིག་དང་མཇལ་ནས། གང་ནས་བྱོན་པ་ལགས་བྱས་པས། བུ་འོངས་ས་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་གསུངས། གང་དུ་གཤེགས་པ་ལགས་བྱས་པས། བུ་འགྲོ་ས་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་གསུངས། ད་ལྟ་བཞུགས་པ་གང་ན་ཡོད་བྱས་པས། བུ་འདུག་ས་ཙམ་ཡང་མི་འདུག་གསུངས། དམ་པ་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཅིག་ལགས་སམ་བྱས་པས། གྲུབ་རྒྱུ་ཙམ་ཡང་མི་གདའ་གསུངས། སྔོན་མོ་ལ་མཚོན་ནས། དམ་པ་ནི་བོན་པོ་ལགས་སམ་བྱས་པས། ངོས་བཟང་ཙམ་ཡང་མི་གདའ་གསུངས་སོ། །དམ་པ་ལ་ཞབས་ལྷམ་མི་གདའ་བས། བདག་གི་ལྷམ་འདི་མནབས་པར་ཞུ་བྱས་པས། བུའི་ལྷམ་དེ་བུ་རང་གྱོན། དེ་ཟད་ཙམ་ན་ཅི་གྱོན་གསུངས། དེར་ཤིན་ཏུ་མོས་པ་སྐྱེས་ནས། སྐྱི་ཤ་བུན་གྱིས་སོང་སྟེ། བདག་དབང་ཞིག་ཞུ་བ་ལགས་བྱས་པས། བླ་མའི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ལ་དབང་ཞྭ་དང་དབང་རལ་འདུག་པས་བོན་པོ་མིན་ནམ་གསུངས། བདག་བོན་པོ་ལགས་བྱས་པས། བོད་ན་བོན་པོ་ཅི་ཙམ་མང་གསུངས་པས། བོན་པོ་འདི་ཙམ་ཡོད། བདག་གི་ཕ་མ་འདི་འདྲ་ཡིན། བདག་གིས་ཡོན་ཏན་འདི་ཙམ་ཤེས་བྱས་པས། ཁྱེད་ཀྱི་ཕ་མ་བདག་གིས་ཤེས་སུ་རུང་གསུངས་སོ། །ཕ་མ་དངོས་ཀྱིས་ཀྱང་མཇལ་དུ་ཡོང་ངམ་ཞུས་པས། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་མ་བདག་གིས་ཤེས་སུ་རུང་གི་དེ་དང་མཇལ་བའི་འབྲེལ་བ་མེད་པས། དེ་བས་ཁྱོད་རང་གསང་ལ་དབང་བསྐུར་གྱི། ཆ་རྐྱེན་ཁྱེར་ལ་ཤོག་གསུངས། ཆ་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་འཚལ་ཞུས་པས། ཆང་ཕུད་ཟས་ཕུད་དང་། གསེར་དངུལ་གྱི་མེ་ཏོག་དང་། དར་སྣ་ཁ་ཡར་དང་ཁྱེར་ལ་ཤོག་གསུངས་ནས། དེ་རྣམས་ལྷུན་གྲུབ་མུ་ཐུར་གྱིས་ཁྱེར་ཏེ་དྲུང་དུ་བྱོན་ནོ༑ ༑དེར་བླ་མས་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་བསྐུར་ནས། སྔགས་ཀྱི་གདམས་ངག་གནང་སྟེ། གདམས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་རྣམས་བྱུང་ངོ་། །དེར་རྟ་པའི་ཟླ་བ་ལ་ཚོགས་རེ་གཏོང་གིན་ཐེངས་ཤིག་གཤེགས་སོ། །ཕྱིས་དཔོན་ཆེན་མུ་ཐུར་ལ་འགྱོད་པ་སྔ་མོར་གསུམ་བྱུང་སྟེ། བླ་མའི་གཏིང་མ་འཁྲུགས་པར་གདམས་ངག་ལ་ཆོག་ཤེས་སྐྱེས་པས། ཕུགས་སུ་འགྱོད་པ་ཞིག་བྱུང་། ཉམས་ཀྱི་གདམས་ངག་མ་ཆོད་པར་ཡིད་ཆེས་སྔ་བས། འཕྲལ་དུ་འགྱོད་པ་ཞིག་བྱུང་། རྫོགས་ཆེན་དང་སྔགས་ཀྱིད་དོན་མ་རྟོགས་པར། ཐིས་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲེང་པས། ཕྱི་མའི་གནས་སུ་འགྱོད་དེ་མཆི་གསུངས་སོ།