poniedziałek, 24 listopada 2014

Gdzie jednego brak

Gdzie nie ma koguta, osioł obwieszcza czas.
Gdzie nie ma psa, koty obgryzają kości.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 130. Przekład własny z tybetańskiego.
 
།བྱ་དེ་མེ་སར་བོང་བུས་ནམ་ཚོད་ཟིན།
།ཁྱི་མེད་སར་ཞུམ་བུས་རུས་པ་མུར།1

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

1 W książce podany zapis błędny: མྱུར་ szybki, zamiast མུར་ ssać.

środa, 19 listopada 2014

(146) Rodzice Pomciena Cenpo

1. Otrzymanie zdrowego, ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce

   Na górach skalistych w krainie Tarok1 jest pewien szczep, Tokla.2 Kiedy ojciec Kusien Tokla Cemo3 i matka Mangłerza Dzienciungma4 przez dwanaście lat byli bezdzietni, ona pewnego dnia powierzając dogadzanie trzem kobietom,5 zasnęła sama na trumach6 i wówczas przyśniło jej się w widzeniu, jak z wioski Tragrong Karpo7 na zachodzie, z cennych, lśniących trumów przychodzi znakomity, wcielony chłopak i z nią obcuje. W następnym roku poczęła syna. Był nim Pon Cenpo.8

Da rog. Było to miejsce, w którym wcześniej żył Nangzier Lopo (snang bzher lod po). Zob. zwłaszcza „Miejsca Nangziera Lopo” (112).
Thog lha. Gromibóg albo Bóg Gromów.
Sku gshen Thog lha rTse mo. Osobisty Wierny, Wierzchołek Gromibogów.
Mang wer za rGyan chung ma. Królowa Wielu, Ozdóbka.
5  Wydaje się, że żona oddała męża innym kobietom, aby rozbudzić w nim pożądanie i siły rozrodcze. W zdaniu tybetańskim napisane jest „bud med gsum la chags bcol”, co można rozumieć „powierzyła podniecanie trzem kobietom” albo „powierzyła kochanie się trzem kobietom” (chags może być skrótem od chags spyod, oznaczającego stosunek płciowy)
Brums/brum. Zdaje się, że jest to rodzaj kamyków (z tego, co powiedział mi Samten Karmay). Żaden ze słowników nie podaje tłumaczenia dla tego wyrazu.
Brag rong dkar po. Biały Jar.
8  Pon Cenpo (dPon btsan po). Wódz Władca albo Wódz Bezpieczny.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 23-24; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski

དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི།

ཡུལ་ད་རོག་གི་བྲག་རི་ན། གདུང་རུས་ཐོག་ལྷ་ཞིག་ཡིན། ཡབ་སྐུ་གཤེན་ཐོག་ལྷ་རྩེ་མོ་དང་། ཡུམ་ནི་མང་ཝེར་ཟ་རྒྱན་ཆུང་མ་གཉིས་ལ། ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྲས་མེད་ཅིང་ཡོད་དུས་ན། ཉིན་ཞིག་བུད་མེད་གསུམ་ལ་ཆགས་བཅོལ་ནས། མོ་རང་གིས་བྲུམས་ལ་བསྙས་ནས་ཡོད་ཙམ་ན། ཉམས་སྣང་ལ་ནུབ་ཀྱི་བྲག་རོང་དཀར་པོའི་གསེབ་ནས། རིན་པོ་ཆེའི་བྲུམ་ཁྲོལ་ལེ་བའི་ནང་ནས། སྤྲུལ་བའི་ཁྱེའུ་མཚན་ལྡན་ཞིག་ཡོང་ནས། དེས་མོ་ལ་སྤྱོད་པ་རྨིས་ཙམ་ན། ཕྱི་ལོ་དུས་སུ་སྲས་གཅིག་བལྟམས་པ་ནི། དཔོན་བཙན་པོ་ཡིན་ནོ།

(145) Pomcien Cenpo

Uczeń tego duchownego

W opowieści o Pomcienie Cenpo1 pięć.


1  dPon chen bTsan po. Wielki Przewodnik Władca.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 23; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski
 
།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི།

དཔོན་ཆེན་བཙན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ་།

środa, 12 listopada 2014

སྐུ་གསུམ་རང་ཤར། (Samoobjawienie trzech postaci; Self-Revelation of Three Figures)

Plik pdf ze skanami słynnego dzieła Siardzy Trasiego Dzialcena (shar rdza bkra shis rgyal mtshan) zwanego Rdzogs pa chen po sku gsum rang shar gyi khrid gdams skor. Wydanie: Tibetan Bonpo Monastic Centre, Dolanji 1974. Skany wykonałem podczas pobytu w klasztorze Triten Norbutse w 2004 roku w Nepalu.


Pdf file with scans of famous work by Shardza Trashi Gyaltsen (shar rdza bkra shis rgyal mtshan), called Rdzogs pa chen po sku gsum rang shar gyi khrid gdams skor. Edition: Tibetan Bonpo Monastic Centre, Dolanji 1974. I made the scans during my stay in Triten Norbutse monastery in year 2004 in Nepal.ཤར་རྫ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་རང་ཤར་གྱི་ཁྲིད་གདམས་སྐོར། PDF ཡིག་ཆ། པར་དེ་རྣམས་ནི་ངས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཁྲི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེ་དགོན་པར་བཞུགས་སྐབས་མཛད་བྱུང༌།


Spis treści do pierwszego z pism zamieszczonych w zbiorze (Contents of first of the scriptures contained in the collection):

man ngag rin po che a khrid kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar padma dkar po'i phreng ba ces bya ba

 1. rmi'u ri khrod chen po (str. 3.4.5; pdf: 6)
 2. rtogs ldan sgom chen 'bar albo 'bar ba (str. 10.2.5; pdf: 9)
 3. grub chen khyung sgom jo g.yung albo jo g.yung (str. 15.4.5; pdf: 8)
 4. zhang 'bri lung pa chen po albo rtogs ldan dam pa tshul shes albo 'bri lung ba (str. 18.2.5; pdf: 11)
 5. 'gro mgon g.yor po me dpal (str. 20.5.1; pdf: 11)
 6. 'gro mgon bdud rtsi rgyal mtshan (str. 24.6.3; pdf: 11)
 7. mnyam med blo gros rgyal mtshan albo 'a zha blo gros rgyal mtshan (str. 27.6.5; pdf: 12)
 8. mnyam med 'dul ba rgyal mtshan albo bru ston 'dul ba rgyal mtshan (str. 32.4.2; pdf: 13)
 9. mnyam med rgyal ba g.yung drung (str. 37.4.3; pdf: 14)
 10. bru sha nam mkha' 'od zer (str. 41.6.4; pdf: 16)
 11. mtha' bral bsod nam(s) rgyal mtshan albo bru ston bsod nams rgyal mtshan (str. 44.3.5; pdf: 17)
 12. mtshungs med bsod nams blo gros (str. 46.5.5; pdf: 17)
 13. mtshan ldan rnam rgyal ka ra (str. 48.6.4; pdf: 17)
 14. spyan gcig shes rab rgyal mtshan albo mnyam med shes rab rgyal mtshan (str. 53.4.2; pdf: 18)
 15. rgyal tshab rin chen rgyal mtshan albo thugs sras rin chen rgyal mtshan (str. 60.4.5; pdf: 21)
 16. rnam sprul nam mkha' ye shes (str. 62.5.4; pdf: 21)
 17. mkhas grub kun bzang rgyal mtshan (str. 65.1.2; pdf: 22)
 18. sgo dzung blo gros rgyal mtshan (str. 67.4.2; pdf: 22)
 19. bon grong bstan pa 'od zer (str. 68.0.6 (tj. górny margines); pdf: 23)
 20. stag gu nyi ma rgyal mtshan albo stagu nyi rgyal (str.71.6.4; pdf: 22)
 21. rnal 'byor blo gros rgyal mtshan albo dam pa blo gros rgyal mtshan (str. 76.3.5; pdf: 25)
 22. rong sgom g.yung drung ye shes albo rgya rong g.yung drung ye shes (str. 79.1.2; pdf: 24)
 23. rtogs ldan g.yung drung rgyal mtshan (str. 81.6.5; pdf: 26)
 24. dge shes g.yung drung bstan 'dzin (str. 84.6.3; pdf: 27)
 25. sman rgyal kun grol grags pa albo rig 'dzin kun grol grags pa (str. 88.3.5; pdf: 27)
 26. rtogs ldan ye shes bstan 'dzin albo khrom rdzongs ye shes bstan 'dzin (str. 93.6.3; pdf: 28)
 27. rje btsun grub dbang dam pa albo grub dbang g.yung drung phun tshogs (str. 96.6.1; pdf: 29)
 28. mi 'gyur tshe dbang grags pa albo rig 'dzin kun grol gsang rtsal (str. 100.1.4; pdf: 31)
 29. rgyal sras tshe dbang 'gyur med (jego żywot nie został zamieszczony w tej księdze)
 30. kun mkhyen shar rdza pa (jego żywot nie został zamieszczony w tej księdze; to jest autor sku gsum rang shar)
 31. rig 'dzin gsang sngags gling pa (str. 105.3.2; pdf: 32)
bdun pa dgos ched bstan pa (str. 111.3.2; pdf: 32)