środa, 30 listopada 2011

Zbawcze promienie

Uczynny i godny człowiek
przerywa błądzenie słonecznym promieniem.

Słowa Wielkiego Duchownego (Lacien – bLa chen), Trenpy Namki (Dran pa Nam mkha'). Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.


།ལས་དང་སྐལ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཡིས།
།ཉི་མའི་ཟེར་ལ་འཁྲུལ་པ་བཅད།

།ཅེས་བླ་ཆེན་གསུངས་སོ།

Śpiew Jaskrawego Pogromcy

Ja Jaskrawy Pogromca
robię sobie strój z czarnego demona.
Matka robi z niego czapeczkę i szalik.
Wszystkie czarne zjawy uciśnione
oddają chwałę dla naszego blasku.
Światło widać przy ciemności.
Ciemność oddaje cześć światłości.
Hum hum hum!

Oświadczenie dla zmór

Zmory! Teraz do was przemawiam.
Wyście mymi towarzyszkami najbliższymi.
A ponieważ chodzicie ze mną już tak długo
i tak bardzo się ze mną męczycie,
nie będę was więcej odrzucał.
Od dzisiaj jesteście mymi przyjaciółkami
i jako przyjaciółki was widzę, moje słodkie.
O, jakże porzucone jesteście na tym świecie!
U góry walczycie z bogami, na dole walczycie z wiernymi.
I nie ma w waszym bycie wytchnienia,
i wszyscy gardzą wami najmocniej,
i w nikim nie znajdujecie współczucia.
Wiedzcie, że ze mną jest inaczej
i nie jesteście mi obojętne.
Poprowadzę was do zbawienia,
razem ze mną pójdziecie.
Nie opuszczajcie mnie!
Ze mną wytchnienie znajdziecie.
Cóż wam szkodzi spróbować
i udać się razem ze mną do życia wiecznego?
Niewiele musicie zapłacić.
Wystarczy, abyście zostały przy mnie
i były mi towarzyszkami.
Wiem, że jest w was strach
i obawa przed nieznanym,
ale nie lękajcie się,
ja też się obawiałem,
i też strach był we mnie.
Ale od kiedy życie wieczne poznałem,
zaufałem mu bezgranicznie.
I teraz widzę, 
w nim jest prawdziwe szczęście.
Jestem tym,
który zna życie wieczne.
A będę tym,
który zasiądzie na szczycie wieży
z wszystkimi świętymi trzech obszarów,
i tam biesiadował z nimi będę i będę rozprawiał.
Więc jeśli uwierzycie we mnie i me słowa, które teraz mówię,
to i was tam zaprowadzę razem ze sobą.
(bez opłat)

Światło wiedzy

Nie trzeba światła lampy, żeby swoje myśli widzieć.
Siedź w ciemności.

Znak rozpoznawczy

Czym wyróżnia się uduchowiony? Zwykły człowiek gdy szuka miejsca dla swych duchowych ćwiczeń, rozgląda się, czy wokół jest wystarczająco dużo jałowca na ofiary dymne. Uduchowiony zaś szuka miejsca, z którego dobrze mógłby widzieć niebo, albo też jaskini, do której nie zagląda światło.

 
Triten Norbutse, Katmandu, Nepal
(2004, zdjęcie własne)

wtorek, 29 listopada 2011

Ja Jestem – Stwórca w tybetańskiej księdze

Dobro, Słowność, Ja Sam,
jestem źródłem wszystkich słów krążenia i przejścia.
 
ཀུན་བཟང་བོན་ཉིད་ང་ཉིད་ནི།
འཁོར་འདས་བོན་ཀུན་སྙིང་པོ་ཡིན།
 
(...)

Jestem Sprawcą Wszystkiego.
Poza mną nie ma źródła pochodzenia słów.
Poza mną nie ma sprawcy słów.
 
ང་ནི་ཀུན་གྱི་བྱེད་མཁན་ཏེ།
ང་མེད་བོན་བྱུང་སྙིང་པོ་མེད།
ང་མེད་བོན་རྣམས་བྱེད་མཁན་མེད།
 
(...)

Ty Wybawco, Zdrowy Wojowniku,
objawię Ci Moją własność.
Nieustawanie bez wyjątku to Dobro.
Obraz i próżnia bez wyjątku to Dobro.
Wierzch i wnętrze bez wyjątku to Dobro.
Bycie i brak bez wyjątku to Dobro.
 
སེམས་དཔའ་གཡུང་དྲུང་དཔའ་བོ་ཁྱེད།
ང་ཡི་རང་བཞིན་ཁྱོད་ལ་བསྟན།
མི་འགག་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།
སྣང་སྟོང་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།
ཕྱི་ནང་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།
ཡོད་མེད་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བཟང་།
 
(...)

Nie ma słów niepochodzących ode Mnie,
bo wszystko poczęte Ja począłem.
 
བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ངས་བྱས་པས།
ང་ལས་མ་བྱུང་བོན་རྣམས་མེད།
 
(...)

Czystość w Dobroci,
owo źródło bez przyczyny i okoliczności,
panuje nad wszystkim, wszystko poczyna.
Gdy zrozumiesz tę Moją własność,
zrozumiesz też wszystkie słowa.
Gdy będziesz świadomy tej Mojej własności,
będziesz też świadom wszystkich obrazowych bytów.
 
ཀུན་བཟང་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་དག
རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པའི་སྙིང་པོ་དེས།
ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐམས་ཅད་བྱེད།
ང་ཡི་རང་བཞིན་འདི་རྟོགས་ན།
བོན་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་རྟོགས་པར་འགྱུར།
ང་ཡི་རང་བཞིན་འདི་རིག་ན།
སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རིག་པར་འགྱུར།
 
(...)

Własność istoty Ja – Bycie –
nie jest obecne poza jedynym Dobrem.
 
ང་ཉིད་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་ནི།
ཡོད་ནི་ཀུན་བཟང་གཅིག་ལས་མེད།
 
(...)

Jeśli nie zrozumiesz ukrytego znaczenia Ja,
nie spotkasz się ze Mną,
choćby objawiono jakiś dźwięk i znamienność. 
Nie osiągniesz źródła słowności,
oddalając się ode Mnie i Mnie zaciemniając.
 
གསང་ཆེན་ང་དོན་མ་རྟོགས་ན།
སྒྲ་དང་མཚན་ཉིད་ཅི་བསྟན་ཀྱང་།
ང་དང་འཕྲད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།
ང་ལས་གོལ་ཞིང་ང་བསྒྲིབས་པས།
བོན་ཉིད་སྙིང་པོ་ཐོབ་མི་འགྱུར།
 
(...)

W Mej istocie wszystko jest wspaniałe.
Wszystkich świętych trzech czasów Ja począłem.
Wszystkie dusze trzech obszarów Ja począłem.
Wszystkie naczynia i żywioły obrazowego bytu Ja począłem.
Przyczyny i skutki, przykłady, znaczenia i wnioski Ja począłem.
Pięć żywiołów w czasie przyczyny Ja począłem.
Trzy obszary w czasie skutku Ja począłem.
 
ང་ཡི་ངོ་བོར་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས།
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཀྱང་ང་ཡིས་བྱས།
ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་ང་ཡིས་བྱས།
སྣང་སྲིད་སྣོད་འབྱུང་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བྱས།
རྒྱུ་འབྲས་དཔེ་དོན་འབྲས་བུ་ང་ཡིས་བྱས།
རྒྱུའི་དུས་ན་འབྱུང་ལྔ་ང་ཡིས་བྱས།
འབྲས་བུའི་དུས་ན་ཁམས་གསུམ་ང་ཡིས་བྱས།
 
(...)

Moja własność to niezmienność.
 
ང་ཡི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ་མེད།
 
(...)

Głębokie znaczenie wielkiej przestrzeni słowności
przekracza określenia wysiłku i niewysiłku.
Owa wiecznie święta duchowość
przekracza określenia równości i nierówności.
 
བོན་ཉིད་དབྱིངས་ཆེན་ཟབ་མོའི་དོན།
རྩོལ་དང་མི་རྩོལ་མཐའ་ལས་འདས།
སེམས་ཉིད་ཡེ་སངས་རྒྱས་པ་འདི།
མཉམ་དང་མི་མཉམ་མཐའ་ལས་འདས།
 
(...)

Wszystkie obrazowe byty Ja począłem.
Wszystkie drogi i cele Ja objawiłem.
Wszystkie wady i zalety Ja rozjaśniłem.
Wszystkie przyczyny i skutki ja stworzyłem.
Raj Trzech Postaci Ja objawiłem.
 
སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བྱས།
ལམ་འབྲས་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བསྟན།
སྐྱོན་ཡོན་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བསལ།
རྒྱུ་འབྲས་ཐམས་ཅད་ང་ཡིས་བསྒྲུབས།
སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་ང་ཡིས་བསྟན།
 
(...)

Ja, Szczytny, Nadzwyczajny,
sprawcą wszystkiego Ja Jestem.
Zatem obrazowy byt, krążenie i przejście, to moje pole.
Wszystkie wyobrażenia to moja ozdoba.
Sądy o byciu i braku Ja wypowiadam.
Wszyscy mądrzy i głupi są zbawiani patrząc na Mnie.
We Mnie nie ma zaprzeczenia, ani stwierdzenia, zaniechania, ani osiągnięcia.
We Mnie nie ma wyboru dobra i zła.
Nie gardzę jasnością, ani ciemnością, poprawionym, ani poprawianym.
Wszystko ode Mnie pochodzi.
Pięć Postaci to Moja rozkosz.
 
ཡང་རྩེ་བླ་མེད་ང་ཉིད་ནི།
ཀུན་གྱི་བྱེད་མཁན་ང་ཡིན་པས།
སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ང་ཡི་ཞིང་།
ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་ང་ཡི་རྒྱན།
ཡོད་མེད་རྟོག་མཐའ་ང་ཡིས་བཅད།
ཤེས་བླུན་ཐམས་ཅད་ང་ལྟར་གྲོལ།
ང་ལ་དགག་བསྒྲུབ་སྤང་ཐོབ་མེད།
ང་ལ་བཟང་ངན་སྤང་ལེན་མེད།
གསལ་འགྲིབ་བཅས་བཅོས་ང་མི་སྤང་།
ཐམས་ཅད་ང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།
སྐུ་ལྔ་ང་ཡི་རོལ་པ་ཡིན།
 
(...)

Zrozum tę Moją własność.
Jestem własnością duszy rozumnej.
 
ང་ཡི་རང་བཞིན་འདི་རྟོགས་ཤིག
ང་ནི་བྱང་སེམས་རང་བཞིན་ཏེ།
 
(...)

Przez odwieczną równość niesądzenia
powstaje Słowna Postać, niestworzona, wolna od wysiłku.
Z tej właśnie Samoświadomej Istoty
powstaje Spełniona Postać potrzebnej i chcianej uciechy.
Z wielkiego zrównania łaskawości
powstała Wcielona Postać pomagająca przechodniom.
Dawni święci przeszłości
także pozostają we Mnie samoistnie niesądzący.
Żyjący święci teraźniejszości
także pomagają przechodniom samoistnie niesądzący.
Nadchodzący święci przyszłości 
zapewne także powstaną dla przechodniów
samoistnie niesądzący, wedle przepowiedni.
Zwiastuni i wybawcy
spotkają się w samym źródle własnych dusz.
 
མི་རྟོག་གདོད་ནས་མཉམ་ཉིད་ཀྱི།
བོན་སྐུ་སྐྱེ་མེད་རྩོལ་བྲལ་འབྱུང་།
རང་རིག་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ལས།
དགོས་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་འབྱུང་།
ཐུགས་རྗེ་ཀུན་སྙོམས་ཆེན་པོ་ལས།
སྤྲུལ་སྐུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་བྱུང་།
སྔར་འདས་པ་ཡི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།
རང་བྱུང་མི་རྟོག་ང་ལ་གནས།
ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་།
རང་བྱུང་མི་རྟོག་འགྲོ་དོན་མཛད།
སླད་ནས་འབྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས།
རང་བྱུང་མི་རྟོག་ལུང་བསྟན་ནས།
འགྲོ་བའི་དོན་ལ་འབྱུང་བར་ངེས།
རིག་འཛིན་དང་ནི་སེམས་དཔའ་རྣམས།
རང་སེམས་སྙིང་པོའི་ངང་དུ་འཕྲད།
 
(...)

Sprawcą Ja Jestem, Pan nad Wszystkim.

བྱེད་མཁན་ང་ཡིན་ཀུན་ལས་རྒྱལ།
 
(...)

Nie ma choćby jednego niepochodzącego ode Mnie.
To Ja objawiam własność wszystkiego.
Poznaj, że wszystko jest Mną.
To wielkie spełnienie duchowości
jest źródłem poczynającym wszystko.
 
ང་ལས་མ་བྱུང་གཅིག་ཀྱང་མེད།
ང་ནི་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྟོན།
ཐམས་ཅད་ང་ཡིན་ཤེས་པར་བྱ།
སེམས་ཉིད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འདི།
ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ་སྟེ།
 
ཞེས་དྲན་པ་ནམ་མཁས་བྲིས་པའི་ཀུན་བཟང་གི་བཀའ་ནི་སྤྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དཀར་པོ་ཡེ་ཁྲི་མཐའ་སེལ་གྱི་རྒྱུད་ལས་ལ་ཟློ་བའི་བམ་པོ་ལས་བྱུང་ངོ་།
 
Te zdania wybrano z Księgi o rozwiązaniu z wielkiego wspólnego dziedzictwa: Dziedzictwa usunięcia określenia wiecznego tronu białego nieba (sPyi rgyud chen po nam mkha' dkar po ye khri mtha' sel gyi rgyud las La zlo ba'i bam po). Jest to przykazanie Dobra (Kun bzang) spisane przez Trenpę Namkę (dran pa nam mkha'). Przekład własny z języka tybetańskiego.

Spalanie obrazu

Obraz spala się w przestrzeni bez obrazu,
ale przestrzeń bez obrazu nie jest wroga obrazowi.

Gdy poświęcasz się duchowi,

ciało spala się w ogniu miłości
i pozostaje doświadczenie pustki,
w której niczego już nie czuć.
Płomień trawi tworzywo,

a między tworzywem a płomieniem
pozostaje niewidzialna przepaść.

O klejnocie spełniającym życzenia

Kiedy już znajdziesz klejnot spełniający życzenia,
myślisz, że możesz mieć go na własność,
a wówczas on znika.

Możesz znaleźć ten klejnot,

może spełnić on twoje życzenia,
ale nie możesz go zatrzymać dla siebie.

poniedziałek, 28 listopada 2011

Wskazówki Zwycięzcy

Pomyśl w zadumie: „Wszystko złożone w wyobraźni jest niestałe, wszystkie rzeczy się zmieniają, wszystko uczynione niszczeje, wszystko złączone zostaje oddzielone, wszystko zebrane zostaje wyczerpane, wszystko zrodzone umiera. O czymkolwiek i jakkolwiek nie myśleć i badać, nie ma źródła. Żal mi więc ciebie, który masz to za pewniejsze, prawdziwsze, stalsze, istotniejsze!”

Pomyśl: „Wciąż krąży to, do czego nie doszło wcześniej. Więc teraz, na cokolwiek byś nie liczył, to nadal się błąkasz. Nie żal ci czynów, nie masz dość udręki. Ona nikogo nie obchodzi, jeśli tylko na pewno nie przychodzi, jeśli tylko do niej nie dochodzi. Żal mi więc ciebie, który masz to za stałe”.


ཡིད་ལ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འགྱུར། བྱས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག འདུས་པ་ཐམས་ཅད་འབྲལ། བསགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛད། སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི། གང་དང་གང་ལ་བསམ་ཞིང་དཔྱད་ན་སྙིང་པོ་མི་འདུག་པ་ལ། ངེས་ངེས་བདེན་བདེན་རྟག་རྟག་ཡིན་ཡིན་པར་འཛིན་པ་ཁྱོད་སྙིང་རེ་རྗེ་སྙམ་དུ་བསམ། སྔར་ཐུག་མེད་ཅིག་འཁོར། ད་རུང་ཡང་ཇི་སྙེད་ཅིག་འཁྱམས། ལས་ལ་འགྱོད་པ་མེད། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཚིམ་པ་མེད། ཐོག་ཏུ་ཡོང་ངེས་གཏུག་ན་གང་གིས་ཀྱང་མི་སྡོངས་པ་ལ། རྟག་པར་འཛིན་པ་ཁྱོད་སྙིང་རེ་རྗེ་བསམ་ལ།

(...)

Wielki Duchowny (Lacien – Bla chen) powiedział: „Tak jak przyzwyczaisz się do tego wyobrażenia świata, tak też będzie ci się jawił. Jak stałym dla ciebie będzie, takim go będziesz widział”. A także: „Jeśli będziecie pamiętać o śmierci, rodząc w dziedzictwie niestałość, to słusznie, wszyscy wyznawcy następnych pokoleń”.


འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་བ་འདི་ལ་ཇི་ལྟར་གོམས་པ་བཞིན་དུ་འཆར་བ་སྟེ། གང་ལྟར་རྟག་པ་དེ་ལྟར་སྣང་ཞེས་དང། མི་རྟག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་འཆི་བ་དྲན་འགྱུར་ན། རན་ནོ་ཕྱི་རབས་རྗེས་འཇུག་གཤེན་པོ་ཀུན་ཅེས་དངཞེས་བླ་ཆེན་གྱིས་གསུངས་སོ།

(...)

Korzeń sprawiedliwości jest drobny i od drobnego go uprawiaj.


།དགེ་བའི་རྩ་བ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ནས་སྤྱད་པར་བྱའོ།

(...)

Dziedzictwo zewnętrzne mówi: „Naśladuj wszelką prawość”. Wiedz zatem, że nadasz się na naczynie wielkiego postępowania tylko jeśli usuniesz wszystkie ciemności krzywd uczynionych dawniej, a jeśli tak nie zrobisz, to nie nadasz się na naczynie wielkiego postępowania, tak samo jak nie położy się liter na oleistym papierze.


།དགེ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲེང་བར་བགྱི །ཞེས་ཕྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས། དེས་ནི་སྔར་བྱས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་དུ་རུང་བར་བྱེད་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཤོག་གུ་སྣུམ་ཅན་ལ་ཡི་གེ་མི་ཐེབས་པ་བཞིན་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས་ཤེས་པར་བྱའོ།

(...)

Wśród wszystkich dusz nie ma żadnej, co nie byłaby ojcem, matką, dzieckiem, krewnym mnie samego. Żal mi tych, którzy tułają się po otoczeniu i działają w udręczeniu.


སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ཕ་མ་བུ་གཉེན་དུ་མ་གྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པས། འདི་དག་འཁོར་བར་འཁྱམས། སྡུག་བསྔལ་ལ་སྤྱོད་པ་སྙིང་རེ་རྗེ

(...)

Teraz sam nie mam zdolności, abym coś dla nich uczynił. Dlatego też kiedy dopiero ponad tą pułapką ciała sam zdobędę zamysł świętego w imieniu dusz równych niebiosom, będę ich wytrwale prowadził póki otoczenie nie zostanie opróżnione. Oto jest pora dla dusz. Niech więc sam w obecnym czasie zdobędę w imieniu dusz owoc świętego.


ད་ལྟ་བདག་ལ་ནུས་པ་མེད་པས། དེའི་ཕྱིར་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བདག་གིས་ལུས་རྒྱ་འདིའི་སྟེང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐོབ་པར་བྱས་ལ། གཟོད་འཁོར་བ་སྟོང་པ་ཙམ་དྲང་བར་བྱའོ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པས། དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་དུ་བདག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག

(...)

Odgrodź ciało, nie mieszaj się mową z innymi, ani nie odrywaj wyobraźni od zatopienia. Trzeba jeszcze, abyś samemu się nie zrażał, abyś sam sobie głowy nie bałamucił, tak jak opowieść mówi: „Bierz ten nakaz Objawiciela, abyś nie odstąpił. Nie zapomnij tego prawdziwego zdania, trzymaj je jakby urok”.

Proste znaczenie (Drang don) mówi: „Oszukiwanie samego siebie przynosi zawód sercu, czyni krzywdę przeciw sobie samemu”.


དེ་དག་གི་དུས་སུ་ལུས་མཚམས་བསྡམ། ངག་གཞན་དང་མི་བསྲེ། ཡིད་ཏིང་འཛིན་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱ། ལར་རང་ལ་རང་གིས་མ་ཁྲེལ་བ་རང་མགོ་རང་གིས་མ་བསྐོར་བ་ཞིག་བྱ་དགོས་ཏེ། སྟོན་པའི་བཀའ་འདི་མ་ཡེངས་དོན་དུ་ལོངས། བདེན་པའི་ཚིག་འདི་མ་བརྗེད་ཟུངས་སུ་བཟུང། །ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་སོ། །རང་གིས་རང་བསླུས་སྙིང་ཚིམ་རང་ལ་སྡིག །ཅེས་དྲང་དོན་ལས་གསུངས་སོ།

(...)

„Wielki dziedzictwo słuchu” głosi: „W śnie i postoju łączysz się z wyrzutami. Oto rada, która jest jak nurt rzeki”.


སྙན་རྒྱུད་ཆེན་མོ་ལས། རྨི་ལམ་བར་དོ་ལ་བག་ཆགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར་བ། ཆུ་བོའི་གཞུང་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་ཅེས་གསུངས་པས།

(...)

U najlepszego wszystkie obłudne wyobrażenia snu pojawiają się w światłości. Kiedy więc idzie spać, jest zajęty sokiem pamięci, nie oderwany od pobożności, nie powstrzymujący wyobrażenia światłości. Gdy sen jego jest głęboki, to też pojawia się w głębokiej światłości. Jeśli jest lekki, to w lekkiej światłości.


རབ་ལ་རྨི་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་དུ་འཆར་ཏེ། དེ་ཡང་གཉིད་དུ་སོང་བ་ལ། དྲན་པའི་རྩིས་ནི་ཟིན་པ།་དགེ་སྦྱོར་དང་མ་བྲལ་བ། འོད་གསལ་གྱི་མཐོང་སྣང་མ་འགག་པ། དེ་ལ་གཉིད་འཐུག་ན་འཐུག་པའི་འོད་གསལ། སྲབ་ན་སྲབ་པའི་འོད་གསལ་དུ་འཆར་ལ།

(...)

Wyłoni się kołek nawyku, i wszystko, co będzie się czynić, nie będzie przechodziło poza stan wolny od wysiłku. Wszystko co będzie się pojawiać, będzie się pojawiać w rozumie. Nie będzie różnicy czy się nawyka, czy się nie nawyka. Nie będzie różnicy czy będzie się spało, czy nie będzie się spało. Jeśli będziesz miał zostać, to zostaniesz. Jeśli będziesz miał odejść, to odejdziesz. Kiedy będziesz czegoś chciał, wtedy to zaraz przyjdzie. Ze swobodą będziesz zmieniał samego siebie. Wróg i dziecko będą dla ciebie równymi. Złoto i brud będą równe. Nie będziesz żywił nadziei ku górze. Nie będziesz czuł lęku przed dołem. Tak właśnie uobecni się rozmyślanie otchłani rozumienia. Będziesz przypominał księżyc piętnastego. Dojdziesz do oswojenia. Zajmiesz własną ziemię Dobrotliwego.

བསྒོམ་པའི་རྟོད་ཕུར་ཐོན་ནས། ཅི་བྱས་ཐམས་ཅད་རྩལ་བྲལ་གྱི་ངང་ལས་མི་འདའ་ཅི་འཆར་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར། སྒོམ་མ་བསྒོམས་ལ་ཁྱད་མེད། གཉིད་མ་གཉིད་ཁྱད་མེད། བཞག་ན་སྡོད། གཏོང་ན་འགྲོ། དགོས་དུས་སླེབ། རང་དབང་རང་གིས་བསྒྱུར། དགྲ་དང་བུ་མཉམ། གསེར་དང་བོང་བ་མཉམ། ཡར་ལ་མི་རེ། མར་ལ་མི་དྭོགས་པ་དེ་ནི། རྟོགས་པའི་ཀློང་སྒོམ་མངོན་དུ་གྱུར། བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་ལྟར། གོམས་པ་མཐར་སྐྱོལ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་ས་ཟིན་ནོ།

ཞེས་རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང་གིས་བྲིས་པའི་ཉམས་རྒྱུད་རྒྱལ་བའི་ཕྱག་ཁྲིད་ལས་བྱུང་ངོ

Te zdania pochodzą ze „Zwycięskiego podręcznika dziedzictwa zastosowania, napisanego przez Zwycięski Krzyż, Dzialłę Jungdrunga (rGyal ba g.Yung drung). Przekład własny, w niektórych miejscach luźny i niedokładny.

 Dzialła Jungdrung
i Jego następcy poniżej
རྒྱལ་བ་གཡུང་དྲུང༌།

Niebezpieczna droga

Na drodze prawdy nie ma żadnego zabezpieczenia (poza Świętym, Słowem i Wspólnotą). Budda gdy porzucił świat, nie miał żadnej gwarancji co do tego, gdzie dojdzie. Jezus z wyprzedzeniem wiedział jaki los Go czeka, ale szedł przed siebie, mając za nic dobra światowe i ludzkie uznanie. Taką drogą trzeba iść – nie oglądać się na światowe prądy, ale iść przed siebie – zapomnieć o sobie i nie martwić się dniem jutrzejszym; przeżyć burze i spiekoty, głód, nędzę i wszystko co piękne. Nie liczyć na nic od świata poza okruchem chleba i łykiem wody.

Wszechobecne kłopoty i cierpienia

Kłopoty i cierpienie to nic nadzwyczajnego –
każdy je posiada –
od robaka po najszczęśliwszego pustelnika Himalajów.

Czyste słowo

Zobacz czyste słowo, niepodległe niczemu.

Szybki oczyszczony

Dla szybkiej jaskółki
krótka chwila wystarcza
na strzepnięcie brudu ze skrzydeł.

Lepsze

Doskonałość nie zna lepszego,
zna tylko dobre.
Jeśli nie ma lepszego, nie ma też gorszego,
jest tylko dobre.

niedziela, 27 listopada 2011

Pierwsze zdania z dwunastu dzieciaczków dziedzictwa

*

DWANAŚCIE DZIECIACZKÓW DZIEDZICTWA
Z DZIEDZICTWA WIELKIEGO SPEŁNIENIA Z SIANGSIUNGU

W mowie Szmar (smar) z Siangsiungu:
Iithi kujik chrirce upa tantra thaddoci
(i thi ku yig khri rtse u pa tan tra thad do ci)

W mowie Tybetu:
Dzokpa ćhempo Siangsiung niendziu le dziu pućhung ciugni
(rdzogs pa chen po zhang zhung snyan rgyud las rgyud bu chung bcu gnyis)

W mowie Polski:
Przesłanie wielkiego spełnienia: stanowisko duszy rozumnej, jedyna kropka oho!

Witaj, Dobrotliwy, Boże Samoistnej Świadomości!

(1) Raz, w czasie mego objawienia, mowa była o tym: W przestrzeni słowności niepodległego miejsca (2) Objawiciel Wieczności, Dobrotliwy, wszędzie trudny do nazwania, żył w wielkiej odwiecznej niewyrażalności. Z tego stanu Objawiciel Łaski, Dobrotliwy, żył w łaskawym zrównaniu wszystkiego. Z nieruchomego stanu duchowości pojawiła się niezmierna litość dla innych dusz jako ruchomy cud myśli. Ta niezmierna litość była bezstronna i nieodłączna dla wszystkich dusz. Sama ta litość jako znak świętego o osobowości łaski, stała się objawicielem wcielenia, Wiernym Bogiem, Białym Światłem, świecącym jasno jak księżyc na wodzie, nadzwyczajnym w wyobrażeniu postaci, z doskonałym znakiem i ładem, z otoczeniem i rajem. W nieprzerwanej sile z promieni jego łaski pojawił się Wierny nazwany Niezmiernie Światłym, nazwany też Chłopczykiem Światła Świadomości. Przebywał on wspólnie ze Świętym Wiecznej Jakości, jawiącym się jako świadomość. (3) Tego wieku Wierny (Objawiciel Wcielony Wszędzie) Niezmiernie Światły oddał najwyższą cześć Objawicielowi i pobudziwszy twierdzę ducha, zapytał: Objawicielu, Władco Łaski, żeby objąć łaską przechodniów, proszę, ukaż samoświadomą myśl duszom błądzącym w namiętnościach, ociemniałym przez mroki nieświadomości. Sam Objawiciel przykazał (Dobrotliwy nie przemówił nawet prochu w wyrażeniu, a mówił ze stanu zachwyconego zamysłu):

Samoistny, dziewiczy, wieczny święty,
a także wszystkie słowa i zdania
są własną duszą, a nie inną.
Popatrz na samoistność wszystkiego.

Tak powiedział.

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ལས་རྒྱུད་བུ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་བཞུགས།

ཞང་ཞུང་སྨར་གྱི་སྐད་དུ་ན། ཨཱི་ཐི་ཀུ་ཡིག་ཁྲི་རྩེ་ཨུ་པ་ཏན་ཏྲ་ཐད་དོ་ཅི།
བོད་སྐད་དུ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གནད་བྱང། ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ཨེ་མ་ཧོ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རང་འབྱུང་རིག་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

༼༡༽ །འདི་སྐད་བདག་གིས་བསྟན་པའི་དུས་ཅིག་ན། གནས་འོག་མིན་བོན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་ན། ༼༢༽ ཡེ་ཉིད་ཀྱི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཅིར་ཡང་མཚོན་དུ་དཀའ་སྟེ། གདོད་ནས་བརྗོད་མེད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སོ། །དེའི་ངང་ལས། ཐུགས་རྗེའི་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པར་བཞུགས་སོ། །ཐུགས་ཉིད་མ་གཡོས་པའི་ངང་ལས། གཡོ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ། སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཤར་རོ། །ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་དེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོགས་དང་རིས་མེད་པར་གྱུར་ཏོ། །སྙིང་རྗེ་དེ་ཉིད་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་རྟགས་སུ། །སྤྲུལ་པའི་སྟོན་པ་གཤེན་ལྷ་འོད་དཀར་ཆུ་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་གསལ་ལ་འཚེར་བ། །སྐུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། །འཁོར་དང་ཞིང་ཁམས་དང་བཅས་པར་གྱུར་ཏེ། །དེའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ལས། །ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་པའི་རྩལ་དུ། །རིག་པ་འོད་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཆུང་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །གཤེན་ཚད་མེད་འོད་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་སྟེ། ཡེ་ཇི་བཞིན་མའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་རང་སྣང་ཅན་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། ༼༣༽ །དེའི་ཚེ་གཤེན་༼ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྟོན་པ་༽ཚད་མེད་འོད་ལྡན་གྱིས། སྟོན་པ་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་མཛོད་བསྐུལ་ནས་ཞུས་པ། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེའི་མངའ་བདག་ལགས། །འགྲོ་བ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་སླད་དུ། །ཉོན་མོངས་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །མ་རིག་མུན་པས་བསྒྲིབས་པ་ལ། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་བསྟན་དུ་གསོལ། །ཞེས་ཞུས་པས། སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་༼ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་ཚིག་ཏུ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་གསུང་པ་མེད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དགོངས་པའི་ངང་ནས་གསུངས་སོ།༽བསྩལ་བ། །རང་འབྱུང་ཀ་དག་ཡེ་སངས་རྒྱས། །བོན་དང་བོན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རང་གི་སེམས་ཡིན་གཞན་མིན་པས། །ཐམས་ཅད་རང་འབྱུང་ཉིད་དུ་ལྟོས། །ཞེས་གསུང་པས།

Kilka zdań z tego dzieła:

Próżnia duchowości jest dziewicza,
próżnia duchowości jest oświecająca,
próżnia światłości jest zawsze czysta.

སེམས་ཉིད་སྟོང་པ་ཀ་ནས་དག
སེམས་ཉིད་སྟོང་པ་འོད་དུ་གསལ།
འོད་གསལ་སྟོང་པ་གདོད་ནས་དག

(...)

Dusza rozumna nie ma przyczyny, ani okoliczności.
Duszy rozumnej nie da się przekształcić, ani zniekształcić.
Duszy rozumnej nie da się nic przydać.
Dusza rozumna nie ma zrodzenia, ani śmierci.
Postać duszy jest nienazwana,
mowa duszy jest nadzwyczajna,
duch duszy jest nieznamienity,
cnota duszy jest niewyczerpana,
zadanie duszy jest możliwe.
Możliwa dusza nie zna zmartwienia, ani wysiłku.
Działając z wysiłkiem, nie byłaby świętą.

།བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་མེད།
།བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བཅོས་སླད་མེད།
།བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གདགས་སུ་མེད།
།བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་སྐྱེ་ཤི་མེད།
།སེམས་ཀྱི་སྐུ་ནི་མཚོན་དུ་མེད།
།སེམས་ཀྱི་གསུང་ནི་རང་བཞིན་མེད།
།སེམས་ཀྱི་ཐུགས་ནི་མཚན་མ་མེད།
།སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མི་ཟད་པ།
།སེམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།
།ལྷུན་གྲུབ་སེམས་ལ་འབད་རྩོལ་མེད།
།རྩོལ་བས་བྱས་པས་སངས་རྒྱས་མེན།

(...)

Duchowość jest zawsze Wiecznym Świętym.
Myśl Pierwszego nie mając przyczyny,
nie jest myślą utworzoną z przyczyny.
Jedyna myśl Samojasnego
jest duchowością Dobrotliwego.
Obejmuje wszystkich świętych i dusze.

།སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་ཡེ་སངས་རྒྱས།
།དང་པོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ་མེད་པས།
།རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མིན།
།རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉག་གཅིག་མ།
།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཉིད་ཡིན།
།སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ།

(...)

Dusza rozumna nie mając przyczyny,
nie jest skutkiem utworzonym z przyczyny.

།བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྒྱུ་མེད་པས།
།རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་འབྲས་བུ་མིན།

(...)

Pierwotny Święty nie mając przyczyny,
nie jest świętym utworzonym z przyczyny.

།དང་པོའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པས།
།རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་སངས་རྒྱས་མིན།

(...)
 
Trzy Postacie są samoistnie możliwe.

།སྐུ་གསུམ་རང་འབྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།

(...)

Spojrzenie Dobrotliwego
nie było nazwane „tym”.
Ono staje się wszystkim, jawi się wszędzie,
nigdzie nie jest jakie jest, ani jakie nie jest.
Dziewiczość duszy rozumnej jest niezłożona.

།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ལྟ་བ་ནི།
།འདི་ཞེས་བྱ་བར་མ་གསུང་སྟེ།
།ཅི་ཡང་འཆར་ཅིང་ཅིར་ཡང་སྣང་།
།གང་ཡིན་གང་མིན་ཅིར་ཡང་མིན།
།བྱང་སེམས་ཀ་དག་འདུ་མ་བྱས།

(...)

Nie da się nazwać postaci słowa.
Myśl pojawiła się z nienazwanego stanu.
Próżna myśl nie ma stron, ani wytycznych.
Ostrożna myśl nie ma jasności, ani ciemności.
Wspólna myśl nie ma wysokości, ani niskości.
Osobna myśl jest niezmieszana i jasna.
Twórcza myśl jest możliwa.
Posiadacz pięciu myśli spełnia uciechę.
Posiada ozdoby, składność, znaki i oznaki,
jest możliwy w krążeniu i raju.
Łaska pojawiła się z postaci spełnienia,
ukazała się gdzieś komuś nieskromnemu jako wcielona.
Postać różnorakiego wcielenia wspomaga przechodniów.
Trzy postacie swoiście spełniają możliwość.
W wielkim spełnieniu możliwości trzech postaci
święty nie jest uczyniony z czegoś innego.
W wielkim spełnieniu możliwości przestworzy
nie ma niczego kształtowanego, ani kształtowania.
W wielkim spełnieniu możliwości słowności
nie ma niczego spełnianego, ani spełniania.
W wielkim przestrzeganiu obowiązku
nie ma niczego strzeżonego, ani strzeżenia.
W spełnieniu w duszy wiecznie władnej
nie ma władzy do zdobycia, ani jej zdobywania.
W wielkim morzu doskonałości
nie ma doskonałości do zdobycia, ani jej zdobywania.
W wielkim spełnieniu możliwości światłości
nie ma żadnego porządku ziem.
W wielkim spełnieniu możliwości bezwysiłkowości
nie ma żadnego porządku dróg.
W wielkim spełnieniu możliwości samoistności
nie ma żadnej różności celów.
W wielkim spełnieniu wszystkiego
nie ma żadnego porządku postępowań.
Nie jest to niebycie, ale znaczenie źródła.

།བོན་གྱི་སྐུ་ལ་མཚོན་དུ་མེད།
།མཚོན་མེད་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཤར།
།སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཕྱོགས་རིས་མེད།
།མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་གསལ་འགྲིབ་མེད།
།མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཐོན་དམན་མེད།
།སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་གསལ།
།བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།
།ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས།
།རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་མཚན་དཔེ་ལྡན།
།འཁོར་དང་ཞིང་ཁམས་ལྷུང་གྱིས་གྲུབ།
།རྫོགས་པའི་སྐུ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཤར།
།གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པར་སྟོན།
།སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུས་འགྲོ་དོན་མཛད།
།སྐུ་གསུམ་རང་བཞིན་ལྷུན་ལ་རྫོགས།
།སྐུ་གསུམ་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོ་ལ།
།སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད།
།གསས་མཁར་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོ་ལ།
།བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཅི་ཡང་མེད།
།བོན་ཉིད་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོ་ལ།
།རྫོགས་བྱ་རྫོགས་བྱེད་ཅི་ཡང་མེད།
།དམ་ཚིག་ཡེ་བསྲུང་ཆེན་པོ་ལ།
།བསྲུང་བྱ་སྲུང་བྱེད་ཅི་ཡང་མེད།
།ཡེ་དབང་སེམས་ལ་རྫོགས་པ་ལ།
།དབང་ནི་འཐོབ་བྱ་ཐོབ་བྱེད་མེད།
།དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ།
།དངོས་གྲུབ་འཐོབ་བྱ་ཐོབ་བྱེད་མེད།
།འོད་གསལ་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོ་ལ།
།ས་ཡི་རིམ་པ་ཅི་ཡང་མེད།
།རྩོལ་བྲལ་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོ་ལ།
།ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཅི་ཡང་མེད།
།རང་འབྱུང་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོ་ལ།
།འབྲས་བུའི་བྱེ་བྲག་ཅི་ཡང་མེད།
།ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ།
།ཐེག་པའི་རིམ་པ་ཅི་ཡང་མེད།
།མེད་པ་མ་ཡིན་སྙིང་པོའི་དོན།

(...)

Gdy wszystko zrozumiesz w słownej postaci,
będzie to przypominało dojście na wyspę klejnotów i złota.

།ཐམས་ཅད་བོན་སྐུར་རྟོགས་པ་ན།
།རིན་ཆེན་གསེར་གླིང་ཕྱིན་པ་འདྲ།

།ཞེས་རྒྱུད་བུ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་ལས་བྱུང་ངོ་།


I jeszcze kilka zdań z objawienia treści tych dwunastu dzieciaczków dziedzictwa:

Słowna postać to niestworzona dziewiczość.
Zadowolona postać to niewstrzymana możliwość.
Wcielona postać jest bez stworzenia i wstrzymania.
Są objawione jako trzy, ale ich istota jest jedna.

།བོན་སྐུ་སྐྱེ་མེད་གདོད་ནས་དག
།ལོངས་སྐུ་འགག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དང་།
།སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེ་འགག་གཉིས་མེད་དོ།
།གསུམ་དུ་བསྟན་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག

(...)

Moja własność jest dziewicza.
Moja własność jest nie do przejścia.
Moja własność nie zna oczekiwań i obaw.
Moja własność jest wolna od określenia.
Moja własność jest wolna od pojmowania pojęcia.
Moja własność jest nie do zbadania,
nie do nazwania, nie do objawienia,
przechodzi ponad mówienie, myślenie i wyrażanie.

།ང་ཡི་རང་བཞིན་ཀ་ནས་དག
།ང་ཡི་རང་བཞིན་བགྲོད་དུ་མེད།
།ང་ཡི་རང་བཞིན་རེ་དོགས་མེད།
།ང་ཡི་རང་བཞིན་མཐའ་དང་བྲལ།
།ང་ཡི་རང་བཞིན་གཟུང་འཛིན་བྲལ།
།ང་ཡི་རང་བཞིན་དཔྱད་དུ་མེད།
།མཚོན་དུ་མེད་ཅིང་བསྟན་དུ་མེད།
།སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པའོ།

(...)

Obrazowe objaśnienie słowa kropka (thig le):

Krop to próżna myśl,
ka to jasna przestrzeń.
 
།ཐིག་ནི་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ།
།ལེ་ནི་གསལ་བའི་དབྱིངས་ཉིད་དོ།

(...)
 
Krop to niestworzenie,
ka to niewstrzymanie.

།ཐིག་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའོ།
།ལེ་ནི་འགག་པ་མེད་པའོ།

།ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ལས་རྒྱུད་བུ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་བསྟན་པ་ལས་བྱུང་ངོ་།

(Kuntu Zangpo),
obrazek ze strony http://a.bongaruda.pl/

„On jest Tym, Który Jest, czyli Wszystkim, a człowiek – Niczym, które staje się uczestnikiem Wszystkiego, dzięki duszy wszczepionej przez Wiecznego”. Takie są słowa Jezusa zapisane w objawieniu o Jego życiu, w Poemacie Boga-Człowieka Marii Valtorty, III, 57. Szabat w Getsemani (Katowice: Vox Domini).