piątek, 26 września 2014

Istota postępowania

Objawienie istoty postępowania.
To rozum i litość.
Gdy dwa cele wielkie – postępowanie wielkie.
Gdy dwa cele małe – postępowanie małe. 

Trenpa Namka (Dran pa Nam mkha'), La zlo ba (
Przekroczenie) z sPyi rgyud chen po nam mkha' dkar po ye khri mtha' sel gyi rgyud (Wielkiego, Powszechnego Dziedzictwa: Dziedzictwo usunięcia określenia wiecznego tronu białego nieba), wyd. Gangs ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer lnga ba/ rdzogs chen ye khri mtha' sel, Amdo 2009, s. 158. Obrządek bon. Przekład z języka tybetańskiego: Jakub Szukalski.

Dwa cele to cel własny i cel innych – zbawienie siebie i zbawienie innych. Postępowanie jest wielkie, gdy bierze się pod uwagę spełnienie zarówno celu własnego, jak i celu innych. Postępowanie jest małe, gdy bierze się pod uwagę spełnienie tylko jednego z celów (zwłaszcza własnego).

Na innym miejscu napisano o przekładzie wyrazu postępowanie (theg pa).


།ཐེག་པའི་ངོ་བོ་བསྟན་པ་ནི།
།ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཡིན།
།དོན་གཉིས་ཆེ་ན་ཐེག་པ་ཆེ།
།དོན་གཉིས་ཆུང་ན་ཐེག་པ་ཆུང་།

ཞེས་དྲན་པ་ནམ་མཁས་མཛད་པའི་སྤྱི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དཀར་པོ་ཡེ་ཁྲི་མཐའ་སེལ་གྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།

czwartek, 18 września 2014

Wrodzone

Nie ma człowieka bez wady,
ani drewna bez sęków.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 159. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།མི་ལ་སྐྱོན་མེད་པ་དང༌།
།ཤིང་ལ་འཛེར་པ་མེད་པ་མེད།
 
ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

poniedziałek, 15 września 2014

Zatajenie

Chociaż moc przeczucia posiadasz,
nie mów zawsze, w porę przemawiaj.
Choć moc pełna nie zna oporu,
skryj ją, dopełni się miara.

Zukculdzien (gZugs tshul rgyan), Lugs gnyis kyi spyod pa la 'jug thabs blang dor dpyad kyi me long (Sposób zastosowania dwóch obyczajów. Lustro do rozpatrywania wyborów) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 49. Ze starych pism obrządku bon. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

Szept płatka
(Petal Whisper, Akiane Kramarik; 
zamieszczono za zgodą http://akiane.com/)

།མངོན་ཤེས་རྩལ་དང་ལྡན་ན་ཡང༌།
།རྟག་ཏུ་མི་སྨྲ་དུས་སུ་བརྗོད།
།གྲུབ་རྩལ་ཐོགས་པ་མེད་ན་ཡང༌།
།ཚད་ལ་མ་ཕྱིན་བར་དུ་སྦ།

ཞེས་གཟུགས་ཚུལ་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་ཐབས་བླང་དོར་དཔྱད་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 1 września 2014

Wcześniejsze i późniejsze

Wcześniejsze polega na wcześniejszym,
a późniejsze tworzy późniejsze.

Zaczerpnięte z Tshig bzhi'i 'grel chen (Wielkie wyjaśnienie czterech zdań). Podane za Kun mkhyen shar rdza pa bkra shis rgyal mtshan gyi gsung 'bum/ 14: sdom gsum rnam par 'byed pa'i bka' brten, Si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, Syczuan 2011, s. 256. Obrządek bon. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.
 
སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས།
ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བར་འགྱུར།

ཞེས་ཚིག་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་སོ། བོན་ལུགས།