czwartek, 28 listopada 2013

Miejsce-Duch

Duch jest rzeczywiście miejscem świętych, a święty jest właściwym miejscem dla Ducha, ofiarowuje się on bowiem, by zamieszkiwać z Bogiem, i został nazwany Jego świątynią.

Św. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 26, 62: PG 32, 184 A, podane za Katechizmem Kościoła Katolickiego 2684, Pallottinum, Poznań 2002, s. 616.
 
Powyższe zdania podano jako nawiązanie do Niepodległości, 
a także do miejsca Miłości, 
 
Częste wezwanie z obrządku bon (modlitwa):
 
Z pozdrowieniem wszyscy przechodnie
       chronią się w czterech miejscach:
w namaszczonym duchownym – 
       pierwotnej chwale trzech postaci,
w szczęśliwych trzech czasów – 
       obrońcach wszystkich przechodniów,
w posągach, księgach i szczątkach – 
       pomocach przemówień,
w namaszczonych dziesięciu stron – 
       lampach objawiających drogę wolności.གཤེན་རབ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་གནས་དཔལ།
དུས་གསུམ་བདེར་གཤེགས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན།
སྐུ་གཟུགས་ཞལ་སྐྱིན་སྐུ་གདུང་གསུང་རབ་རྟེན།
ཕྱོགས་བཅུའི་གཤེན་རབ་ཐར་ལམ་སྟོན་པའི་སྒྲོན།
གནས་བཞིར་ཕྱག་འཚལ་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆི།

niedziela, 24 listopada 2013

(112) Miejsca Nanksiera Lopo

3. W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia

Krajem był Tarok,1 gdzie byli zgromadzeni Jeziorna Lekarka2 oraz inni ludzie i nieludzie. Sposób poszczenia na tej ziemi był taki, że przez jeden rok nauczyciel i uczeń żyli na wyspie jeziora z pożywieniem i sprzętem. Piewca po każdym posiłku odkładał odpadki jedzenia. Potem jezioro topniało. Wtedy po zrobieniu kleiku z odpadków jedzenia, oboje, nauczyciel i uczeń się posilali. Każdy osad z odpadków kleiku kładli na skalnych podgłówkach. Znowu jezioro topniało. Wtedy po zeskrobaniu osadu kleiku z powierzchni skał, namaczali go i posilali się.
   Upłynęły trzy lata i pomocnik pomyślał: „My dwoje, nauczyciel i uczeń, kiedyś zginiemy, a więc zginę. Sam chętnie skoczę i się zabiję”.3 Powiedział: „Piewco, mam myśl o samobójstwie”. Rzekł: „Potrafiłbyś to?”. Odpowiedział: „Potrafiłbym”. Rzekł: „Obejdź więc tę wyspę i zobacz co na niej jest”. Przyszedł i powiedział: „Są zwłoki osła”. Rzekł: „Nie godzi się jeść, bo dziecko Boże polega na czystych gatunkach”.4 Potem przyszedł po paru dniach i powiedział: „Są zwłoki przewróconej kobiety”.5 Rzekł: „Nie godzi się jeść mięsa leżącego na drodze. Wstawać, płaczki”.6 Pomyślał: „Co zrobi Piewca?” Pomyślał także: „Wczesnym rankiem nie ma gdzie pójść”, i się przestraszył. Złapał Piewcę, a on rzekł: „Zamknij oczy”.
   Kiedy szli długo, pomyślał, że zostawił krzesiwo. Otwarłszy więc oczy, spojrzał do tyłu, a kobieta w ozdobnych szatach szła, rozwijając białą płachtę. Spojrzał do przodu, a z przodu podobna kobieta ich wiozła – nauczyciela i ucznia – na rozpostartej białej płachcie. Gdy tylko spojrzał oczyma, wciągnęła płachtę i nie wiadomo gdzie poszła. Gdy opuścili wodę, [płachta] wsiąknęła w wodę.7 Potem, gdy otoczyło ich wielu mieszkańców Ciangre,8 wskazywał tłumowi: „Ja jestem Piewcą”, ale mięśnie zwiotczały, owłosienie urosło i stał się nie do poznania. Powiedzieli więc: „Minęło wiele lat od odejścia Piewcy. Ty nim nie jesteś”. Opowiedział zatem zaszłe zdarzenia i wtedy uwierzywszy, przynieśli z chęcią ług. Potem przynieśli mleko białej kozy i białej samicy jaka. Następnie po paru dniach dali im spożyć trochę pokarmu, przez co trochę odżyli. Przeżył pięćset siedemdziesiąt trzy.9

1  Da rog.
2  Comen (mTsho sman).
3  Uczeń zmorzony głodem chciał się z rozpaczy zabić.
4  Mięso osła uznawane jest za nieczyste.
5  Niejasne określenie (bud med wa ba log pa). Może ono oznaczać nierządnicę albo kobietę, która padła gdzieś na drodze. W określeniu tym pojawia się również wyraz wole albo gruczoł tarczycy (wa ba). Jednak nie ma on tutaj jasnego wydźwięku.
6  Niejasne wyrażenie (cha cho tsho sdengs). Możliwe, że rodzaj zaklęcia.
7  Z opisu wynika, że nauczyciel i uczeń opuścili wyspę, przechodząc cudownym sposobem nad powierzchnią wody, niesieni na jakiejś białej płachcie trzymanej przez dwie kobiety.
8  Byang re. Nadzieja Północy. Nazwa ta może mieć również inne tłumaczenia.
9  Nie jest powiedziane, czy lata, czy miesiące. 

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 18-19; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski
 
།གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་གང་དུ་བསྟན་པའི་ཚེ་དུ་བཞུགས་པ་ནི།

ཡུལ་ད་རོག་ཡིན། མཚོ་སྨན་ལས་སོགས་མི་དང་མི་མིན་འདུ། ས་དེར་དཀའ་བ་སྤྱད་ཚུལ་ནི། ལོ་གཅིག་མཚོ་གླིང་གི་དོ་ལ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀྱིས། སྐུ་རྒྱགས་ཆ་རྐྱེན་དང་བཅས་ནས་བཞུགས་སོ། །གྱེར་སྤུངས་ཀྱིས་གསོལ་གྱི་གཞུག་ཏུ་ཟན་ཏིང་རེ་བཞག དེ་ནས་མཚོ་རུལ་ཏེ། ཡང་ཟན་ཏིང་གི་གཞུག་ལ་འཇམ་རེ་མཛད་ནས། དཔོན་སློབ་གཉིས་པོས་གསོལ། འཇམ་གྱི་གཞུག་གི་རྩིག་མ་རེ། དབུ་སྔས་ཀྱི་བྲག་ལ་ཕོ་ཡིན་བཞག ཡང་མཚོ་རུལ། བྲག་ངོས་ཀྱི་འཇམ་རྩིགས་བྲད་ནས། དེ་ཆུ་ལ་བཏབ་ཀྱིན་གསོལ་ནས། ལོ་གསུམ་སོང་བ་དང་། ཕྱག་ཕྱི་བའི་བསམ་པས། ངེད་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀར་ནི་ནམ་ཀྱང་འགྲོངས་ནི་འགྲོངས་པར་འདུག དང་ལ་ཁོ་རང་མཆོངས་ནས་རོ་ཞིག་བྱེད་བསམ་སྟེ༑ གྱེར་སྤུངས་ལགས་མི་ཡི་རོ་བསམ་པ་ཞིག་གདའ་སྟེ་ཞུས་པས། ཁྱོད་དེ་ལ་ཐུག་གམ་གསུངས། ཐུག་ལགས་སོ་ཞུས་པས། འོ་ན་དོ་འདི་ལ་བསྐོར་ལ་ཅི་འདུག་ལྟོས་གསུངས། ཁོས་ཕྱིན་པས་རྐྱང་གཅིག་གི་རོ་ཞིག་གདའ་ཞུས་པས། དེའུ་བུ་གཙང་རིགས་བརྟེན་པས་ཟ་མི་ཉན་གསུངས། དེ་ནས་ཞག་འགའ་ནས་ཕྱིན་པས། བུད་མེད་ཝ་བ་ལོག་པའི་རོ་ཞིག་གདའ་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། བཤུལ་ཆགས་ཀྱི་ཤ་ཟ་མི་ཉན། ཆ་ཆོ་ཚོ་བསྡེགས་གསུངས། གྱེར་སྤུངས་ཅི་མཛད་པ་ཡིན་བསམ་སྟེ། སྔ་གྲོ་ཞིག་འགྲོ་ས་ནི་མེད་བསམ་སྟེ་སྐྲག་གོ གྱེར་སྤུངས་ལ་འཇུས་ལ་མིག་ཚུམ་ཞིག་གསུངས། ཡུན་རིང་ཞིག་ཕྱིན་ནས། ཁོས་མེ་ལྕགས་ལུས་བསམ་སྟེ། མིག་ཕྱེ་ནས་ཕྱི་ལ་བལྟས་པས། བུད་མེད་རྒྱན་གོས་ཅན་གཅིག་སྣམ་བུ་དཀར་པོ་གཅིག་འགྲིལ་གྱིན་འོང་གིན་འདུག སྔ་སོར་བལྟས་པས། སྔར་གྱི་བུད་མེད་འདྲ་བ་གཅིག་གིས། སྣམ་བུ་དཀར་པོ་གཅིག་བརྐྱང་པའི་སྟེང་ན། ཁོང་དཔོན་སློབ་འབྱོན་གྱིན་འདུག ཁོས་མིག་བལྟས་མ་ཐག་སྣམ་བུ་འཐེན་ནས་གར་སོང་ཆ་མེད། ཆུ་འཐོན་ཁ་རུ་ཆུ་ལ་སུབས་སོ། །དེ་ནས་བྱང་རེ་ཁྱིམ་པ་མང་པོས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་འདུག་ནས། རུ་ཁྲོད་ན་ངེད་གྱེར་སྤུངས་ཡིན་བྱས་པས། ཤ་ཡང་ཟད། སྤུ་ཡང་སྐྱེས། ངོ་མི་ཤེས་པར་སོང་པས། ཁོང་པ་ན་རེ་གྱེར་སྤུངས་གྲོངས་ནས་ལོ་མང་། ཁྱེད་མིན་ཟེར་རོ། །སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བཤད་པས། ཡིད་ཆེས་ནས་དང་ལ་ཐལ་ཆུ་དྲངས། དེ་ནས་ར་དཀར་འབྲི་དཀར་གྱི་འོ་མ་དྲངས། དེ་རྗེས་ཞག་འགའ་ནས། གསོལ་ཟས་ཚད་ལ་ཞུས་པས། སྐུ་ཚད་ལ་སོས་སོ། །བརྟེན་པའི་ཚེ་ནི་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་བཞུགས་སོ།

niedziela, 17 listopada 2013

Wyłom do światła

Jeśli nie wyłamiesz kratki,
gdzie zobaczysz widowisko?


Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs,Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 29. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski. 

།ཁྲ་ཆུང་མིག་ལ་སྐྱོན་མ་ཤོར་ན།
།ལྟད་མོ་ཆེན་པོ་ག་པར་བལྟས་རེད།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

wtorek, 12 listopada 2013

(111) Nauczyciel Nanksiera Lopo

2. Jak dzielny i wybrany spotkał życzliwego duchownego

Wstąpił w otwór słowa po ukończeniu trzynastu lat. W czterdziestu siedmiu, kiedy wyzbył się wymyślnych określeń, dał wiele majątkowej uciechy Cepunkowi Dale Dzialcenowi.1 Gdy ten udzielił mu rad o pięciu zaznajomieniach, w wiosce Tragronk Karpo2 na zachód od Mamik,3 wielki piewca zapytał: „Czy nikomu tego nie objawiać?” Duchowny powiedział: „Objaw nawet setce, jeśli się będą nadawać”.

1  Tshe spungs zLa ba rGyal mtshan. Jego imię znaczy Żywiciel (?), Godło Księżyca. Pisano o nim już wcześniej (99, tam też inne odnośniki w przypisie).
2  Brag rong dkar po. Biała Czeluść.
3  Ma mig. Matczyne Oko.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se Bon gZhung Rig mdzod dPe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 18; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski
 
གཉིས་པ་ལས་འཕྲོ་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ཞེ་ན།

དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་པ་དང་བོན་སྒོར་ཞུགས། བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་པ་ལ་སྤྲོས་མཐའ་བཅད་པའི་དུས་ན། ཚེ་སྤུངས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཟང་ཟིང་གི་ལོངས་སྤྱོད་མང་པོ་ཕུལ། མ་མིག་གི་ནུབ་ཕྱོགས་བྲག་རོང་དཀར་པོའི་གསེབ་ཏུ་ངོ་སྤྲོད་ལྔའི་གདམས་པ་བཏབ་ནས། གྱེར་སྤུངས་ཆེན་པོས་འདི་སུ་ལ་ཡང་མི་སྟོན་ལགས་ཞུས་པས། བླ་མའི་ཞལ་ནས། སྣོད་ལྡན་བྱུང་ན་བརྒྱ་ལ་ཡང་སྟོད་ཅིག་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 11 listopada 2013

Porywczy

Jednego nie przemoże, a walczy z tysiącem.
Jednego nie rozumie, chce gadać o setkach.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 57. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།གཅིག་མ་ཐུབ་སྟོང་ལ་འགྲན།
།གཅིག་མ་ཤེས་བརྒྱ་བཤོད་འདོད།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

sobota, 9 listopada 2013

Piękny kwiat

Oto świetny, piękny kwiat.
Pierw w próżni wiecznego niebytu
bycie – bycie w małości wiecznego bytu,
powstanie – powstanie w najdrobniejszym prochu,
kształtowanie – kształtowanie dzięki ciepłu i wilgoci,
wykonanie – wykonanie w zgodnym czynie,
powód – poleganie na pięciu żywiołach,
okoliczność – zebranie przez wierzącego,
oddanie – oddanie szczęśliwemu.


Słowa Sienzy Nełciungmy (gshen bza' ne'u chung ma), córki Tonpy Sienraba (ston pa gshen rab), zapisane w Opowieści Gwoździste Oko (mdo gzer mig).

།མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་མདངས་ལྡན་འདི།
།དང་པོ་ཡེ་མེད་སྟོང་པ་ལ།
།སྲིད་ནི་ཡེ་ཡོད་ཅུང་ལ་སྲིད།
།ཆགས་ནི་ཕྲ་རབ་རྡུལ་ལ་ཆགས།
།སྐྱེད་ནི་དྲོད་དང་རླན་གྱིས་བསྐྱེད།
།གྲུབ་ནི་སྤྱི་མཐུན་ལས་ལ་གྲུབ།
།རྒྱུ་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བརྟེན།
།རྐྱེན་ནི་དད་པ་ཅན་གྱིས་སྦྱར།
།འབུལ་ནི་བདེར་གཤེགས་རྣམས་ལ་འབུལ།

ཞེས་མདོ་གཟེར་མིག་ལ་གཤེན་བཟའ་ནེའུ་ཆུང་མས་གསུངས་སོ།

Samoistny duchowny

Duchowny jest samoistnym świętym.
Ta osobowość wszystkich
to spełnienie pragnień – najlepszy majątek,
uzdrowienie z pięciu trucizn – najlepsze lekarstwo,
prowadzenie do wolności – najlepsza ochrona,
zbawienie z krążenia – najlepsza łódź,
rozjaśnienie nieświadomości – najlepsza lampa,
wspomożenie siebie i innych – najlepsza uczciwość,
sprawienie wygód – najlepszy skarb,
poczęcie świętych – najlepszy ojciec,
opieka przechodniów – najlepsza matka,
objawienie postępowań – najlepsze słowo,
usunięcie trudności – najlepszy stróż,
obdarzenie związków – najlepsze uszczęśliwienie,
udoskonalenie zaskoczenia – najlepsze zdziwienie,
poskromienie wszystkich – najlepszy sprzymierzeniec,
dokonanie czynów – najlepszy opiekun słowa.
Wszystko jest poczęte z najwyższego duchownego.
Duchowny to wszechwiedzące poczęcie,
wszechwiedzący święty.
Jest pierwotny, a nie nagły,
samoistny, a nie przekształcony,
możny, a nie odmienny.
To dzierżyciel zdrowia trzech postaci.
 
Zaczerpnięte z „Ukrytego dziedzictwa szczęśliwości trzech postaci duchownego” (bla ma sku gsum bde ba chen po'i gsang rgyud). Jest to pismo o wielkim spełnieniu (dzokczen) wywodzące się z obyczaju starszyzny (ningmapa). Przekład własny.
 
།བླ་མ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཏེ།
།ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་ནི་འདོད་པའི་དོན་གྲུབ་ནོར་གྱི་མཆོག
།དུག་ལྔ་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་མཆོག
།ཐར་པར་འདྲེན་པ་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག
།འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་གྲུ་ཡི་མཆོག
།མ་རིག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་མཆོག
།བདག་གཞན་དོན་གྲུབ་དམ་པའི་མཆོག
།བདེ་ལེགས་ཀུན་མཛད་གཏེར་གྱི་མཆོག
།སངས་རྒྱས་ཀུན་འབྱུང་ཕ་ཡི་མཆོག
།འགྲོ་ཀུན་སྐྱོང་བ་མ་ཡི་མཆོག
།ཐེག་པ་ཀུན་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་མཆོག
།བར་ཆད་ཀུན་སེལ་སྲུང་བའི་མཆོག
།འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་བྱིན་རླབས་མཆོག
།ཡ་མཚན་དངོས་གྲུབ་ངོ་མཚར་མཆོག
།གང་ལ་གང་འདུལ་ཡི་དམ་མཆོག
།ལས་རྣམས་ཀུན་གྲུབ་ཆོས་སྐྱོང་མཆོག
།ཐམས་ཅད་བླ་མ་མཆོག་ལས་བྱུང༌།
།བླ་མ་ཀུན་བྱུང་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན།
།ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་སོ།
།གདོད་ནས་ཡིན་ཏེ་གློ་བུར་མིན།
།རང་བྱུང་ཡིན་ཏེ་བཅོས་མ་མིན།
།ལྷུན་གྲུབ་ཡིན་ཏེ་འགྱུར་ལྡོག་མེད།
།སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡིན།
 
ཞེས་བླ་མའི་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསང་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།

piątek, 8 listopada 2013

Doskonałe patrzenie

Gdy swój wyraz poznajesz jako wcieloną postać,
wszystko się jawi jako wcielona postać.

Z Ukrytego dziedzictwa szczęśliwości trzech postaci duchownego (bla ma sku gsum bde ba chen po'i gsang rgyud). Jest to pismo o wielkim spełnieniu (dzokczen) z obrządku starszyzny (ningmapa). Przekład własny.
  
  
རང་སྣང་སྤྲུལ་སྐུར་ཤེས་པ་ན།  
ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་སྐུར་འཆར་བ་ཡིན།

ཞེས་བླ་མའི་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གསང་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། དེ་རྙིང་མ་པའི་ལུགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཅིག་གོ

czwartek, 7 listopada 2013

(110) Rodzice Nanksiera Lopo

1. Otrzymanie zdrowego ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce

Szczepem był Gurip,1 ojciec nazywał się Gurip Bume,2 a matka Mangorsa Drone.3

1  Wymawiane też Kurip (Gu rib).
2  Gu rib 'Bum me. Gurip Zbiorowy.
3  Mang 'or za sGron ne. Rozrzutna Pochodniana. Przekład pierwszego członu imienia (Rozrzutna) jest niepewny, drugi człon wywodzi się od pochodni albo lampy.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se Bon gzhung Rig mdzod dPe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 18; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski
 
དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི།

གདུང་རུས་གུ་རིབ་ཡིན། ཡབ་གུ་རིབ་འབུམ་མེ་དང་། ཡུམ་མང་འོར་ཟ་སྒྲོན་ནེ་བྱ་བ་ཡིན།

środa, 6 listopada 2013

Cztery postanowienia

Oto cztery rodzaje podjęcia wielkiego postanowienia
(gtan tshigs chen po'i sbyor ba rnam pa bzhi),
wspomniane w opisie postępowania łaskawego wybawcy: 

postanowienie o własności1
       (rang bzhin gyi gtan tshigs),
postanowienie o jedności i rozłączności2
       (gcig dang 'du 'bral gyi gtan tshigs),
postanowienie o sprzecznościach będących razem3
       (lhan gcig gnas pa'i 'gal gyi gtan tshigs)
postanowienie o świadomości
       (rig pa'i gtan tshigs).

Wyraz tencyk (gtan tshigs), oznaczający postanowienie, stanowcze zdanie albo dogmat, można rozumieć również jako przeświadczenie. Zatem podjęcie czterech postanowień oznaczałoby przyjmowanie przeświadczeń o rzeczywistości pewnych prawd oraz działanie w oparciu o te przeświadczenia. Takie postępowanie wyróżnia się wiarą i wielką gorliwością.

Dziękuję Jesiemu Dzialle (Ye shes rGyal ba) z klasztoru Triten Norbutse (Khri brtan Nor bu rtse) w Nepalu za wyliczenie czterech postanowień.


1  O przyrodzie (naturze).
2  O jedności i mnogości.
3  Słynne w filozofii zachodniej jako zasada sprzeczności. Zasada ta mówi, że jedna rzecz nie może pod jednym i tym samym względem być, a zarazem nie być. Albo jest, albo nie jest. Tak samo jest z wszystkimi sprzecznościami, jak dobro i zło, ciepło i zimno, stałość i przemijalność. Nie mogą występować razem.

Niebywałe

Rody nie sprzedają majątku,
Pan i sługa w kości nie grają.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 98. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།ནང་ཚོགས་ཚོང་མི་རྒྱག
།དཔོན་གཡོག་ཤོ་མི་རྒྱག

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

wtorek, 5 listopada 2013

(16) Postępowanie łaskawego wybawcy

Nie będąc na zewnątrz, ani wewnątrz 
       przez cztery rodzaje podjęcia wielkiego postanowienia, 
patrzy na duszę wolną od przedmiotu i podmiotu
z rodzajem doświadczalnego poznania. 
Przestrzega wstrzemięźliwości 
       za pośrednictwem ciała, mowy i myśli. 
Jasno doświadcza świadomości, 
       a kiedy tylko postrzega takie uświadomienie, rozmyśla. 
Spełnia umysł i zasługę, stosując pięć dróg.1 
Wzruszony łaską działa dla siebie i innych. 
Szczególnie wzniosłych jest siedem szczegółów
zdobytych na tym miejscu niestworzonej świetlistości umysłu: 
zrozumienie, działanie, umysł, 
gorliwość, roztropność, skutek i zadanie. 
Jest to część piąta.

1  Drogę zebrania (tshogs lam), drogę używania (sbyor lam), drogę widzenia (mthong lam), drogę rozmyślania (sgom lam) i drogę oduczania (mi slob lam).

།།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ནི། 
།གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོའི་སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་བཞིས། 
།ཕྱི་ནང་ལོག་ན་མེད་པས་གཟུང་འཛིན་བྲལ་བའི་སེམས། 
།ཉམས་མྱོང་ཤེས་པའི་རྣམ་འདུག་བཅས་བལྟ། 
།སྡོམ་པ་ལུས་ངག་ཡིད་སེམས་སྒོ་ནས་བསྲུང༌། 
།གསལ་ལ་རིག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་སྟེ། 
།རྣམ་རིག་དེ་དམིགས་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་སྒོམ། 
།ལམ་ལྔ་སྤྱད་པས་ཡེ་ཤེས་བསོད་ནམས་རྫོགས། 
།བདག་གཞན་གཉིས་དོན་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྤྱོད། 
།ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་མེད་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས། 
།དེ་ལས་ཐོབ་པའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་བདུན། 
།རྟོགས་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་བརྩོན་འགྲུས་ཐབས་ཆེན་པོ། 
།འབྲས་བུ་འཕྲིན་ལས་ཙམ་ཁྱད་པར་འཕགས། 
།སྐབས་ལྔ་པའོ།།

niedziela, 3 listopada 2013

Zdrowa duma

Duma z cnoty to brak powodów do wstydu przez żywo obecną nieskazitelność. Taka duma, jeśli polega na prawdzie, nie jest brakiem pokory. Zachwycony doskonałością wywyższa cnotę, a własną osobę uniża. Skromne serce cieszy się obecnością szlachetnej towarzyszki.

(109) Nanksier Lopo

Uczeń tego duchownego

W opowieści o wielkim piewcy, Nanksierze Lopo1 pięć.


1  Cierpunk cienpo Nanksier Lopo (gyer spungs chen po sNang bzher Lod po). Zobacz o nim w przypisie 2 do Mowy końcowej do niezaburzonego dziedziczenia. 

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se Bon gZhung Rig mdzod dPe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 18; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski

།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི།

གྱེར་སྤུངས་ཆེན་པོ་སྣང་བཞེར་ལོ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

sobota, 2 listopada 2013

Cnota

Cnota jest wiedzą.

Sokrates


Gdzie

Znawco, gdzie umrzesz?
Lasko, gdzie pękniesz?

 
Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 81. Przekład własny z tybetańskiego.

།རྟོགས་ལྡན་གར་ཤི་དང༌།
།བེར་ཀ་གར་ཆག

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།