piątek, 23 września 2016

(33) Szkółka: Określenie skutku འབྲས་བུ།

Wspomagany przez własną przyczynę.
(rang rgyus phan gdags bya)

Inne możliwości tłumaczenia: Wspomagany przez własny powód, pobudkę.

Inne wyrazy mogące tłumaczyć 'bras bu (skutek): cel, wynik, owoc.

To należy do bliskoznaczności przedmiotu.

czwartek, 22 września 2016

(32) Szkółka: Określenie przyczyny རྒྱུ།

Pomocna dla własnego skutku.
(rang 'bras la phan 'dogs byed)

Inne możliwości tłumaczenia: Korzystna dla własnego celu, wyniku, pomagająca własnemu skutkowi, celowi, wynikowi.

Inne wyrazy mogące tłumaczyć rgyu (przyczyna): Powód, pobudka.

To należy do bliskoznaczności przedmiotu. 

Por. także podział przyczyny poniżej (46).

sobota, 17 września 2016

(31) Szkółka: Określenie złożoności འདུས་བྱས།

Stworzona z własnych okoliczności przyczynowych.
(rang gi rgyu rkyen las skyes pa)

Inne możliwości tłumaczenia: Zrodzona z własnych okoliczności przyczynowych, z własnej okoliczności przyczynowej.

Inne wyrazy mogące tłumaczyć 'dus byas (złożoność): Złożone.

To należy do bliskoznaczności przedmiotu.

piątek, 16 września 2016

(30) Szkółka: Określenie niestałości མི་རྟག་པ།

Chwilowość.
(skad cig ma)

Inne możliwości tłumaczenia: Chwilowe.

Inne wyrazy mogące tłumaczyć mi rtag pa (niestałość): niestałe, nieznaczność, nieznaczne.

Tłumacze często przekładają mitakpa (mi rtag pa) jako nietrwałość, ang. impermanence, jednakże temu pojęciu odpowiada bardziej tybetańskie minepa (mi gnas pa), złożone z wyrazów nie (mi) i trwanie/przebywanie/pozostawanie (gnas pa).

Uwaga. Wyraz tybetański takpa (rtag pa) oznaczający stały albo stałość wydaje się być pokrewny z wyrazem tak (rtags) oznaczającym znaczenie. Stąd rozsądnym wydaje się również przekład mitakpa jako nieznaczność albo nieznaczne.

To należy do bliskoznaczności przedmiotu.