środa, 26 marca 2014

(134) Rodzice Mu Siotrama

Pierwsze: Zdobycie zdrowego, ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce. Szczepem był Gurip.1 Ojciec nazywał się Gurip Trodzial,2 a matka Ramo Lugu.3
 
1 Gu rib.
2 Gu rib khro rgyal. Gurip (lub Kurip) Gniewny Pan.
3 Ra mo lu gu. Kozica Owieczka.


དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། གདུང་རུས་གུ་རིབ་ཡིན་ཏེ། ཡབ་ནི་གུ་རིབ་ཁྲོ་རྒྱལ་དང་། ཡུམ་ནི་ར་མོ་ལུ་གུ་བྱ་བ་ཡིན།

(133) Wielki Mu Siotram

Uczeń tego duchownego

W opowieści o Wielkim Mu Siotramie1 pięć.


1 dMu shod tram chen po. Wielki Siotram z Nieba.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 22; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski

།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི།

དམུ་ཤོད་ཏྲམ་ཆེན་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

wtorek, 25 marca 2014

Wyraz twarzy

Poznasz po barwie, czy człowiek szczęśliwy, czy smutny.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 159. Przekład własny z tybetańskiego.

།མི་ལ་དགའ་སྡུག་ཅི་བྱུང་མདོག་ནས་ཤེས།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

niedziela, 23 marca 2014

(132) Mądrość Mu Cotanka

Piąte: Nieprzygodne okazanie rozumienia. Po czterdziestu dniach, gdy [duchowny] podał mu rady o doświadczeniu, rozpraszał się to tu, to tam przez dziesięć dni. Był zbawiony, gdy po miesiącu zrozumiał.

།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། གདམས་ངག་བཏབ་ནས་ཞག་བཞི་བཅུ་ལ། བཅུ་ཕར་ཚུར་ལ་ཡེངས། ཟླ་བ་གཅིག་ནས་རྟོགས་ནས་གྲོལ་བ་ལགས་སོ།

wtorek, 18 marca 2014

Przyprawy

Duchowny do bycia dodaje słowo,
kierownik do bycia dodaje zgodę.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 63. Przekład własny z tybetańskiego.

།བླ་མ་ཡོད་ཐོག་ལ་ཆོས་དང༌།
།དཔོན་པོ་ཡོད་ཐོག་ལ་གནང་སྦྱིན།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

piątek, 14 marca 2014

(131) Cnoty Mu Cotanka

Czwarte: Dowody wykształcenia przygodnych i trwałych cnót. Bez zakłopotania był dumny z posiadania zarówno przygodnych, jak i najwyższych doskonałości.

།བཞི་བ་ཐུན་མོང་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྲུབ་རྟགས་ནི། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་མ་རྨོངས་པར་མངའ་བསྙེམས་པ་ལགས་སོ།

wtorek, 11 marca 2014

(130) Miejsca Mu Cotanka

Trzecie: W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia. Żył w uszczęśliwiającym miejscu zwanym Siank Sielrong.1 Przeżył sto trzynaście.

1 Shangs shel rong. Szklisty Wąwóz Nosa. Nos, czyli Siank (shangs) to dzielnica (yul sde) na obszarze ziem Tsang (gtsang), będących zachodnią częścią Środkowego Tybetu.

གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་དུ་བརྟེན་པའི་ཚེ་དུ་བཞུགས་པ་ནི༑ ཤངས་ཤེལ་རོང་བྱ་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དེར་བཞུགས། བརྟེན་པའི་ཚེ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་སོ།

poniedziałek, 10 marca 2014

Przezorność

Zapora przed napływem rzeki
gotowość na napływ wypadków

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 63. Przekład własny z tybetańskiego.
 
།ཆུ་མ་ཡོང་གོང་གི་རག
།རྐྱེན་མ་ཡོང་གི་བཟློག་པ།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

środa, 5 marca 2014

(129) Nauczyciel Mu Cotanka

Drugie: Jak pracowity i wybrany spotkał życzliwego duchownego. Otrzymał rady w czterdziestym siódmym [roku życia] po spotkaniu duchownego Mu Cogiego.1
 
1 Dmu tsog ge. Pionowy z Nieba.

།གཉིས་པ་ལས་འཕྲོ་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ན། བླ་མ་དམུ་ཙོག་གེ་དང་མཇལ་ནས། བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་པ་ལ་གདམས་ངག་གནང་བ་ལགས་སོ།

niedziela, 2 marca 2014

(128) Rodzice Mu Cotanka

Pierwsze: Zdobycie zdrowego, ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce. Szczep nazywał się Gurip,1 ojciec Gurip Tonpa Dziunge,2 a matka Roksiuza Alomen.3

1 Gu rib.
2 Gu rib ston pa rgyung nge. Gurip Objawiciel Dziunge.
3 Rog shud za a lo sman.

དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། གདུང་རུས་ནི་གུ་རིབ་སྟོན་པ་རྒྱུང་ངེ་དང་། ཡུམ་རོག་ཤུད་ཟ་ཨ་ལོ་སྨན་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།

(127) Mu Cotank

Uczeń tego duchownego

W opowieści o Mu Cotanku1 pięć.


1  Dmu tso stangs. Cotank z Nieba. Nie jest pewne, co może znaczyć Cotank.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 22; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski

།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི།

དམུ་ཙོ་སྟངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ་།

sobota, 1 marca 2014

Skryte dążenie, jawne działanie

Zostawił żebraka wewnątrz,
na zewnątrz
wypuścił prawość.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 110. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།སྤྲང་པོ་ནང་ལ་བཞག
།དགེ་བ་ཕྱི་ལ་བཏང༌།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།