czwartek, 27 grudnia 2012

Czystości

Czystość przekazu zależy od dającego, odbierającego i od dawanej rzeczy. W tym wszystkim konieczne jest zrozumienie.

Podpory

Święte obrazy, książki i pamiątki to pomoce.
Mają one służyć rozjaśnieniu świadomości.
Nie trzeba się o nie zabijać, ani martwić ich utratą.
Prawdziwy skarb to mądrość, i o nią należy dbać.

Rzeczy pomagające dojść do wiecznego znaczenia
są włączone w wieczny zamysł.
Rzeczy przemijają, ale wartość pozostaje.
Są więc wieczne mimo swej kruchości.

sobota, 8 grudnia 2012

Święte towarzystwo

Odwiedzam samotnego.
       Błogosławię go zamysłem nie-ja.
Rozmawiam z milczącym.

       Błogosławię go zamysłem nie-ja.
Ucztuję z głodnym.
 
       Błogosławię go zamysłem nie-ja.

Stając się towarzyszem,

       zabijam osobiste ja.
Jestem oświecicielem,

       odsłaniam prawdę bez ja.