sobota, 31 sierpnia 2013

(65) Ciunkpo Traśi Dzialcen

   Duchownego Ciunkpo Aładonka poprosił Ciunkpo Traśi Dzialcen.1
   Duchowny powiedział: „Słowo jest niezrozumiałe, jeśli nie poznałeś go jak ptaka ulatującego bez śladu po strzale kamieniem, jak niepowstrzymanego gromu z nieba, jak nierzeczowego urojenia na widnokręgu, jak orlika szybującego bez trwogi po niebie”.
   Przez dwadzieścia jeden lat, w grocie Saty2 w kraju Siangsiung,3 doił wszystkich roślinożerców, a jedzenia i picia dostarczały wszystkie drapieżniki. Był dumny z najwyższych i przygodnych doskonałości.
 
1  Khyung po bKra shis rGyal mtshan. Orle Godło Szczęścia. Tak jak w przypadku jego nauczyciela, Aładonka, człon imienia Ciunkpo (Orli) zdaje się odnosić do nazwy miejsca we wschodnim Tybecie.
2  Oznacza to chyba Twarda (brTan ma). Inne przekłady dla tego wyrazu to Doskonałość (dNgos grub) i Gwiazda Czarniejsza (sKar ma Nag pa, tzn. Kłos albo ogólnie gwiazdozbiór Panny).
3  Zhang zhung.

།བླ་མ་ཁྱུང་པོ་ཨ་བ་ལྡོང་ལ། ཁྱུང་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཞུས། བླ་མའི་ཞལ་ནས། རྗེས་མེད་རྡོ་ཐོག་ནས་བྱ་འཕུར་བ་ལྟ་བུའམ། ཐོགས་རྡུགས་མེད་པ་ནམ་མཁའི་ཐོག་ལྟ་བུའམ། དངོས་པོ་མེད་པ་བར་སྣང་གི་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའམ། ཡ་ང་མེད་པ་ཁྱུང་ཕྲུག་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བ་ལྟ་བུའམ། དེ་ཙུག་མ་ཤེས་ན་བོན་མ་རྟོགས་པ་ཡིན་གསུངས་སོ༑ ༑དེས་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ས་ཏི་ཕུག་ཏུ། ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་རི་དྭགས་ཐམས་ཅད་བཞོས། གཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཟའ་བཏུང་བསྐྱལ། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྙེམས་སོ།

piątek, 30 sierpnia 2013

(64) Ciunkpo Aładonk

   Ten duchowny zobowiązał średniego z trzech synów. Tego duchownego, Ciagronka Sekara poprosił Ciunkpo Aładonk.1
   Duchowny powiedział: „Albo bądź jak schorowany zatwardzialec i włócz się po królestwie, albo bądź jak lew szukający strawy i łaź po lodowcach i urwiskach, albo bądź jak król tracący kraj i zatrzymaj niższą cząstkę”.
   Zdobywał on doświadczenie przez osiem lat w Kemar Takcank,
2 i tak stał się dumny z wielu zwyczajnych i najwyższych doskonałości.

1  Khyung po A ba ldong. Orli Aładonk. Określenie Orli (Ciungpo) może odnosić się do nazwy miejsca w Tybecie w okolicy Kam (Khams), jakby Orlice.
2  Gad dmar sTag tshang. Legowisko Tygrysa w Czerwonej Szczelinie.

།བླ་མ་དེས་སྲས་གསུམ་གྱི་བར་མ་ལ་གདམས་སོ། །བླ་མ་ཇག་རོང་གསས་མཁར་དེ་ལ། ཁྱུང་པོ་ཨ་བ་ལྡོང་གིས་ཞུས། བླ་མའི་ཞལ་ནས། ཡང་ན་སྙིང་རུས་ཅན་ལ་ནད་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གྱི། །རྒྱལ་ཁམས་སུ་འཁྱོམས་ཤིག །ཡང་ན་སེང་གེ་གཟན་ཚོལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གྱི། གངས་གོང་དང་གཡའ་གོང་འགྲིམས་ཤིག ཡང་ན་རྒྱལ་པོ་ཡུལ་ཤོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གྱི། དམན་ཆ་ཟངས་ཤིག་གསུངས་སོ༑ ༑དེས་གད་དམར་སྟག་ཚང་དུ་ལོ་བརྒྱད་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དུ་མ་བསྙེམས་པ་ལགས་སོ།

czwartek, 29 sierpnia 2013

(63) Ciagronk Sekar

   On1 pouczył Ciagronka Sekara.2 Udzielił także pouczeń o dziedziczeniu oblicza duchownego, pouczeń o ćwiczeniu3 i pouczeń o zaufaniu.
   Duchowny Ciagronk powiedział: „Dla pośrednika są trzy podobieństwa bycia. Pośrednik jak lew odwraca się od gonienia za widokiem. Pośrednik jak niechcąca dziecka mamka i jak król nie pożąda cieszenia się widokiem. Pośrednik jak szybujący po niebie orzeł i jak Tunce Tungna4 utrzymuje widok jak sen, wolny od pożądania. Co z tych trzech pasuje, to wykonuj”.
   Zdziałał wiele z żoną i synami.5 Został świętym, nie pozostawiając zwłok.

1  Chyba Salła Ocien.
2  Jag rong gSas mkhar.
3  Zdaje się to być tym samym, co dziedzictwo dokonania (grub pa'i rgyud) – drugie z ośmiu dziedzictw wielkiego spełnienia, o których wspomniał Wielki Horty w opowieści o Kuncienie Tondrupie (52). Ćwiczenie albo zdobywanie doświadczenia (nyams su blangs pa) może być także rozumiane jako stosowanie, używanie, i stąd jest w bliskiej łączności z wyrazem dokonanie (grub pa), oznaczającym uskutecznienie myśli (bsam) albo słowa (bon).
4  Dun tse Dung rna. Próżny Odszczepieniec? Przekład wątpliwy (oparty na wyjaśnieniach ze słowników siangsiuńsko-tybetańskich podanych przez Dana Martina w Zhangzhung Dictionary w osiemnastym numerze Revue d’Etudes Tibétaines 2010). Tunce (dun tse) może oznaczać (1) pende (bandhe/ban de), czyli buddyjskiego mnicha; (2) penlog albo pende tamniam (ban log, ban dhe dam nyams), czyli przewrotnego albo rozwiązłego mnicha; (3) cunpa (btsun pa), czyli szlachetnego albo mnicha. Drugi człon Tungna (dung rna) w dosłownym przekładzie tybetańskim mógłby oznaczać muszelkowe ucho (kolczyk?), ale tutaj zestawiony został znaczeniowo z siangsiuńskim wyrazem tunga (dung nga) oznaczającym tongpa (stong pa), czyli próżny.
5  Życie rodzinne nie było dla niego przeszkodą w duchowym działaniu.

།དེས་ཇག་རོང་གསས་མཁར་ལ་གདམས་སོ། །དེ་ཡང་བླ་མའི་ཞལ་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་དང་། ཉམས་སུ་བླངས་པའི་གདམས་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་གདམས་པ་དང་གསུམ་གནང་པ་ལགས་སོ། །བླ་མ་ཇག་རོང་གི་ཞལ་ནས། རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་འདུག་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། སེང་གེ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་པ། སྣང་བ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པ། མ་མོ་བུ་མི་འདོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་པ། སྣང་བ་ལ་སྤྱོད་ལ་མ་ཆགས་པ། ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡིང་བ་ལྟ་བུ་དང་། དུན་ཙེ་དུང་རྣ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་པ༑ སྣང་བ་ལ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་འཛིན་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ། །དེ་གསུམ་གང་འཐད་གྱིས་ཤིག་གསུངས། ཁོང་གིས་ཁབ་སྲས་དང་མང་དུ་མཛད་དེ། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་སོ།

wtorek, 27 sierpnia 2013

(62) Aładonk i Salła Ocien

Duchowny Rasank Trynneko przekazał dziedzictwo wyznawcy z Sumpa,1 Aładonkowi,2 a on przekazał dziedzictwo wyznawcy z Chin, Salle Ocienowi.3 Ci dwaj przekazali dziedzictwo w kraju Sumpa i w Chinach.

1  Sum pa. W Amdo?
2  A ba ldong.
3  gSal ba 'Od chen. Jasna Świetlistość.

།བླ་མ་ར་སངས་ཁྲིན་ནེ་ཁོད་ཀྱིས། སུམ་པའི་བོན་པོ་ཨ་བ་ལྡོང་ལ་བརྒྱུད། དེས་རྒྱའི་བོན་པོ་གསལ་བ་འོད་ཆེན་ལ་བརྒྱུད་དོ། །དེ་གཉིས་ཀྱིས་སུམ་པ་དང་རྒྱའི་ཡུལ་དུ་བརྒྱུད་དོ།

Niepodniecony widokiem

Niepodniecony widokiem
nie ciągnący jak osioł
za marchewką wiszącą przed nosem
wyćwiczony uporządkowany
nie dający się omamić złudom

widok jest jak złuda

głupiec go pożąda
a mędrzec ogląda

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

(61) Trynneko

   Duchownego, Kurypa Palzanka poprosił Rasank Trynneko,1 więc duchowny powiedział:
   „Żeby być mędrcem, ćwicz umysł, a żeby być szlachetnym, utrzymuj porządek”. Tak przekazał wszystkie słowa przyczyny i skutku.
   Duchowny powiedział: „Zmarnujesz słowo, jeśli po zdobyciu porady2 nie okażesz się niepodniecony wyrazem, tak jak mamka obcierająca dziecko.3 Uważaj i czuwaj”.
   Czy ujeździł ludożerczego tygrysa w górach południowego Cientrank Ronk,4 czy przemierzył wodę bez łodzi,5 posiadał wiele dowodów.

1  Ra sangs khrin ne khod.
2  Rad.
3  Przekład niepewny: gdams ngag thob nas snang ba la mi chags pa/ ma mo bu la dri log pa 'dra ba zhig ma byung na.
4  gCan 'phrang rong). Dolina Przesmyków.
5  Może to oznaczać, że przeszedł po powierzchni wody albo że przepłynął jezioro lub rzekę bez pomocy łodzi. Zdanie to nie jest jednoznaczne (chab la gru med par gshegs pa). Użyty tutaj wyraz siek (gshegs) oznaczający zazwyczaj chodzenie, zdaje się być również stosowany w znaczeniu pływania. Tak na przykład pisze w żywocie Hladźina, że „pływał w wodzie niczym ryba” (chab la nya bzhin gshegs pa).

།བླ་མ་གུ་རིབ་དཔལ་བཟང་ལ། ར་སངས་ཁྲིན་ནེ་ཁོད་ཀྱིས་ཞུས་པས། བླ་མའི་ཞལ་ནས། མཁས་པར་བློ་སྦྱོང་བཙུན་པར་ཁྲིམས་མནོས་བྱ་བ་ཡིན་གསུངས་ནས། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་བོན་ཐམས་ཅད་གནང་ངོ་། །བླ་མའི་ཞལ་ནས། གདམས་ངག་ཐོབ་ནས་སྣང་བ་ལ་མི་ཆགས་པ། མ་མོ་བུ་ལ་དྲི་ལོག་པ་འདྲ་བ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། བོན་ཆུད་གསོན་པས་རེམས་ལ་འབོད་ཅིག་གསུངས་སོ། །དེས་ལྷོ་གཅན་འཕྲང་རོང་གི་རི་ལ། སྟག་མི་གཟན་ཆིབས་ནས་འབྱོན་པའམ། ཆབ་ལ་གྲུ་མེད་པར་གཤེགས་པའམ། གྲུབ་རྟགས་དུ་མ་མངའ་བ་ལགས་སོ།

sobota, 24 sierpnia 2013

Uszczęśliwiające wezwanie

Wzywam świętego trzech czasów, Drogiego Duchownego,1
właściciela doskonałości, stopy szczęśliwości,
usunięcie trudności, siłę surowego pogromcy:
Uszczęśliw, proszę.
Uszczęśliw, aby załagodzić
       zewnętrzne, wewnętrzne i ukryte trudności.
Spraw, aby spełniły się myśli.
 
W czasie gdy skarbnik Ciokdziur Decien Linkpa2 wydawał zaproszenie z cennego piętra skalistej góry na prawym zboczu Senkcien Namdrak,3 to właśnie wezwanie było bardzo uszczęśliwiające. Więc zadbajcie wszyscy o odmówienie.

1  Guru Rinpocze (Gu ru Rin po che) znany jako Padmasambawa. Drogi Duchowny oznacza także własnego zasadniczego duchownego, źródło szczęścia.
2  gTer chen mChog gyur bDe chen gLing pa. Najwyższy Polanin Szczęśliwości.
3  Seng chen gNam brag. Niebiańska Skała Wielkiego Lwa.

Ciokdziur Linkpa (1829-1870),
zdjęcie z himalayanart.org

༈ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔


ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བྱིན་ རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག། །།

piątek, 23 sierpnia 2013

(60) Palzank

Tego duchownego, Kurypa Hladźina poprosił Kuryp Palzank,1 a on włócząc się po górach, rozmyślał w wolności pierzastego,2 nie zatrzymując się w miejscu, i tak był uświęcony bez pozostawienia powłoki.

1  Gu rib dPal bzang. Palzank oznacza Dobrobyt.
2  Wolność pierzastego mogłaby też być nazwą własną miejsca, ale to raczej wątpliwe, ponieważ zostało powiedziane, że nie zatrzymywał się w miejscu, czyli żył jak ptak. Określenie to brzmi po tybetańsku drocaciengi tral (sgro rtsa can gyi bral).

།བླ་མ་གུ་རིབ་ལྷ་སྦྱིན་ལ། གུ་རིབ་དཔལ་བཟང་གིས་ཞུས་ནས། དེས་རི་འགྲིམས་ནས། གནས་མ་བཟུང་བར་སྒྲོ་རྩ་ཅན་གྱི་བྲལ་ལ་བསྒོམས་པས། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་སངས་རྒྱས་སོ།

Wymarzony skarb ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།

Wymarzony skarb zwany też powszechnie klejnotem spełniającym życzenia (sanskr. cintāmaṇi) oznacza istotę rzeczy oraz duchową zdolność twórczą – talent. Tybetańskie określenie składa się z wyrazów jiźin (yid bzhin) i norbu (nor bu). Pierwszy wyraz oznacza wymarzony, wyobrażony, myślny albo podobny do myśli (yid – myśl, wyobraźnia; bzhin podobny, niby, jakby), a drugi to skarb, klejnot lub pieniądz.

czwartek, 22 sierpnia 2013

(59) Hladźin

   Tego duchownego, Senegała z Siangsiungu, poprosił Kuryp Hladźin.1
   Duchowny ten powiedział: „To słowo przypomina cenny, wymarzony skarb. Trudno znaleźć, a gdy się znajdzie, kładzie się na głowie i modli, a wtedy jakby spełniał potrzeby i pragnienia”.
   Nie chodząc do miast i wiosek, rozmyślał i zdobywał doświadczenie niekłopotany ludzkimi zdaniami przez jedenaście lat na miejscu gniazda, i tak latał po niebie niczym ptak, pływał w wodzie niczym ryba i był uświęcony bez pozostawienia powłoki.

1  Gu rib lha sbyin. Hladźin znaczy Bożydar.

།བླ་མ་ཞང་ཞུང་སད་ནེ་གའུ་དེ་ལ། གུ་རིབ་ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་ཞུས། བླ་མ་དེའི་ཞལ་ནས། བོན་འདི་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འདྲ་སྟེ། རྙེད་པ་དཀའ་རྙེད་ནས་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས། དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་དང་འདྲའོ་གསུངས། དེར་གྲོང་ཡུལ་དུ་མ་ཕྱིན་པར། བྱ་ཚང་གི་གནས་སུ་ལོ་བཅུ་གཅིག་མི་ཚིག་གིས་བར་མ་ཆད་པར་བསྒོམས་ཤིང་། ཉམས་སུ་བླངས་པས། ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་བཞིན་འཕུར་བ་དང་། ཆབ་ལ་ཉ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་སོ།

środa, 21 sierpnia 2013

Stare i nowe (wyjaśnienie prośby Senegała)

Nie przekazuj mi tego słowa dziedzictwa”.
To znaczy: Nie dawaj starego, chcę nowe.
Odpowiedź:
Może i chcesz, ale inni nie rozumieją nowego.
Musisz poznać stare, aby dać im zrozumieć nowe.

(58) Senegał

   Tego duchownego, Rasanka Samdrupa poprosił Senegał z Siangsiungu:1 
   Nie przekazuj mi tego słowa dziedzictwa”. 
   Duchowny powiedział: „Tobie nie jest potrzebne, ale późniejsze osoby, które nie będą znały nadziei, będą potrzebowały poznać”. Tak nauczył wszystkiego.
   Duchowny powiedział: „To słowo przypomina dorosłe orlę albo pełne sił lwiątko albo wypełniony klejnotami skarbiec. Nie rozwija się dla innych poza własnym celem, a nawet gdy się rozwija, to się nie wyczerpuje”.
   Zdobywał on doświadczenie przez sześć lat na miejscu groty, i tak stał się dumny z przygodnych i najwyższych doskonałości.
 
1  Siangsiung Senegał (zhang zhung sad ne ga'u).

།བླ་མ་ར་སངས་བསམ་གྲུབ་དེ་ལ། ཞང་ཞུང་སད་ནེ་གའུས་ཞུས་པས། རྒྱུད་ཀྱི་བོན་འདི་བདག་ལ་མི་འཚལ་ཞུས་པས། བླ་མའི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ལ་མི་དགོས་ཏེ། གང་ཟག་ཕྱི་མ་རྣམས་གང་ལ་མོས་མི་ཤེས་པས། ཤེས་དགོས་གསུང་ནས་ཀུན་བསླབས་སོ། །བླ་མའི་ཞལ་ནས། བོན་འདི་ནི་ཁྱུང་ཕྲུག་ཚར་བའམ། སེང་ཕྲུག་རྩལ་རྫོགས་པའམ། རིན་པོ་ཆེའི་དཀོར་མཛོད་བཀང་པ་དང་འདྲ་སྟེ། རང་གི་དོན་ལས་གཞན་ལ་སྤེལ་བར་མི་འདུག སྤེལ་ཀྱང་འཛད་པར་མི་འདུག་གསུངས་སོ། །དེས་བྲག་ཕུག་གི་གནས་སུ་ལོ་དྲུག་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྙེམས་པ་ལགས་སོ།

wtorek, 20 sierpnia 2013

(57) Samdrup

   Tego duchownego, Rasanka Kumę Racę poprosił brat, Rasank Samdrup.1
   Ten duchowny powiedział: „To słowo przypomina kamień na dnie morza. Trudno znaleźć. Przypomina tęczę na niebie. Trudno sprawdzić. Przypomina lawinę na urwisku. Trudno zatrzymać. Przypomina głaz w rzece. Jest śliskie. Uważaj”.
   Nie zatrzymując się w miejscu, był dzieckiem gór przez trzy lata, i tak stał się dumny z przygodnych i najwyższych doskonałości.

1  Ra sangs bsam grub. Sędziwy (?) Spełnienie Marzeń.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 10-11; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།བླ་མ་ར་སངས་ཀུ་མ་ར་ཙ་དེ་ལ། མཆེད་པོ་ར་སངས་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་ཞུས། བླ་མ་དེའི་ཞལ་ནས། བོན་འདི་ནི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་གི་རྡོ་དང་འདྲ་སྟེ་རྙེད་པ་དཀའ་འོ། །ནམ་མཁའི་གཞའ་ཚོན་དང་འདྲ་སྟེ་བརྟག་པ་དཀའ་འོ། །རི་གཟར་གྱི་རྦབ་དང་འདྲ་སྟེ་ཟིན་པ་དཀའ་འོ། །ཆུ་རྡོའི་དྲག་དང་འདྲ་སྟེ་འདྲེད་པས་རེམས་ཤིག་གསུངས་སོ། །དེས་གནས་མ་བཟུང་པར་རིའི་བུ་ལོ་གསུམ་ཙམ་བྱས་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྙེམས་པ་ལགས་སོ།

Przyjmowanie polecenia

Sprawdzajcie, badajcie, słuchajcie, myślcie, wykonujcie, rozmyślajcie i rozumiejcie to dane przeze mnie przykazanie. Dokonajcie całkowicie własnego celu i innym całkowicie ukażcie. Obracajcie słowem w obszarze obrazu, obszarze pragnienia i obszarze bez obrazu.

Powiedział Tonpa Sienrab (sTon pa gShen rab) w Opowieści o rozpaleniu nieskalanego blasku (Dri ma med pa gzi brjid rab tu 'bar ba'i mdo). 

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski 

བདག་གིས་སྟོན་པའི་བཀའ་འདི་བརྟག་ཅིང་དཔྱོད་ཅིག ཉོནད་ཅིག སོམས་ཤིག སྒྲུབས་ཤིག སྒོམ་ཅིག ཀུན་ཆུབ་པར་གྱིས་ཤིག རང་གི་དོན་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པར་གྱིས་ཤིག གཞན་ལ་ཡོངས་སུ་སྟོན་པར་གྱིས་ཤིག གཟུགས་ཁམས་དང༌། འདོད་ཁམས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སུ་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གྱིས་ཤིག

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་དྲི་མ་མེད་པ་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

(56) Kuma Raca

   Tego duchownego, Tapiego Racę poprosił syn, Rasank Kuma Raca.1 Zatem duchowny ten powiedział:
   To słowo przypomina mleko lwicy. Złe naczynie go nie zachowa. Nie objawiaj go więc byle komu.2 Przypomina ono wodę na suchej górze. Jest rzadkie. Przypomina jajo orła. Trudno znaleźć. Nie zmarnuj”.
   Zdobywał doświadczenie przez dziewięć lat w Nirynk,3 i tak stał się dumny z wielu przygodnych i najwyższych doskonałości.

1  Ra sangs Ku ma Ra tsa. Sędziwy Król Jeziora (?; tylko słowo Król jest pewne w tym przekładzie).
2  Przekład luźny. Zagadkowe wyrażenie: Gar thod thod du ma ston cig.
3  Ni rings.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 10; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།བླ་མ་ཏ་པི་ར་ཙ་དེ་ལ་སྲས་ར་སངས་ཀུ་མ་ར་ཙས་ཞུས་པས། བླ་མ་དེའི་ཞལ་ནས། བོན་འདི་ནི་སེང་གེའི་འོ་མ་དང་འདྲ་སྟེ། སྣོད་ངན་གྱིས་མི་ཐུབ་ཀྱི། གར་ཐོད་ཐོད་དུ་མ་སྟོན་ཅིག འདི་ནི་རི་སྐམས་ཀྱི་ཆུ་དང་འདྲ་སྟེ་དཀོན་ནོ། །ཁྱུང་སྒོང་དང་འདྲ་སྟེ་རྙེད་པར་དཀའ་བས་ཆུད་མ་གསོན་ཅིག་གསུངས་སོ། །དེས་ནི་རིངས་སུ་ལོ་དགུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དུ་མ་བསྙེམས་སོ།

Złudne dzieła i pozory prawdy

Te dzieła świata, te pozory prawdy
są zaledwie chwilą, są zaledwie nazwą, zaledwie przymiotem,
jakby sen, złudzenie, urojenie, tęcza.
Ponieważ nie zdołacie sprawdzić tego i zbadać,
odwróćcie umysł od krążenia i wejdźcie na drogę zbawienia.

Powiedziane przez Tonpę Sienraba (ston pa gshen rab) w Opowieści o rozpaleniu nieskalanego blasku (dri ma med pa gzi brjid rab tu 'bar ba'i mdo).

འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་འདི་བདེན་གྱི་སྣང་བ་འདི།
སྐད་ཅིག་ཙམ་མོ། མིང་ཙམ་མོ། བཏགས་པ་ཙམ་མོ།
རྨི་ལམ་ལྟ་བུའོ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའོ། གཞའ་ཚོན་ལྟ་བུའོ།
དེས་ན་ཡང་འདི་ལ་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་མི་བཟོད་པའི་ཕྱིར་དུ།
འཁོར་བ་ལས་བློ་ལྡོག་ཅིང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་གཞུག་པར་བྱའོ།

ཞེས་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་དྲི་མ་མེད་པ་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ།

niedziela, 18 sierpnia 2013

(55) Tapi Raca

   Tego duchownego, Rasanka Ludziala poprosił przewodnik Tapi Raca.1 Zatem objawiając wszystkie bez wyjątku słowa przyczyny i skutku, duchowny powiedział:
   „To słowo przypomina mleko lwicy. Trudno wypić i rzadko się znajduje. Zdobądź doświadczenie”.
   Zdobywał doświadczenie przez dziewięć lat w grocie w Taktap Sengie,2 i tak stał się dumny z przygodnych i najwyższych doskonałości. Był uświęcony bez pozostawienia powłoki.

1  Pomcien Tapi Raca (dPon chen Ta pi Ra tsa). Imię to jest oddane w języku siangsiuńskim. Na podstawie świadectw bonu można je przetłumaczyć jako Światły Król. Tapi (ta pi) oznacza Światło ('od), a Raca to Król (rgyal po), co wydaje się również nawiązywać do hinduskiego słowa radzia (rāja). Ten duchowny znany jest również pod imieniem Tapi Hryca (Ta pi Hri tsa), co tłumaczy się jako Światły Chłopczyk ('od kyi khye'u chung).
2  sTag thabs Seng ge'i brag. Lew w Legowisku Tygrysa.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 10; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski
 
།བླ་མ་ར་སངས་ཀླུ་རྒྱལ་དེ་ལ། དཔོན་ཆེན་ཏ་པི་ར་ཙ་བས་ཞུས་པས། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་བོན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་བསྟན་ནས། བླ་མ་དེའི་ཞལ་ནས། བོན་འདི་ནི་སེང་གེའི་འོ་མ་དང་འདྲ་སྟེ། བཏུང་བ་དཀའ་ཞིང་རྙེད་པར་དཀོན་ནོ། །ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག་གསུངས་སོ། །དེས་སྟག་ཐབས་སེང་གེའི་བྲག་ལ་ལོ་དགུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྙེམས། ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ལགས་སོ།

sobota, 17 sierpnia 2013

(54) Ludzial

   Tego duchownego uzdrowiciela, Dałę Dzialcena poprosił przewodnik, Rasank Ludzial,1 więc objawiając nieprzerwanie słowa przyczyny i skutku, duchowny powiedział: 
   To przypomina wymarzony skarb. Trudno znaleźć”. Mówiąc tak, przekazał go. 
   Przewodnik Rasank zdobywał doświadczenie przez siedem lat w Bomarze,2 i tak stał się dumny z przygodnych i najwyższych doskonałości.

1  Pomcien Rasank Ludzial (dPon chen Ra sangs kLu rgyal). Przewodnik, Sędziwy (?) Pan Węży.
2  Bomar (sBo dmar). Czerwony Przełyk.
  
Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 10; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski
 
།བླ་མ་ཚེ་སྤུངས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ལ། དཔོན་ཆེན་ར་སངས་ཀླུ་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས་པས། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་བོན་རྣམས་མ་འགགས་པར་བསྟན་ནས། བླ་མའི་ཞལ་ནས། འདི་ནི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་སྟེ། རྙེད་པར་དཀའ་བ་ཞིག་འདུག་གསུངས་ནས་གནང་ངོ་། །དཔོན་ཆེན་ར་སངས་ཀྱིས་སྦོ་དམར་དུ་ལོ་བདུན་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྙེམས་པ་ལགས་སོ།

piątek, 16 sierpnia 2013

(53) Dała Dzialcen

   Tego duchownego, Kunciena Tondrupa poprosił przewodnik uzdrowiciel Dała Dzialcen,1 więc on objawił słowo jak wcześniej.
   Duchowny ten powiedział: „Podobieństwo bycia tego słowa. Przypomina przykładową żmiję wchodzącą w szczelinę bambusa. Jest niezaplątane. Zdobądź doświadczenie”.
   Przewodnik Dała Dzialcen zdobywał doświadczenie przez dziewięć lat w miejscu skruchy czerwonych skał,2 i tak stał się dumny zarówno z przygodnych, jak i najwyższych doskonałości.

1  Pomcien Cepunk Dała Dzialcen (dPon chen Tshe spungs zLa ba rGyal mtshan). Przewodnik uzdrowiciel Godło Księżyca albo Godło Miesiąca.
2  Tragmar cieśik (brag dmar chad gshig). Możliwe, że jest to nazwa własna.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 10; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski

།བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་དོན་གྲུབ་དེ་ལ། དཔོན་ཆེན་ཚེ་སྤུངས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཞུས་པས། སྔར་གྱི་བོན་ཇི་བཞིན་དུ་བསྟན་ནོ། །བླ་མ་དེའི་ཞལ་ནས། བོན་འདི་ཡི་འདུག་ཚུལ་ནི། དཔེ་སྦྲུལ་སྙུག་དོང་དུ་ཞུགས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། འཆུག་པ་མེད་པ་ཞིག་འདུག་པས། ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག་གསུངས་ནས། དཔོན་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། བྲག་དམར་ཆད་གཤིག་གི་གནས་སུ། ལོ་དགུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་བསྙེམས་པ་ལགས་སོ།

środa, 14 sierpnia 2013

Wyjaśnienie rozmowy Hortego z Tondrupem

   Kuncien Tondrup1 w swojej prośbie wymienia trzy rodzaje słowa. Słowo znamienności przyczyny, słowo zaklęcia, wykształcenia i spełnienia oraz słowo przechodzące do niedwoistości przyczyny i skutku. Ogólnie oznacza to postępowanie zewnętrzne, wewnętrzne i ukryte. Pierwsze skupia się na przyczynie, drugie na skutku, a trzecie obejmuje przyczynę i skutek na równi. Tybetańscy wyznawcy bonu nazywają powszechnie te trzy postępowania opowieścią (sutrą), zaklęciem (mantrą)2 i wielkim spełnieniem (dzokczen).
   Słowo znamienności to nauka zajmująca się określeniem rzeczywistości przez docieranie do źródła – szukanie przyczyny. Według tego postępowania po znalezieniu przyczyny udręki, usuwa się jej korzeń, czyli nieświadomość. Dlatego Kuncien Tondrup powiedział, że to słowo „wypiera się podstawy”. Ta podstawa w tym ujęciu oznacza podstawę krążenia.
   Słowo zaklęcia, wykształcenia i spełnienia oznacza naukę o przyzywaniu Boga i ochronie przed złymi wpływami (tzn. zaklęcie), wykształcenie osobowości w postaci Boga i spełnienie osoby w Boskim zadaniu. To słowo zajmuje się zbawieniem, czyli skutkiem. Rozpoznaje przyczynę udręki jako pożyteczną w skutku, więc nie „wypiera się podstawy”, ale ją „zmienia” (jak to zostało powiedziane).
   Oba te postępowania są mozolne i ich znaczenie jest małe. Ciągłe patrzenie na przyczyny i szukanie określeń dla rzeczywistości w celu uchronienia się przed błędem jest mozolnym zajęciem, z którego wynika tylko osobisty wymierny pożytek. Również zmienianie podstawy, zaklinanie, kształtowanie Boskiego obrazu w duszy i spełnianie go w rzeczywistości jest mozolnym zajęciem, z którego wynika tylko wymierny pożytek dla innych.
   Osiągnięcie właściwego wyrazu w różnego rodzaju zaklęciach jest trudnym zadaniem, bo wymaga doskonałości. Wykształcenie Boskiego obrazu jest trudnym zadaniem, bo wymaga poznania wszystkich Boskich imion (przymiotów). Spełnienie tego obrazu jest trudnym zadaniem, bo wymaga zupełnego spalenia siebie. Wypływa z tego wszystkiego pożytek dla innych, ale mała jest w tym korzyść własna, bo oderwane jest od zrozumienia przyczyny. Oba więc znaczenia, czy to skupione na przyczynie, czy to skupione na skutku, są małe i wymierne. Z pierwszego wynika przeważnie dobro własne, a z drugiego przeważnie dobro innych.
   Najszczytniejsze więc postępowanie jest tym, które „przechodzi do niedwoistości przyczyny i skutku”. Ponieważ przyczyna i skutek są tutaj nierozłączne, nie trzeba się skupiać ani na jednym, ani na drugim. Wszystko jest doskonałe samo w sobie, takie jakie jest. Dlatego „mały jest mozół, a wielkie znaczenie”.
   Skutek związany jest z przyczyną, więc nie ma potrzeby szczególnego poszukiwania przyczyny, gdy w świadomości jawi się skutek. Przyczyna związana jest ze skutkiem, więc nie ma potrzeby szczególnego poszukiwania skutku, gdy w świadomości jawi się przyczyna. Przez samoistną myśl podstawa krążenia zostaje wzmocniona – nadaje się znaczenie nieświadomości – błąd przestaje prowadzić do błądzenia.
   Mozół w tym mały. To tylko bycie, wyraz i pokaz. Znaczenie jest wielkie, bo uwzględnia wszystko na równi – zarówno siebie, jak i innych. Takie jest wielkie spełnienie (dzokczen – rdzogs chen) – to „słowo wzięte z ochotą”, lekkie jak podmuch wiatru, wcale nie odpychające nazwami i określeniami, ani nie odstawiane na bok przez trudność wyrazu, wykształcenia, czy spełnienia. Nie rzeczowe, nie złudne, a jednak prawdziwe i łaskawe, bo obejmujące wszystko, tak jak niebo.
   Wielki Horty wyróżnił osiem dziedzictw tego wielkiego spełnienia w zależności od treści. Dla wyjaśnienia podane zostaną różne obrazowe porównania:

(jakby zewnętrzne:)

1. Rada (zobowiązanie) – słowo – co było mówione,
2. Dokonanie – czyn – co było dokonane,

3. Obowiązek – konieczność – co trzeba robić,
4. Prawo – możliwość – co można robić,

(jakby wewnętrzne:)

5. Usta duchownego – świadectwo (przykazanie) – istota – sprawy pewne,
6. Ufność – świadomość (posłuszeństwo) – własność – doświadczenia,

7. Cel – zrozumienie – łaska bierna – objawienie się myśli, korzyści płynące z zastosowania, 
8. Opowiadanie – wyjaśnianie – łaska czynna – przekonywanie, dowodzenie, uzasadnianie.

   Te porównania spisano na podstawie własnego zrozumienia. Kuncien Tondrup poznał to wszystko dogłębnie i zrobił z tego właściwy użytek, odkładając jedne sprawy na bok, a inne przyjmując z ochotą. Zatem przez to, że znalazł właściwe miejsce dla spraw mniejszej wagi (na boku), a istotnym sprawom poświęcił uwagę, „dokonał zarówno przygodnych, jak i najwyższych doskonałości”, co znaczy, że otrzymał wszelkie rodzaje uzdolnień i stał się jakby geniuszem.

1  Możliwe, że był to Siddhartha, a więc Budda Siakiamuni. Imię Siddhartha w przekładach tybetańskich oddawane jest jako Tondrup (Don grub). Występujący tutaj człon imienia Kuncien (Kun mkhyen) może być rozumiany jako Obeznany albo Wszechwiedzący i w tym przypadku mógłby on nawiązywać do przymiotu wszechwiedzy Buddy.
2  Nazywane również tantrą.

wtorek, 13 sierpnia 2013

(52) Kuncien Tondrup

   Pierwsze. Od ciepłorodnego Nieśmiertelnego Kosmyka dziedziczył wierny, Wielki Horty.1 Znał on dziewięć postępowań, więc Kuncien Tondrup2 poprosił:
   „To słowo znamienności przyczyny wypiera się podstawy. Wielki w nim też mozół, a małe znaczenie. To słowo zaklęcia, ożywienia i spełnienia zmienia podstawę. Wielki w nim też mozół, a małe znaczenie. To słowo przechodzące do niedwoistości przyczyny i skutku sprzyja3 podstawie. Więc mały jest mozół, a wielkie znaczenie. Poproszę o nie”.
   Wielki Horty powiedział: „Wiedz, że słowo porzucone to jedno. Wiedz, że słowo odłożone na bok to drugie. Wiedz, że słowo wzięte z ochotą to trzecie. Musisz znać wszystkie”. 
   Powiedział też: „Poznaj znamienność, i porzuć. Poznaj to słowo zaklęcia, ożywienia i spełnienia jako złudzenie, odbicie w lustrze albo krąg księżyca na wodzie, i odłóż na bok. To słowo przechodzące do przyczyny i skutku ma dużo wielkich dziedzictw, ale dziedzictwo pouczenia4 to jedno, dziedzictwo wykształcenia to drugie, dziedzictwo obowiązku to trzecie, dziedzictwo prawa to czwarte, przekazanie ust duchownego to piąte, przekazanie ufności to szóste, przekazanie skutku to siódme, przekazanie opowiadania to ósme”.
   Te i inne dziewięć postępowań poznał bez zamętu. Kiedy poznał słowo znamienności i wszystkie niższe postępowania, odłożył je na bok. Wziął z chęcią słowo zaklęcia, a zwłaszcza słowo nadzwyczajności,5 i tak wykształcił zarówno przygodne, jak i najwyższe doskonałości.

1  Horty Cienpo (Hor ti Chen po).
2  Kun mkhyen Don grub. Obeznany Pomocnik. Imię to może kojarzyć się z Siddharthą i postacią Buddy Siakjamuniego.
3  Błogosławi, naznacza, nadaje znaczenie, umacnia.
4  Albo rady (gdams pa).
5  Tzn. metafizykę, wielkie spełnienie (rdzogs chen).

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 9-10; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski
 
།དང་པོ་ནི། དྲོད་སྐྱེས་འཆི་མེད་གཙུག་ཕུད་ནས། གཤེན་ཧོར་ཏི་ཆེན་པོ་ལ་བརྒྱུད། ཁོང་གིས་ཐེག་དགུ་མཁྱེན་པ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཞུས་པ། རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་བོན་འདི། གཞི་སྤོང་བ་ཞིག་འདུག་སྟེ། དེ་ཡང་ཚེགས་ཆེ་ལ་དོན་ཆུང་བ་ཞིག་འདུག སྔགས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་བོན་འདི། གཞི་བསྒྱུར་བ་ཞིག་འདུག་སྟེ། དེ་ཡང་ཚེགས་ཆེ་ལ་དོན་ཆུང་བ་ཞིག་འདུག རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་མེད་ལ་ཟླ་བའི་བོན་འདི། གཞི་བྱིན་གྱིས་རླབས་པས། ཚེགས་ཆུང་ལ་དོན་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པས། འདི་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པས། ཧོར་ཏི་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས། ཤེས་པར་བྱས་ནས་དོར་བའི་བོན་དང་གཅིག ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཟུར་དུ་བཞག་པའི་བོན་དང་གཉིས། ཤེས་པར་བྱས་ནས་དང་དུ་བླང་བར་བྱ་བའི་བོན་དང་གསུམ་ཡིན་པས། ཐམས་ཅད་ཤེས་དགོས་གསུངས། མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དོར་ཞིག སྔགས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་བོན་འདི། སྒྱུ་མའམ། མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་ནམ། ཆུ་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་ཟུར་དུ་ཞོག་ཅིག རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཟླ་བའི་བོན་ལ། རྒྱུད་ཆེན་མང་ན་ཡང་། གདམས་པའི་རྒྱུད་དང་གཅིག གྲུབ་པའི་རྒྱུད་དང་གཉིས། དམ་ཚིག་གི་རྒྱུད་དང་གསུམ། དབང་གི་རྒྱུད་དང་བཞི། བླ་མའི་ཞལ་གྱི་བརྒྱུད་པ་དང་ལྔ། ཡིད་ཆེས་པའི་བརྒྱུད་པ་དང་དྲུག འབྲས་བུའི་བརྒྱུད་པ་དང་བདུན། བཤད་པའི་བརྒྱུད་པ་དང་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལས་སོགས་ཐེག་དགུ་མ་རྨོངས་པར་མཁྱེན་ནོ། །མཚན་ཉིད་ཀྱི་བོན་དང་། ཐེག་པ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བྱས་ལ་ཟུར་ལ་བཞག་གོ །སྔགས་ཀྱི་བོན་དང་། ཁྱད་པར་བླ་ན་མེད་པའི་བོན་དང་དུ་བླངས་པས། ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པ་ལགས་སོ།

sobota, 10 sierpnia 2013

(51) Zaburzone dziedziczenie (przewodu słuchowego doskonałych)

Pierwsze: W zaburzonym także trzy: dziedziczenie od ciepłorodnego Nieśmiertelnego Kosmyka,1 dziedziczenie od jajorodnego Naznaczonego Kosmyka2 i dziedziczenie od złudorodnego Ukrytego Zgromadzenia.3

1  Ćime Cukpu ('Chi med gTsug phud).
2  Jesien Cukpu (Ye gshen gTsug phud). To imię Naznaczony może być też rozumiane jako Wybrany albo jeszcze inaczej Wieczny Wierny. Oznacza to osobę podobną do anioła (boga).
3  Sangła Dypa (gSang ba 'Dus pa).

།དང་པོ་འཁྲུག་ཅན་ལ་ཡང་གསུམ། དྲོད་སྐྱེས་འཆི་མེད་གཙུག་ཕུད་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། སྒོང་སྐྱེས་ཡེ་གཤེན་གཙུག་ཕུད་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། རྫུས་སྐྱེས་གསང་བ་འདུས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའོ།

piątek, 9 sierpnia 2013

(50) Dziedziczenie przewodu słuchowego doskonałych


Drugie: Dziedziczenie przewodu słuchowego doskonałych. W dziedziczeniu słuchem przez zdania” wymienionym w Gwoździach (gZer bu) są dwa: zaburzone i niezaburzone dziedziczenie. 


།གཉིས་པ་གྲུབ་ཐོབ་སྙན་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ནི། གཟེར་བུ་ལས། ཚིག་གིས་སྙན་དུ་བརྒྱུད། ཅེས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། བརྒྱུད་པ་འཁྲུག་ཅན་དང་འཁྲུག་མེད་གཉིས་སོ།

Streszczenie dziewięciu zamysłów

Oto streszczenie zawierające wszystkie imiona i przydomki dziewięciu zwycięzców, jakie pojawiają się w Żywotach dziedzicznych duchownych z posłuszeństwa wielkiego spełnienia z Siangsiungu (rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud pa'i bla ma'i rnam thar) oraz słowa zwycięzców, jakie zostawili po sobie. Słowa te zostały nazwane tutaj testamentami, ponieważ zamysł może być rozumiany jako wola. Oczywiście nie były to słowa wypowiedziane ludzkim językiem, ale zrozumiane przez zachwyt, podane za sprawą świadomości i cudu.

1.
Objawiciel Wieczności – Jeni Tonpa (Ye nyid sTon pa)
Dobrotliwy – Kuntu Zankpo (Kun tu bZang po)
Testament: Pomyśl o znaczeniu wiecznie niewyrażalnym

2.
Objawiciel Łaski – Tukdziej Tonpa (Thugs rje'i sTon pa)
Wierny Bóg Białe Światło – Sienla Okar (gShen lha 'Od dkar)
Objawiciel Łaski, Dobrotliwy – Tukdziej Tonpa Kuntu Zangpo (Thugs rje'i sTon pa Kun tu bZang po)
Objawiciel Dobrotliwy, Wierny Bóg – Tonpa Kuntu Zangpo Sienla (sTon pa Kun tu bZang po gShen lha)
Testament: Pomyśl o znaczeniu jak obejmujące niebo

3.
Objawiciel Wcielenia – Trulpej Tonpa (sPrul pa'i sTon pa)
Wielki Namaszczony – Sienrab Cienpo (gShen rab Chen po)
Objawiciel Wcielenia, Namaszczony Człowiek – Trulpej Tonpa Sienrab Miło (sPrul pa'i sTon pa gShen rab Mi bo)
Testament: Pomyśl o znaczeniu jak słońce wschodzące na niebie

4.
Niezmiernie Światły – Ceme Oden (Tshad med 'Od ldan)
Postać Wcielona Wszędzie – Ćiriank Trulku (Cir yang sPrul sku)
Objawiciel Świadomości, Niezmiernie Światły – Rykpej Tonpa Ceme Oden (Rig pa'i sTon pa Tshad med 'Od ldan)
Testament: Pomyśl o znaczeniu jak słoneczne światło i słoneczne promienie

5.
Cudowny Wierny Obrazowy – Trulsien Nangden ('Phrul gshen sNang ldan)
Objawiciel Roztropności, Cudowny Wierny Obrazowy – Tapcien Tonpa Trulsien Nangden (Thabs chen sTon pa 'Phrul gshen sNang ldan)
Testament: Pomyśl o znaczeniu jak woda i księżyc na wodzie

6.
Kukułka Widnokręgu – Parnank Kudziuk (Bar snang Khu byug)
Objawiciel (Otchłani) Widnokręgu – Parnank Tonpa/Parlonk Tonpa (Bar snang sTon pa/Bar klong sTon pa)
Kukułka Widnokręgu, Objawiciel Wcielenia – Parnank Kudziuk Trulpej Tonpa (Bar snang Khu byug sPrul pa'i sTon pa)
Testament: Pomyśl o znaczeniu nadzwyczajności w wyrazie

7.
Dobra Długo-Szlachetna – Zangza Rynkcun (bZang za Ring btsun)
Ukryta Rodzicielka – Sangła Jum/Sangłej Jum (gSang ba Yum/gSang ba'i Yum)
Rodzicielka Mądrości – Sierap Jum (Shes rab Yum)
Testament: Pomyśl o znaczeniu niepodzielności jasności i próżności

8.
Nieśmiertelny Kosmyk – Ćime Cukpu ('Chi med gTsug phud)
Objawiciel Wcielony z Przestrzeni Nieba, Nieśmiertelny Kosmyk – Kajink Trulpej Tonpa Ćime Cukpu (mKha' dbyings sPrul pa'i sTon pa 'Chi med gTsug phud)
Testament: Pomyśl o znaczeniu zgromadzenia ukrytych rozmów

9.
Ukryte Zgromadzenie – Sangła Dypa (gSang ba 'Dus pa)
Objawiciel Przewodu Dziedzictwa – Dziukunk Tonpa (rGyud khungs sTon pa)
Testament: Pomyśl o wszystkich cierpieniach ziemi (niezapisane słowa, podane z objawienia)

O dwunastu pustelnikach

   Jest to pouczająca opowieść o dwunastu pustelnikach egipskich zaczerpnięta z bloga Przemija postać. Tam można przeczytać więcej o jej pochodzeniu.

   Kiedyś zebrało się dwunastu pustelników mądrych i pełnych Ducha i pytali się wzajemnie o to, czego każdy z nich dokonał w swej celi i o uprawianą ascezę: jakiej, mianowicie, dotyczy duchowej cnoty.
   Pierwszy i najstarszy spośród nich rzekł: „Ja, bracia, skoro rozpocząłem żyć kontemplacją, całkowicie ukrzyżowałem samego siebie względem rzeczy zewnętrznych rozmyślając o tym, co stoi napisane: <Rozerwijmy ich więzy i zrzućmy ich jarzmo>. I zbudowałem jakby mur pomiędzy duszą moją a rzeczami cielesnymi, mówiąc sobie w myśli, że jak ten, który jest za murem, nie widzi tego, co jest poza nim, tak i ty nie chciej widzieć tego, co jest poza nim, ale bacz na siebie, wyglądając nadziei Pana, a złe pożądania uważaj jakoby za plemię żmijowe. Kiedy spostrzegłem, że rodzą sie w moim sercu, występuję przeciw nim z groźbami i wysuszam je. I nie ustaję nigdy w gniewie przeciw ciału i przeciw duszy, aby nigdy nie zrobiły nic złego”.
   Drugi rzekł: „Powiedziałem sobie samemu odkąd wyrzekłem się świata: Dziś się narodziłem, dziś zacząłem służyć Bogu, dziś zacząłem żyć jako przybysz. Tak żyj codziennie, jak obcy, który jutro ma wyruszyć. I codziennie tak samo doradzam sobie samemu”.
   Trzeci rzekł: „Ja od rana podnoszę (myśl) do pana mego, i upadam przed Nim, i padam na twarz wyznając swoje upadki. Następnie zstępuję, aby uczcić świętych aniołów Pańskich, i wzywam ich, aby błagali Boga za mnie i za całe stworzenie. Gdy to wszystko spełnię, zstępuję do otchłani tak, jak to czynią Żydzi idący rozrywać szaty i wylewać łzy za nieszczęścia ich ojców. Podobnie i ja: patrzę w dół na moje członki poddane udręce i płaczę z płaczącymi”.
   Czwarty rzekł: „Ja zaś jakoby przebywam na Górze Oliwnej z Panem i z Jego Apostołami. I powiedziałem sobie samemu: Odtąd mam nie znać nikogo wedle ciała, ale mam być zawsze z nimi, naśladując ich gorliwość i postępowanie, tak, jak Maria, która siedziała u stóp Pana, słuchając Jego słów, gdy mówił: Bądźcie miłosierni, jak jest wasz Ojciec Niebieski, oraz – Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca”.
   Piąty rzekł: „Ja cały czas patrzę na aniołów jak wstępują i zstępują by powoływać dusze i ciągle wyglądam kresu mego, mówię: – Gotowe jest serce moje, o Boże, gotowe jest serce moje”.
   Szósty rzekł: „Ja natomiast wyobrażam sobie codziennie, że słyszę słowa, które Pan do mnie mówi: – Znoście za Mnie cierpienie, a Ja was ochłodzę, walczcie jeszcze trochę, a ujrzycie Moje zbawienie i chwałę Moją. Jeśli jesteście dziećmi Moimi wzywając czcijcie Mnie jak Ojca, jeśli jesteście Moimi braćmi, szanujcie Mnie jak tego, który wiele zniósł dla was; jeśli jesteście Moimi owcami, słuchajcie głosu pasterza, jeśli jesteście moimi sługami, idźcie śladami męki swego Pana”.
   Siódmy rzekł: „Ja bez przerwy ciągle rozmyślam i ciągle rozważam o trzech sprawach: wierze, nadziei i miłości, aby radować się nadzieją, aby trwać mocno przez wiarę, a dzięki miłości nikogo nigdy nie zasmucić”.
   Ósmy rzekł: „Ja przyglądam się latającemu szatanowi szukającemu, kogo by pożreć, i przyglądam się wewnętrznymi oczami, gdzie on się udaje, i błagam Pana Chrystusa przeciw niemu, aby działał nieskutecznie i by nigdy nikogo nie przemógł, szczególnie zaś bogobojnych”.
   Dziewiąty rzekł: „Ja codziennie kontempluję Kościół świętych i pośrodku nich Pana chwały, jak jaśnieje ponad wszystkimi. Gdy ogarnia mnie zniechęcenie, udaję się do niebios i kontempluję nadzwyczajną piękność aniołów i hymny, które zanoszą ku Bogu. Słysząc ich głosy, śpiewy i melodie podnoszę się na duchu i rozważam słowa Pisma – Niebiosa głoszą sławę Boga – i wszystko, co znajduje się na ziemi uważam za grzech i śmieci”.
   Dziesiąty rzekł: „Ja zawsze kontempluję towarzyszącego mi anioła, który stoi blisko mnie i pilnuję samego siebie rozważając, co jest napisane: – Widziałem Pana zawsze przede mną, bo jest na mojej prawicy, abym nie upadł. Lękam się go jak tego, który strzeże dróg moich i który wznosi się do Boga, aby Mu pokazywać moje dzieła i moje słowa”.
   Jedenasty rzekł: „Ja uosobiłem cnoty: wstrzemięźliwość, umiarkowanie i wielkoduszność i miłość, i postawiłem je wokół mnie. I gdziekolwiek idę, mówię do siebie: Gdzie są twoi nauczyciele? Nie tchórz, nie popadaj w zniechęcenie. Jak chcesz, to mów wedle cnót, aby po śmierci świadczyły Bogu o Tobie, że znalazły w tobie spoczynek”.
   Dwunasty rzekł: „Wy, o ojcowie, postępujecie na sposób niebiański i osiągnęliście również niebiański sposób myślenia. I nic dziwnego. Widzę bowiem, że jesteście doskonali dzięki czynom, i że podążacie za tym, co jest w górze. Cóż więc powiem, jak nie to, że wzlatujecie w myślach waszych: dziwną mocą podrywacie się z ziemi stając się jej całkowicie obcymi. Nie pomylę się więc, jeśli nazwę was aniołami żyjącymi na ziemi, albo też ludźmi niebiańskimi. Ja zaś spoglądając na moje grzechy uważam siebie za niegodnego takiego chóru, gdy spoglądam na moje grzechy. Gdziekolwiek bowiem pójdę, widzę jak mnie poprzedzają i sam siebie skazuję na głębokości piekła, mówiąc: Przebywaj z tymi, których jesteś godzien. Za niedługo bowiem będziesz skazany na to, aby znaleźć się z nimi. Widzę w tym bowiem, o ojcowie, jęki i łzy, jakich nikt nie zdoła opisać. Widzę jak jedni zgrzytają zębami, inni trzęsą się całym ciałem, inni drżą od stóp do głowy. Wtedy rzucam się na ziemię, posypuje się prochem i błagam Boga, by nie dał mi zaznać tych nieszczęść. Widzę również morze ognia wzburzone, bez końca, wzbierające i ryczące tak, że ryk ognia osiąga niebo. A w one straszliwe morze rzucono niezliczoną liczbę ludzi przez złych aniołów, i zawodzą, i nikt nigdy na ziemi nie słyszał takiego zawodzenia i takich głosów. Płoną oni jak suche gałęzie. I widzą oni, jak litość Boża od nich się oddaliła z powodu ich grzechów. Wtedy opłakuję rodzaj ludzki, który odważa się rozmawiać i zajmować swoimi sprawami, podczas gdy takie nieszczęścia są zachowane dla świata! Do myśli o tym zmuszam więc mój umysł ćwicząc go w żalu, o którym mówił Pan, rozmyślając słowa Pisma: – A moje łzy stały się dla mnie chlebem w dzień i w nocy”.
   Oto są myśli godne pamięci mądrych ojców, żyjących wedle ducha. Obyśmy i my pędzili życie godne wspomnienia i opisu, abyśmy stali się nienagannymi i podobali się Bogu, bo Jemu należy się chwała na wieki wieków. Amen.