poniedziałek, 19 maja 2014

(141) Nauczyciel Dzialły Lodra

2. Jak dzielny i wybrany spotkał życzliwego duchownego

Wcześniej w życiu był pasterzem owiec. Po upływie czterdziestu pięciu lat odwrócił się od skłonności. Spotkał się osobiście z Wielkim Siotramem1 żyjącym na Kankcien Tago.2 Po dziewięciu latach towarzyszenia duchownemu, poprosił o pouczenia i związał je z duchem.

1  Siotram Cienpo (Shod tram Chen po).
2  Gangs chen rta sgo. Śniegowiec Końska Brama.

གཉིས་པ་ལས་འཕྲོ་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ན༑ ཚེ་སྟོད་ལ་ལུག་རྫི་ཁོ་ན་བྱས། བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ལོན་ནས་ཞེན་པ་ལོག་སྟེ། གངས་ཆེན་རྟ་སྒོ་ལ་ཤོད་ཏྲམ་ཆེན་པོ་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་མཇལ། བླ་མའི་ཉེ་གནས་ལོ་དགུ་བྱས་ནས། གདམས་པ་ཞུས་པས་ཐུགས་ལ་བཏགས་སོ།

piątek, 9 maja 2014

Stary a jary

Kruk się starzeje, a nie siwieje.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 132. Przekład własny z tybetańskiego.

།བྱ་རོག་རྒས་ཀྱང་སྐྲ་དཀར་མི་སྐྱེ།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

środa, 7 maja 2014

(140) Rodzice Dzialły Lodra

Pierwsze: Otrzymanie uświęconego ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce. Szczepem był Gurip,1 a ojcem biedak zwany Gurip Cugu.2

1  Gu rib.
2  Gu rib tsu gu.

དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། གདུང་རུས་གུ་རིབ་ཡབ་གུ་རིབ་ཙུ་གུ་བྱ་བ་དབུལ་པོ་ཞིག་ཡིན།

(139) Mu Dzialła Lodro

Uczeń tego duchownego. W opowieści o Mu Dzialle Lodro1 pięć.

1  Dmu rGyal ba bLo gros. Zwycięzca Spryt z Nieba.


།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི། དམུ་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

niedziela, 4 maja 2014

(138) Mądrość Mu Siotrama

Piąte: Nieprzygodne okazanie zrozumienia. Wykorzenił narodziny i śmierć w siedemnaście dni po otrzymaniu pouczeń. Okazawszy zrozumienie, dorównał świętemu. 

།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། གདམས་ངག་བཏབ་ནས་ཞག་བཅུ་བདུན་ནས། སྐྱེ་ཤིའི་རྩ་བ་ཆོད། རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ་པ་ལགས་སོ།