czwartek, 17 sierpnia 2017

(126) Szkółka: Równy zapach

Zapach muszkatu itp.

Uwaga. Zapach równy to taki, który czasami jest przyjemny, a czasami nieprzyjemny. Jest to zatem taki zapach, który jest nieprzeważający. Natomiast zapach nierówny to przeważający. W zapachu nierównym jest różnica zapachu przyjemnego i zapachu nieprzyjemnego (ohydnego).

To według wyjaśnienia nauczyciela Purnawardana (Puravardhana, tyb. lopon (slob dpon) Kangła Pelpa (Gang ba sPel pa), IX/X w. po n. Chr.), zawartego w buddyjskim Przekładzie Objawienia, Tendziur (bsTan 'gyur), tom 81 (wyd. dPe bsdur ma), Pekin 2006-2009: Chos mngon pa'i mdzod kyi 'grel bshad mtshan nyid kyi rjes su 'brang ba zhes bya ba (Wyjaśnienie «Skarbca jasnego słowa» o nazwie «Naśladowanie określenia», sanskr. Abhi dharma koṣa ṭīka lakṣaṇa syānusari nāma), s. 71.

Myślę, że przekładając te wyrażenia na język potoczny, możemy tu mówić o zapachu niewyraźnym (równy) i wyraźnym (nierówny).

wtorek, 15 sierpnia 2017

Nie panteizm

Ziemia zamieszkuje w wodzie,
woda w powietrzu, powietrze w niebie.
Niebo nie przebywa w powietrzu,
w wodach i w obszarze ziemi.
Tak skupiska, usposobienia, władze
polegają na czynach i namiętnościach.
Czyny i namiętności przebywają zawsze
w nieprzykładnej czynności umysłowej.
Nieprzykładna czynność umysłowa
zamieszkuje w czystości duszy.
Słowa, własność duszy,
nie przebywają jednak we wszystkim.

Lonkcienpa (kLong chen pa, 1308-1364) podaje te zdania w swoim wyjaśnieniu do Yid bzhin rin po che'i mdzod (Skarbiec klejnotów marzeń), podając, że pochodzą one z dzieła Theg pa chen po rgyud bla ma (Duchowny dziedzictwa wielkiego postępowania).
Źródło: Theg pa chen po'i man ngag gi bstan bcos yid bzhin rin po che'i mdzod kyi 'grel pa padma dkar po zhes bya ba (Wyjaśnienie «Rozprawy o wymowie wielkiego postępowania: Skarbca klejnotów marzeń», nazwane «Biała lilia»), Gangtok 1983, s. 152.
Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས།

ས་ནི་ཆུ་ལ་ཆུ་རླུང་ལ།
།རླུང་ནི་མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་གནས།
།མཁའ་ནི་རླུང་དང་ཆུ་དག་དང༌།
།ས་ཡི་ཁམས་ལ་གནས་མ་ཡིན།
།དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་ཁམས་དབང་རྣམས།
།ལས་དང་ཉོན་མོངས་དག་ལ་བརྟེན།
།ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཚུལ་བཞིན་མིན།
།ཡིད་ལ་བྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་གནས།
།ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་བྱེད་ནི།
།སེམས་ཀྱི་དག་པ་ལ་རབ་གནས།
།སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་རྣམས་ནི།
།ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གནས་མ་ཡིན
།ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ།

ཞེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་བྱུང་ངོ་།