sobota, 30 sierpnia 2014

Rozmyślanie

Dusza nie może rozmyślać o czymś takim, jak niebo, ale umysł ma zwyczaj osądzać, więc to on rozmyśla, a nie rozumiejąc niczego, pragnie zbawienia.

Siardza Traśi Dzialcen (Shar rdza bKra shis rGyal mtshan, 1859-1935), Wskazania o drodze i celu ze „Skarbca świadomości przestrzeni” (dbyings rig rin po che'i mdzod las lam dang 'bras bu'i khrid), Si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, Syczuan 2011, s. 72-73. Obrządek bon. Przekład własny z języka tybetańskiego.

Duchowny bonu,
Namka Dzialcen

 
སེམས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་བསྒོམ་དུ་མི་བཏུབ་ཀྱང༌། ཡིད་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་བསྒོམས་པས་ཅི་ཡང་མི་རྟོག་སྟེ་གྲོལ་བར་འདོད་དོ།

ཞེས་ཤར་རྫ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་དབྱིངས་རིག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཁྲིད་ལས་གསུངས་སོ།

piątek, 29 sierpnia 2014

Wyżyny མཐོ་རིས། i niziny ངན་སོང༌།

W nauce duchowej wyżynami albo wysokimi kresami (mtho ris) są stany bogów, niebogów i ludzi, a nizinami albo złymi zejściami (ngan song) stany zwierząt, duchów (czyśćcowych, tzw. głodnych duchów) i piekielników (potępieńców).

środa, 27 sierpnia 2014

Osoba Najwyższego

Dobro – Osoba z postacią, głosem i duchem
jest upiększony wszystkimi wartościami.
Jest Postacią postaci – najwyższą z postaci,
jest Głosem głosu – najwyższym z głosów,
jest Duchem ducha – najwyższym z duchów.

Zaczerpnięte z Dziedzictwa zwanego Wstąpieniem w morze kropek duszy zrozumienia słowności wielkiego spełnienia (rDzogs pa chen po chos nyid byang chub kyi sems thig le rgya mtsho gnas la 'jug pa zhes bya ba'i rGyud, sanskr. Mahā sandhi dharmatā bodhicitta bindu samudrastha avatara Tantra nama). Jest to zapis objawienia Najwyższego Boga nad Bogami (Lha yi Lha mchog), nazwanego też Zdrowym Wybawcą (rDo rje Sems dpa'), jakie zostało dane drogim szczęśliwym (rigs kyi bde gshegs rnams). Wybrane ze zbioru zwyczajów starszyzny (rnying ma rgyud 'bum), czyli ze starożytnych pism obrządku ningma (rnying ma), wydanie Camdrak (mtshams brag), Tb. 124, Vol. 5 (ca: text 3, Ng. 1113), str. 124. Przekład własny z tybetańskiego. Warto zauważyć, że Bóg Najwyższy (Dobro) jest tutaj określony jako Osoba (bDag), wbrew temu, co twierdzą niektórzy, jakoby wiara buddyjska była wyznawaniem bezosobowej pustki.

།ཀུན་བཟང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བདག
།རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས།
།སྐུ་ཡི་སྐུ་སྟེ་སྐུ་ཡི་མཆོག
།གསུང་གི་གསུང་སྟེ་གསུང་གི་མཆོག
།ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་མཆོག

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐིག་ལེ་རྒྱ་མཚོ་གནས་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། རྙིང་མའི་རྒྱུད་འབུམ་ལས་འབྱུང་ངོ༌།

sobota, 23 sierpnia 2014

Wieczna sposobność

Choć nie ma siły działania, działalność jest możliwa.

Z Piątego działu uroków (gzung sde lnga pa), z głównego zbioru świętych pism obrządku bon (tzw. kandziur). Przekład własny.

 བྱ་རྩལ་མེད་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ།

ཞེས་གཟུང་སྡེ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་སོ།

Niezwykła postać

Objawiciel Boga i człowieka, pochodnia,
łódź, statek, droga i drabina na nizinach,
postać torująca drogę zbawienia, usuwająca wady.


Z Opowiastki (mdo phran), z głównego zbioru świętych pism obrządku bon (tzw. kandziur). Przekład własny.

ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་ངན་སོང་སྒྲོན།
གྲུ་དང་གཟིངས་དང་ལམ་དང་སྐས
ཐར་ལམ་བདེ་འབྱེད་སྐྱོན་སེལ་སྐུ།

ཞེས་མདོ་ཕྲན་ལས་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Wola i dola

Piękność chcąca kochanka
gotuje się wziąć mękę.
Słoń pragnący ochłody
patrzy w topiel niewoli. 

Napisane przez Zukculdziena (gzugs tshul rgyan), „Sposób zastosowania dwóch obyczajów. Lustro rozpatrywania wyborów” (lugs gnyis kyi spyod pa la 'jug thabs blang dor dpyad kyi me long) w Legs bshad phyogs bsgrigs, Khyung po steng chen dgon bka' brten dpe rnying phyogs bsgrigs khang, Dêngqên 2013, s. 32. Ze starych pism obrządku bon. Przekład własny.

།མཛའ་བོ་ལ་ཆགས་མཛེས་མ་དེ།
།སྡུག་བསྔལ་ལེན་པའི་སྟ་གོན་ཡིན།
།རེག་བྱ་བསིལ་འདོད་གླང་པོ་ཆེ།
།ཐར་མེད་འདམ་དུ་བྱིངས་ལ་ལྟོས།

ཞེས་གཟུགས་ཚུལ་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་ཐབས་བླང་དོར་དཔྱད་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་གསུངས་སོ།

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Jednakowość świętych

Dobry, gdy czcisz Jednego Pana,
wtedy czcisz też świętych dziesięciu stron.
Nie ma więc czegoś takiego
jak przestrzeń ich i mojego słowa, ani jakaś różnica.
Każdy z nich się poświęca.
Nawet jeśli złożyłbyś dar każdemu,
skutek będzie większy.
Wszyscy oni okazują się równi w czystej słowności.
Nie ma więc czegoś takiego, jak różnice między świętymi.


Powiedziane przez Buddę Siakjamuniego w Opowieści wielkiego postępowania nazwanej Przepowiednią dla wzniosłego Dobrego Marzyciela (Bhadry Majakary) (sanskr. Ārya Bhadra Māyākāra vyakaraņa nāma mahāyāna sūtra, tyb. 'Phags pa sgyu ma mkhan bzang po lung bstan pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo). Przekład własny z tybetańskiego.

བཟང་པོ་རྒྱལ་བ་གཅིག་ལ་མཆོད་བྱེད་ན།
།ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ་ནི་མཆོད་གྱུར་ཏེ།
།འདི་ལྟར་དེ་དག་ང་ཡི་ཆོས་དབྱིངས་དང༌།
།ཐ་དད་བྱ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།
།དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཞེས་སྦྱོང་བར་མཛད།
།ཀུན་ལ་ཕུལ་བའང་འབྲས་བུ་ཆེ་བར་འགྱུར།
།དེ་ཀུན་ཆོས་ཉིད་དག་ལ་མཉམ་པ་བརྙེས།
སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཐ་དད་བྱ་བའང་མེད།

ཞེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྒྱུ་མ་མཁན་བཟང་པོ་ལུང་བསྟན་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་སོ།