wtorek, 29 kwietnia 2014

(17) Niewymyślne postępowanie zdrowego wybawcy

Przez szczególny wzór odłożenia pięciu znaczeń1
zanika rzetelność i pozorność. Z tym poznaniem
patrzy na wolną od wymysłów bezosobowość słów, 
mści się na wymysłach – nawraca to duszę przez wzór. 
Nie będąc oszukiwanym przez trzy otwory2 i tym podobne, 
       przestrzega ściśle wstrzemięźliwości i sprawiedliwości. 
Nie stwierdza w niczym cząstki pojęcia, 
       bo nie wytworzył w niczym cząstki pojmującego. 
Nierozproszony, wyraźnie rozmyśla o słowach,
       bo są niezwykłe. 
Przechodzi kolejno dziesięć miejsc3 dziesięciu wyjść.4 
Stosuje wielką łaskę w imieniu własnym i innych. 
Ponieważ ma światło umysłu podobne do zdrowia, 
szczególnie wzniosłe 
       jest spojrzenie, rozmyślanie i sposób działania. 
Jest to część szósta.

1  (1) Znaczenie orzeczenia (bon can gyi don), (2) znaczenie przeczenia (dgag bya'i don), (3) znaczenie stwierdzenia (bsgrub bya'i don), (4) znaczenie wniosku (gtan tshigs kyi don), (5) znaczenie przykładu (dpe'i don).
2  Ciała, mowy i myśli.
3  (1) miejsce rozradowania (rab tu dga' ba'i sa), zdobyte przez stosowanie dawania (sbyin pa), (2) miejsce nieskalania (dri ma med pa'i sa), zdobyte przez stosowanie sprawiedliwości (tshul khrims), (3) miejsce świecenia ('od du 'phro ba'i sa), zdobyte przez stosowanie cierpliwości (bzod pa), (4) miejsce rozpłomienienia ('od ldan 'bar ba'i sa), zdobyte przez stosowanie gorliwości (brtson 'grus), (5) miejsce uniewinnienia (nyes pa rnam par byang ba'i sa), zdobyte przez stosowanie namysłu (bsam gtan), (6) miejsce rzeczywistej radości (mngon par dga' ba'i sa), zdobyte przez stosowanie mądrości (shes rab), (7) miejsce nieruchomej bezwysiłkowości (mi g.yo rtsol bral sa), zdobyte przez stosowanie roztropności (thabs), (8) miejsce odpowiedniego sprytu (legs pa'i blo gros sa), zdobyte przez stosowanie modlitwy (smon lam), (9) miejsce niezmienności przez rozumienie znaczenia słowa (bon don rtogs pas mi 'gyur ba'i sa), zdobyte przez stosowanie mocy (stobs), (10) miejsce osadzenia przemyślnego słowa (bon bsam yas rnam par bkod pa'i sa), zdobyte przez stosowanie umysłu (ye shes).
4  Czyny, dzięki którym zdobywa się miejsca (por. przypis powyżej – o dziesięciu miejscach).

།།གཡུང་དྲུང་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་སྤྲོས་མེད་ནི། 
།དོན་ལྔ་ཁྱད་པར་བཞག་པའི་ཚད་མ་ཡིས། 
།དོན་དམ་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་འཇལ་ཤེས་པ་དེས། 
།བོན་རྣམས་བདག་མེད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བར་བལྟ། 
།སྤྲོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཚད་མས་དེ་སེམས་བཟློག 
།སྒོ་གསུམ་ཟོལ་སོགས་མེད་པས་སྡོམ་ཁྲིམས་དམ་པར་སྲུང༌། 
།གཟུང་ཆ་ཅིར་མ་གྲུབ་པས་འཛིན་ཆ་ཅིར་མི་རྟོག 
།བོན་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པས་མ་ཡེངས་གསལ་བར་བསྒོམ། 
།ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་ས་བཅུ་རིམ་གྱིས་བགྲོད། 
།བདག་གཞན་གཉིས་དོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྤྱོད། 
།གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྡན་པས། 
།ལྟ་བ་སྒོམ་པ་བསྒྲུབ་ཐབས་ཁྱད་པར་འཕགས། 
།སྐབས་དྲུག་པའོ།།

niedziela, 27 kwietnia 2014

Drepcząca

Gdy mrówka dużo łazi,
w żywicy nóżki topi.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 37. Przekład własny z tybetańskiego.

།གྲོག་མ་འགྲོ་མང་ན།
།རྐང་ལག་ཐང་ཆུས་འཛིན།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

(137) Cnoty Mu Siotrama

Czwarte: Dowody wykształcenia przygodnych i trwałych cnót. Niepojęte były dowody wykształcenia siły. 

༑བཞི་བ་ཐུན་མོང་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྲུབ་རྟགས་ནི། རྩལ་གྲུབ་རྟགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལགས་སོ།

piątek, 18 kwietnia 2014

Sięganie

To nie morelkę chce zjeść
ale gałąź połamać

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 22. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།ཁམ་བུ་ཟ་འདོད་མ་རེད།
།ཡལ་ག་གཅོག་འདོད་རེད།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

środa, 16 kwietnia 2014

(136) Miejsca Mu Siotrama

Trzecie: W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia. Żył w poświęconym miejscu zwanym Kang Tago,1 na lewo od Nima Lung,2 na twardych otoczakach.3 Przeżył sto siedemnaście.

1 Gangs rta sgo. Śniegowiec Końska Brama.
2 Nyi ma lung. Słoneczna Dolina.
3 Twarde otoczaki mogą być nazwą własną miejsca. Tyb. pabong ngarła (pha bong ngar ba).

།གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་གང་དུ་བརྟེན་པའི་ཚེ་དུ་བཞུགས་པ་ནི། གངས་རྟ་སྒོ་བྱ་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས། ཉི་མ་ལུང་གི་གཡོན་ངོས། ཕ་བོང་ངར་བ་དེར་བཞུགས། བརྟེན་པའི་ཚེ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་བཞུགས་སོ༑

wtorek, 15 kwietnia 2014

Znak króla

Jest królem, kto zgadza się z tłumem.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 109. Przekład własny z tybetańskiego.
 
Uwielbienie Trójcy
(obraz Albrechta Dürera)
Rok 1511, własność Kunsthistorisches Museum, Wiedeń.
Źródło: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002.

།སྤྱི་དང་མཐུན་ན་རྒྱལ་པོ་ཡིན།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

środa, 2 kwietnia 2014

(135) Nauczyciel Mu Siotrama

   Drugie: Jak pracowity i wybrany spotkał życzliwego duchownego. Mu Siotram1 był bratem ojca Mu Cogie'go.2 Poza tym, gdy miał czterdzieści lat, odwrócił się od skłonności, podarował pięć ładunków rolnych3 Mu Cotangowi,4 i prosząc o poradę, zachował ją w duchu.

1 Dmu shod tram. Siotram z Nieba.
2 Dmu tsog ge. Pionowy z Nieba.
3 Zhing khal lnga. Mowa tutaj o jakiejś mierze ziarna.
4 Dmu tso stangs. Cotang z Nieba.

བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ན། དམུ་ཤོད་ཏྲམ་ནི། བླ་མ་དམུ་ཙོག་གེའི་ཡབ་ཀྱི་མཆེད་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བཞི་བཅུ་བ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ནས། བླ་མ་དམུ་ཙོ་སྟངས་ལ་ཞིང་ཁལ་ལྔ་ཐོག་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ནས། གདམས་ངག་ཞུས་པས་ཐུགས་ལ་བཏགས་སོ།