środa, 30 grudnia 2015

Beze mnie

A Oom Huum.
Ja to mój stan beze mnie.
Jest nieświęty, odwiecznie.
Jeszcze zanim zbłądziły
dusze, trwały w otchłani,
jeszcze zanim powstała
zawierucha, spoczynek,
i to jeszcze przed Pierwszym
Królem Samej Mądrości,
w mym zwyczaju nie było
orzekania „to oto”.

O własnym początku – ja będącym znikąd – ze słów modlitwy Bon sku'i smon lam gTi mug gnyid skrog (Modlitwa Słownej Postaci: Otrząśnięcie ze snu tępoty), ze zbioru Sangs rgyas g.yung drung zhal 'don gces bsdus, sTeng chen dgon, Ciunkpo (Khyung po) 2013, s. 510. Obrządek bon. Te zapatrywania tybetańskiej wiary zdają się być zgodne z pojęciem stworzenia z niczego (łc. creatio ex nihilo).
   Modlitwa została napisana przez Siardzę Trasiego Dzialcena (Shar rdza bKra shis rGyal mtshan; 1859-1935) z objawienia, jakie otrzymał od Chłopczyka Mądrości, Niezmiernie Światłego (Rig pa'i Khye'u chung Tshad med 'Od ldan), które On z kolei odziedziczył myślą od samego Dobra (Kun bzang).

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

ཨ་ཨཱོཾ་ཧཱུྃ།
ང་ནི་ང་མེད་ང་ཡི་ངང༌།
སངས་མ་རྒྱས་ཏེ་ཡེ་ནས་ཡོད།
སེམས་ཅན་མ་འཁྲུལ་ཀློང་ན་གནས།
འཁོར་འདས་མ་བྱུང་སྔོན་རོལ་དུ།
ཐོག་མ་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་སྔ།
ང་ཡི་གནས་ལུགས་འདི་ཞེས་བྲལ།

ཞེས་བོན་སྐུའི་སྨོན་ལམ་གཏི་མུག་གཉིད་སྐྲོག་ལས་བྱུང་ངོ༌། བོན་ལུགས།

środa, 23 grudnia 2015

(161) Miejsca Siendziala Hlace

3. W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia

   Ćwiczył trzy lata w grocie Szklistego Wąwozu w Sianku.1 Wówczas zaśpiewał pieśń doświadczenia:

       Zadowalać się krzesiwem i miską jakby majątkiem –
       czyż to nie rozpoznanie bogactw jako złudzenia?
       Zadowalać się łachmanami jakby szatą –
       czyż to nie zanik oceniania dobra i zła?
       Zadowalać się zimnym strumykiem na pragnienie –
       czyż to nie zanik kwaśnej chęci?
       Wciąż myślę i myślę – co za rozkosz!
       Czyż nie rodzi się stąd ufność?
       Nic do zrobienia – co za radość!
       Czyż nie wchodzę w to pewny?

   Potem duchowny założył pałac położony na górze Jundrunk Hlace2 w szczególnym, przepowiedzianym miejscu, a dobroczyńca Ćibar3 albo Ćisum4 dbał o zaopatrzenie. Przeżył sto trzynaście lat.

1  Siank Sielronk (Shangs Shel rong).
2  g.Yung drung Lha rtse. Szczyt Zdrowego Boga.
3  sKyid 'bar.
4  sKyid gsum.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 27-28; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski
 
།གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་དུ་བརྟེན་པའི་ཚེ་དུ་བཞུགས་པ་ནི༑

ཤངས་ཤེལ་རོང་གི་བྲག་ལ་ལོ་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས། དེའི་དུས་ཉམས་ཀྱི་མགུར་མ་བཞེངས་པ་ནི། 

ནོར་དུ་མེ་ཆ་ལྕགས་ཕོར་གཅིག་གིས་ཆོག་པ་དེ། 
།རིན་ཆེན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པ་མ་ལགས་སམ། 
།གོས་སུ་དུག་སློག་གཅིག་གིས་ཆོག་པ་དེ། 
།བཟང་ངན་གྱི་རྩིས་གདབ་ཟད་པ་མ་ལགས་སམ། 
།སྐོམ་དུ་གཡའ་ཆུ་གྲང་མོས་ཆོག་པ་དེ། 
།སྐྱུར་གྱི་འདོད་པ་ཟད་པ་མ་ལགས་སམ། 
།ལར་བསམ་གྱིན་བསམ་གྱིན་ཉམས་རེ་དགའ། 
།ཡིད་ཆེས་ཁོང་ནས་ཤར་བ་མ་ལགས་སམ། 
།བྱ་རྒྱུ་མེད་པ་བློ་རེ་བདེ། 
།གདེང་པོ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་མ་ལགས་སམ་གསུངས་སོ། 

།དེ་ནས་བླ་མས་ལུང་བསྟན་པའི་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན། གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩེའི་རི་ལ་བཞུགས་པའི་ཕོ་བྲང་བཏབ་ནས། ཡོན་བདག་སྐྱིད་འབར་རམ་སྐྱིད་གསུམ་གྱིས་ཞབས་ཏོག་འབུལ་གྱིན་བཞུགས་སོ། །བརྟེན་པའི་ཚེ་ནི་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་སོ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ལས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ

niedziela, 20 grudnia 2015

Okolicznie

Gdyś szczęśliwy, nawet ptaki nieba cię otaczają.
Kiedyś smutny, nawet własne dzieci ci uciekają.

Przysłowie tybetańskie. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

།སྐྱིད་ན་ནམ་མཁའི་བྱ་ཡང་འཁོར།
།སྡུག་ན་རང་གི་བུ་ཡང་བྲོས།

གཏམ་དཔེ་ནས།