piątek, 21 lutego 2014

(126) Mądrość Mu Cogiego

5. Nieprzygodne okazanie zrozumienia.

   Kiedy duchowny podał pouczenia o doświadczeniu, po pięciu miesiącach zdobył ufność. Zaniechał tułaczki, przyjął do ducha zamysł Świętego. 

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 22; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski
 
།ལྔ་བ་རྟོགས་པ་མངོན་གྱུར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། བླ་མས་ཉམས་ཀྱི་གདམས་ངག་བཏབ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་ནས་གདེང་ཐོབ་བོ། འཁོར་བ་སྤངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ལགས་སོ།

wtorek, 18 lutego 2014

(125) Cnoty Mu Cogiego

4. Dowody wykształcenia przygodnych i trwałych cnót.

Dorównał troskliwemu duchownemu. 

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 22; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski

།བཞི་བ་ཐུན་མོང་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྲུབ་རྟགས་ནི། དྲིན་ཅན་བླ་མ་དང་མཉམ་པ་ལགས་སོ།

niedziela, 16 lutego 2014

(124) Miejsca Mu Cogiego

Trzecie: W jakich szczególnych miejscach przebywał za życia. Żył w ziemi zebrań sprawnych pogromców obszaru oszczerców,1 zwanej Pała Taglakcien,2 – w tym uszczęśliwiającym miejscu. Przeżył sto siedemdziesiąt jeden.

1 Pha wa stag slag can. Otoczaki o Tygrysiej Sierści.
2 Sprawni albo doskonali (grub thob) to osoby poświęcone całym sercem pracy wewnętrznej, wyróżniające się dużą cnotą. Ci tutaj poskramiali diabły (g.yen), czyli odznaczali się mocą egzorcyzmu.

གསུམ་པ་ས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་དུ་བཞུགས་པ་ནི། ཕ་ཝ་སྟག་སླག་ཅན་བྱ་བ༑ གཡེན་ཁམས་འདུལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་འཚོགས་པའི་ས། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དེར་བཞུགས་སོ། །བརྟེན་པའི་ཚེ་ནི་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་བཞུགས་སོ།

sobota, 15 lutego 2014

Przygodny przyjaciel

Może nie jest słownym przyjacielem obchodzącym trawiaste góry,
ale za to krętym przyjacielem potrafiącym zabijać głuszce.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 101. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski. Odpis tybetański został poprawiony.

།གནས་རྩྭ་རི་བསྐོར་བའི་ཆོས་གྲོགས་མིན་ཀྱང༌།
།བྱ་གོང་མོ་བསད་པའི་སྡིག་གྲོགས་ཡིན།

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ

czwartek, 13 lutego 2014

(123) Nauczyciel Mu Cogiego

2. Jak pracowity i wybrany spotkał życzliwego duchownego

Otrzymał pouczenia w wieku dziewiętnastu lat, spotkawszy Pałę Dzialtyka Seciunka.1

1  Pha wa rgyal tig gsas chung. Ojciec, Królewski Widz, Mały Bóg.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 21; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski
 
གཉིས་པ་ལས་འཕྲོ་དང་སྐལ་པར་ལྡན་པས།

བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་དང་ཇི་ལྟར་མཇལ་ན། ཕ་ཝ་རྒྱལ་ཏིག་གསས་ཆུང་དང་མཇལ་ནས། བཅུ་དགུ་པ་ལ་གདམས་ངག་བཏབ་པོ།

Określenie przestrzeni i poznania

Ponieważ przestrzeń jest czystą przyczyną,
w przestrzeni słowności nie ma poczęcia.
Poznanie świeci jako sam skutek,
w poznaniu światłości nie ma ustania.
Brak poczęcia i ustania to jedna kropka,
jedyna kropka to postać słowa.

Powiedziane w rDzogs pa chen po zhang zhung snyan rgyud las rGyud bu chung bcu gnyis (Dwunaście dzieciątek dziedzictwa z dziedzictwa słuchu wielkiego spełnienia z Siangsiungu). Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski. Pismo tybetańskie podane za wydaniem Kang Tise Pon Ziung Rigdzo (gangs ti se bon gzhung rig mdzod), Amdo 2009, s. 132-133.

།དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉིད་ནི། 

།དབྱིངས་ནི་དག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ།
།བོན་ཉིད་དབྱིངས་ལ་སྐྱེ་བ་མེད།
།ཡེ་ཤེས་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་གསལ།
།འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་འགག་པ་མེད།
།སྐྱེ་འགག་གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་གཅིག
།ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་བོན་གྱི་སྐུ༑

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ལས་རྒྱུད་བུ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་ལས་གསུངས་སོ།

środa, 12 lutego 2014

Wyniki rozumienia

Dziewięć ziem trzech obszarów
       oczyszcza się w przestrzeni słowności.
Sześć rodzin pojawia się jako pole świętego.
Smutek pojawia się jako droga szczęśliwości.
W ciele czterech żywiołów jest duch szczęśliwego.
Twórca przyczyn i skutków się wyczerpuje.
Nie ma określenia tułaczki i spoczynku.
Wszystkie zewnętrzne, wewnętrzne i ukryte różnice
są spełnione w jednej kropce.
Dlatego jest to wielkie spełnienie,
bo jest wypełnione i zapełnione.

Z Dwunastu rozdziałów przypowieści o osądzie zewnętrznego spojrzenia z dziedzictwa słuchu wielkiego spełnienia z Siangsiungu (rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan brgyud las phyi lta ba spyi gcod kyi man ngag le'u bcu gnyis pa). Pismo tybetańskie podane za wydaniem Kang Tise Pon Ziung Rigdzo (Gangs Ti se Bon gZhung Rig mdzod), Amdo 2009, s. 128. Przekład z tybetańskiego: Jakub Szukalski.

Znaczenia słów:

།ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་བོན་ཉིད་དབྱིངས་སུ་དག
།རིས་དྲུག་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་ཤར།
།སྡུག་བསྔལ་བདེ་ཆེན་ལམ་དུ་ཤར།
།འབྱུང་བཞིའི་ལུས་ལ་བདེར་གཤེགས་ཐུགས།
།རྒྱུ་འབྲས་མཛད་པའི་མཁན་པོ་ཟད།
།འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མེད།
།ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བྱེ་བྲག་རྣམས།
།ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས།
།དེས་ན་ཀུན་རྫོགས་ཡོངས་རྫོགས་པས།
།དེ་ཕྱིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འོ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་ཕྱི་ལྟ་བ་སྤྱི་གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་སོ།

Niezatarte

Rada jest wzorem na kamieniu.
Kamień rozbijesz, wzór zostanie.

Przysłowie tybetańskie, zaczerpnięte z Bod kyi gtam dpe. Tibetan Proverbs, Library of Tibetan Works & Archives, Dharamsala 1996, Reprint 2007, s. 75. Przekład własny z tybetańskiego. Odpis tybetański został poprawiony.

།གདམས་ངག་ཚིག་རྡོ་ལ་རི་མོ་ཡིན།
།རྡོ་ཆག་ཀྱང་རི་མོ་ཟུབ་ལས་མིན།1

ཞེས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས་བྱུང་ངོ༌།

1 Zapis zmieniony. W druku podano tak: །གཏམ་སྔ་ཚིག་རྡོ་ལ་རི་མོ་ཡིན། །རྡོ་ཆག་ཀྱང་རི་མོ་ཟུབ་ལེ་མིན།

poniedziałek, 10 lutego 2014

(122) Rodzice Mu Cogiego

1. Otrzymanie zdrowego, ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce

Szczep nazywał się Gurip,1 ojciec Gurip Cierdziunk,2 a matka Niamo Ciamćik.3

1  Gu rib.
2  Gu rib gyer rgyung. Gurip Śpiewak.
3  Snya mo lcam gcig. Jedyna Dama Marząca.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.

Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 21; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski
 
དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། གདུང་རུས་གུ་རིབ། ཡབ་ནི་གུ་རིབ་གྱེར་རྒྱུང་དང་། ཡུམ་ནི་སྙ་མོ་ལྕམ་གཅིག་བྱ་བ་ཡིན།

(121) Mu Cogie

Uczeń tego duchownego

W opowieści o Mu Cogie1 pięć.


1  Dmu Tsog ge. Pionowy z Niebios. Mu jest nazwą rodu. Według słownika siangsiuńskiego wyraz ten oznacza niebo (nam mkha') albo przestrzeń (dbyings) [por. Dan Martin, Zhangzhung Dictionary w Revue d’Etudes Tibétaines. Numéro dix-huit — Avril 2010, CNRS, Paris 2010, s. 173]. Wzmianka o tym duchownym pojawiła się już w opowieści o Dzialzyku Seciunku (rGyal gzigs gSas chung).

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 21; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski
 
།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི།

དམུ་ཙོག་གེའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ་།