niedziela, 29 maja 2016

(3) Szkółka: Określenie treści ཡུལ།

Odpowiednie, by być utreściowionym przez umysł.
(blos yul du bya rung ba)

Inaczej: Odpowiednie, by stać się treścią przez umysł

Uwaga. W pozostałych tybetańsko-buddyjskich obrządkach (poza bonem) wyjaśnienie treści ujęto lepiej, bez stosowania w określeniu wyrazu określanego (yul). Tam więc mamy takie określenie treści: poznawalne umysłem / uświadamiane przez umysł (blos rig par bya ba).

To należy do pojmowalnej treści.

(2) Szkółka: Pojmowalna treść

W pierwszym są trzy:
1. Określenie (mtshan nyid)
2. Bliskoznaczność (khyab mnyam)
3. Podział (dbye ba)

To należy do podziału.

sobota, 28 maja 2016

(1) Szkółka: Podział

Pierwszy jest wykład o pojmowalnej treści (shes bya yul).
Drugi – wykład o pojmującym treściwym (shes byed yul can).

To należy do Szkółki.

(0) Szkółka: Wstęp

   W tym dziale przedstawię podstawy nauki tybetańskiej w oparciu o podręcznik sporządzony przez przełożonego Nimę Tenzina (Nyi ma bsTan 'dzin, 1813-1875), nazwany Thun mong sdud grwa'i rnam bshad rig pa'i blo sgo 'byed pa'i lde mig phas rgol log rtog 'joms pa'i thog mda' gshen bstan pad tshal rgyas pa'i nyi ma, czyli Objaśnienie przygodnej składni: Klucz otwierający świadome umysły, grom pokonujący przesądy przeciwników, słońce rozwierające gąszcze lilij objawienia wiernych.
   Piszę to dla własnego użytku, aby uporządkować wiedzę i dobrać właściwe wyrazy, aby poprawnie rozumieć tybetańską naukę, i dla pożytku innych, aby podzielić się własnymi odkryciami i wyjaśnieniami otrzymanymi od moich drogich nauczycieli, Jongzina Tenzina Namdaka (Yongs 'dzin bsTan 'dzin rNam dag) i Lungtoka Tenpeja Nimy (Lung rtogs bsTan pa'i Nyi ma), a szczególnie od Sieraba Namdziala (Shes rab rNam rgyal), który był moim nauczycielem w tym przedmiocie w klasztorze Menri (sMan ri) w Indiach w roku 2007 i od Jundrunka Dziaco (g.Yung drung rGya mtsho), który przebywa obecnie w świątyni Cziamma Ling w Polsce i stamtąd udziela mi wyjaśnień odnośnie tego przedmiotu.

Tłumaczenia słów mogą ulegać zmianom z biegiem czasu.

Duża część określeń, wyjaśnień i podziałów przedstawionych w tym dziale zgodnie z obrządkiem bon, jest zbieżna z naukami pozostałych czterech tybetańsko-buddyjskich obrządków.

W Nepalu, 2007 (zdjęcie: Takahiko Mori)

sobota, 7 maja 2016

(165) Rodzice Lomtynka Hlagoma Karpo

1. Otrzymanie zdrowego, ludzkiego ciała – opowieść o ojcu i matce

Szczepem był Or.1 Miał ojca zwanego Lomtynk Acara,2 który był uczonym w bonie sądu przyczynowego. Gdy skończył osiem lat, rzekł mu: „Nie będę robił nic takiego, jak wiejskie obrzędy bonu psów”. Ojciec spoliczkowawszy go za to, powiedział: „Ja mam łanów3 jak posiadłości króla.4 Nie będziesz robił wiejskiego bonu, to rób bon tygrysów”.

1  'Or. Może znaczyć obrzęk.
2  Lom ting A tsa ra. Imię Acara nawiązuje do sanskryckiego ācārya (wym. aciaria) oznaczającego nauczyciela.
3  Tłumaczenie miary powierzchni le gu dobrano dowolnie, jako że trudno powiedzieć ile mogła ona wynosić w danym miejscu i czasie.
4  Ojciec wzbogacił się na swojej działalności.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 28; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypisy: Jakub Szukalski

དང་པོ་གཙང་མ་མི་ལུས་ཐོབ་པ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི། གདུང་རུས་འོར་ཡིན། ཡབ་ནི་ལོམ་ཏིང་ཨ་ཙ་ར་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱུ་ཐ་སྙད་ཀྱི་བོན་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལོན་ནས་ཁྱི་བོན་གྲོང་ཆོག་འདྲ་བ་བདག་མི་བྱེད་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ལ་ཡབ་ཀྱིས་ཐལ་ལྕག་ཅིག་བརྒྱབ་ནས། ང་ལ་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་འདྲ་བའི་ལེ་གུ་ཡོད་པ་ལ། གྲོང་བོན་མི་བྱེད་ན་སྟག་བོན་གྱིས་ཤིག་གསུངས་སོ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ

(164) Lomtynk Hlagom Karpo

Uczeń tego duchownego

W opowieści o Lomtynku Hlagomie Karpo1 pięć.


1  Lom ting Lha sgom dKar po. Lomtynk, Biały, Boski Myśliciel albo Biały, Boski Myśliciel z Lomtynk. Znaczenie członu Lomtynk jest nieznane. Pojawia się on także w imieniu ojca.

Kompilator: Pa Tendzial Zankpo (sPa bsTan rgyal bZang po), 1419 r.
Źródło: rDzogs pa chen po Zhang zhung snyan rgyud kyi brgyud ba'i bla ma'i rnam thar, wyd. Gangs Ti se bon gzhung rig mdzod dpe tshogs/ deb nyer bzhi pa/ rDzogs chen snyan rgyud bka' rgyud skor bzhi, Amdo 2009, s. 28; także inne wydania, jak Lokesh Chandra, History and doctrine of Bon-po Niṣpanna-Yoga (w Śata-Pitaka Series 73), New Delhi 1968

Przekład z tybetańskiego i przypis: Jakub Szukalski
།བླ་མ་དེའི་སློབ་མ་ནི། ལོམ་ཏིང་ལྷ་སྒོམ་དཀར་པོའི་ ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྔ།

ཞེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞང་ཞུང་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ངོ